Приклади розрахунку податкової соціальної пільги. Частина 2

Вікторія Казакова

Вікторія Казакова

Викладач, кандидат економічних наук. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. Буду рада відповісти на ваші питання у коментарях до моїх статей.

Стаття присвячена прикладам розрахунку податкової соціальної пільги (далі — ПСП) та особливостям її застосування у різних ситуаціях.

На сайті вже є статті про податкову соціальну пільгу з якими варто ознайомитися:

Як визначити податкову соціальну пільгу працівникові — студентові?

З метою нарахування ПСП працівників – студентів можна поділити на три групи:

  • навчаються і отримують державну стипендію;
  • навчаються і не отримують державну стипендію;
  • навчаються і отримують спонсорську (недержавну) стипендію.

Розглянемо детальніше:

Ситуація 1: працівник — студент отримує державну стипендію

Працівникові нараховано сукупний дохід за місяць у розмірі 2500 грн, з них: зарплата (0,5 ставки) — 2000 грн., стипендія студента ВУЗу — 500 грн. (денна форма навчання). Чи має право такий працівник на отримання ПСП?

Згідно п. 169.2.3 Податкова соціальна пільга не може бути застосована до заробітної плати, яку працівник протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії студента, що виплачується з бюджету. Таким чином, працівник – студент, котрий отримує державну стипендію, не має права на отримання ПСП.

Ситуація 2: працівник — студент не отримує державну стипендію

Працівникові — студентові нараховано зарплату в розмірі 2000 грн (0,5 ставки). Стипендію він не отримує. Чи має право такий працівник на податкову соціальну пільгу і за якою ставкою?

Згідно п. 169.1.3(г) ПКУ, працівник, що є студентом, має право на отримання ПСП у розмірі, що дорівнює 150% суми базової пільги (800 * 1,5 = 1200 грн).

Таким чином, даний працівник — студент, котрий не отримує державної стипендії, має право на отримання ПСП у розмірі 1200 грн, оскільки його зарплата не перевищує 2240 грн.

Для того, щоб скористатися правом на ПСП працівникові необхідно подати Заяву про застосування пільги, до якої додати довідку з навчального закладу про те, що працівник навчається і не отримує бюджетної стипендії. Надання ПСП зупиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому працівник отримає диплом про здобуття освіти.

Розрахунок податкової соціальної пільги для працівника — студента, котрий навчається і отримує спонсорську (недержавну) стипендію, аналогічний ситуації 2.

Як визначити податкову соціальну пільгу, якщо працівник — суб’єкт підприємницької діяльності?

Сукупний дохід працівника за надання приватних послуг консультування (зареєстрований ФОП) протягом місяця склав 2200 грн. Чи має право такий працівник на отримання ПСП?

Згідно п. 169.2.3 ПСП не може бути застосована до доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності. Таким чином, до доходу працівника від надання приватних послуг консультування не може бути застосовано ПСП.

Як визначити ПСП у разі отримання виплат за лікарняними листами?

Лікарняні можуть бути нараховані в одному місяці, або з переходом на наступний.

Ситуація 4: Лікарняні нараховано в одному періоді (місяці)

Працівникові нараховано сукупний дохід за місяць в розмірі 2400 грн, з них: зарплата — 2000 грн, виплати за лікарняним листом у поточному місяці — 400 грн. Чи має право такий працівник на отримання ПСП?

Згідно п. 169.4.1 ПКУ, якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за перебування на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Таким чином, з метою нарахування податкової соціальної пільги сума виплат за лікарняним листом включається до сукупного доходу з метою нарахування ПСП. У нашому прикладі:

2200 + 400 = 2600 грн. – працівник не має права на ПСП, оскільки дохід перевищує 2240 грн.

Ситуація 5: Лікарняні нараховано в двох періодах (з переходом на наступний місяць)

Працівникові нараховано сукупний дохід за місяць в розмірі 2500 грн, з них: зарплата — 2100 грн, виплати за лікарняним листом у поточному місяці — 100 грн, у наступному місяці — 300 грн. Чи має право такий працівник на отримання податкової соціальної пільги?

З метою нарахування ПСП враховуємо розмір зарплати за місяці (2100 грн) і виплати за лікарняним листом у поточному місяці (100 грн). Виплати за лікарняним листом, що припадають на наступний місяць, необхідно віднести до наступного звітного періоду (300 грн) (п. 169.4.1 ПКУ).

Таким чином, маємо:

2100 + 100 = 2200 грн. – працівник має права на податкову соціальну пільгу, оскільки дохід не перевищує 2240 грн.

Як визначити податкову соціальну пільгу у разі отримання відпускних?

Працівникові нараховано відпускні за відпустку, яка припадає на лютий і березень 2017 р. Загальна сума відпускних складає 3200 грн, в т. ч. на лютий припадає 1200 грн, на березень — 2000 грн. Зарплата за лютий складає 1000 грн. Чи включаються нараховані відпускні до бази для нарахування ПСП?  Чи має працівник право на податкову соціальну пільгу?

Згідно п. 169.4.1 ПКУ, якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання ПСП, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Таким чином, суму відпускних необхідно включити у доходи для визначення ПСП частинами. Першу частину — 1200 грн, включити у лютий, а другу частину — 2000 грн. – у березень 2017 р.

Дохід за лютий складатиме:

1000 + 1200 = 2200 грн.

Оскільки дана сума не перевищує 2240 грн, працівник має право на отримання ПСП за базовою ставкою – 800 грн.

Як визначити ПСП, якщо працівник отримує аліменти?

Працівниці (одинокій матері 2-х неповнолітніх дітей) нараховано сукупний дохід за місяць в розмірі 6200 грн, з них: зарплата — 4200 грн, аліменти — 2000 грн. Чи має право на отримання ПСП така працівниця?

Згідно п. 169.2.3 ПКУ, ПСП не може бути застосована до доходів платника податку, інших ніж заробітна плата. Таким чином, аліменти, отримані працівницею за звітний місяць не включаються до складу доходу, щодо якого може бути застосована податкова соціальна пільга.

Розрахунок ПСП необхідно здійснювати щодо зарплати працівниці, яка складає 4200 грн.

Оскільки зарплата працівниці не перевищує 4480 грн (2240 * 2 дітей), вона має право на отримання ПСП.

Згідно п. 169.1.2 ПКУ працівниця має право на базову ПСП, оскільки вона утримує двох дітей віком до 18 років, — у розрахунку на кожну таку дитину.

Згідно п. 169.1.3 ПКУ працівниця має право на ПСП, що дорівнює 150% суми базової пільги, оскільки вона є одинокою матір’ю — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Таким чином, працівниця має право на ПСП за двома ставками. Але згідно п. 169.3.1 ПКУ, у разі якщо платник податку має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, застосовується одна податкова пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір. Таким чином, до зарплати працівниці слід застосувати ставку в розмірі 150% від базової, тобто 2400 грн (1200 * 2 дітей).

Який порядок нарахування ПСП, якщо працівник – державний службовець?

У лютому 2017 р. працівника прийнято на державну службу з окладом 4000 грн. Він є батьком 2-х неповнолітніх дітей. Яка процедура оформлення ПСП такому працівникові?

Оскільки зарплата працівника не перевищує 4480 грн (2240 грн 2 дітей), він має право на отримання ПСП за базовою ставкою (п. 169.1.2 ПКУ) — 1600 грн (800 * 2 дітей).

Згідно п. 169.2.3 ПКУ, податкова пільга до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, зазначених у п 169.2.2 ПКУ, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

Оскільки працівника прийнято на службу в лютому 2017 р, ПСП він отримає вже у цьому ж місяці автоматично, без подання Заяви про застосування пільги, але він зобов’язаний подати роботодавцеві наступні документи:

  • заяву про застосування пільги;
  • копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей);
  • копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник) (п. 5.3 Постанови №1227).

З якого часу припиняється надання ПСП, якщо неповнолітня дитина працівника досягла 18-річного віку?

Працівник подав документи і отримав ПСП, утримуючи 2-х неповнолітніх дітей. 20 лютого 2017 р. старшій дитині виповнилося 18 років. Чи втратить працівник право на податкову соціальну пільгу і коли?

Згідно п. 169.3.3 ПКУ, пільга, передбачена п. 169.1.2 ПКУ, надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років. Таким чином, працівник продовжить отримувати ПСП до грудня 2017 р. включно.

З якого часу припиняється надання податкової пільги, якщо працівник втратив право на її отримання?

Працівник подав документи і отримав ПСП, утримуючи 2-х неповнолітніх дітей. 1 вересня 2017 р. старший син працівника, якому виповнилося 16 років, став курсантом військового училища на умовах повного утримання. Чи втратить працівник право на ПСП і коли?

Згідно п. 169.3.3 ПКУ, право на отримання ПСП втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з податкового місяця, в якому відбулася така подія.

Таким чином, працівник втратить право на ПСП, починаючи з вересня 2017 р.

При поддержке: Хотите перенести регистрацию своего бизнеса в другу страну или же в оффшоры? Фирма http://wugroup.ru/ поможет вам это сделать. Услуга регистрации компании под ключ избавит вас от проблем.

Приклади розрахунку податкової соціальної пільги. Частина 2
3 (60%) 4 votes

One Response to Приклади розрахунку податкової соціальної пільги. Частина 2

  1. Лариса:

    Як відобразити в 1ДФ пільги одинокої матері з двома дітьми?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *