Права вагітних жінок та державні гарантії жінкам, що чекають дитину

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

При поддержке: Личные финансы — это больной вопрос для большинства людей. На что обратить внимание при получении кредита? Что такое займ до зарплаты и как вести взаимоотношения с банком? Сайт о личных финансах https://creditstory.org/ даст вам ответы на все эти вопросы.

Очікування дитини завжди радість для майбутньої матусі. Але далеко не всі роботодавці поділяють цю радість та грубо порушують норми Кодексу Законів про Працю. Про те, які права мають вагітні жінки та на яку допомогу по вагітності та пологах вони можуть розраховувати піде мова далі.

Державний захист прав вагітних жінок

Багато жінок не знають свої права та не можуть їх відстоювати. В КЗпП правам жінок присвячена глава XII. Розберемося з цими правами докладніше.

Право на роботу. Якщо вагітна жінка вирішила працевлаштуватися, то роботодавець не має права відмовити їй у прийомі на роботу лише за підстави її вагітності. Відповідно до статті 184 КЗпП при відмові у прийнятті на роботу вагітної власник або уповноважений ним орган зобов’язані повідомити жінці про причини відмови у письмовій формі. Відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржена у судовому порядку.

Звільнити вагітну жінку за власною ініціативою роботодавець також не має права. Звільнення допускається лише у разі повної ліквідації підприємства, де працює жінка. При цьому на власника підприємства покладається обов’язок працевлаштування вагітної.

Обов’язкове працевлаштування вагітних жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

Читайте також Договори цивільно-правового характеру. Оформлення та оподаткування

Вагітна жінка може звільнитися за власним бажанням у будь який час. Для розірвання трудового договору їй не потрібно відпрацьовувати два тижні.

Право на легку працю. Вагітних жінок не можна направляти у відрядження, залучати до роботи у нічний та надурочний час. (ст.176 КЗпП).

Вагітні жінки відповідно до висновку лікаря мають право на зниження норми виробітку та норми обслуговування. За медичними показниками вагітні повинні бути переведені на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів. При цьому зміни умов праці не повинні зменшити середнього заробітку жінки.

Право на відпустку. Вагітні жінки мають право перед відпусткою по вагітності та пологах використати щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві в поточному робочому році.

Право на оздоровлення. В разі необхідності роботодавець повинен видавати вагітним жінкам путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також надавати їм матеріальну допомогу.

Допомога по вагітності та пологах

Українське законодавство передбачає, що кожна жінка незалежно від віку та зайнятості має право на допомогу по вагітності та пологах. Але її розмір та порядок надання залежить від соціального статусу жінки.

Допомога по вагітності та пологах призначається за 126 календарних днів в тому числі 70 днів – до родів та 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Допомога жінкам, віднесеним до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів. Розмір допомоги по вагітності та пологах обчислюється сумарно та надається жінці незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Допомога по вагітності та пологах працюючим жінкам

Допомога по вагітності та пологах жінкам, які офіційно працевлаштовані, виплачується відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV на підставі листка непрацездатності. Для отримання допомоги жінка має надати лікарняний листок на своє підприємство.

Розмір допомоги визначається виходячи з суми заробітної плати, нарахованої за дванадцять місяців, що передують настанню страхового випадку. Виплачується допомога в розмірі 100% середнього заробітку незалежно від загального страхового стажу.

Читайте також На які виплати можуть розраховувати вагітні жінки, та жінки, що народили дитину

Частиною 2 статті 26 передбачено, що незалежно від заробітної плати та зайнятості жінки сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. В 2017 році мінімальний розмір допомоги, на який може розраховувати працююча вагітна жінка становить 13245,12 грн.

Існують певні обмеження для жінок, які протягом року перед настанням страхового випадку не мають шість місяців страхового стажу. Для них допомога по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може бути меншою, ніж двократний розмір мінімальної заробітної плати. В 2017 році ця категорія жінок не може розраховувати на суму, більшу ніж 26491,50 грн.

Допомога по вагітності та пологах жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною

Жінки, які вирішили народити ще одну дитину, не виходячи на роботу з декретної відпустки, мають право на отримання допомоги по вагітності та пологах за своїм місцем роботи. Допомога в цьому випадку буде обчислюватися виходячи з посадового окладу жінки, який встановлено на момент отримання лікарняного листка. При цьому, якщо посадовий оклад менше мінімальної заробітної плати, допомога обчислюється виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої на момент настання страхового випадку.

Декретні виплати жінкам, що працюють за сумісництвом

Вагітні жінки, які крім основного місця роботи, працюють за трудовим договором на іншому підприємстві, мають повне право отримати допомогу по вагітності та пологах від обох роботодавців. Це право передбачено ч. 1 ст. 30 Закону України № 1105-XIV.

Жінці, яка працює за сумісництвом, допомога по вагітності та пологах надається на підставі копії листка непрацездатності, виданого в установленому порядку, засвідченої підписом керівника підприємства і печаткою за основним місцем роботи.

Розмір допомоги за сумісництвом обчислюється виходячи з фактично нарахованої зарплати та не має мінімальної межи.

Читайте також Перехідні відпустки. Особливості відображення в бухгалтерському обліку та оподаткування

Допомога підприємцям

З 01 січня 2016 року відмінено добровільне страхування і фізичні особи-підприємці почали сплачувати єдиний внесок в такому ж розмірі, як і юридичні особи. Тож вони набули право на отримання матеріального забезпечення від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Допомога по вагітності підприємцям сплачується виходячи з розміру сплаченого ЄСВ, але в розрахунку на місяць не менше мінімальної зарплати, встановленої на момент настання страхового випадку. В 2017 році – не менше 13245,12 грн.

Допомога сплачується робочими органами ФСС з ТВП. Для отримання допомоги підприємець має надати заяву-розрахунок, копію листка непрацездатності та довідку з податкової про сплату ЄСВ за дванадцять місяців, що передують настанню страхового випадку.

Допомога по вагітності та пологах непрацюючим жінкам

Жінки, які не перебувають у трудових відносинах, мають право на отримання допомоги по вагітності та пологах відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» № 2811-XII від 21.11.1992 р. Згідно з ч.5 п.7 «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001 р. допомога непрацюючим жінкам встановлюється у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць. З 01 травня 2017 розмір допомоги дорівнює 1743 грн.

Допомога виплачується органами соціального захисту населення на підставі медичної довідки встановленого зразку.

Декретні виплати жінкам, які отримують допомогу по безробіттю

Жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні, допомога по вагітності та пологах виплачується у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю. Постановою Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття № 132 від 19.01.2017 р. в 2017 році встановлений мінімальний розмір допомоги:

  • 544 грн. – для осіб, які протягом року до реєстрації в фонді зайнятості працювали менше шести місяців, або були звільнені з роботи з неповажних причин (прогул, грубе порушення трудової дисципліни тощо);
  • 1280,00 грн. – для осіб, які протягом 12 місяців передуючих реєстрації більше ніж шість місяців сплачували внески.

Підставою для призначення жінкам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є довідка лікувального закладу встановленого зразка та довідка державної служби зайнятості. Слід зауважити, що з виплатою допомоги по вагітності та пологах припиняється виплата допомоги по безробіттю. Тож жінка має право самостійно вирішувати який вид допомоги їй отримувати.

Допомога студентам

Допомога аспірантам, докторантам, клінічним ординаторам, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів призначається в розмірі місячної стипендії. Виплати по вагітності оформлюються в управлінні соціального захисту на підставі заяви, довідки з лікувально-профілактичного закладу, а також документів, що підтверджують навчання. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Читайте також Відпустка з першого числа місяця. Правила нарахування та виплати

Як отримати допомогу по вагітності та пологах жінкам, якщо їх підприємство ліквідовано

Існують випадки, коли жінка, яка працює на умовах трудового договору, отримала листок непрацездатності, але не встигла одержати матеріальне забезпечення в зв’язку з тим, що її підприємство реорганізовано або ліквідовано. Відповідно до ч.1 ст. 30 ЗУ № 1105-XIV в разі реорганізації допомога виплачується правонаступником, а в разі відсутності правонаступника — робочим органом Фонду за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника.

Допомога виплачується в розмірі 100% середнього заробітку на ліквідованому підприємстві.

Допомога на народження дитини

Допомога на народження дитини виплачується незалежно від статусу жінки та кількості дітей, яких вона виховує. Допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини. В 2017 році на кожну народжену дитину мають виплатити 41280 гривень. При цьому одноразово здійснюється виплата у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних трьох років рівними частинами.

Права вагітних жінок та державні гарантії жінкам, що чекають дитину
3.3 (66.67%) 3 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *