Податок на прибуток: особливості заповнення окремих розділів і подачі декларації за 2015 рік

Олег Гоцуляк

Олег Гоцуляк

Консультант. Автор статей з бухгалтерського та податкового обліку. З радістю відповім на ваші питання у коментарях.

Магазин канцелярия может дистанционно непрерывно обеспечивать ваш офис бумагой для принтера или другими офисными принадлежностями. Купите бумагу для принтера в интернет магазине канцелярии. Не тратьте много времени на походы в магазины.

Для того щоб привести податкову звітність у відповідність з новими правилами оподаткування, Міністерство фінансів України своїм наказом № 897 від 20 жовтня 2015 року (набрав чинності з 01. 12. 2015 р.) затвердило нову форму декларації про прибуток і додатків до неї. Декларація за 2015 рік має бути складена за новою формою.

Починаючи з 2015 року, розрахунок об’єкта оподаткування проводиться за даними бухгалтерського обліку, методом коригування фінрезультату до оподаткування на що збільшують або зменшують його різниці (ПКУ, розділ III). У Податковому кодексі (ст. 138; 139; 140; 141) детально прописаний механізм коригування фінрезультату до оподаткування.

Читайте також Нова декларація з податку на прибуток 2015-2016. Аналіз змін

Ряд істотних змін в порядку адміністрування податку на прибуток внесено Законом України № 909 (від 24. 12. 2015 року). Так, зокрема, були:

 • Згідно ст. 57 ПКУ (п. 57.1), виключені вимоги про сплату авансових платежів.
 • Змінено терміни подання податкової декларації.

У той же час, в ПКУ (розділ ХХ, розділ 4, п. 9) було визначено, що протягом 2015 року платники податків зобов’язані сплачувати щомісяця авансові платежі з податку на прибуток згідно з чинною до 01.01.2016 р. редакції ст. 57 п. 57.1.

З початку 2016 року скасована сплата щомісячних авансових платежів податку на прибуток. Проте в 2016 році діє невеликий виняток: до 31 грудня необхідно буде сплатити авансовий внесок, розмір якого складе 2/9 від суми податку, який було нараховано у податковій звітності протягом 1-3 кварталів 2016 р. Платник здійснює розрахунок авансового платежу у податковій декларації за 1-3 квартали 2016 р. Сума, визначена в розрахунку, є узгодженою сумою зобов’язань.

Про податковий період

Згідно ст. 137 (п. 137.4) ПКУ, звітними (податковими) періодами є:

 • календарний квартал;
 • календарне півріччя;
 • календарні три квартали;
 • календарний рік.

Розрахунок показників податкової декларації відбувається наростаючими підсумками.

Звітний (податковий) період починається з першого календарного дня, а закінчується – останнім. Виняток становлять:

 1. Сільгосппідприємства (відповідні за визначення ст. 209 ПКУ). Вони можуть обрати в якості податкового періоду рік, початок якого припадає на 1 липня цього року, а кінець – на 30 червня майбутнього.
 2. Новостворені платники. Для них першим днем податкового періоду, є дата постановки на облік в якості платника податку, останнім – останній календарний день періоду.
 3. Підприємства, що перебувають на стадії ліквідації. Для них останнім днем податкового періоду, є дата їх ліквідації.

Річний звітний (податковий) період встановлюється для таких категорій платників:

 1. Новостворені підприємства, які сплачують податок на прибуток відповідно до річної податкової декларації.
 2. Підприємства-сільгоспвиробники.
 3. Платники, сума доходу яких в минулому році не перевищила 20 000 000 грн.

Декларація за 2015 рік: терміни подання

Відповідно до старої редакції ПКУ, декларація, включаючи розрахунки для щомісячних авансових платежів, повинна була бути надана до 1. 06. 2016 року.

Однак у фіскалів на цей рахунок своя думка: у своїх листах (№№ 102/7/99-99-02-01-17 і 1626/7/99-99-19-02-02-17 від 4.01 і 18.01 2016г.) ГФС повідомила, що зміни, внесені до ст. 57 (п. 57.1) зробили недійсним положення про надання звітності за попередній рік до 1-го червня.

