Порядок заповнення звіту по коштах Фонду соціального страхування Ф4-ФСС з ТВП. Терміни надання та відповідальність за недостовірну звітність.

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Закінчився черговий квартал та для бухгалтерів настав період підготовки квартальних звітів. Про те, як правильно заповнити звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням піде мова далі.

Незважаючи на те, що з 01 серпня 2017 року запрацював новий Фонд соціального страхування України, Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 р. N 4, залишився чинним.

Читайте також Державна допомога малозабезпеченим сім’ям. Як розраховується та хто має право.

Терміни та способи подання форми 4

Звіт Ф4-ФСС з ТВП подається наростаючим підсумком щоквартально, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. В разі якщо 20 число припадає на вихідний або неробочий день, останній день прийняття звіту переноситься на наступний робочий день.

Звіт приймається лише за місцем реєстрації страхувальника. Звіти можна надати одним із способів:

  • в електронному вигляді. Для цього потрібно заключити договір з відділенням Фонду на подачу електронної звітності;
  • надіслати поштовим відправленням не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів. Разом зі звітом потрібно надати опис вкладення. Лист надсилається з повідомленням про вручення;
  • на паперових носіях.

Вимоги до оформлення звіту

Звіт на паперовому носії роздруковується або заповнюється синіми або чорними чорнилами. Головна частина, де зазначаються реквізити страхувальника, заповнюється друкованими літерами українською мовою. Виправлення та помарки не допускаються.

Всі рядки форми мають бути заповнені. За відсутності даних в будь якому рядку, цей рядок прокреслюється.

Звіт завіряється підписами керівника та головного бухгалтера та скріплюється печаткою.

Форма 4 складається в гривнях з копійками.

Читайте також Розрахунок допомоги по вагітності та пологах 2016-2017. Повна інструкція з прикладами

В яких випадках форма 4-ФСС з ТВП не надається

Відповідно до п.4.3 Порядку 4 звіт не надається:

  • якщо страхувальник не має заборгованості перед Фондом та протягом звітного періоду на субрахунку «розрахунки за соціальним страхуванням» були відсутні обороти, тобто не нараховувалась допомога за листками непрацездатності, не отримувались та не перераховувались кошти до Фонду;
  • якщо на початок року наявна заборгованість Фонду перед страхувальником та відсутні обороти по коштах Фонду в звітному періоді.

Наприклад, в першому кварталі підприємство отримувало допомогу за листками непрацездатності, в другому кварталі руху по коштах Фонду не було, в третьому кварталі – знов були витрати по коштах Фонду. Звіт надається лише за перший квартал та за 9 місяців наростаючим підсумком з урахуванням звітних даних першого кварталу. Звіт за півріччя не надається.

Порядок заповнення звіту

Форма Ф4-ФСС з ТВП складається з двох таблиць. Розглянемо, як заповнювати, кожну з них.

У рядку 1 Таблиці 1 відображається заборгованість страхувальника по коштах Фонду на початок року. Ця сума повинна відповідати сумі, відображеній в рядку 23 звіту за минулий рік. До кінця поточного року дані в цьому рядку залишаються незмінними.

Рядок 2 заповнюється у разі, якщо за попереднім місцем обліку страхувальник мав непогашені зобов’язання перед Фондом та вони були передані за актами приймання-передавання.

В рядку 3 вказуються суми самостійно донарахованих або зменшених внесків за період 01.01.2011 р. та суми зайво нарахованих допомог за минулі періоди.

В рядку 4 відображається загальна сума нарахованих фінансових та штрафних санкцій за актом перевірки. Суми адміністративних штрафів до звіту не включаються.

Читайте також Квартальна декларація з податку на прибуток та фінансова звітність: кому та що треба подати?

Оскільки на сьогоднішній день Фонд не надає путівки на санаторно-курортне лікування, рядок 5 та відповідно рядок 20 не заповнюються.

В рядку 6 зазначається загальна сума отриманих з початку року від Фонду коштів.

Рядок 8 заповнюється працівниками Фонду в разі списання заборгованості.

Рядок 9 дорівнює сумі рядків з 1 по 7 мінус рядок 8.

У рядку 12 відображається сума зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року, яка повинна дорівнювати сумі, зазначеній в рядку 10 звіту за минулий рік. Цей рядок залишається незмінним до кінця року.

Рядок 13 заповнюється у разі, якщо існує заборгованість за Фондом, яка передана за актом прийому-передачі з попереднього місця обліку страхувальника.

У рядку 14 зазначається загальна сума коштів, перерахованих страхувальником на розрахунковий рахунок Фонду, з подальшою розшифровкою, наведеною у рядках 15 — 20 звіту.

У рядку 15 зазначаються суми перерахованих страхових внесків, за період до 01.01.2011.

У рядку 16 відображаються перераховані суми помилок минулих років, які самостійно виявлені страхувальником.

У рядку 17, 18, 19 зазначаються суми перерахованих пені, фінансових та штрафних санкцій, які нараховані за результатами перевірки. Розподіл сум має відповідати Рішенню про застосування санкцій.

Невикористані кошти за заявами-розрахунками, які повернуті страхувальником до Фонду, відображаються лише в рядку 14, тож сума рядків 15 — 20 може не відповідати рядку14.

У рядку 21 відображається загальна сума нарахованих страхувальником у звітному періоді витрат за рахунок коштів Фонду, розшифровка цих витрат, зокрема кількість днів та нарахована сума за кожним видом непрацездатності, надається у таблиці 2 звіту. Сума, зазначена в рядку 21 таблиці 1, має дорівнювати показнику рядка 8 таблиці 2.

Рядок 22 дорівнює сумі рядків 12,13,14 та 21.

У рядку 10 наводиться сума несплачених Фондом зобов’язань на кінець звітного періоду; у рядку 23 – несплачені зобов’язання страхувальника. Слід зауважити, що значення в цих рядках мають співпадати з показником відповідного субрахунку в головній книзі страхувальника. Якщо на кінець звітного періоду існує заборгованість і за Фондом, і за страхувальником, в звіті вона відображається в формі розгорнутого сальдо.

Для контролю: сума рядків 9 та 10 має дорівнювати сумі рядків 22 та 23.

Читайте також Як розрахувати лікарняний лист, якщо працівник захворів після закінчення робочого дня

В разі, якщо страхувальник має заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2011року, її сума відображається в складі загальної заборгованості в рядку 23 та окремо зазначається в рядку 24.

У таблиці 2 звіту наводиться інформація про нараховані протягом звітного періоду допомоги за їх видами. Витрати повинні зазначатися в повному обсязі, незалежно від того подана на момент прийняття звіту заява-розрахунок чи ні.

Відповідальність

За неподання або несвоєчасне подання звіту, за викривлення даних в звітності, винні посадові особи притягаються до відповідальності за статтею 1655 КУоАП. Розмір штрафу становить від 136 до 255 грн.

При поддержке: Клининговые услуги от компании Лилия — это качественная работа от профессионалов, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке. Сайт компании смотрите тут. Список услуг, прейскурант а также многое другое.

Порядок заповнення звіту по коштах Фонду соціального страхування Ф4-ФСС з ТВП. Терміни надання та відповідальність за недостовірну звітність.
3.8 (76.67%) 12 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.00035 sec