Заповнення декларації про майновий стан і доходи фізичними особами-непідприємцями за наслідками 2017 року

Любов Прийма

Любов Прийма

Бухгалтер-експерт. Консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку. Чекаю на ваші питання у коментарях.

Громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) розподіляються на дві категорії: особи, які зобов’язані подавати річну декларацію, та особи, які мають право подати декларацію добровільно. З 01.01.2018 фізичні особи здійснюють свій обов’язок та/або реалізують таке право у формі, затвердженій наказом МФУ від 02.10.2015р. №859 у редакції Наказу №556, що набрав чинності з 31.12.2017р. Декларація про доходи, отримані громадянами у 2017 році, подається до 2 травня 2018 року за місцем реєстрації. Платники податків-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 ПКУ). У декларації фізичні особи зобов’язані самостійно визначити податкові зобов’язання з ПДФО за відповідними ставками (18% або 5%) і військового збору (ВЗ) за ставкою 1,5%.

Читайте також Хто зобов’язаний подавати річну декларацію та в яких випадках

Нова форма декларації

У новій формі реалізовано зміни, які стосуються підприємців, а також зміни, які стосуються громадян щодо декларування додаткового блага у вигляді боргу, прощеного (анульованого) кредитором. Це стосується боргу, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності за кредитом, що отриманий громадянином на придбання житла. З цією метою розділ II Декларації доповнили рядком 10.9.1, в якому відображають дохід та податкові зобов’язання, які розстрочуються відповідно до аб. 2 та 3 пп. «д» п.164.2.17 ПКУ. Для розстрочення такої суми податку разом із декларацією подається заява у довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків) та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхідності розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання. При цьому кредитор повідомив платника податку – боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу.

Читайте також Які виплати фізичним особам звільнені від утримання та нарахування податків

Загальні відомості

У правому верхньому куті під грифом «затверджено» шапки декларації має бути зазначено у дужках «(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556)». Перевіривши правильність і чинність обраного бланку, переходимо до заповнення Розділу I «Загальні відомості», який складається з 9 рядків. У реквізиті 1 ставимо тип декларації «звітна». Далі проставляємо звітний період і заповнюємо ПІБ, ідентифікаційний код та адресу реєстрації. Правильно зазначаємо найменування контролюючого органу, до якого звітуємо (за місцем реєстрації) у рядку 5. У рядку 6 позначкою «х» позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент). У рядку 7 позначкою «х» позначається ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою). У рядку 8 розділу І Декларації слід поставити позначку в клітинці «громадянин». Рядок 9 заповнюється тільки за наявності нотаріально уповноваженої на заповнення декларації особи.

Заповнення декларації на прикладі

Громадянин-резидент протягом минулого 2017 року отримав наступні доходи:

  1. Дохід від податкового агента у вигляді зарплати на загальну суму 100 тис. грн. (ПСП не застосовувалася).
  2. Спадщина від бабусі вартістю 50 тис. грн. Фізичні особи, що одержали дохід у вигляді спадщини (подарунку), який оподатковується за нульовою ставкою, не зобов’язані декларувати таку спадщину і можуть не подавати річну декларацію, але за умови відсутності інших підстав для її подання.
  3. За надання репетиторських послуг фізичним особам на загальну суму 10 тис. грн. Даний дохід був отриманий не від податкового агента, тому вимагає самостійного декларування одержувачем.
  4. Дохід від нерезидента за разово виконані роботи в сумі 50 доларів США надійшов 1 грудня 2017 р. згідно електронної виписки від Payoneer. Винагорода була отримана від іноземного роботодавця на акаунт Payoneer і виведена на українську гривневу банківську карту за курсом конвертації 20 грудня. Громадянин, який не зареєстрований підприємцем, зобов’язаний самостійно включити суму такого іноземного доходу до декларації і обчислити податки (18%+1,5%) в графах 6 та 7 рядка 10.6 Розділу II (ст. 164.4 ПКУ). Розмір доходу, перерахований у гривні за курсом НБУ на 1 грудня, відображаємо у графі 3 рядка 10.6.
  5. Дохід від продажу вантажного авто в сумі 90 тис. грн. ПДФО 5% та ВЗ 1,5% були сплачені перед реєстрацією в сервісному центрі МВС. Але оскільки продаж ТЗ здійснено без нотаріального посвідчення, то, незважаючи на те, що податки сплачено, продавець зобов’язаний за результатами 2017 р. задекларувати даний дохід. Суми перерахованих в бюджет податків слід відобразити в колонках 4 та 5 рядка 10.2 розділу II.

Читайте також Сплата податку на доходи з фізичних осіб (ПДФО), отриманого при продажу (обміні) рухомого майна

Декларуємо доходи, отримані протягом року

Показники у розділах II-VII декларації проставляються у гривнях з копійками. Розділ II містить 7 граф (колонок): код рядка, вид доходу, база оподаткування, і 4 колонки справа – це власне податки. ПДФО і ВЗ поділяються на такі, що утримані і сплачені податковим агентом, а також на ті, що підлягають сплаті самостійно за підсумком декларації у строк до 31.07.2018 р. У графах 4 та 5 вказуються сплачені до бюджету суми ПДФО та ВЗ, обов’язок щодо нарахування, утримання та перерахування яких ПКУ покладено на податкового агента, та/або сплачені самостійно протягом звітного (податкового) року при вчиненні нотаріальних дій. Податки, які обчислюються платником податку самостійно, відображаються у графах 6 та 7 рядка 10 Розділу II Декларації. А рядок 10 Розділу II – це загальний підсумок всіх сум з рядків 10.1 — 10.9.

Читайте також Як відобразити у декларації про майновий стан доходи від здачі в оренду нерухомості

Суми нарахованих доходів заносять у графу 3 Розділу II «брудними». Для того, щоб правильно заповнити рядок 10.1, необхідна інформація про зарплату та винагороди за цивільно-правовими договорами і утримані роботодавцями податки. Такі дані може надати сам податковий агент у довідці, або можна самостійно отримати відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді в Електронному кабінеті на сайті ДФС (необхідний ЕЦП).

У рядку 10.9 вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках декларації, у тому числі дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.

Читайте також Відмінності трудового договору та договору цивільно-правового характеру

Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу, вписують у розділ ІІІ. У рядку 11.2 вказують доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, які відповідно до аб. 1 п.173.2 та п.172.1 ПКУ не підлягають оподаткуванню. А рядок 11.3 – це загальна сума інших доходів, які не входять до загального річного оподатковуваного доходу відповідно до ст.165 ПКУ. Наприклад, такими доходами можуть бути кошти, отримані від продажу іншим фізичним особам власної сільськогосподарської продукції, що вирощена на земельних ділянках, розмір яких перевищує встановлені Земельним кодексом (п.п.165.1.24 ПКУ).

У рядку 12 розділу ІV вказується загальна сума доходів за рік (як отримані з джерел в Україні так і іноземні доходи). Розраховується як сума рядків: 10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.5 + 10.6 + 10.9 + рядок 11. В нашому прикладі дорівнює графі 3 рядка 10.

Заповнюємо розділ VІ про податкові зобов’язання

Загальну суму податкових зобов’язань з ПДФО, нараховану до сплати за результатами декларування, переносимо з графи 6 рядка 10 розділу ІІ до рядка 18 розділу VІ і дублюємо у рядку 22.1 (оскільки в нашому прикладі рядки 19-21 порожні). Загальну суму податкових зобов’язань з ВЗ, що підлягає сплаті за результатами декларування, з графи 7 рядка 10 розділу ІІ переносимо у рядок 23.1 розділу VІ декларації.

У рядку 21 вказується сума податків, сплачених за кордоном, на яку є право зменшити суму річного податкового зобов’язання згідно з пп. 170.11.2 ПКУ. Сума податку, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України. Тобто значення рядка 21 не повинно перевищувати значення рядка 18 декларації.

У декларації також передбачений розділ для виправлення самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах і відображення самоштрафу.

В кінці декларації є таблиця, в якій слід вказати дані про власне рухоме та нерухоме майно навіть у тому випадку, якщо громадянин використовує його лише для особистих цілей, наприклад, проживання чи як засіб пересування.

Податкові зобов’язання з ПДФО та ВЗ, зазначені в поданій річній декларації, фізичні особи зобов’язані сплатити самостійно до 1 серпня 2018 р.

Приклад заповнення податкової декларації про майновий стан та доходи за 2017 рік дивіться за цим посиланням.

При поддержке: Хотите купить шубу, но не хватает денег? Купить шубу в рассрочку вы можете тут тут. Для этого нужна всего лишь одна из стандартных карт Приватбанка. Сайт megameh.com предлагает широкий асортимент меховых изделий.

Заповнення декларації про майновий стан і доходи фізичними особами-непідприємцями за наслідками 2017 року
4 (80%) 18 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.00038 sec