Податкова соціальна пільга 2015. Хто має право, як отримати, які документи. Питання та відповіді

В сьогоднішній статті розглянемо з Вами особливості застосування ПСП, а також відповімо на найбільш поширені запитання, які турбують бухгалтерів.

Граничний розмір заробітної плати для застосування податкової соціальної пільги

Питання податкової соціальної пільги регулюються нормами статті 169 Податкового кодексу України. ПСП застосовується до доходу нарахованого на користь платника податку, у нашому випадку доходу нарахованого роботодавцем на користь працівника протягом звітного місяця, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Тобто це буде ось так: — на початок 2015 р. розмір прожиткового мінімуму складає 1218,00 грн, отже граничний розмір доходу для ПСП складає 1218 *1,4=1705,2 , округлюємо до найближчих 10 гривень й отримуємо 1710, 00 грн Доходом може бути заробітна плата та інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та винагороди.

Податкова соціальна пільга при нарахуванні доходів за попередні або майбутні періоди

Зверніть увагу, якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування працівника на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, такі доходи або їх частина належать до відповідних періодів їх нарахування. Наприклад, у квітні 2015 року працівник отримав сукупного доходу на підприємстві у розмірі 3010,00 грн. Він має право на ПСП у 100% розмірі, тобто 609,00 грн (1700,00 грн заробітної плати за квітень, та 1310,00 грн відпускних за травень.) Ми бачимо суму 3010,00 грн й можна помилково вирішити, що в квітні до доходу працівника ПСП вже не застосовуємо, але тут необхідно розділити помісячно, до тих періодів до яких належать дані нарахування. Тобто у квітні працівник отримав 1700,00 грн, а це менше граничного розміру доходу (1710,00 грн), отже у квітні працівник має право на застосування податкової соціальної пільги. А за травень необхідно буде вже зробити перерахунок сум отриманих сукупного доходу в кінці травня, або на початку червня й тоді отримати суму з якої буде видно чи матиме право такий працівник на застосування ПСП. Тобто відпускні в розмірі 1310,00 грн слід підсумувати разом з виплатами, які належать до виплат травня.

Податкова соціальна пільга для працівників з дітьми

Цікавим та актуальним питанням залишається надання ПСП працівникам з дітьми. Норми цієї ж ст. 169 ПКУ дають право працівникам з дітьми отримати ПСП у підвищеному розмірі. В певних випадках працівник має право на застосування ПСП одночасно з двох і більше підстав.

Розміри ПСП

Працівники мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного у роботодавця на такі розміри ПСП:

 • у розмірі 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи – для будь-якого платника податку у 2015 р. – 609,00 грн. (так звана «загальна» ПСП)
 • у розмірі 100% суми ПСП – для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, у розрахунку на кожну таку дитину, у 2015 р. – 609,00 грн;
 • у розмірі, що дорівнює 150% суми «загальної» ПСП, — для платника податку, який є одинокою матір’ю, одиноким батьком, вдовою, вдівцем або ж опікуном, піклувальником у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, у 2015 р. – 913,50 грн.
 • у розмірі, що дорівнює 150% суми «загальної» ПСП, — для платника податку, який утримує дитину-інваліда, у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, у 2015 р. – 913,50 грн.

Якщо працівник має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її більший розмір (крім випадку утримання дитини-інваліда). У випадку утримання працівником двох і більше дітей, у т.ч. інваліда (дітей — інвалідів), до пільги «на двох і більше дітей» слід додавати пільгу на кожну дитину – інваліда. (це єдиний випадок і він є винятком). Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків визначається як добуток 1710,00 грн помноженої на кількість дітей. Для іншого з батьків право на підвищену ПСП на кожну дитину надається, але граничний розмір пропорційно кількості дітей не збільшується, тобто застосовується у розмірі 1710,00 грн. Далі розберемо все детально на прикладах, ПСП для дітей та інші випадки застосування податкової соціальної пільги. І так, перейдемо до найцікавішого в цій статті, до відповідей на питання. Почнемо із загальних та найбільш поширених.

За якою формою працівники повинні подавати роботодавцю заяву на обрання місця застосування ПСП.

Форма заяви про обрання місця застосування податкової соціальної пільги не затверджена жодним нормативним актом. Таким чином працівники подають роботодавцю заяву про застосування ПСП в довільній формі. Разом з тим податківці рекомендують для зручності подавати таку заяву що була затверджена Наказом ДПА України від 30.09.2003 р. № 461 «Щодо затвердження форм та заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку», але цей наказ 31.01.2011 р. втратив чинність.

Яка форма заяви про відмову від застосування ПСП?

Якщо працівник самостійно прийняв рішення щодо припинення права користування ПСП, то такий платник податку зобов’язаний надати роботодавцю заяву про відмову від застосування податкової соціальної пільги. Нормами ПКУ не передбачено встановлення єдиної форми заяви, то працівник має право подати заяву про відмову від пільги у довільній формі

Які документи слід подавати одинокій матері, батьку, вдові, вдівцю або опікуну, піклувальнику, які мають дітей віком до 18 років, для отримання ПСП?

Це питання регулюється нормами ПКУ та Порядком подання документів для застосування податкової соціальної пільги, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1227. Відповідно до п.5 Порядку № 1227, для застосування пільг з підстав перелічених у питанні, крім заяви про застосування пільги одинока матір, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину або дітей віком до 18 років, подають:

 • копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;
 • копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
 • копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);
 • копію паспорта.

Тут одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

 Чи необхідно щорічно у працівників вимагати нові заяви на застосування ПСП?

Ні. Не потрібно. Згідно із пп. 169.2.1 п. 169.2 ст. 169 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати). Відповідно до пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 ПКУ платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги. Таким чином, нормами ПКУ не передбачено щорічне подання заяви про застосування пільги. Разом з тим, якщо у платника податків виникає право на застосування податкової соціальної пільги з інших підстав ніж тих, які були зазначені у попередній заяві, то такий платник повинен надати нову заяву з відповідними підтверджуючими документами.

В якому розмірі застосовувати ПСП і який граничний розмір доходу для застосування ПСП, якщо працівник утримує двох дітей віком до 18 років?

Необхідно звернутися до пп.169.1.2 ПКУ. Має бути застосована пільга у розмірі 100% суми «звичайної» пільги (609,00 грн.) у розрахунку на кожну таку дитину. Тобто, працівник має право на застосування пільги з таких підстав:

 • «загальна» ПСП — у розмірі 609,00 грн;
 • ПСП на двох і більше дітей – у розмірі 609,00 грн. на кожну таку дитину.

Слід застосувати ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір, — ПСП «на двох і більше дітей». Тобто до доходу працівника буде застосована ПСП у розмірі 1218,00 грн.  (609,00 грн *2) Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП, визначається, як добуток 1710,00 грн на кількість дітей, тобто 3420,00 грн.

В якому розмірі надати ПСП працівниці, у якої двоє дітей і одна з яких – дитина інвалід. Працівниця заміжня.

Така працівниця має право на застосування ПСП з таких трьох підстав:

 • «загальна» ПСП – у розмірі 609,00 грн;
 • ПСП «на двох і більше дітей» — у розмірі 609,00 грн на кожну таку дитину;
 • ПСП на дитину – інваліда — у розмірі 913,50 грн. на кожну дитину – інваліда (150% загальної ПСП)

Застосовується ПСП з підстави, що передбачає її більший розмір — ПСП «на двох і більше дітей» (на кожну дитину, яка не є інвалідом) і ПСП «на дитину — інваліда» (на кожну дитину — інваліда). Тобто до доходу працівниці слід застосовувати ПСП у розмірі 1522,50 грн. 609,00 грн. * 1 дит. + 913,50 грн. *1 дит.- інвалід Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП, визначається, як добуток 1710,00 грн на кількість дітей, тобто 3420,00 грн.

В якому розмірі слід застосовувати ПСП одинокій матері, яка утримує дитину – інваліда?

Працівниця одинока мати, яка утримує дитину – інваліда,має право на застосування ПСП з таких трьох підстав:

 • «загальна» ПСП – у розмірі 609,00 грн;
 • ПСП «одинокій матері» — у розмірі 913,50 грн на дитину (у розмірі 150% «загальної» ПСП);
 • ПСП на дитину інваліда – у розмірі 913,50 грн (у розмірі 150% «загальної» ПСП).

Тут може бути застосовано ПСП з двох підстав або ПСП «одинокої матері», або ПСП на дитину-інваліда, тобто у розмірі 913,50 грн. Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП складає 1710,00 грн.

Як надати ПСП, працівниці одинокій матері, яка утримує двох дітей до 18 років, одна з яких дитина – інвалід?

Така працівниця має право на застосування ПСП з чотирьох підстав:

 • «загальна» ПСП – у розмірі 609,00 грн;
 • ПСП «на двох і більше дітей» — у розмірі 609,00 грн;
 • ПСП «одинокої матері» — у розмірі 913,50 грн.;
 • ПСП на дитину – інваліда – у розмірі 913,50 грн.

Пам’ятаємо, що слід застосовувати ПСП з підстави, що передбачає більший її розмір, — ПСП «одинокої матері» на кожну дитину. Тобто до доходу працівниці буде застосована ПСП у розмірі 1827,00 грн. 913,50грн. * 2 дит. (у т.ч. на дитину інваліда). Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП, визначається як добуток, 1710,00 грн і кількості дітей, тобто становить 3420,00 грн.

Чи має право на застосування ПСП студент, який працює?

Якщо студент отримує стипендію за місцем навчання, то за місцем роботи до доходу такого працівника ПСП не застосовується. Якщо не отримує стипендію. То має право на застосування ПСП у розмірі 150% «загальної» ПСП, якщо його розмір не перевищує граничного розміру доходу 1710,00 грн. Для отримання права на застосування ПСП за місцем роботи студент повинен надати роботодавцю довідку з навчального закладу, про те, що він там навчається й не отримає стипендії. Це слідує з пп. 169.1.3 ПКУ, в якому йдеться про те що ПСП застосовується в розмірі 150% від суми «загальної» пільги, для платника податку, якщо він є студентом й отримує дохід лише у вигляді заробітної плати.

Чи має право на застосування ПСП інвалід ІІ групи, якщо в місяці звільнення його дохід склав 500,00 грн. Яка сума ПДФО буде до сплати у бюджет.

Так інвалід ІІ групи має право на застосування ПСП. Інвалід ІІ групи має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги, у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, якщо розмір отриманого протягом місяця доходу не перевищує граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги. (п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ). Якщо працівник – інвалід отримав дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 500,00 грн, а розмір ПСП складає 913,50 грн, то відповідно до сплати у бюджет ПДФО складе суму у розмірі 0 грн, 00 коп. Тобто сплачувати ПДФО в такому випадку не потрібно.

Чи застосовується ПСП до вихідної допомоги у зв’язку із звільненням працівника.

Так, застосовується. Згідно з п. 169.1 ПКУ платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, інших прирівняних до неї виплат, компенсацій та винагород. Якщо його розмір не перевищує у 2015 році, суму 1710,00 грн. Заробітна плата для — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються. Надаються платнику податку у зв’язку із відносинами трудового найму згідно із законом. Таким чином, фізична особа, яка отримує дохід у вигляді вихідної допомоги у зв’язку із звільненням має право на застосування ПСП за умови, якщо розмір її місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця не перевищить граничного розміру для отримання ПСП.

При поддержке: Ремонт автомобиля не слишком дешевое удовольствие. Покупайте запчасти выгодно. Купить стартер а также другие запчасти на авто вы можете на сайте по ссылке.

Податкова соціальна пільга 2015. Хто має право, як отримати, які документи. Питання та відповіді
Оцініть статтю

4 Responses to Податкова соціальна пільга 2015. Хто має право, як отримати, які документи. Питання та відповіді

 1. Мар*яна:

  Доброї ночі. Можна запитати вас, а то не можу знайти відповіді для моєї ситуації:мій чоловік влаштувався на роботу, оклад 2500, у нас 3 дітей, 1 моя дитина від попереднього шлюбу.Подав усі документи в бугалтерію.. і сказали що не має право на стягування меншого податку, бо 1 дитина не на його прізвищі? Вони праві?

 2. Тетяна:

  Добрий день!Будь ласка допоможіть знайти правильну відповідь.
  Я працюю на постійному місці роботи з 2005р. маю двох дітей віком 12 і 4 роки. майже рік як розлучена.Сама виховую цих дітей. Пдфо із заробітноі плати становить 15%—(оклад 4000грн)—-Чи маю право на певні пільги і які?

 3. Кира:

  Підкажіть будь-ласка ,являюся одинокою матір’ю,чи буде з мене зніматися соціальна пільга ,якщо моя заробітна плата становить 2800 грн.(нараховано)?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.55MB/0.08216 sec