ГФС роз’яснює, що податкова декларація за 2015 р. має бути подана:

 • До 9. 02. 2016 р. (40 календарних днів після закінчення періоду) – платниками податків, які в якості податкового періоду використовували квартал.
 • До 29 лютого 2016 року (60 календарних днів після закінчення періоду) – платниками податків, які в якості податкового періоду використовували календарний рік.

Про форму декларації

Форма нової декларації розроблена у вигляді універсального документа, так як вона застосовна для всіх категорій платників (підприємств, банків, страховиків тощо). Для визначення категорії платника реквізити заголовної частини декларації передбачено рядок 09 (особливі відмітки).

Нова форма декларації містить в собі всього дев’ять додатків (раніше їх було чотирнадцять):

 1. РІ – для рядка 03 РІ декларації. Показник «Різниці» переноситься зі знаком « — « або «+», на них виробляється коригування фінрезультату до оподаткування.
 2. ПЗ – для рядка 05 ПЗ.
 3. ЗП – для рядка 16 ЗП. Рядок передбачений для відображення авансових платежів, нарахованих і сплачених сум податку на майно та авансів при виплаті дивідендів.
 4. АВ – для рядка 20 АВ.
 5. ПН – для рядка 23 ПН.
 6. ВП – для рядків 27-30; 32-34 і 36-38.

Читайте також Покрокова інструкція по заповненню декларації з податку на прибуток 2015-2016

Наступні три програми передбачені для відображення результату за окремими операціями, або носять інформаційний характер:

 1. ТЦ – коригування зобов’язань в цілях трансфертного ціноутворення.
 2. ЦП – для рядка 4.1.3 з програми РІ.
 3. АМ (амортизація) – для рядка 1.2.1 додатки РІ.

Інформація про наявність зазначених додатків розміщується в спеціальному розділі декларації. Для цього необхідно у відповідних клітинках проставити знак «+».

Ще спеціальний розділ служить для відображення наявності додатку, наданого платником у відповідності зі ст. 46 (п. 46.4) ПКУ. Крім того, існує спеціальний розділ для переліку форм фінзвітності, які є додатками до декларації.

Якщо платник податку прийняв рішення не застосовувати коригування фінрезультату до оподаткування на всі різниці (у разі використання такого права), інформація про це рішення. Нагадаємо, що платники податків, сума річного доходу яких не перевищує 20 000 000 грн., можуть скористатися правом визначати об’єкт оподаткування без урахування таких коригувань.

Читайте також Покрокова інструкція по заповненню декларації з податку на прибуток 2015-2016. Частина 2

Порядок заповнення звичайними платниками окремих рядків декларації:

 • Рядок 01. Служить для відображення доходів від будь-яких видів діяльності (крім непрямих податків). Використання даного показника необхідно також для відображення можливості не використовувати коригування фінрезультату.
 • Рядок 02. Служить для вказівки фінрезультату до оподаткування. Показник заповнюється зі знаком «+» або «-». Відповідає даним рахунку 79 (без податку на прибуток) на 31. 12. 2015.
 • Рядок 03. Служить для відображення різниць, що виникли відповідно розділу III ПКУ. Значення даного показника переноситься з додатку РІ.
 • Рядок 06 (податок на прибуток). Позитивне значення різниці між рядками 04 і 05 множиться на ставку податку.
 • Рядок 05. Використовується для відображення прибутку (збитку), звільнених від оподаткування. Переноситься зі знаками «+» або «-» їх застосування ПЗ.
 • Рядок 16. Служить для відображення сум, які зменшують нарахований податок. Заповнюється на підставі додатка ЗП.
 • Рядок 17. Відображена сума нарахованого податку – сума рядків 06; 08; 10;12 мінус рядок 16 з додатка ЗП.

Важливо: окремі показники декларації позначені примітками, які залишати без уваги не можна. Наприклад, рядки 18; 21 і 24 передбачені тільки для платників податків, які надають свою звітність щокварталу.

Додаток РІ (рядок 03 декларації)

Показник рядка 03 з цього додатка відображається у рядку 03 декларації зі знаком «+» або «-». Ці різниці служать для коректування фінрезультату до оподаткування. Сам додаток виконано у вигляді таблиці, де відображаються дані, що зменшують або збільшують фінрезультат до оподаткування у відповідності з вимогами ст. 134 (пп. 134.1.1) ПКУ.

