Податкова накладна. Особливості виписки та заповнення

Хто виписує податкову накладну? Які її обов’язкові реквізити? Коли слід виписувати податкову накладну? В якому разі її слід реєструвати у Єдиному реєстрі? Як виписувати податкову накладну в окремих випадках? Які особливості заповнення окремих реквізитів податкової накладної? На ці та на багато інших питань можна знайти відповіді у цій темі. Значна частина відповідей взята з Єдиної бази податкових знань та з величезної кількості офіційних листів податкової служби. Тут ця інформація наведена у більш зручному вигляді.
Форма податкової накладної та порядок її заповнення затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 №1379 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної». Бланк податкової накладної можна скачати на цій сторінці Скачати бланк податкової накладної. Завантажити форму.

Основний принцип податкового обліку податку на додану вартість

Ця інформація для бухгалтерів початківців. Весь податковий облік податку на додану вартість можна описати декількома етапами:

 1. Виписка податкових накладних своїм покупцям та отримання податкових накладних від своїх постачальників. Нарахування податкових зобов’язань та отримання права на податковий кредит з ПДВ.
 2. Відображення податкових накладних у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.
 3. Реєстрація податкових накладних (у разі необхідності) у єдиному реєстрі податкових накладних.
 4. Заповнення податкової декларації з податку на додану вартість.

Звісно, в кожному етапі є дуже багато нюансів.

Коли платник ПДВ зобов’язаний виписати податкову накладну?

Податкова накладна виписується на дату виникнення податкових зобов’язань, яка визначається відповідно до статті 187 Податкового кодексу (правило «першої події»). Отже, податкова накладна виписується на:

 1. дату зарахування коштів від покупця на банківський рахунок або в касу;
 2. дату відвантаження товарів, а для послуг — дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг.

Також у пункті 8 Наказу №1379 є перелік операцій, при здійсненні яких треба виписувати податкову накладну, оригінал якої не надається покупцю, а залишається у продавця.

Чи обов’язково складати податкову накладну в паперовій формі? Чи можна скласти податкову накладну в електронній формі?

Покупець товарів чи послуг може обирати спосіб складання податкової накладної: в паперовому вигляді або в електронній формі.
До електронної форми ПН висуваються наступні вимоги:

 1. реєстрація електронного цифрового підпису уповноваженої особи;
 2. реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У разі складання накладної в електронній формі, складати її у паперовому вигляді не треба.

Обов’язкові реквізити податкової накладної

Перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної визначений пунктом 201.1 Податкового кодексу:

 1. порядковий номер податкової накладної;
 2. дата виписування податкової накладної;
 3. повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, — продавця товарів/послуг;
 4. податковий номер платника податку (продавця та покупця);
 5. місцезнаходження юридичної особи — продавця або податкова адреса фізичної особи — продавця, зареєстрованої як платник податку;
 6. повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, — покупця (отримувача) товарів/послуг;
 7. опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
 8. ціна постачання без урахування податку;
 9. ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
 10. загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
 11. вид цивільно-правового договору;
 12. код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).
 13. номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України».

Важливо: якщо у податковій накладній наявні всі обов’язкові реквізити, визначені пунктом 201.1 ПКУ та вони вказані правильно, така податкова накладна вважається дійсною. Інші помилки не можуть призвести до невизнання права на податковий кредит по такій податковій накладній (додатково дивись питання 7 Наказу ДПСУ від 16.02.2012 №127).

У якій графі податкової накладної вказувати номер та дату вантажно митної декларації?

Поки до форми податкової накладної не внесені відповідні зміни, можна вказувати номер та дату ВМД відповідно до якої було здійснено митне оформлення товару, у графі «номенклатура товару». Можна нагадати, що така сама ситуація була і тоді, коли до обов’язкових реквізитів податкової накладної був доданий новий реквізит «код УКТ ЗЕД».
Але, податкова служба, наразі дещо іншої думки, яка вже була висловлена у офіційному роз’ясненні. Про це трохи нижче.

З якої дати у податкових накладних слід вказувати номер та дату ВМД?

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо Державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» №5083-VI від 05.07.2012 набрав чинності з 12.08.2012 року. Відповідно, починаючи з 12.08.2012 року у податкових накладних, у номенклатурі яких присутні імпортні товари, слід вказувати новий обов’язковий реквізит — номер та дата вантажної митної декларації, за якою здійснювалося митне оформлення товарів. Яку позицію обрала податкова служба з цього питання, читаємо далі. Позиція трохи дивна.

Чи є офіційні роз’яснення з приводу нового реквізиту податкової накладної — дата та номер ВМД?

Можна сказати, що податкова служба досить швидко відреагувала на зміни, внесені у Податковий кодекс щодо дати на номеру вантажної митної декларації у податковій накладній та написала листа від 21.08.2012 р. N 1272/0/71-12/15-3117.
У вказаному листі, податкова служба роз’яснює, що вказувати номер та дату ВМД у податковій накладній, треба буде лише з того моменту, коли до форми податкової накладної будуть внесені зміни, а не з 12.08.2012 року, тобто з моменту набрання чинності законом №5083. На мою думку, досить неочікувана позиція. Якщо її притримуватися, та не вказувати номер та дату ВМД у податкових накладних, які містять імпортні товари, буде порушуватися норма пункту 201.1 Податкового кодексу та податкова накладна не буде містити один з обов’язкових реквізитів. Думаю, всі знають, що чекає на таку податкову накладну.

Якою мовою треба заповнювати податкову накладну?

Згідно пункту 2 Наказу ДПСУ від 01.11.2011 №1379 податкова накладна заповнюється виключно державною мовою.

Яким чином можна заповнювати податкову накладну. Ручкою чи друкувати?

Наказ №1379 передбачає два способи заповнення податкової накладної: ручкою або друкованим способом в електронному вигляді. При цьому не можна заповнювати окремі реквізити ПН ручкою при заповненні інших друкованим способом. Можна тільки або так або так. Така податкова накладна не надає отримувачу права на податковий кредит (інформація з ЄБНЗ).

На які операції виписується податкова накладна?

При здійсненні яких операцій слід виписувати податкову накладну підказує сама її форма, а саме графи з 8 по 11.

 1. Оподатковувані операції 20% – звісно виписується.
 2. Звільнені від оподаткування – виписується (пункт 201.5 ПКУ).
 3. Не є об’єктом оподаткування – не виписується (відповідь з ЄБНЗ).
 4. Оподатковуються за нульовою ставкою — виписується.

Виписка податкової накладної в кожному з цих випадків має свої особливості.

Коли оригінал податкової накладної не надається отримувачу товарів/послуг, а залишається у продавця?

Платник ПДВ, який виписує податкову накладну, не надає її покупцю та залишає оригінал у себе у наступних випадках (п.8 Наказу №1379):

 1. Виписка на суму перевищення звичайної ціни над фактичною;
 2. Постачання неплатнику податку;
 3. Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам;
 4. Постачання у межах балансу для невиробничого використання;
 5. Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку;
 6. Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;
 7. Експортні постачання;
 8. Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість;
 9. Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
 10. Визнання умовного постачання товарних залишків та/або необоротних активів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, щодо яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість;
 11. Виписка за щоденними підсумками операцій;
 12. Виписака на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін;
 13. Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не у господарській діяльності;
 14. Виписка покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента.

Заповнення податкової накладної в цьому разі має окремі особливості, описані у пунктах 8.1 – 8.4 Наказу №1379.
З 01.07.2012 року сюди також можна додати випадок, коли податкова накладна складається в електронній формі. В цьому випадку покупцю надається тільки електронна податкова накладна. Паперова податкова накладна не складається.

Коли можна скласти зведену податкову накладну за підсумками місяця?

Порядок складання зведеної податкової накладної прописано у пункті 15 Наказу №1379. Зведена податкова накладна виписується у разі постачання товарів чи послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках із покупцем. Зведену ПН можна виписати не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до неї додається реєстр ТТН чи інших супровідних документів, відповідно з якими здійснювалося постачання.

Чи можна виписати одну податкову накладну за підсумком за день, якщо було декілька проплат або відгрузок?

Узагальнюючою податковою консультацією від 16.02.12 №127, визначено, що у випадку отримання кількох авансових платежів протягом одного дня від одного і того ж покупця за один і той же товар в межах одного і того ж договору, не буде вважатися помилкою, коли постачальником буде виписана одна податкова накладна на загальну суму таких авансових платежів.

Коли складається додаток 1 до податкової накладної?

Додаток 1 до податкової накладної складається вкрай рідко. Згідно пункту 14 Наказу №1379 У разі коли частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної (додаток 1) і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов’язаннях (додаток 1 виписується у двох примірниках, з яких оригінал видається покупцю товарів/послуг, а копія залишається у продавця товарів/послуг).
Така ситуація може скластися наприклад, коли суб’єктами господарювання укладено договір на постачання великого обладнання, яке складається з багатьох відокремлених частин, які постачаються поступово, а ціна у договорі визначена за все обладнання. В цьому випадку податкові зобов’язання на повну вартість обладнання виникають при поставці першої частини обладнання.

На протязі якого періоду платник ПДВ може включити податкову накладну до складу податкового кредиту?

Згідно пункту 198.6 ПКУ, платник ПДВ має право включити податкову накладну до складу податкового кредиту протягом 365 від дати її виписки. При цьому (на відміну від періоду до 2012 року) ніякого документального підтвердження отримання податкової накладної з запізненням не вимагається (див. лист ДПСУ 13.01.12 №1120/7/15-3417-22). Тобто отримувач може навіть отримати ПН у день її виписки, а включити до складу податкового кредиту на протязі року.

Як виписувати податкову накладну під час перереєстрації платником ПДВ до отримання нового свідоцтва?

Для перереєстрації платником ПДВ, суб’єкт господарювання подає до податкової служби заяву з позначкою «перереєстрація» та додає до неї оригінал старого свідоцтва та всі засвідчені копії. Нове свідоцтво видається не раніше останнього дня строку у 10 робочих днів від дня отримання заяви. Саме цей 10 робочий день вважається датою анулювання старого свідоцтва та датою початку нового.
Отже, платник ПДВ має після подання заяви на перереєстрацію використовувати реквізити старого свідоцтва до дати його анулювання та до дати початку дії нового свідоцтва, яка припадає на 10 робочий день від дня отримання заяви. На вимогу платника податків, після отримання реєстраційної заяви податкова служба може повернути старе свідоцтво із позначкою про термін його дії. Зазначена процедура описана у пункті 4 Положення про реєстрацію платників ПДВ від 07.11.11 №1394.

Які документи окрім податкової накладної можуть підтверджувати право на податковий кредит?

Перелік таких документів визначений пунктами 201.11, 201.12 Податкового кодексу. Це:

 1. транспортний квиток;
 2. готельний рахунок;
 3. інші рахунки за послуги зв’язку або інші послуги (такий рахунок має містити обов’язкові реквізити, прописані у пункті 201.11 ПКУ);
 4. касові чеки (загальна сума отриманих товарів не може перевищувати 200 грн. за день);
 5. вантажно митна декларація.

 

Які особливості заповнення реквізиту «вид договору» податкової накладної?

Згідно пункту 4 Наказу №1379 у графі «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної зазначається вид цивільно-правового договору згідно з видом договірних зобов’язань, визначених Цивільним кодексом України. Наприклад договір про надання послуг, договір купівлі продажу, договір підряду і таке інше.

Який вид договору вказується у випадку усної домовленості без укладання письмового договору?

В цьому випадку також вказується вид договору згідно з видом договірних зобов’язань, визначених ЦКУ. Виходити треба з сутності господарської операцій, яка здійснюється за усною домовленістю. При цьому у графі щодо дати договору вказується дата виконання усної домовленості, а в графі номер договору ставиться прочерк.

В яких випадках треба вказувати код товару згідно УКТ ЗЕД?

Згідно пункту 201.1 Податкового кодексу код товару згідно УКТ ЗЕД вказується у разі постачання підакцизних товарів або товарів, ввезених на митну територію України. При цьому, код УКТ ЗЕД вказується на всіх ланках постачання, а не тільки при першій поставці особою, яка була безпосереднім імпортером.

Як дізнатися, що товари були у минулому ввезені на митну територію України?

Податкова служба радить вивчати супровідну документацію на товар, в якій повинна зазначатися країна походження товару та виробник. Виходячи з цього вимагати у постачальника вказувати код товару згідно УКТ ЗЕД у податковій накладній.

Чи слід вказувати код УКТ ЗЕД у податковій накладній, виписаній за підсумками дня кінцевим споживачам (на підставі звіту РРО)?

Податкова служба наполягає на тому, що в податкових накладних, виписаних за щоденними підсумками операцій необхідно вказувати код УКТ ЗЕД. Звісно, в більшості випадків, це зробити нереально, оскільки, наприклад, магазин може продати за день більше сотні найменувань підакцизних або імпортованих товарів. Що робити та що загрожує платнику ПДВ, який не зазначив коди УКТ ЗЕД у податковій накладній, виписаній вкінці дня на підставі звіту РРО?
Податковий кредит по таким податковим накладним ніхто не формує (обидва примірники ПН залишаються у продавця). Відповідно не визнавати право на податковий кредит на підставі відсутності обов’язкового реквізиту ПН, визначеного пунктом 201.1 ПКУ ні у кого. Максимум, що загрожує платнику ПДВ в цьому випадку – адміністративний штраф за порушення порядку ведення податкового обліку (стаття 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Як дізнатися код товару за УКТ ЗЕД?

У своєму листі від 15.02.2012 №4621/7/15-3417-20 «Щодо зазначення коду УКТ ЗЕД у податковій накладній» податкова служба звертає увагу, що у податковій накладній слід вказувати виключно код УКТ ЗЕД, вказаний у вантажній митній декларації, якою були оформлені такі товари при їх ввезенні.
А взагалі довідник кодів УКТ ЗЕД затверджено Законом України «Про митний тариф України» від 05.04.2001 №2371-III.

Як дізнатися код УКТ ЗЕД, якщо податкова накладна виписується на передоплату, а товар фактично ще не імпортовано та на руках немає ВМД?

Тут існує один єдиний вихід — дізнатися якомога більше характеристик товару та скористуватися довідником кодів УКТ ЗЕД. Докладніше про це читайте тут.

Що робити, коли ви отримали неправильно заповнену податкову накладну або накладну не зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних або постачальник взагалі відмовляється надати податкову накладну?

В цьому випадку є тільки один вихід. Пунктом 201.1 Податкового кодексу передбачена можливість отримувача товарів подати на свого постачальника скаргу, яка додається до звітної податкової декларації з ПДВ. До заяви додаються копії чеків або інших документів, що підтверджують факт оплати або поставки товарів. Лише така скарга надає отримувачу товарів чи послуг право на податковий кредит без наявності оригіналу податкової накладної.

Яким чином подати підтверджуючі документи до додатку 8 (скарги), якщо декларація подається в електронному вигляді?

Документи, які підтверджують оплату податку на додану вартість у складі передоплати або факт отримання товарів чи послуг треба подати до канцелярії податкової служби. Слід зазначити, що треба вкластися у граничні строки подання декларації з ПДВ. Інакше, податкова служба буде мати всі підстави зняти податковий кредит, сформований без оригіналів податкових накладних на підставі поданої скарги.

На якій мові вказувати назву товару у податковій накладній?

У листі від 16.02.2012 №4809/7/15-3417-26 «Щодо зазначення назви товару у податковій накладній» державна податкова служба звертає увагу, що назви товарів у номенклатурі податкової накладної повинні вказуватися виключно на державній мові. Виключенням є лише випадки неможливості перекладу з іноземної мови торгової марки або назви товару на державну мову. Тому з метою збереження ідентифікації товару в податковій накладній в графі 3 «Номенклатура товарів/послуг продавця» допускається зазначати назву торгової марки, назву товару та у вигляді абревіатури номенклатуру товару без перекладу його на державну мову.

Як відобразити знижку на товар чи послугу у податковій накладній?

Надання знижки ніяк не відображається у податковій накладній. У ній зазначається виключно кінцева сума з урахуванням знижки.

Які податкові накладні підлягають реєстрації у Єдиному державному реєстрі податкових накладних?

Реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних підлягають наступні податкові накладні (пункт 11 Підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу):

 1. ПН, сума податку на додану вартість яких перевищує 10 тис.грн.
 2. ПН, виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України (незалежно від суми ПДВ у такій податковій накладній).

 

Яка відповідальність чекає на платника ПДВ за неправильне заповнення податкової накладної?

На платника ПДВ, який виписав податкову накладну може чекати адміністративна відповідальність за порушення встановленого порядку ведення податкового обліку, передбачена статтею 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (до 170 грн.).
А ось отримувач товарів, у разі якщо у податковій накладній будуть відсутні або неправильно заповнені обов’язкові реквізити, передбачені пунктом 201.1 ПКУ, або податкова накладна (у разі необхідності) не буде зареєстрована у Єдиному реєстрі податкових накладних може втратити право на податковий кредит. Єдиний спосіб для отримувача товарів чи послуг уникнути покарання, подати скаргу на свого постачальника.

 

Коментарі

byhgalter » 02 июл 2012, 10:18

Звертаю увагу, що з 01.07.2012 року деякі правила складання податкових накладних змінилися у звіязку із вступом в силу Закону №4834-VI від 24.05.2012. Зміни стосуються можливості складання податкової накладної в електронній формі.
В принципі ці зміни вже враховані у першому пості теми, але, кому дуже цікаво, можна детальніше почитати у статті http://byhgalter.com/zakonoproekt-9661-d/

kvitochka » 05 сен 2012, 13:49

Добрий день. Допоможіть будь-ласка. Виникло питання по заповненні под. накладної. ПП займається рекламними послугами. Наприклад позиція: Виготовлення рекламної конструкції в ПН ми вказуємо грн., послуга чи шт 1? Або ж розробка оригінал- макету. Це вроді також як послуги?Розясніть ці моменти будь-ласка.

bykashka » 06 сен 2012, 09:03

З порядку заповнення податкової накладної:

12.4 у графу 5 — одиниця виміру товарів/послуг — грн, шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо;

12.5 у графу 6 — кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг.

У разі якщо послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні, у графі 6 указується: «послуга/проценти тощо»;

Багато чого залежить також і від умов вашого договору. Наприклад, якщо ваш замовник надає вам матеріали, а ви з них робите рекламну продукцію. Це начебто послуги, але ці послуги ви можете порахувати. Тобто, якщо ви можете порахувати, скільки одиниць ви виготовили, то треба вказувати кількість. Якщо не можете, то вказуєте «послуга».

Alten » 25 сен 2012, 17:16

Какой порядок регистрации налоговой в едином реестре при следующем событии:
Заказчик- подрядчик-поставщик
1. Заказчик сделал предоплату импортного оборудования (сумма до 60 тыс грн).
2. Поставщик по договору делает поставку этого оборудования в течение 60 дней.
3. Подрядчик получает предоплату и оплачивает поставщику оборудование после поставки.
Таким образом, возникает ситуация когда подрядчик обязан выписать заказчику налоговую и зарегистрировать ее. Поставщик выписывает налоговую подрядчику по первому событию, т.е. по факту поставки оборудования. Следовательно, через 60 дней только подрядчик может узнать код УКТ ЗЭД, а НН регистрировать надо. Что необходимо делать в таком случае?

bykashka » 26 сен 2012, 08:23

Для этого вопроса не обязательно было создавать отдельную тему. Читаем сначала yak-zadavati-pitannya-na-forumi-t157.html , а потом идем тему podatkova-nakladna-osoblivosti-vipiski-ta-zapovnennya-t95.html . Позже перенесу туда сообщения.

Несмотря на то, что вы пока не можете узнать точный код УКТ ЗЕД, который будет указан в налоговой накладной от вашего поставщика, в налоговой накладной, полученной на предоплату вы все равно должны указать этот код УКТ ЗЕД. Если кода не будет, ее не допустят к регистрации. Если код будет неправильный — это уже другой вопрос. Не думаю, что те, кто принимают НН к регистрации в Киеве, проверяют соответствие, хотя все может быть конечно.

Мое мнение, у здесь у вас единственный выход: узнать как можно больше характеристик товара и воспользоваться Справочником кодов УКТ ЗЕД http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l … 1109A.html . В соответствии с ним указывать код.

Также, наше вот такое разъяснение налоговой. Оно не конкрентно по вашему случаю, но вполне применимо к нему.

Alten » 30 сен 2012, 22:29

Спасибо. По консультационной линии налоговой мне сказали. что данный вопрос в стадии решения и ответа на него пока нет.
Может это вопрос к юристам? Правомочно ли подобное требование, если закон не дает четкого ответа на данную ситуацию? Можно ли при этом подать коллективную жалобу в суд?

byhgalter » 01 окт 2012, 19:14

На этот вопрос ответа нет и не будет. Этот вопрос возник еще в августе 2011 года, когда ввели такой обязательный реквизит налоговой накладной как код УКТ ВЕД.

Юристы вам врядли помогут. Вы вполне можете выполнить требование закона воспользовавшись справочников кодов.
К слову говоря в Налоговом кодексе не сказано ни слова о том, что код УКТ ВЕД вам должен предоставить именно ваш поставщик. А если ваш поставщик вообще не укажет код в налоговой накладной? Вы имеете право подать на него жалобу в налоговую. Однако это не освобождает вас от обязанности указать в вашей налоговой накладной на поставку этого товара правильный УКТ ВЕД.

 

kvitochka » 25 окт 2012, 09:09

Добрий допоможіть розібратися!!! Виписаний рахунок на суму 3200. Покупці кинули аванс в сумі 1615 грн, через місяць ще стільки ж. Як виписувати податкові накладні на ці суми (в номенклатурі, що має бути)?

bykashka » 25 окт 2012, 15:20

А що ви зазначали у рахунку фактурі?
Поділіть номенклатуру та кількість товарів на два та випишіть податкові накладні.
Або просто підберіть приблизно по цінам.
В таких випадках проблеми немає виникати.

Галкина » 16 ноя 2012, 13:27

Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. В июле 2012г. у нас был экспорт, но налоговую я не выписала и в реестр она не попала, могу ли я включить ее в реестр за октябрь как податкову налоговую уточненную, и какой штраф за это невключение? НДС здесь нет 0% ставка. В декларации экспорт указан и ГТД я сдала в ГНИ.

bykashka » 18 ноя 2012, 20:08

Я думаю, что включать эту накладную в реестр с пометкой «ПНУ» будет некорректно:

Она у вас отображена в декларации и уточненку вы не подаете. Я бы оставил все как есть.

Теоретически за эту ошибку вам могут применить при проверке (если конечно заметят столь незначительную ошибку) штраф по статье 163-1 Кодекса об административных правонарушениях 170 грн. за неправильное ведение налогового учета. Других штрафов за это нет.

Галкина » 19 ноя 2012, 15:26

Спасибо за ответ. Я в принципе тоже так думала, но хочется услышать и мнение других.

bykashka » 25 ноя 2012, 10:48

Подтверждение того, что уже обговаривалось ранее.

Nbuhgalter » 25 дек 2012, 16:00

Моє Підприємство – платник ПДВ виконало підприємству — платнику ПДВ ремонт та зварювання цистерни. Був оформлений та підписаний належним чином акт виконаних робіт, де було вказано Найменування послуг на суму наприклад 6000 грн. з ПДВ та Використані запасні частини і матеріали (з вказанням од. вимірювання, кількості, ціни, та суми) на суму наприклад 4130 грн. з ПДВ. Згідно підписаного договору на ремонт та ТО ДТЗ ТМЦ при виконанні робіт надає Виконавець, тобто це Я. При виконанні робіт використовується товар іноземного походження (у даному випадку диск зачистний та відрізний МАКІТА). Даний іноземний продукт у циклі ремонту завершує своє призначення, нічого від нього не залишається. Тобто я його з відремонтованою цистерною не повертаю, але у акті викон. робіт він фігурує, як використаний матеріал за який мені підприємство Замовника винно грощі.
Питання
Чи вірним вважається виписана податкова накладна, якщо в ній зазначено:
в графі Номенклатура товарів/послуг продавця — Ремонт та зварювання цистерни марки наприклад Індокс п/п держ. номер наприклад ВІ 0000 ХР
в графі Одиниця виміру — грн.
в графі Кількість (об’єм, обсяг) – послуги
На загальну суму з ПДВ 10 130 грн., (а не розписані у п/н окремо використані ТМЦ зокрема іноземного походження та послуги по сумам).
Чи можливо, що дану податкову накладну визнають не дійсною?
Заздалегідь вдячна за відповідь.

 

bykashka » 26 дек 2012, 10:06

Есть такой ответ из ЕБНЗ. Он в отношении товаров, но я думаю, что его вполне можно применить и к услугам.

Мое мнение, если вы не выделили в самой налоговой накладной отдельной строкой импортные товары то в них не нужно указывать код УКТ ВЕД.
То что список импортных товаров указан в акте выполненных работ, я думаю не имеет значение, потому что вы выписываете НН на сумму услуг а не отдельно две НН. Одна на сумму услуг а вторая на сумму импортных товаров, которые были использованы при таких услугах. Примерно так.

Nbuhgalter » 26 дек 2012, 10:23

bykashka, Спасибо Вам за информацию. Я правомерно поступаю если я не выделяю в налоговой накладной отдельными строками использованные ТМЦ (ин. происхождения) и отдельными строками услуги (демонтаж/монтаж, зачистка, обработка, сварка) , а объединяю всё в УСЛУГУ Ремонт и сварка. Весь сыр бор в том что гл.бух. Заказчика требует расписать или не видать Вам контракта по выполнению работ. Рассудите. Для меня это очень важно.

bykashka » 26 дек 2012, 15:09

Ну если речь идет о заключении или не заключении договора, то я думаю, что надо все таки расписать. Но тогда нужно будет указывать коды и регистрировать НН в едином реестре.

Кстати, каким образом в договоре прописан момент составления акта выполненных работ? Материалы входят в стоимость услуги или заказчик просто возмещает исполнителю стоимость материалов? Если второй вариант, то указывать надо. Если первый вариант, то надо было даже материалы в акте не указывать.

Nbuhgalter » 26 дек 2012, 17:02

bykashka, В контракте Заказчик кроме стоимости услуг оплачивает и стоимость материалов Исполнителя, цена на которые согласовывается дополнительно и указ. в акте вып. работ. Вот. А сработали мы с ними уже 3 месяца, и нал. накл. переделать я им не могу, и я их не регистрировала т. к. выписывала всё в кучу общей сумой (как услугу). Вот., а теперь БЕДА! Им кредит снимут? А мне штраф? и ВЕЧНЫЙ ВОПРОС КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? Но что еще интересно, работаем Мы с др. организациями, там вопросов таких не задают, так как быть? Как правильно?

ykashka » 26 дек 2012, 18:02

Думаю, что тут все таки надо увазывать у НН коды. А они в налоговый кредит себе уже включили эту НН? И подавали ли они на вас жалобу (дод 8 к деке)? Если включили и не подавали, то в их интересах, чтобы в НН не было импортных товаров. Даже если вы им правильно выпишете НН, им снимут кредит так как она не зарегистрирована в едином реестре.
Если они жалобу на вас подавали, то просто перевыпишите им НН. Вам за нерегистрацию НН в едином реесте грозит максимум штраф 170 грн. административный, который чтобы выписать налоговой надо совершить кучу действий.

Nbuhgalter » 03 янв 2013, 13:40

bykashka, ВСЁ Верно. В их интересах. Ничего они на нас из жалоб не писали и не подавали. Перепечатали акты на общую стоимость, как услугу — ремонт и сварка цистерны (Акт=налоговой накладной). Как списать приобретённые материалы и запчасти. При выполнении работ использовали товар. Документы закрыты актом. В акте — услуги. Как списать приобретенный товар? Д-т 281 К-т 91. А в налоговом учете — Админ.затраты. КАКОЙ АКТ СПИСАНИЯ? это ж внутренний документ, комиссия в составе или как? указывать причину списания? И это списание мне интересно только с точки зрения уплаты налога на прибыль. Очень прошу помочь и подсказать в проводках. Заранее Спасибо.

bykashka » 09 янв 2013, 07:52

Nbuhgalter, в таких случаях делается калькалляция себестоимости услуг.
При выполнении работ вы использовали не товар, а материалы. На счете 281 учитывается только то, что предполагается продать в будущем.
Поскольку это материалы, то, я считаю, что идут такие проводки.
Дт 23 Кт 20
Дт 903 Кт 23
Дт 791 Кт 903

oleok » 16 янв 2013, 10:01

Які особливості виписки підсумкових податкових накладних?

Згідно пп.8.4 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 01.11.2011 № 1379 (далі – Порядок), податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була виписана на ці операції) у разі:

— постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві – неплатнику ПДВ;

— виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

— надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

Відповідно до п.8 Порядку всі примірники податкових накладних, виписаних за щоденними підсумками операцій, залишаються в особи, що їх виписала. У верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини “11”.

В податковій накладній, яка виписується за щоденними підсумками операцій у разі здійснення поставки товарів (послуг) за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), суми розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня, та суми ПДВ за такими розрахунками зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у Z-звіті.

При цьому, в такій податковій накладній: — в графі 3 „Номенклатура постачання товарів/послуг продавця” — здійснюється запис „Товари в асортименті”; в графі 4 „Одиниця виміру товару” – зазначається в грн.; в графі 5 – „Кількість (об’єм, обсяг)” проставляється „1”.

У полі „Особа (платник податку) – покупець” необхідно проставити „Неплатник податку”. У полях „Місцезнаходження (податкова адреса) покупця” та „Номер телефону” проставляються нулі.

У рядках „Вид цивільно-правового договору” у полі „вид договору” робиться відповідний запис „ Договір купівлі-продажу”, „Договір на виконання робіт”, тощо, у полі „від” — дату виконання усної домовленості, у полі „№” — прочерк.

У разі постачання вітчизняних товарів графі 3 “Номенклатура постачання товарів/послуг продавця” здійснюється запис “Товари в асортименті”, а коди товарів згідно УКТЗЕД не вказуються.

феникс » 01 фев 2013, 09:44
Подскажите пожалуйста, если налоговая накладная получается на двух листах, как её нужно распечатывать правильно-на двух листах или на одном с двух сторон. В кодексе и Порядке заполнения ничего не нашла, а налоговая инспекция «цепляется»
Світлана1980 » 02 мар 2013, 12:00
Скажіть, будь-ласка, яку відповідальність несе продавець за неправильну дату формування податкової накладної, виписаної в одному податковому періоді? наприклад, дата першої події — 16 грудня 2012 року (отримали аванс), а податкову виписали 31.12.12 року (по акту виконаних робіт) і зареєстрували в ЄРПН…
 uid1980 » 26 апр 2013, 09:35
Добрий день. Підкажіть будь -ласка ми отримали податкову де в графі номенклатура товарів/послуг продавця вказано: технічне обслуговування обладнання. Ці роботи не розписані. Чи вірно це?
 byhgalter » 29 апр 2013, 07:26
uid1980, все залежить від того, що написано у акті виконаних робіт. Якщо там написано так само, то я думаю, що проблем виникнути не повинно. Але, краще, все одно розписати на мій погляд.
Oksana.Koshik » 11 сен 2013, 09:23
Добрий день!допоможіть будь-ласка, неможливо роздрукувати податкову накладну пише відсутній файл, яка причина?
StarAlex » 12 окт 2013, 10:56
Доброго вечора! Будьте добрі, допоможіть з таким питанням: податкова при проведенні планової перевірки викидає податкові накладні по наступній причині — дані податкові накладні виписані, підписані і пропечатані постачальником на паперових носіях, зареєстровані у ЄРПН вчасно, проте складала і підписувала дані податкові накладні (паперовий носій) рядовий бухгалтер чи менеджер, а вот реєструвала у ЄРПН і накладала цифровий підпис гол.бухгалтер. Тепер податкова трактує це як неналежно виписана і зареєстрована податкова накладна і викидає з податкового кредиту. ЛЮДИ ДОБРІ ПЛІЗЗ ХЕЛП, бо буде повний завал там рахують 6-ти значну цифру. Дякую.
Валерия22 » 09 окт 2014, 08:40
Добрый день!
У меня такой вопрос:
Выставили счет заказчику 03.10.,Н.Н. накладную сделали по отгрузке товара 05.10. на всю сумму и в этот же день поступила оплата в размере 30% от всей суммы.Вчера 08.10. заказчик оплатил 100% по данному счету( по правилам я должна выписать Н.Н. на эту переплату и потом вернуть им деньги,сделав корректировку долга Приложение 1), но они хотят чтобы я выписала Н.Н.,которая будет по счету, который будет только выписан 10.10..Могу ли я так выписать налоговую накладную?
Заранее спасибо!
Валерия22 » 09 окт 2014, 08:41
Добрый день!
У меня такой вопрос:
Выставили счет заказчику 03.10.,Н.Н. накладную сделали по отгрузке товара 05.10. на всю сумму и в этот же день поступила оплата в размере 30% от всей суммы.Вчера 08.10. заказчик оплатил 100% по данному счету( по правилам я должна выписать Н.Н. на эту переплату и потом вернуть им деньги,сделав корректировку долга Приложение 1), но они хотят чтобы я выписала Н.Н.,которая будет по счету, который будет только выписан 10.10..Могу ли я так выписать налоговую накладную?
Заранее спасибо!
Податкова накладна. Особливості виписки та заповнення
4 (80%) 1 vote

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.62MB/0.00046 sec