Податки > Загальна система оподаткування для ФОП > 13 речей, які повинен знати та виконувати підприємець на загальній системі оподаткування

13 речей, які повинен знати та виконувати підприємець на загальній системі оподаткування

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Шановні друзі, також раджу вам почитати багатенну тему про підприємців на загальній системі оподаткування на форумі ФОП на загальній системі оподаткування (питання та відповіді)

Думаю, що у зв’язку із вступом в силу Податкового кодексу та появою у ньому «смертельної», для багатьох фізичних осіб — платників єдиного податку, норми, визначеної пп.139.1.12 п.139.1 ст.139, згідно якої платники податку на прибуток не можуть включати до складу витрат «витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок», питання переходу на загальну систему оподаткування стало дуже актуальним.

Як відомо, зазначена «смертельна» норма Податкового кодексу почне діяти з першого квітня 2011 року. Отже, ті підприємці — платники єдиного податку, в яких весь бізнес побудований на роботі з юридичними особами — платниками податку на прибуток, будуть переходити на загальну систему оподаткування. Думаю, що це, також, стосується і тих громадян, які тільки планують зайнятися підприємницькою діяльністю та мають деякі комерційні зв’язки саме з підприємствами.

Облік, звітність та сплата податків підприємцем на загальній системі оподаткування мають свої особливості, про які і піде мова у цьому пості. Громадяни, які обрали загальну систему оподаткування для своєї діяльності, повинні знати обов’язковий перелік своїх обов’язків, яких я нарахував 13. Отже, поїхали.

Підприємець на загальній системі оподаткування повинен подавати звітність

1. ФОП на загальній системі повинен подавати річну податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб

Підприємці на загальній системі оподаткування подають річну податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб (п.177.5 ст.177 ПКУ) не пізніше ніж 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року (п.п.49.18.5 п.49.18 ст.49 ПКУ) .

Підприємці, що зареєстровані протягом року, або перейшли на загальну систему зі спрощеної системи оподаткування або сплачували фіксований податок, повинні подати податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за результатами кварталу, в якому розпочато діяльність або відбувся перехід (пп.177.5.2 п.177.5 ст.177 ПКУ).

Форма декларації затверджена Наказом №12 від 21.04.93.

2. ФОП на загальній системі повинен подавати звітність з єдиного соціального внеску за себе

Підприємці самі за себе подають звітність з єдиного соціального внеску раз на рік. Строк подання звітності — до першого квітня року, наступного за звітним (п.3.2 Постанови ПФУ №22-2 від 08.10.10). З цього приводу також читаємо статтю про подання звітності з ЄСВ.

3. ФОП на загальній системі повинен подавати податкову деларацію з податку на додану вартість та реєстри податкових накладних

Це стосується, звичайно, тих підприємців, які зареєстровані платниками податку на додану вартість. Податковим періодом з податку на додану вартість є календарний місяць. Декларація подається протягом двадцяти календарних днів, що настають за останнім днем звітного місяця (п.203.1 ст.203 ПКУ).

Форма деларації з ПДВ затверджена Наказом ДПАУ №41 від 25.01.11.

4. ФОП на загальній системі повинен подавати декларацію зі збору за спеціальне використання води

Із вступом в силу Податкового кодексу перелік платників збору за спеціальне використання води значно розширився. Зокрема до них віднесли підприємців, які використовують воду (п.323.1 ст.323 ПКУ). Отже, якщо підприємець на загальній системі оподаткування використовує у своїй діяльності воду, то він повинен сплачувати збір за спеціальне використання води та подавати декларацію. Використання води у діяльності формально означає наявність договору з водоканалом на постачання води.

Форма податкової декларації збору за спеціальне використання води затверджена Наказом ДПАУ №1009 від 24.12.10.

5. ФОП на загальній системі повинен подавати звітність з ЄСВ та декларацію з податку на доходи фізичних осіб за своїх найманих працівників

В тому разі, якщо підприємець має найманих працівників, його життя, в плані подання звітності до державних органів, значно ускладнюється.

Щомісяця, не пізніше 20 числа необхідно подавати звітність з єдиного соціального внеску за найманих працівників (п.3.1 Постанови ПФУ №22-2 від 08.10.10).

В той же час, стару добру форму 1-дф ніхто не відміняв. Податковий агент щодо своїх найманих працівників повинен подавати щокварталу, не пізніше 40 календарних днів, наступних за звітним, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування (пп.б п.176.2 ст.176 ПКУ). Форма 1-дф та порядок заповнення затверджено Наказом ДПАУ №1020 від 24.12.10.

Підприємець на загальній системі оподаткування повинен сплачувати податки та збори

6. ФОП на загальній системі повинен сплачувати податок на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб сплачується підприємцем авансом щокварталу до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. Річна сума податку на доходи розраховується підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (пп.177.5.1 п.177.5 ст.177 ПКУ).

7. ФОП на загальній системі повинен сплачувати єдиний соціальний внесок за себе

Підприємці на загальній системі сплачують єдиний внесок протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада у вигляді авансових платежів в розмірі 25 відсотків річної суми єдиного внеску, обчисленої від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на доходи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності (п.4.5.2 . Постанови ПФУ 21-5 від 27.09.10). В той же час, слід зазначити, що місячний розмір єдиного соціального внеску повинен бути не менше розміру мінімального страхового платежу.

8. ФОП на загальній системі повинен сплачувати податок на додану вартість

В тому разі, якщо підприємець зареєстрований платником податку на додану вартість, він повинен щомісяця, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, для подання податкової декларації (п.203.2 ст.203 ПКУ).

9. ФОП на загальній системі повинен сплачувати збір за спеціальне використання води

В тому разі, якщо підприємець є платником даного збору, він повинен сплачувати його у строки визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації (п.328.4 ст.328 ПКУ). Тобто, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації.

10. ФОП на загальній системі повинен придбавати торговий патент

Підприємець на загальній системі оподаткування сплачує збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності шляхом придбання торгового патенту відповідно до ст.267 ПКУ. Торговий патент придбавається у податковій службі за місцем здійснення діяльності. Для цього подається заявка на придбання. У триденний термін від дня подання заявки патент видається підприємцю під підпис.

11. ФОП на загальній системі повинен сплачувати єдиний соціальний внесок та податок на доходи фізичних осіб за своїх найманих працівників

Підприємець на загальній системі повинен сплачувати єдиний соціальний внесок за своїх найманих працівників. Суми єдиного соціального внеску треба сплачувати до бюджету під час, або безпосередньо після кожної виплати заробітної плати (п.8 ст.9 Закону №2464-VI від 08.07.10).

Податок на доходи фізичних осіб за своїх найманих працівників необхідно сплачувати (у разі виплати у безготівковій формі) під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету (пп.168.1.2 п.168.1 ст.168 ПКУ). У разі виплати заробітної плати у негрошовій формі або готівкою податок на доходи треба сплатити протягом банківського дня, що настає за днем виплати (пп.168.1.4 п.168.1 ст.168 ПКУ).

Підприємець на загальній системі оподаткування повинен вести бухгалтерський облік

12. ФОП на загальній системі повинен вести книгу обліку доходів та витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару

Форма книги обліку доходів та витрат затверджена Наказом ДПАУ №1025 від 24.12.10, відповідно до якого підприємець повинен:

 • відображати суму нереалізованих товарних запасів на початок року;
 • відображати реквізити документів, які підтверджують витрати;
 • відображати доходи за касовим методом;
 • щоденно відображати доходи із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік;
 • відображати суму витрат, яка безпосередньо пов’язана з отриманням доходу;
 • в тому разі, якщо наймані працівники підприємця здійснюють операції за готівку, то книгу необхідно реєструвати і на кожного працівника;
 • найманий працівник робить записи у свою книгу безпосередньо після кожного факту продажу.

13. Підприємець на загальній системі оподаткування повинен використовувати реєстратори розрахункових операцій

ФОП на загальній системі, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані використовувати зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій (ст.3 Закону про РРО №265/95-ВР від 06.07.95).

Звісно, є виключення з цього правила, проте їх дуже мало. Вони прописані у ст.9 Закону про РРО №265/95-ВР від 06.07.95 та у Постанові КМУ №1336 від 23.08.00.

От і все. Я нарахував усього лише 13 коротеньких пунків, які фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування повинен знати та виконувати. Думаю, що цей список буде корисним для тих, хто вирішив вперше зареєструватися підприємцем та обрав загальну систему оподаткування, або підприємцям — платникам єдиного податку, що вирішили покинути спрощену систему.

Перелік використаних нормативно — правових актів.

ПКУ — Податковий кодекс України №2755 від 02.12.2010 року.

Наказ №12 від 21.04.93 — Наказ Головної Державної Податкової Інспекції «Про затвердження Інструкції «Про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю» №12 від 21.04.93.

Постанова ПФУ №22-2 від 08.10.10 — Постанова правління Пенсійного фонду України «Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №22-2 від 08.10.10.

Наказ ДПАУ №166 від 30.05.97 — Наказ ДПАУ «Про затвердження форми податкової декларації та порядку її заповнення і подання» №166 від 30.05.97.

Наказ ДПАУ №1009 від 24.12.10 — Наказ ДПАУ «Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води» №1009 від 24.12.10.

Наказ ДПАУ №58 від 31.01.11 — Наказ ДПАУ «Про затвердження форми податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб» №58 від 31.01.11.

Наказ ДПАУ №1020 від 24.12.10 — Наказ ДПАУ «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» №1020 від 24.12.10.

Постанова ПФУ 21-5 від 27.09.10 — Постанова правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №21-5 від 27.09.10.

Закон №2464-VI від 08.07.10 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.10.

Наказ ДПАУ №1025 від 24.12.10 — Наказ ДПАУ «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» №1025 від 24.12.10.

Закон про РРО №265/95-ВР від 06.07.95 — Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» №№265/95-ВР від 06.07.95.

Постанова КМУ №1336 від 23.08.00 — Постанова КМУ «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»» №1336 від 23.08.00.

13 речей, які повинен знати та виконувати підприємець на загальній системі оподаткування
Оцініть статтю

53 Responses to 13 речей, які повинен знати та виконувати підприємець на загальній системі оподаткування

 1. Влад:

  13…мало…Еще подавать декларацию по ПДВ,дод. 5,и конечно же реестр выданых-полученых ПН…Збор за забруднення…платить и подавать отчетность…

 2. Олег:

  А есть ли способ оставаться «единщиком» и работать с предприятиями по-старому? Я что-то слышал о Письме Налоговой №1085/К/17-0714 от 03/02/11, в котором указывается, на основании каких документов можно продолжать работу, не переходя на общую систему.

 3. У цьому листі йде мова про довідку з податкової, яку тепер, за рекомендацією ДПА, має вимагати юридична особа у підприємця (незалежно від системи оподаткування), для того щоб не утримувати ПДФО із суми його доходу.
  На загальну систему оподаткування єдинникам, що працюють виключно з юридичними особами перейти доведеться сто відсотків.

 4. Людмила:

  Большое спасибо за полезную информацию! А по поводу Единщиков и Юр.лиц,есть вариант,но он не очень приятен.Наши партнеры сказали,что с Единщиков будут снимать 23% от суммы(вероятно это налог на прибыль) ,а остальное будут оплачивать!Так что наверное один выход-общая система.

 5. 23% надто багато. Думаю, що ніхто так працювати не буде. Мабуть тільки ті єдинники, які надають послуги, або у яких націнка на товар перевищуює зазначену суму.

 6. Ирина:

  В ПФ сказали, что по п.7 «ФОП на загальній системі повинен сплачувати єдиний соціальний внесок за себе», если нет деятельности, уплачивать ничего не нужно.

 7. юлия:

  а як вести книгу доходів і витрат ,якщо у ПП тисячі найменувань товару?

 8. Нема діяльності, нема доходу, нема внесків до ПФ. Проте, це у тому разі, якщи ви тільки перейшли на загальну систему оподаткування або не мали доходу за попердній рік.
  юлия, мабуть ви це маєте на увазі: «У графах 2 та 11 відображається сума нереалізованих товарних запасів, сировини, матеріалів тощо на початок та на кінець звітного податкового періоду (року), яка виводиться в грошовій формі, виходячи із ціни їх придбання.»

 9. Ольга:

  Добрый день!
  Подскажите, пожалуйста, если в 2010 году я была на едином налоге и был доход, а с 2011 года перешла на общую систему и доходов нет, должна ли я была оплачивать ед. соц. взнос за себя в 2010 году. И должна ли подавать отчет по ед. соц. взносу, в случае если на данный момент деятельность не ведется. Спасибо!

 10. Я вже десь запитував минулого року після прийняття ПК, але відповіді довго не було.

  Чи будуть вважатись валовими видатками товари послуги придбані ФОП на загальній системі оподаткування у ФОП на єдиному податку? По-моєму для платників податку з доходів фізичних осіб не передбачено драконівську норму,як для платників податку на прибуток?

 11. Оксана:

  Підкажіть будь-ласка, є підприємець на загальній системі,в кінці року написана заява про припинення діяльності. Чи мусить підприємець платити податок з доходу, якщо доходу не має діяльність не ведеться

 12. Сергей:

  Добрый день. У меня такая ситуация. Я был на едином налоге в 2010 году а с 01.01.2011 перешел на общую систему. Деятельности нет. Нужно ли мне сдавать пустышки ежеквартально и платить авансовый платеж исходя из пункта 177.5 Налогового кодекса Украины?

  • Сергий, підприємець на загальній системі подає декларацию за результатами року, окрім декларації за перший квартал перебуваня на загальній системі. Аван сові внески платити не треба, оскільки ви були на єдиному податку

 13. Людмила:

  Добрый день, ФОП на едином налоге, последние 7 месяцев не работает, единый налог соответственно платим. Поэтому планируем перейти на общую систему налогообложения. Подскажите пожалуйста с чего начать (налоговый инспектор, к сожалению очень своеобразный человек) и надо ли платить какие то обязательные платежи?

  • Вам необхідно до 15 вересня написати заяву на перехід та здати свідоцтво платника єдиного податку. Перейти ви зможете тільки з четвертого кварталу, за результатами якого подається декларація з пдфо.

 14. Лариса:

  Подскажите пожалуйста : Мой доход с торгового места 1000грн аренда 1000грн(пример условный), сколько платить в ПФ, предприниматель на общей системе

 15. ФОП на загальній системі сплачує авансові платежі до ПФ. Все залежить від того, який розмір чистого доходу у вас був за попердній рік, який ви вказали у річній декларації з податку на доходи фізичних осіб. Саме від цієї суми і розраховуються авансові платежі з єдиного соціального внеску.
  Вкінці року буде проводитися перерахунок. За цей місяць ви не заплатите нічого, оскільки ваш чистий дохід дорівнює 0.

 16. Сергій:

  Добрий день
  Чув, що мали змінювати на попередній варіант статтю, згідно якої платники податку на прибуток не можуть включати до складу витрат «витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний податок».
  Щось змінилось тут? Ще не можуть брати на витрати послуги єдинщиків?

 17. У цій частині нічого не змінилося. У проміжних варіантах закону 3609 від 07.07.11 були зазначені зміни, проте їх виключили. Розгляд цього питання планується під час прийняття змін до податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування.

 18. tomillka:

  Хочу услышать рассуждения бухгалтеров.Имею небольшой домик возле моря под сдачу отдыхающим.
  Хочу оформить ФОП на общей системе так как доход от деятельности не постоянный и платить ЕН очень накладно.
  Ваше мнение:можно ли с управлящим/администратором оформить не трудовой договор,а цивильно-правовой?Тоесть проработал допустим 3месяца,получил вознаграждение и вопрос с налоговой закрыт.
  Второй вопрос:у меня будет кормежка людей.Нужен ли мне патент(или это не считается громадським харчуванням?),кассовый аппарат?Можно ли такой договор заключить с поваром и уборщицей???
  Большое спасибо за Ваши рассуждения.

 19. Думаю, що можна обрати цивільно-правовий договір або строковий трудовий договір. Касовий апарат вам потрібен. Думаю, що патент також. З поваром та прибиральницей також можна укласти цивільно-правовий або строковий трудовий договір.

 20. tomillka:

  спасибо,больше потратишь,чем заработаешь.Подожду новый закон для упрощенной системы.

 21. Катерина:

  Добрый вечер, подскажите пожалуйста все эти условия должны соблюдаться даже если
  ФЛП занимается Совместными Покупками (так называемые СП) на некоторых ресурсах (не имея свой веб-сайт) в сети интернет (покупая товары оптом и имея наценку 10-20 % при продаже в розницу) и чистый доход не превышает 5 000 грн. в месяц????????спасибо

  p.s. согласна с tomillka на 200 %

 22. Вадим:

  Підскажіть будь-ласка чи потрібно здавати (та сплачувати) звіт про екоподаток, якщо підприємець на загальній системі перевозить товар покупцям власними автомобілями та включає у витрати витрати на паливо ?

 23. Катерина, ну если у вас нет наемных работников и офиса то спецводосбор и все что касается наемных работников вы не платите и не подаете отчетность.
  Также, если вы не плательщик НДС, то не подаете отчетность и, соответственно, не платите НДС.
  Все остальное должны делать.
  Вадим, відповідно до п.240.2 ПКУ платниками екологічного податку є СГ «які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива».

