Як вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати на розрахунок лікарняних

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Новий 2017 рік розпочався для українців із реформи оплати праці, завдяки якій мінімальна зарплата зросла вдвічі – до 3200 гривень. Водночас з підвищенням мінімальної заробітної плати змінилися мінімальний та максимальний розмір допомоги з тимчасової непрацездатності та по вагітності та пологах. Про деякі нюанси обчислення допомоги по листкам непрацездатності піде мова далі.

Максимальний розмір допомоги з тимчасової непрацездатності та по вагітності та пологах

Статтями 25, 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV передбачено, що сума допомоги за листками непрацездатності в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду. Діючим законодавством встановлена максимальна величина доходу застрахованої особи на місяць, на яку нараховується єдиний внесок, в сумі двадцяти п’яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом. З 01.01.2017 року ця величина становить 40000,00 грн. Таким чином, за місяць хвороби працівник не може отримати більше ніж 40000 грн., максимальний розмір допомоги по вагітності та пологах становить 165571,56 грн.

Читайте також Доплата до мінімальної заробітної плати та працівники з погодинною оплатою

Алгоритм розрахунку допомоги по вагітності та пологах в 2017 році

Відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може бути меншою, ніж розмір мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку. Проте при обчисленні декретних їх розмір у розрахунку на місяць може бути нижчим за мінімальну зарплату. Саме для таких випадків Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі 2.4-17-328 від 22.02.2017 навів алгоритм розрахунку допомоги по вагітності та пологах.

Для визначення середньоденної заробітної плати для обчислення допомоги потрібно зробити кілька кроків.

Крок 1. Розрахувати середньоденну заробітну плату виходячи з фактичних виплат шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів перебування у трудових відносинах у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

Крок 2. Обчислити середньоденну заробітну плату виходячи з розміру мінімальної зарплати шляхом ділення мінімальної заробітної плати, встановленої на момент настання страхового випадку, на 30,44 – середньомісячну кількість календарних днів.

Протягом 2017 року ця сума буде дорівнювати:

3200,00 грн. : 30,44 = 105,12 грн.

Крок 3. Порівняти фактичну середньоденну заробітну плату з середньоденною, обчисленою із мінімальної заробітної плати. В разі, якщо середньоденна заробітна плата, обчислена з фактичних виплат, нижче ніж мінімальна, подальший розрахунок допомоги по вагітності та пологах потрібно здійснювати із розрахунку 105,12 грн. за календарний день.

Читайте також Індексація та доплата до мінімальної заробітної плати

Приклад розрахунку допомоги по вагітності та пологах коли зарплата нижче мінімальної

Працівниці відкрито листок непрацездатності по вагітності та пологах з 21.03.2017 року. Протягом розрахункового періоду з 01.03.2016 року по 28.02.2017 року жінці було нараховано 36000,00 грн.

Визначимо розмір середньоденної допомоги виходячи з фактично нарахованої заробітної плати:

36000,00 грн. : 366 (кал. дні) = 98,36 грн.,

ця сума менше, ніж 105,12 грн. (середньоденна заробітна плата, обчислена з мінімальної зарплати), тож розрахунок допомоги по вагітності та пологах потрібно проводити виходячи з 105,12 грн. в день. Таким чином, розмір допомоги по вагітності та пологах становить:

105,12 грн. * 126 кал. дні = 13245,12 грн.

Приклад розрахунку допомоги по вагітності та пологах коли заробітна плата більше мінімальної

Працівниця прийнята на роботу з 07.07.2016 року. З 02.03.2017 року жінка перебуває у відпустці по вагітності та пологах. За розрахунковий період з 01.08.2016 року по 28.02.2017 року заробітна плата жінки склала 42000,00 грн. В розрахунковому періоді 212 календарних днів.

Визначимо середньоденну допомогу по вагітності та пологах виходячи з нарахованого доходу за фактично відпрацьований час:

42000,00 грн. : 212 кал. дні = 198,11 грн.

Середньоденна допомога, обчислена з мінімальної заробітної плати, менше, ніж фактична допомога, тож розмір допомоги по вагітності та пологах становить:

198,11 грн. * 126 кал. дні = 24961,86 грн.

Для жінок, які перебувають в декретній відпустці, та знов ідуть в декрет, алгоритм обчислення допомоги такий самий.

Читайте також Доплата до мінімальної заробітної плата сумісникам та працівникам, що суміщують професії

Приклад розрахунку допомоги по вагітності та пологах не виходячи з декретної відпустки

Жінка перебуває у декретній відпустці та з 15.03.2017 року їй відкрито листок непрацездатності по вагітності та пологах. На момент настання страхового випадку посадовий оклад працівниці становить 2800,00 грн. Визначимо середньоденну заробітну плату відповідно до пункту 28 Порядку 1266:

2800,00 грн. : 30,44 = 91,98 грн.

та порівняємо її з мінімальним розміром середньоденної допомоги.

91,98 грн. < 105,12 грн., тож обчислення допомоги потрібно проводити виходячи з мінімальної заробітної плати:

105,12 грн. * 126 кал. дні = 13245,12 грн.

Обмеження при розрахунку допомоги при відсутності страхового стажу

Для осіб, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців існують певні обмеження. Так, відповідно до частини 1 п 4 ст.19 Закону № 1105-XIV допомога по тимчасовій непрацездатності для таких осіб обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку. Тобто, для працівників, які протягом останнього року працювали менше ніж шість місяців, середньоденний розмір допомоги з тимчасової непрацездатності в 2017 році не може перевищувати 105,12 грн.

Читайте також Розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати у 2017 році з прикладами

Частиною 2 п 4 ст.19 Закону № 1105-XIV передбачено, що допомога по вагітності та пологах за відсутності страхового стажу розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку. Тож, якщо жінка не відпрацювала шість місяців протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, розмір допомоги по вагітності та пологах не може бути меншим ніж 13245,12 грн. та не повинен перевищувати 26491,50 грн.

Як вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати на розрахунок лікарняних
1.5 (30%) 2 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.52MB/0.00034 sec