Розрахунок різниць, що утворилися при нарахуванні амортизації

Основними критеріями визнання об’єкта основного засобу в податковому обліку є:

 • його вартість (більше 6 000 грн.);
 • терміни корисного використання.

Основною відмінністю такого визнання об’єкта в податковому обліку від бухгалтерського є умова необхідності використання у його господарській діяльності підприємства. Таким чином, один і той же об’єкт в бухгалтерському обліку може визнаватися основним засобом, а в податковому – ні.

У відповідності зі ст. 138 ПКУ (пп. 138.3.2), амортизація в податковому обліку невиробничих основних засобів не нараховується.

Виходячи з вищевикладеного, розбіжності між податковим і бухгалтерським обліком виникають при наступних умовах:

 1. Неспівпадання термінів амортизації за встановленими ПКУ мінімальними термінами використання ОС.
 2. Порушення вартісної межі (6 000 грн.) ОС.
 3. Невиконання умови обов’язкового використання ОЗ в господарській діяльності підприємства.

Для відображення таких розбіжностей, в тому числі, і існує додаток РІ:

 1. Рядок «код 1.1.1»: значення дорівнює сумі амортизації, яка була вказана у додатку АМ (код 1.2.1) за умови, що у платника відсутні на балансі ОС, які не використовуються в господарській діяльності, і він застосовує мінімально допустимі строки амортизації ОС.
 1. Рядок «код 1.1.1»: відображаються амортизаційні нарахування відповідно Кт рахунку 13 за всіма його субрахунками. Відбувається збільшення фінрезультату до оподаткування.
 1. Рядок «код 1.2.1 АМ»: Відбувається зменшення фінрезультату до оподаткування на суму амортизації ОЗ і нематеріальних активів (НА).
 1. Рядок А11 (додаток АМ): відображається сума амортизації, нарахована за МНМА.

Відображення різниць, що виникають в результаті нарахування резервів (забезпечень)

Значення фінрезультату до оподаткування:

 • збільшується – у розмірі понесених витрат при формуванні резервів (забезпечень);
 • зменшується на суму відшкодованих витрат з таких резервів, а також, на суму зменшення (коригування) таких резервів.
 • не враховуються: створення резерву відпусток, як виплата відпускних за рахунок створених резервів.
 1. Рядок 2.1.1: відображається сума нарахувань по Кт рахунку 47, виключаючи рахунок 47.7 (забезпечення мат. заохочень).
 2. Рядок 2.2.1: відображається сума видатків, проведених за рахунок зазначених резервів (оборот за Дт рахунку 47, виключаючи субрахунок 47.7).

Резерв сумнівних боргів

Значення фінрезультату:

Додаток ЗП (рядок 16 декларації ЗП)

Цей додаток використовує алгоритм послідовного зменшення платежу:

 • Авансові платежі беруть участь в повному обсязі.
 • Залишкова сума податку на прибуток (рядок 16.2) порівнюється із сумою податку на нерухомість.
 • Податок на прибуток не може бути зменшений на суму податку на нерухоме майно більш ніж на суму такого залишку.
 • Далі відбувається облік авансових платежів при виплаті дивідендів.
 • Якщо сплачені авансові внески у звітному періоді були враховані в рахунок зменшення зобов’язань по сплаті податку, вони можуть зменшити податкові зобов’язання майбутніх періодів.

Виправлення помилок за допомогою додатка ВП

Виправити помилки самостійно можна двома способами:

 1. Подати уточнюючу декларацію.
 2. Надати додаток ВП у складі чергової декларації.

Якщо помилка була допущена в розрахунках щомісячних авансових внесків, у рядку 36 декларації відображається розмір щомісячного зменшення, або збільшення такого платежу.

Читайте також Виправлення помилок минулих періодів у декларації з податку на прибуток 2015-2016

Якщо виправляються помилки, допущені при поданні звітності за податкові періоди до 01. 01. 2015 р., слід заповнити показники таблиці 2. Таблиця 1 подається з прочерками.

При поданні уточнюючої декларації за податкові періоди до 01. 01. 2015 р., платник податків заповнює рядки 27; 28; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 38 і 39 декларації.

Податок на прибуток: особливості заповнення окремих розділів і подачі декларації за 2015 рік
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *