Чи повинен приватний підприємець мати первинні документи на товар та яка передбачена відповідальність за їх відсутність?

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Чи повинні приватні підприємці мати документи, що підтверджують придбання товарів? Таке питання дуже часто задають читачі блогу у коментарях. Можна сказати, що в цього питання є своя історія, яка полягає у еволюції взаємовідносин податкової служби з приватними підприємцями – платниками єдиного податку.

У цій статті я спробую обґрунтувати законодавчими нормами, що приватні підприємці зобов’язані мати первинні документи на придбаний товар. Також ми розглянемо основні види штрафних санкцій, які застосовує податкова служба до підприємців, в яких відсутні первинні документи, а також позицію судових органів щодо рішень податкової служби. З’ясуємо, якими нормами слід оперувати підприємцю під час проведення в нього перевірки та спробуємо відповісти на питання, де ж взяти первинні документи.

Чи потрібні підприємцю первинні документи згідно Податкового та Господарського кодексу?

Фізична особа – підприємець, згідно п.2 ст.55 Господарського кодексу України є суб’єктом господарювання, тому на нього розповсюджуються його норми. Згідно ч.8 ст.19 Господарського кодексу України всі суб’єкти господарювання зобов’язані вести первинний облік результатів своєї діяльності та вести бухгалтерський облік.

Згідно пункту 44.1 Податкового кодексу, всі платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування на підставі первинних документів. В свою чергу, відповідно до пунктів 16.1.5 та 85.4 Податкового кодексу податкова служба має право вимагати первинні документи під час проведення перевірок, а платник податків має їх надавати на належним чином оформлену письмову вимогу.

Тобто, будь який суб’єкт господарювання, в тому числі фізична особа – підприємець як на єдиному податку так і на загальній системі оподаткування, повинен мати первинні документи на придбаний товар.

Необхідність первинних документів для ФОП на загальній системі оподаткування

Згідно пункту 177.10 Податкового кодексу ФОП на загальній системі оподаткування зобов’язані мати первинні документи щодо походження товару. Ведення бухгалтерського обліку у фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування полягає у заповненні книги обліку доходів та витрат, яка затверджена Наказом ДПА №1025 від 24.12.2010. Відповідно до пункту 1 цього наказу, внесення даних до книги здійснюється виключно на підставі первинних документів.

Згідно пункту 177.2 ПКУ, чистий дохід ФОПа визначається як різниця між виручкою у грошовій та негрошовій формі та документально підтвердженими витратами. Тобто, лише на підставі належно оформлених первинних документів, ФОП на загальній системі має право віднести вартість придбаних товарів чи послуг до складу валових витрат та, відповідно, зменшити свій загальний оподатковуваний дохід. Немає первинних документів – немає валових витрат.

Тобто, для фізичної особи на загальній системі є чіткі норми, згідно яких кожний показник обліку має підтверджуватися первинними документами. При цьому це стосується як витрат так і доходів. Оскільки ФОП на загальній системі при здійсненні розрахунків у готівковій формі зобов’язаний використовувати РРО, кожний показник доходу в нього також має підтверджуватися первинними документами (фіскальними чеками РРО).

Необхідність первинних документів для ФОП на єдиному податку

Якщо для підприємця на загальній системі оподаткування відповідь дуже і дуже тверда, то для ФОП на єдиному податку, на перший погляд, відповідь не така однозначна. Але це тільки на перший погляд.

З одного боку, розмір єдиного податку, який підприємець сплачує до бюджету не залежить від витрат, які він здійснює для ведення підприємницької діяльності. ФОП – платник єдиного податку не зобов’язаний використовувати РРО. При здійсненні продажу товару чи послуги, підприємець – єдинник видає чек лише на вимогу покупця. Тобто, якщо покупцю він не потрібен, то він, зазвичай, не виписується.

Можна сказати, що платник єдиного податку дійсно дбає про оформлення первинних документів тільки тоді, коли продаж товарів чи послуг здійснюється юридичній особі, якій потрібні валові витрати та у деяких випадках податковий кредит з податку на додану вартість.

Незважаючи на те, що сплата єдиного податку до бюджету не зовсім залежить від наявності первинних документів, жодна законодавча норма не звільняє єдинників від обов’язку їх мати.

Скільки часу підприємець має зберігати документи?

Згідно пункту 44.3 Податкового кодексу платники податків зобов’язані зберігати первинні документи протягом 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої вони використовуються. Наприклад, податкова декларація платника єдиного податку третьої групи за перший квартал 2012 року була надана до податкової служби 5 травня. З цієї дати починається відлік строку у 1095 днів, протягом яких підприємець зобов’язується зберігати первинні документи, які підтверджують придбання та продаж товарів у першому кварталі 2012 року.

Штрафи за відсутність первинних документів, які застосовує податкова служба на практиці

У питань законності або незаконності застосування кожного з нижченаведених штрафів за відсутність у приватного підприємця первинних документів на товар є свої «за» та «проти». Їх ми розглядати не будемо, оскільки це більше юридичне питання та щодо цього можна написати дуже багато. Слід зазначити, що у застосування кожного з нижченаведених штрафів є своє «історія». Тобто, коли податківці під час проведення перевірок приділяли цим питанням особливу увагу та коли пішло деяке послаблення. Отже:

Штрафи за відсутність документів, передбачені статтею 164-1 КУАП та пунктом 121.1 ПКУ

Стаття 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладення адміністративного штрафу за неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат. Розмір штрафу становить від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або від 51 до 136 грн. За повторне протягом року порушення – від 85 до 136 грн.
Пункт 121.1 Податкового кодексу за відсутність первинних документів передбачає штраф у розмірі 510 грн. За повторне протягом року порушення розмір штрафу збільшується до суми 1020 грн.

Утримання 15% ПДФО з вартості товару та штраф за неподання звіту за формою 1дф

Найпоширенішим питанням посадових осіб податкової служби під час перевірки підприємців є: «Де первинні документи на товар?». Відповідно, найпоширенішою відповіддю підприємців є приблизно щось таке: «Товар був придбаний у звичайних фізичних осіб (не підприємців). Первинні документи такі фізичні особи не надають, тому їх немає.»

В цьому разі, відповідно до пункту 14.1.180 Податкового кодексу, приватний підприємець є податковим агентом щодо фізичних осіб, у яких було придбано товар. А податковий агент зобов’язаний утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб з таких виплат, а також подавати податкову звітність (звіт за формою 1дф). Наприклад, якщо товар насправді придбавається у фізичних осіб – не підприємців, з вартості товару, яку підприємець сплачує фізичній особі, необхідно утримати ПДФО в розмірі 15%. Якщо ФОП та звичайна фізична особа домовились, що товар коштує 100 грн., то ФОП сплачує громадянину 85 грн., а 15 грн. перераховує до бюджету. За результатами кварталу, в якому відбулася така виплата, ФОП повинен надати до податкової служби звіт за формою 1дф.

Згідно пункту 127.1 ПКУ, неутримання та неперерахування ПДФО у таких випадках, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 25% від суми податку. За повторне порушення штраф збільшується до 50%, за трете та більше — до 75%. При цьому, додатково, ФОП ще має сплатити основну суму податку, яку він не утримав під час виплати доходу фізичній особі. Якщо брати умови нашого прикладу, то це буде 15 грн. основного платежу плюс 25%, 50% або 75% штрафної санкції. За неподання звіту 1дф, відповідно до пункту 119.2 ПКУ, передбачений штраф в розмірі 510 грн., а за повторне протягом року порушення штраф збільшується до 1020 грн.

Як в цьому випадку визначається закупівельна вартість товару, який був придбаний підприємцем у фізичної особи, не зрозуміло. Хіба що, ФОП сам напише пояснення податківцям з цього приводу та назве їм суму. Проте, це вже зовсім інше питання та тема для зовсім іншої статті.

Штрафні санкції за реалізацію неоприбуткованих товарів

Були часи, коли відсутність первинних документів, що підтверджують походження товару тлумачилося податковою службою як реалізація необлікованих у встановленому порядку або неоприбуткованих товарів. Таке тлумачення також обумовлювалося наявністю у книзі обліку доходів та витрат за формою 10 графи «витрати».

Згідно п.12 ст.3 Закону «Про РРО», суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахунки у готівковій формі зобов’язані вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг).

Відсутність первинних документів на товар а також відсутність відповідного запису у графі «витрати» книги за формою 10, на думку податкової служби порушувала п.12 ст.3 Закону «Про РРО». За таке «порушення» застосовувалися штрафні санкції в розмірі подвійної вартості товарів за цінами реалізації, які передбачені статтею 20 Закону України «Про РРО» від 6 липня 1995 №265/95-ВР.

Визнання доходу в розмірі вартості безоплатно отриманих товарів

Це новий вид відповідальності, який обумовлений вступом в силу нових правил застосування спрощеної системи оподаткування. Згідно пункту 292.3 Податкового кодексу, до складу доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих товарів. Не виключено, що з початку 2012 року при проведенні перевірок платників єдиного податку, податкова служба буде тлумачити відсутність документів, що підтверджують придбання товарів, як безоплатність таких товарів.

Для платників єдиного податку першої та другої групи, донарахування такого доходу не буде майже ні до чого призводити, оскільки сума єдиного податку, яка підлягає сплаті до бюджету, не залежить від розміру доходу. Боятися слід тільки в тому разі, якщо з урахуванням доходу по таким товарам, платник єдиного податку перевищить граничний розмір доходу для відповідної групи. Платникам єдиного податку третьої групи, у разі виникнення такої ситуації, треба буде сплатити відповідну суму єдиного податку в залежності від ставки 3% або 5%.

Однак, слід звернути увагу, що виникнення ситуації з визнанням доходу на суму вартості товарів, на які відсутні первинні документів, тільки може бути, а може і не бути. Проте, враховуючи історію застосування різноманітних видів штрафних санкцій за відсутність первинних документів на товар у підприємця, ситуація цілком імовірна.

Чи потрібні платнику єдиного податку документи, які підтверджують доходи?

З одного боку, платник єдиного податку не зобов’язаний використовувати касові апарати, та має видавати товарний чек лише на вимогу покупця. Тобто, у переважній більшості випадків, у разі роботи підприємця тільки з готівкою, він не має первинних документів, які підтверджують доходи.

З іншого боку, згідно пункту 44.1 ПКУ, платник податків зобов’язаний вести облік доходів тільки на підставі первинних документів. Також є другий абзац цього самого пункту, згідно якого забороняється формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених документами. Тобто, формально, у податкової служби є законодавча можливість застосовувати штрафи, передбачені статтею 164-1 КУАП та пунктом 121.1 ПКУ, за відсутність первинних документів, які підтверджують отримання доходу. Такими документами може бути касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, акт виконаних робіт, тощо.

Як дивляться суди на відповідальність за відсутність підтверджуючих документів?

Одразу слід сказати, що судова практика по питанням застосування штрафних санкцій за відсутність первинних документів у підприємців не досить однозначна. Суди можуть приймати сторону як податкової служби так і платника податків. Я наведу деякі постанови, які є позитивними саме для платників податків. Нормами, якими обґрунтовують свою позицію судді у цих постановах, можна користуватися під час виникнення спірних ситуацій в ході перевірок або під час процедури адміністративного або судового оскарження повідомлень — рішень податкового органу. Також слід звернути увагу, що нижченаведені судові рішення стосуються тільки платників єдиного податку, адже вище ми вже визначилися, що для ФОПів на загальній системі оподаткування первинні документи на товар потрібні на всі 100%.

Щодо утримання 15% з вартості придбання товарів та визнання доходу за безоплатно отриманими товарами

Постанова Запорізького окружного адміністративного суду від 09.12.2011 по справі №2а-0870/9826/11. Обґрунтування позиції, що донарахування 15% ПДФО на вартість товарів, на які відсутні первинні документи, неправомірне, приблизно наступне:

Приватний підприємець є податковим агентом щодо фізичних осіб, яким здійснюється виплата доходу. Він зобов’язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб та подавати податкову звітність за формою 1дф.

Відсутність у ФОПа первинних документів, що підтверджують факт закупівлі товару не є беззаперечним фактом того, що він виплатив дохід фізичній особі, яка не є суб’єктом підприємництва. В даному випадку можливо існування принаймні двох ситуацій – товар придбавався у іншого суб’єкта підприємницької діяльності, однак підтверджуючі документи з різних причин у підприємця відсутні; та товар дійсно придбавався у фізичних осіб. Отже, податковий орган говорячи про виплату підприємцем доходу фізичній особі у разі відсутності первинних документів щодо факту придбання товару вдається лише до припущень про ймовірність здійснення позивачем таких операцій. Такі висновки не ґрунтуються на нормах податкового законодавства.

Щодо реалізації неоприбуткованих товарів

Ухвала Одеського апеляційного адміністративного суду від 16 червня 2011 по справі №2-а-4190/10/2170. Обгрунтування позиції, що до платників єдиного податку неправомірно застосовуються штрафні санкції, передбачені ст.20 Закону «Про РРО» наступне:

Зміст п.12 ст.3 та ст.6 Закону № 265 свідчить про те, що вимоги відносно ведення обліку товарних запасів мають виключення і не розповсюджуються на певних суб’єктів підприємницької діяльності. Крім того, слід зазначити, що форма Книги обліку доходів і витрат, яка затверджена Інструкцією №12, не передбачає ведення обліку товарних запасів. (Слід звернути увагу, що із вступом в силу нових правил застосування спрощеної системи оподаткування, затверджено нові книги обліку для ФОПів на єдиному податку, які також не передбачають ведення обліку товарних запасів).

Приватні підприємці-платники єдиного податку не зобов’язані вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, і саме на цих суб’єктів підприємницької діяльності розповсюджуються передбачені п.12 ст.3 та ст.6 Закону №265 виключення щодо такого обов’язку. Вимоги щодо ведення обліку товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації на платників єдиного податку не розповсюджуються, тому застосування до позивача санкцій за порушення цієї норми, які передбачені ст.20 та 21 Закону «Про РРО», є неправомірним.

Щодо штрафів, передбачених пунктом 121.1 ПКУ та статтею 164-1 КУАП

Розглядати судову практику щодо цього випадку немає сенсу. Адже, ці штрафи можуть застосовуватися податковою службою до приватних підприємців, у яких відсутні первинні документи на товар, цілком правомірно. На це також звертає увагу і суддя у постанові від 09.12.2011 по справі №2а-0870/9826/11, яка була наведена вище.

Де взяти документи, що підтверджують походження товарів?

Проаналізував те, що написано вище, можна зробити висновок, що первинні документи на товар підприємцям потрібні. Однак їх відсутність не загрожує їм законними штрафами в розмірі подвійної вартості товарів (порушення ст.20 Закону «Про РРО»), донарахуванням ПДФО в розмірі 15% від вартості товарів або визнання доходу від безоплатно отриманих товарів. За відсутність первинних документів на товар підприємцю цілком законно загрожує відповідальність у вигляді адміністративного штрафу від 51 до 136 грн. (стаття 164-1 КУАП) та штрафу від 510 до 1020 грн. (пункт 121.1 ПКУ).

Де ж взяти первинні документи, що підтверджують походження товару. Головна порада – дбати про належне оформлення первинних документів під час придбання товарів у своїх постачальників. Лише в тому разі, якщо отримати документи неможливо, слід щось вигадувати. Є багато способів знайти документи. Щодо них можна сказати лише одне – всі вони незаконні. Слід навести лише один найбільш безпечний. Проте безпечним він стане лише тоді, коли підприємець буде дотримуватися певних умов.

Завжди можна попросити первинні документи у іншого підприємця – платника єдиного податку. При цьому слід звернути увагу на такі обставини:

 1. Підприємець, який виписав документи, має врахувати їх при визначенні загальної суми свого доходу. Якщо буде треба, то додатково включити суму по документах до складу доходу відповідного кварталу.
 2. Податкова служба може перевірити цього дружнього підприємця, тому в нього також повинні бути документи, що підтверджують придбання реалізованого товару.
 3. До складу документів, які слід отримати, повинні входити як документ, який підтверджує поставку, так і документ, який підтверджує оплату за товари.
 4. «Виплату» підприємцю в розмірі вартості товарів, слід відобразити у звіті 1дф з ознакою доходу «157».

Шановні підприємці, дбайте про оформлення документів вчасно та оформлюйте їх належним чином.

Чи повинен приватний підприємець мати первинні документи на товар та яка передбачена відповідальність за їх відсутність?
4.3 (86.67%) 3 votes

83 Responses to Чи повинен приватний підприємець мати первинні документи на товар та яка передбачена відповідальність за їх відсутність?

 1. поновіть посилання, воно не відкривається.

 2. Володимир:

  Шановний Олексій дайте будь ласка відповідь на таке питання. Були виконані роботи в грудні на 5000,0 грн в т.ч. ПДВ. Гроші перераховані також в грудні і на них виписані податкові. Замовник хоче акт виконаних робіт січнем. Чи маю я право виписати АВР січнем? (Я на єдиному податку + ПДВ).

 3. klip, ну поки що це лише законопроект.
  Володимир, якщо ви податкові накладні виписали на передплату (на отримання грошей) у грудні, то цілком можете виписати акт виконаних робіт січнем. Для вас це ніяких наслідків не спричинить. Ви вже сформували податкові зобов’язання по цій операції у грудні.

 4. Катерина:

  Добрий день! Чи повинен мати первинні документи ФОП на єдиній системі, якщо він займався послугами (набір текстів на ПК, виготовлення копій документів на ксероксі). Під час ведення обліку у книзі 10 витрати та доходи писалися без підтвердження первинних документів (набрав текст на ПК, віддав, отримав готівку). У витрати в книзі включав витрат на заправку катриджу, придбання паперу.

 5. Взагалі то повинен, проте не думаю, що у цьому випадку питання буде таким гострим, оскільки ви надаєте послуги. Проте, кожен запис у книзі обліку доходів та витрат вас попросять підтвердити первинними документами.

 6. Катерина:

  Олексію, чи правомірним буде накладення штрафу у нашому випадку? Який розмір? Первинних документів ми не знайдемо. Коли починали діяльність у 2009 році цікавилися у інспектора чи потрібні документи, відповіли — що ні. Тому, спокійно працювали без них. тепер звісно на словах нічого не докажеш.

 7. Ірена:

  доброго дня! нагадайте, будь-ласка, яким саме чином повинен виглядати первинний документ. які у ньому повинні бути обов’язкові реквізити.

 8. Катерина, до вас можуть застосувати штрафи передбачені статтею 164-1 КУАП та пунктом 121.1 ПКУ. Щодо їх розмірів, подивіться у статті.
  Ірена, на ваше питання відповідь надаваласу на форумі і цій темі http://forum.byhgalter.com/pervichnie-dokumenti-t30.html

 9. Александр:

  Добрый день. Что то я запутался. ФОП 2 группа, торговля товарами, (не услуги). Основные покупатели бюджетные организации. Кроме них могу ли я продавать предприятиям на общей системе налогообложения, или только 3 группа?

 10. Александр, продавати товари ви можете кому завгодно.

 11. Елена:

  А если поставщик не единщик? а на общей системе?

  У меня ЕН.

 12. Елена, покупати товари ви можете у будь кого.

 13. Татьяна:

  А подскажите, ФОП на 2 группе, который ведет книгу только по доходам, должен иметь первичные документы только по продаже? Что это за документы (мы раньше не собирали таковые)?
  И, если документы не велись с нового года, что делать — начать сейчас вести или «подсобрать» с нового года задним числом?

 14. ірина:

  Приєднуюсь до запитання Тетяни. І ще, чи обов’зково мають бути завіреними печаткою усі первинні документи.

 15. В будь якому разі ви повинні мати документи на придбаний товар. Щодо документів, що підвтерджують доходи Мінфін висказався проти http://forum.byhgalter.com/uchet-pervichnih-dokumentov-dlya-2-y-gruppi-t66.html#p258 . Для приватного підприємця мати печатку не обовязково.

 16. gasana:

  а если я произвожу продукцию -например шью декоративные подушки, при магазине (или дома) и продаю их у себя в магазине (в видах деятельности все указано), то как тут иметь первичные документы на подушки?

 17. Ну в такому випадку ви не повинні мати документи на подушки, оскільки ви їх виробили самостійно. Але ви зобовязані мати документи на матеріали, з яких ви їх виробили.

 18. Іра:

  Добрий день,я єдинщик (2 гр.) хочу торгувати одягом і взуттям без первинних(товар ззакордону), чи можу я прото дохід від цього товару вносити як «безоплатно отриманий» і не мати ніяких проблем з податковою?
  Порадьте , будь ласка!

 19. Елена:

  Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если ФОП на едином (услуги по организации праздничных событий) осуществлял закупку материалов и товаров просто в магазинах, можно ли чек с кассового аппарата считать первичным документом по расходам? Спасибо.

 20. Наталя:

  Допоможіть розібратися!Являємося ФОП на ед. налозі 2 гр.! Чи є такі документи первинними, якщо я отримую товар від ФОП і він мені надає такі докумети: Копію свого свідоцтва, що явл. платн. податку, накладну на отриманий мною товар (без печатки), та я підкріплю китанцію з банку на оплату цього товару??? Дякую!

 21. Людмила:

  Добрий день!
  Я единник 2гр.(оптова торгівля)
  Порадте будь ласка,
  яким документом підтвердити оплату товара за готівку , якщо в накладні на поставку до 100 од. найменувань товару?

  ніякого товарного чека не хвате, а прибутковий касовий ордер виписувати не маю права.
  Може товарний чек загальною сумою?, але тоді він не буде містити обов’язковий перелік реквізитів

 22. Елена та Наталя, звісно так. Ці документи є первинними. Підприємець мати печатку не зобовязаний.
  Людмила, я думаю, що тут можна скласти додаток до товарного чеку. А в самому чеку написати, що сплата йде за товар, перелік якого міститься у додатку. Товарний чек буду на всю суму.

 23. Лариса:

  Дуже дякую за інформацію!
  Напишіть, будь ласка, де можна прочитати детальніше про це:
  «Як в цьому випадку визначається закупівельна вартість товару, який був придбаний підприємцем у фізичної особи, не зрозуміло. Хіба що, ФОП сам напише пояснення податківцям з цього приводу та назве їм суму. Проте, це вже зовсім інше питання та тема для зовсім іншої статті».
  Тобто, я купляю у фізичної особи не підприємця і сам визначаю вартість товару (звичайно, що формальну вартість і занижену), сплачуючи 15% від вартості?

  Та ще одне запитання: в якій формі можна видавати чек на вимогу покупця не маючи касового апарата? (єдиний податок, 1група).
  Велике Вам ДЯКУЮ!!!

 24. Лариса:

  ще одне запитання:
  чи має право податкова чи інша служба здійснювати перевірки вдома (весь товар зберігається вдома) ?

 25. Товарні чеки можна купити в магазинах, які торгують бланками. Щодо перевірки вдома, думаю що ні, але в це питання треба вникати.

 26. У цьому листі йдеться лише про доходи. Також це лист Міністерства фінансів. Він не відображає позиції податкової служби щодо цього питання. Вона може бути зовсім інша.

 27. picolo:

  Так мы ж только доходы и отражаем в книге доходов. Это письмо мне дала налоговая консультация в Бершади. Ссылаясь на него, сказали, что никаких первичных документов не надо.

 28. Vladimir:

  Добрий день, я єдинщик (2 гр.) хочу продаж біжутерної фурнітури без первинних(товар ззакордону), чи можу я прото дохід від цього товару вносити як «безоплатно отриманий» і не мати ніяких проблем з податковою?
  Порадьте , будь ласка!

 29. picolo, те що ви відображаєте у книзі обліку доходів лише доходи не звільняє вас від обов’язку мати документи, які підтверджують походження товару, тобто в кого ви його купили.
  Vladimir, ну для другої групи це не суттєво. тому, якщо хочете, відображайте як дохід.

 30. Лариса:

  Добрий день!
  «Як в цьому випадку визначається закупівельна вартість товару, який був придбаний підприємцем у фізичної особи, не зрозуміло. Хіба що, ФОП сам напише пояснення податківцям з цього приводу та назве їм суму. Проте, це вже зовсім інше питання та тема для зовсім іншої статті.» — абзац з вищесказаної статті.
  Дуже хочеться прочитати, як визначається закупівельна вартість придбаного товару. Або як про це можна дізнатися.
  Буду дуже вдячна!

 31. Ну перше, що податкова служба буде робити, це вимагати пояснення від підприємця, щоб він вказав цю саму закупівельну вартість. Якщо не напише, то може братися ціна на такі самі товари, але на які у підприємця є підтверджуючі документи.

 32. Ганна:

  Доброго дня!
  Підкажіть будь ласка, як діяти в такій ситуації.
  ПП зареєстрований в березні. На ЄП з 1.04.2012р. Підприємець 7.05.2012р. помилково вніс кошти на новостворений рахунок як торгівельна виручка і заплатив орендну плату. Але свою діяльність почав здійснювати (фактично записувати доходи в книзі обліку доходів) з 21.05.2012р. Виходить, що потрібно було вносити на рахунок як власні заощадження, тоді і проблем не було. А так… Що робити? Допоможіть будь ласка.
  Можливо в книзі зробити ще один запис 31.05 ту суму, яка була внесена як торгова виручка і спокійно з тою сумою подавати декларацію ЄП?

 33. Ви повинні внести запис на дату отримання доходу. Оскільки ви 07.05.12 внесли на рахунок грошові кошти як виручка, виходить ви отримали цю виручку або 07.05 або раніше. Так вам і треба вносити запис у книгу. Як виправляти помилки у книзі доходів та витрат написано у статті http://byhgalter.com/kniga-obliku-doxodiv-ta-vitrat/

 34. Михайло:

  Доброго дня Олексію. Дякую Вам за цікаву статтю. Цінна інформація.
  Скажіть будь-ласка, якщо я продаю технічний (аудіо-відео) товар бюджетній організації, але на деякий товар у мене нема первинних документів (ззакордону) ТО ЧИ МОЖУ Я продати безоплатно отриманий наприклад товар, і якщо його сума 5 тис грн то в звіті вказати суму доходу при отриманні 5 тис і ще 5500 при його продажі організації? В суммі вийде що дохід 10500?!
  Чи будуть в мене проблеми в разі перевірки бюджетної організації КРУ, а в мене буде в звіті такий алгоритм, і які можуть бути санкції?
  Дякую наперед Вам за відповідь.

 35. Оксана:

  Доброго дня. Олексій, дякую за статтю, дуже інформативна. Скажіть будь-ласка, які мають бути первинні документи, якщо продається біжутерія закуплена з інтернет-магазину? Що робити в такому випадку. Я на єдинному податку 1гр.
  Дякую!

 36. Оксана:

  Доброго дня. Олексій, дякую за статтю, дуже інформативна. Скажіть будь-ласка, які мають бути первинні документи, якщо продається біжутерія закуплена з інтернет-магазину? Що робити в такому випадку? Я на єдинному податку 1гр.
  Дякую!

 37. анна:

  Доброго дня! Допоможіть розібратись!!! Я ФОП 2 категорія, займаюся орендою власного майна, надала послуги по оренді на декілька днів людині ще в 1 кварталі, яка не поставила мене перед фактом, що вона являється представником юридичної фірми. Був виписаний чек на його фамілію. Яку відповідальніть за це можу понести і як себе захистити від людей, яким підходить 2 категорія теж????

 38. Володимир:

  Пане Олексію, все зрозуміло і цікаво.
  А як бути, коли товар придбаний з-за кордону, по пошті?
  Іноземний громадянин не повинен платити податок, тоді і ФОП не повинен за нього платити.
  Але як підтвердити товар?
  Документи пошти?

 39. Наталія:

  Доброго дня!Підскажіть, будь-ласка, а якщо ФОП 3-тя група неплатник ПДВ закупив товари на ринку, і відповідно ніяких документів(накладних) не видавалось , то як можна зробити все правильно?

 40. Артём:

  Несколько раз спрашивали, но без ответа осталось.
  Что делать с товарами, которые были куплены за рубежом через интернет магазины онлайн и доставленные по почте?
  Можно ли считать первичными документами инвойсы магазинов и распечатки оплаты через платёжные системы, или выписки банка по карте, которой оплачивалась покупка?
  Спасибо за ответ. Этот вопрос волнует многих, а ответов по теме очень мало, тем более квалифицированных.

 41. Алла:

  Олексію, напишіть БУДЬ-ЛАСКА чи має право «єдинник» 2 групи надавати послуги юридичним особам не «єдинникам»?

 42. Артём, выписки банка и инвойсы вполне подойдут. Распечатки оплаты через платежные системы я бы, например, не использовал, учитывая жесткую позицию налоговой службы по этому вопросу.
  Алла, не имеет права. Это четко следует из пункту 294.1 НКУ.

 43. Сабурова Зоя:

  Я единоналожник 1группы. Оказываю услуги в сфере фотографии частным людям. Какие я должна иметь первичные документы?

 44. олег:

  скажите, работал на фиксированном патенте почти 2 года назад, сразу после окончания подал заявление на закрытие. То, что первичку надо, по вашим словам, не знал и всю её выбросил в урну, в налоговой сказали ищи, хочу «искать» ещё год и попасть под автоматическое закрытие, вопрос: бесполезно жду если заявление на закрытие подал уже? и второй вопрос: вы написали что штраф за такое 15% от стоимости, а потом отвечая на вопрос указали только сумму «від 51 до 136 грн. (стаття 164-1 КУАП) + від 510 до 1020 грн. (пункт 121.1 ПКУ)» , так на какой штраф мне расчитывать если пойти сейчас?

 45. Виктория:

  Фоп 2 группа при продаже товара долже выписывать два екз товарного чека и один хранить у себя, параллельно записав сумму продажи в книгу доходов? Или хранить товарные чеки проданного товара не обязательно? Спасибо

 46. Константин:

  Подскажите, пожалуйста, как мне как частному предпринимателю (единый налог, 2 группа) привезти импортный товар? Какие документы мне потребуются? И вообще, как вести ВЭД для предпринимателя?

 47. Артем:

  Очень мало информативная и расплывчатая статья. Так и не нашел ответа как быть если нет первичных документов на товар, где их взять со всеми накладными и сертефикатами?

 48. Юлія:

  Доброго дня! Якщо я зареєструююся на ФО платника єдиного податку на 2 групу, товари(косметику) я буду завозити з США. Замовляти через інтернет, доставка транспортними компаніями. Чи повинна я мати якісь документи, звідки я взяла товар. Що мені робити, якщо я не в змозі буду їх мати???? Що мені потрібно, щоб відкрити магазин з продажу даної косметики? Можливо ще якісь сертифікати, дозволи? Дуже дякую за допомогу!!!

 49. Василь:

  ФОП 3 група 5% має мати підтвердження первинні документи для підтвердження витрат включений в акти викрнаних робіт (ф. КБ-2в)для Держфіінспекції

 50. Лана:

  Всем доброго времени суток. Я ФОП 3 гр., открыла 04.2014 в конце месяца.
  07.2014 перехожу на вторую гр. нужно ли мне платить единый налог, если у меня не было дохода в этом квартале?
  ЕСВ за апрель мне нужно платить полностью или только за кусочек месяца, учитывая, что я открылась в конце мес.?
  Заранее благодарю за ответ

  • Здравствуйте. Если вы подали заявление на единый налог на протяжении 10 дней с момента государственной регистрации, то вы являетесь плательщиком единого налога с даты государственной регистрации.
   Это значит, что вы должны заплатить ЕСВ за апрель, май и июнь полностью.
   В законодательстве нет таких норм, которые вам позволят заплатить только кусочек за апрель.
   Единый налог вы не платите, поскольку у вас не было дохода. На третьей группе, если нет дохода то нет налога.

 51. Юрій:

  Доброго дня.
  Олексій, товар (побутова техніка) планується закуповувати закордоном. Чи підходять документи (чеки) постачальника іншої країни? Чи краще вказати товар в книзі, як безоплатно отриманий і слідкувати лише щоб не було перевищення граничного обсягу доходу? Поясніть, будь ласка, які проблеми із податковою можуть виникнути у другому випадку?
  Єдиний податок ІІ група.
  Дякую

  • Здравствуйте.
   Если вы официально импортируете товар из за границы, то у вас на таможне будет оформляться грузовая таможенная декларация. Вместе с чеками от поставщика и другими документами это и будет вашими подтверждающими документами. Для этого вы должны указать, что товар ввозится в целях предпринимательской деятельности и заплатить импортный НДС и таможенную пошлину.
   Если товар ввозится неофициально, то заграничные документы лучше не светить, поскольку вам предъявят претензии по НДС и таможенной пошлине.
   Если будете указывать товар как бесплатно полученный, то все равно есть вероятность штрафа по пункту 121.1 НКУ и по Кодексу Украины про административные нарушения.

 52. Діма:

  Добрий день я єдинщик спрощеної системи 3 групи вид діяльності 47,91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет.Як можна замовити товар з закордону через інтернет магазин щоб не використовувати валютний рахунок і всьо було офіційно а за первиний документ використовувати інвойси.

 53. Не смогу полностью ответить на ваш вопрос, потому что с таким не сталкивался. Скажу только то, что импортируя товар из за границы в целях предпринимательской деятельности, вы должны будете заплатить 20% импортного НДС и таможенную пошлину.

 54. Вадим:

  Здраствуйте Алексей , я занимаюсь продажей б/у бытовой техники через Slando( OLX) , вот несколько дней назад пришло сообщение от администрации сайта :

  С 15 ноября наш сайт работает официально !!!

  Если Вы не являетесь Частным Предпринимателем или Юридическим Лицом (фирмой) по Вашему аккаунту будут введены ограничения, а также вся информация по про плаченным услугам будет передана в Налоговую Службу.

  В случае если Вы не являетесь Частным Предпринимателем или Юридическим Лицом Вы не можете пользоваться рекламными опциями без регистрации Частным Предпринимателем или Юридическим Лицом (фирмой) а также выставлять более 2-х одинаковых товаров в одной рубрике, так как физическое лицо может продавать товары на нашем ресурсе только личного характера не являющиеся коммерческим по своей составляющей.

  В случае если Вы не являетесь Частным Предпринимателем или Юридическим Лицом (фирмой) сайт «Olx.ua» как юридическое лицо не несёт ответственности за Ваши действия, и в случае идентификации Вашей личности и места жительства посредством IP адреса, № телефонов а также архивов сделок, а именно всех предоплат сделанных на сайте (реклама, выделенные товары, срочные рубрики и т.д) которые находятся на наших серверах, по запросу Налоговой милиции будут переданы в требуемом порядке, согласно Криминальному Кодексу Украины.

  Налоговая милиция в рамках действующего законодательства будет применять меры по пресечению незарегестрированных физических Лиц, а также штрафные санкции, согласно закону о кибер преступности а также незаконной торговли посредством сети Интернет.
  Для комфортной работы с нашим ресурсом, рекомендуем Вам зарегистрироваться в Налоговой Инспекции Вашего населенного пункта и работать официально.
  Если Вы уже являетесь Частным Предпринимателем или Юридическим Лицом (фирмой) просим Вас прислать регистрационные документы для официальной регистрации на нашем портале до 14 ноября 2014 года! С уважением «OLX.ua»

  Естественно я не підприємець , нужно ли мне после этого письма открывать підприємця ?
  Скажу сразу что б/у товар я покупаю в Украине , но товар через границу перевозят без каких либо документов , могут быть у меня проблемы по этому поводу ?

  • Здравствуйте. Попробую расписать по порядку. Обращаю внимание, что то, что я напишу не претендует на сто процентную вероятность, что будет именно так. Возможно очень много вариантов.

   «вся информация по про плаченным услугам будет передана в Налоговую Службу.»

   В украинском налоговом законодательстве нет такой формы отчетности или обязанности у юридических лиц предоставлять налоговой службе информацию о том, сколько и какие услуги были куплены у них физическими лицами. Однако, если налоговая сделать официальный письменный запрос на Сландо, они обязаны будут такую информацию предоставить. Здесь еще вопрос, какие именно данные вы оставляли при регистрации на Сландо. Если вы не оставляли ИНН, то по вам точно никто ничего не передаст.

   «В случае если Вы не являетесь Частным Предпринимателем или Юридическим Лицом Вы не можете пользоваться рекламными опциями без регистрации Частным Предпринимателем или Юридическим Лицом (фирмой) а также выставлять более 2-х одинаковых товаров в одной рубрике, так как физическое лицо может продавать товары на нашем ресурсе только личного характера не являющиеся коммерческим по своей составляющей.»

   Это внутренние ограничения Сландо. Что хотят, то и делают. Полностью имеют право вам что то запрещать или ограничивать, поскольку это договорные отношения между вами и Сландо.

   По поводу всего остального, что написано, я уже писал выше. Если налоговая запросит у них информацию, они обязаны будут ее предоставить. Вопрос только в том, какова вероятность такого запроса. С чем налоговая будет бороться? С реальных миллионными схемами, с помощью которых некоторые лица обкрадывают государство, или же с человеком, который торгует б/у техникой через бесплатные объявления, чем зарабатывает себе на жизнь. Но этот момент гипотетический.

   Если зарегистрируетесь предпринимателем, штраф за отсутствие документов — 510 грн. Об этом и написана эта статья.

 55. Наталия:

  здравствуйте.
  скажите, пожалуйста:
  я плательщик единого налога 3 группы 5% вид деятельности -дизайнерские розробки (изготовляю разные стэнды, таблички….в т.ч. разрабатываю все это в электронном виде). Если у меня хотят покупать именно электронные разработки за границей (например, Белорусь, Россия…), тоисть товаром будут электронные работы, нужно ли мне еще что-то регистрировать в налоговой и как все эти операции проводить, так как товар ведь по сути не будет пересекать таможню. Спасибо.

 56. В налоговой вам ничего не надо регистрировать. Вам нужно открыть в банке валютный счет, так как ваши заказчики будут расплачиваться с вами в валюте. Скорее всего это будут не товары, а услуги по разработке. Хотя, конечно же, это можно юридически оформить как угодно.

 57. Ден:

  Ухвала ВАСУ від 19.11.2013 № К/800/22104/13

  http://chp.com.ua/all-news/item/27819-schodo-nenadannya-pidpriemtsem-%E2%80%94-platnikom-edinogo-podatku-pervinnih-dokumentiv-dlya-perevirki-uhvala-vasu

  За нею: 2 группа не зобов»язана мати первинні документи. крапка.

  • Здравствуйте. Решение суда действительно очень положительное для плательщиков единого налога. Но, думаю, что вы не совсем понимаете значение решений судов для налоговой службы в принципе.
   Это решение суда не заставит налоговую поменять свою позицию в отношении необходимости наличия документов.
   Как вы думаете, какой процент плательщиков налогов судится с налоговой службой? Я думаю, что примерно меньше 5%. Остальные будут платить штрафы, потому что это просто дешевле.

 58. Люся:

  Здравствуйте Алексей.Подскажите пожалуйста какое наказание предусмотрено за розничную продажу пива по старинке без оплаты акцизного збора и как продавать с1.07.2015 по единому 2я группа. Большое спасибо за ответ.

 59. Елена:

  Добрый день! Я единщик, 2 група, занимаюсь торговлей в интернете, есть интернет-магазин. Скажите:
  1. Нужны ли мне документы на интернет-магазин и какие?
  2. Нужны ли документы подтверждающие мой доход?
  3. Нужны ли договора с поставщиками и чеки о приобретении у них товара?
  4. Что делать если почти весь товар был куплен мной з-за границей и ввезен в Украину неофициально?

  • Vl:

   Не думаю что Вам стоит упоминать о ввозе товара из-за границы, т.к. это чревато взысканием таможенных платежей и штрафов

 60. Олексій:

  Добрий день!
  ФОП 3-тя група. Ремонт та надання послуг (33.12)
  При ремонті використовуються запчастини, куплені за готівку. На них є звичайні товарні чеки з підписом та печаткою з сусіднього ринку(барахолка). Продавець є також чинний ФОП (перевіряв через ЄДР). Чи можна ці документи назвати Первинними і чи достатньо їх при податковій перевірці?
  Дякую.

 61. Борис:

  Первинний документ на товари є. Пройде три роки, але не всі товари будуть продані. Чи це означає, що первинні документи мушу зберігати більше 3-х років — аж до часу реалізації усіх товарів?

  • Борис. Три роки рахуються не від дати документу а від граничної дати подання звітності для заповнення якої такі документи використовувалися.

   • Борис:

    Дякую за цю цитату з тексту закону. А як це розуміти в практичному житті?
    Наприклад: 100 од. товару за накладною закуплено в 2014 році. В 2017 році реалізовано 10 останніх одиниць. Звітність за 2017 рік подається в січні 2018 року. Тобто, накладну за 2017 рік потрібно зберігати до січня 2021 року? Чи правильно буде вважати, що первинні документи потрібно зберігати 3 роки з часу продажу останньої одиниці товару (і звітності, в якій врахована сума продажу цієї останньої одиниці)?

   • Борис:

    ВИПРАВЛЕНИЙ ТЕКСТ ЗАПИТУ:
    Дякую за цю цитату з тексту закону. А як це розуміти в практичному житті?
    Наприклад: 100 од. товару за накладною закуплено в 2014 році. В 2017 році реалізовано 10 останніх одиниць. Звітність за 2017 рік подається в січні 2018 року. Тобто, накладну за 2014 рік потрібно зберігати до січня 2021 року? Чи правильно буде вважати, що первинні документи потрібно зберігати 3 роки з часу продажу останньої одиниці товару (і звітності, в якій врахована сума продажу цієї останньої одиниці)?

    • Борис, три роки з дати подання звітності:

     44.3. Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 цієї статті, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання — з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності.

     • Борис:

      Ви знову цитуєте закон, а я прошу дати його тлумачення 🙂 Дайте, будь ласка, відповідь простими словами на моє попереднє запитання. Дякую

     • Борис, ви написали:
      «Чи правильно буде вважати, що первинні документи потрібно зберігати 3 роки з часу продажу останньої одиниці товару (і звітності, в якій врахована сума продажу цієї останньої одиниці)?»
      Я уточнюю: не з часу продажу останньої одиниці товару а з дати подання звітності.

 62. Борис:

  Дякую Олексію й за цю відповідь.
  Скажіть, будь ласка, в контексті мого запитання-прикладу, яку саме звітність Ви маєте на увазі?
  Ось це запитання-приклад:
  — 2014 року закуплено 100 од. товару з первинними документами;
  — в червні 2017 року продано останніх 10 од. цього товару.
  Назвіть, будь ласка, рік і місяць коли можна знищити первинні документи на придбання цих 100 од. товару.
  З повагою, Борис

  • Звітність: декларація з податку на прибуток, податкова декларація про майновий стан та доходи, декларація з єдиного податку (можна довго дискутувати, чи відноситься цей тип декларації до цього питання чи ні, але я б все таки зберігав).
   Щодо вашого прикладу, якщо ви подаєте декларацію один раз на рік та подаєте її наприклад 30 січня 2018, то ви зобов’язані зберігати документи до 30 січня 2021 року включно. Знищувати документи можна після цієї дати.

   • Борис:

    Дякую за цю вичерпну відповідь.
    Вважаю, що податківці та всі інші, хто консультує підприємців з питань первинних документів та стверджує, що первинні документи зберігаються 3 роки — вводять в оману підприємців. Слід давати розгорнуту відповідь (як ось тут зробив Олексій)і наголошувати, що документи зберігаються до часу продажу усіх зазначених у них товарів і після цього ще три роки після подання річного звіту

 63. Варвара:

  Дизпаливо куплено за готівку по чеку .На цей чек виписана податкова накладна .Ревізор требує на чек ще товарну накладну Чи є це правильно

 64. Ольга:

  Доброго дня. ФОП на єдиному податку надає послуги ремонт автозапчастин. ЧИ вистачить для підтвердження доходу виписувати Акт виконаних робіт та чи в Товарному чеку можна вписувати виконані роботи?

 65. Рома:

  Доброго дня. Я ФОП 2 група. у мене відсутні первинні документи на придбання яблук. Податкова хоче мені нарахувати ПДФО, що яблука куплені в громадян. Що робити?

 66. Пётр:

  Добрый день, Алексей!
  ФОП 2 группа
  Есть товары без документов, я могу указать как купленные у физического лица и уплатить 15% налог?
  Первичка в таком случае не будет нужна?
  Большое спасибо!

 67. Наталья:

  Добрый день! Подскажите пожалуйста, фоп 2 группа, предоставление парикмахерских услуг, должны быть первичные документы? Если да то что, товарные чеки или квитанции?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.69MB/0.00081 sec