 24. Вадим:

  отож, я зрозумів, що потрібно здавати звіт з екоподатку та сплачувати його…

 25. Роман:

  Добрый день.Может пишу немного не в ту рубрику, но все же. Я ФОП но ОС, хочу зарегистрироватся плательщиком НДС по статье 182.1.»та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.»

  ПОНИМАЮ,что сейчас это маловероятно и шансов практически 0, но все же хочу попробовать. Вопрос такой
  Какие документы надо подавать кроме заявы 1-ПДВ?
  Особенно интересует, какие документы нужно для того, чтобы подтвертить, что «та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання».

  Заранее спасибо.

 26. Всі документи, які підтверджують взаємовідносини з вашими покупцями: договори, видаткові накладні, ТТН, банківські виписки. Також, документи, які підтверджують їх статус платників ПДВ тобто їх свідоцтва ПДВ.
  Документи, що підтверджують ваш загальний дохід за останні 12 календарних місяців, для того, щоб податкова могла зрівняти загальний обсяг постачання із обсягом постачання платникам ПДВ. Якщо отримуєте дохід тільки у безготівковій формі, то банківські виписки за весь цей період. Якщо працюєте з готівкою — то контрольні стрічки РРО.

 27. Вера:

  Добрый день.
  Для того,что бы получить св-во НДС необходимо наторговать 300тыс за календарный год или за год с момента регистрации?? (мы зарег в апреле,сейчас набили 200тыс,оначит ли это,что оставшиеся 100 надо успеть до Нового Года сделать? или можно до апреля?

 28. Можно до апреля, считаются предыдущие 12 календарных месяцев. Как раз пишу статью по поводу регистрации плательщиком НДС. Опубликую сегодня или завтра. Подписывайтесь на новости.

 29. Іван:

  підприємець на загальній системі оподаткування і на спрощеній системі оподаткування одне й те саме чи це різні речі ???????

 30. Наталія:

  Де можна прочитати про те, в якому вигляді ФОП на загальній системі має вести податковий облік? Як узгодити між собою податковий облік и книгу обліку доходів і витрат, коли податки нараховані в одному податковому періоді, а сплачуються в наступному (ЕСВ і податок на прибуток-нараховані в грудні, а будуть сплачені в січні)?

 31. Ольга:

  Дякую за дуже потрібну інформацію! Працюю підприємцем з продажу ювелірних виробів. Готуюсь до можливого переходу на загальну систему оподаткування з 01.06.2012р. Буду дуже рада за нові знання завдяки ВАМ!!!

 32. Елена:

  Подскажите,пожалуйста!!!
  Какие расходные документы должен предоставить ФОП на общей системе при ведении книги расходов и доходов,ЕСЛИ ЗАНИМАЕТССЯ ДИЗАЙНЕРСКИМИ УСЛУГАМИ?

 33. Елена:

  Подскажите,пожалуйцста!
  доход появился только в декабре.
  Что нужно предоставить в ПФ?
  Только годовую декларацию или квартальную то же ? и до 20 января???

 34. Кукарача:

  … admin

  30th Ноябрь 2011 в 7:51 пп

  Можно до апреля, считаются предыдущие 12 календарных месяцев. Как раз пишу статью по поводу регистрации плательщиком НДС. Опубликую сегодня или завтра. Подписывайтесь на новости.

  Хоч3 сказать. что ситуация c получением НДС катасрофическая Налоговые просто не дают свид-ва НДС вновь зарегист. фирмам. У меня муж уже 20-й раз завтра идет в налоговую В прошлый раз база выдала ошибку — в их базе вспыла прописка 5-летней давности (хотя еще месяц наза эта же база «выдывала» правильную прописку) , перед этим буква в длинном названии банка была не та, еще перед этим точка не там стояла… Вы не поверите. как издеваются над людьми И прямо говорят о взносе в 2000 у.е. — и НДС будет выдан сразу же (информацяи по 2 налоговым Киева). У начальник инспекции в кабинете плазма от пола до потолка. А мы тут про законы Они у нас писаны сами знаете для кого

 35. Алла:

  У мене запитання. Я на загальній системі оподаткування з 01.01.2009 по цей день. Доходів за весь цей час немаю. Здаю деклараціі в назначений строк з прочерками.
  Моя знайома-бугалтер сказала :якщо три роки у мене немає доходів,то моє ФО-П закриють автоматично. Але в налоговій сказали, що я сама повинна його закрити, пройшовши відповідні процедури.
  Хто правий і що мені робити в цьому випадку?
  Скільки потрібно коштів,щоб закрити недієче ФО-П?
  Дуже вдячна вам за відповідь. Пишіть,будь-ласка, на електронну адресу

 36. Vitali:

  Я підприємець на загальній системі оподаткування. Підприємницькою діяльністю в 2011 році не займався.
  Які звіти потрібно здати за 2011 рік і в які терміни?

  • Владимир:

   Я підприємець на загальній системі оподаткування. Підприємницькою діяльністю в 2015 році не займався.
   Які звіти потрібно здати за 2015 рік і в які терміни?

 37. Річна декларація з ПДФО до 9 лютого та річний звіт з єдиного соціального внеску до 01 квітня. Докладніше у цих статтях
  http://byhgalter.com/yak-zapovniti-richnu-deklaraciyu/
  http://byhgalter.com/richnogo-yedinogo-socialnogo-vnesku/

 38. Леонід:

  Добрий день!
  Чи має право ФОП(3%+ПДВ) на відшкодування ПДВ з бюджету при продажі товарів
  за кордон(за валюту).Дякую.

 39. Податкова служба, ще до вступу в силу Податкового кодексу, була проти бюджетного відшкодування ПДВ для фізичних осіб. Проте, Податковий кодекс таких заборон не містить, звісно, якщо відповідати критеріям, прописаним у статті 200 Податкового кодексу.

 40. ВИКТОРИЯ:

  ЯК ПІДПРИЄМЦЮ НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ОТРИМАТИ ДОВІДКУ В ПОДАТКОВИХ ОРГАНАХ ПРО ОТРИМАНІ НИМ ДОХОДИ ЗА І КВАРТАЛ 2012 РОКУ, ЯКЩО ПЕРЕДБАЧЕНО ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ ЛИШЕ ЗА РІК(ДОВІДКА ПОТРІБНА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВІЗИ ЗА ОСТАННІ 6 МІСЯЦІВ)?Дуже вдячна вам за відповідь.

 41. Лілія:

  Дуже дякую! Ви дуже допомогли!

 42. Вікторія:

  Підкажіть будь-ласка, чи вважаються доходами % банку, нараховані на залишок на поточному рахунку? Чи тотрібно сплачувати податки з цих сум? Дякую.

 43. Так, з позиції податкової служби, відсотки є вашим доходом та з них треба сплачувати податки.

 44. Альона:

  підкажіть будь-ласка якщо я закрила фірму 10 жовтня і мене автоматично перевели на загальну систему оподаткування а з листопада місяця в мене не буде ніяких доходів чи повина я перераховувати якісь кошти в пенсійний фонд?

 45. Василь:

  якщо платник на загальній системі , не веде книги обліку доходів і витрат , чи несе він відповідальність окрім адмін.штрафу, чи податківці можуть відповідно до закону РРО застосувати подвійний розмір до ТМЦ на які є накладні але вони не прописані в книгу

 46. Людмила:

  ФОП загальна система, купили у единщика товар, безналом, взяли копию свидетельства о регистрации и единого, могу ли отнести на затраты этот товар? накладные в порядке

 47. Галина:

  чи сплачується єдиний соціальний внесок.Хто на загальній системі оподаткування.Коли немає найманих працівників.Чи тільки сплачує з чистого доходу

 48. Наталія:

  Я приватний нотаріус на загальній системі оподаткування, є: інвалідом 2-гої групи, потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї категорії, та військовим пенсіонером. Чи потрібно мені сплачувати єдиний соціальний внесок при здійсненні нотаріальної діяльності (як фізична самозайнята особа)? І якщо не сплачувати, то якими нормативними документами це передбачено ? Дякую за обгрунтовану відповідь.

  • Наталія, фізична особа підприємець на загальній системі оподаткування та самозайнята особа — нотаріус це трохи різні речі.
   Оподаткування фіз осіб підприємців на загальній системі оподаткування регулюється статтею 177 Податкового кодексу та у Законі про ЄСВ вони виділені в окрему категорії пункту 4 частини 1 сатті 4: 4) фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
   Оподаткування самозайнятих осіб регулюється статтею 178 Податкового кодексу та у Законі про ЄСВ вони виділені в окрему категорію у пункті 5 частини 1 статті 4: 5) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

   При цьому у частині 4 статті 4 Закону про ЄСВ є такий текст:
   4. Особи, зазначені у пункті 4 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
   Тобто, від сплати ЄСВ звільняються інваліди які є фізичними особами підприємцями. Самозайняті особи сплачують єдиний соціальний внесок на загальних підставах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend