Податки > Інші податки та збори > Перехідні відпускні. Відображення у формі 1дф.

Перехідні відпускні. Відображення у формі 1дф.

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

перехідні відпускні у формі 1дфПродовжуємо тему особливостей заповнення податкового розрахунку за формою 1дф. Для тих, хто на сайті вперше, читаємо статті Заповнення звіту за формою 1дф 2011. Інструкція по заповненню та порядок подання та Особливості заповнення податкового звіту за формою 1дф.

У заповненні звіту за формою 1дф є багато спірних та, на перший погляд, незрозумілих питань. Отже продовжуємо розглядати особливості заповнення цього звіту у окремих ситуаціях. Нагадую, що кожен може задати питання у коментарях. Спробуємо на них відповісти.

Відображення у звіті 1дф виплати перехідних відпускних

Відповідно до частини 4 статті 115 Кодексу Законів про Працю та статті 21 Закону «Про відпустки» від 15.11.1996 №504/96-ВР «Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку». Щорічна відпустка працівника може продовжуватися двадцять чотири календарних дні, а може і довше. Про те, як розраховуються відпускні можна почитати у статті про порядок розрахунку сум відпускних. Виходить, що заробітна плата працівника, який йде у відпустку, виплачується йому наперед.

Наприклад, якщо відпустка робітника починається 27 березня та продовжується 35 календарних днів, то за три робочих дні до її початку працівник отримує заробітну плату за частину березня, за весь квітень та за частину травня. Ця заробітна плата, яку працівник отримав до виходу у відпустку нараховується та виплачується йому у березні, тобто у першому кварталі. Проте нарахування та виплата здійснюється йому за квітень та частину травня, які входять у другий квартал. Як в такому разі відобразити ці нарахування у звіті за формою 1дф?

Як це не дивно, проаналізувавши відповідні теми на бухгалтерських форумах, я не знайшов однозначної відповіді на це питання. Дехто стверджує, що відображати нарахування перехідних відпускних треба у відповідних періодах, за які вони нараховуються. Дехто говорить что треба відображати нарахування відпускних у періоді у якому вони нараховуються. Офіційного роз’яснення ДПА з цього приводу немає. Проте можна орієнтуватися на інформацію, що викладена у Єдиній базі податкових знань на офіційному сайті ДПА. Ось тільки інформація ця не зовсім однозначна.

У Єдиній базі податкових знань я знайшов дві протилежні відповіді на запитання, як відобразити у формі 1дф перехідні відпускні. Розглянемо кожну з них окремо. Забігаючи вперед, одразу скажу, що, все ж таки, більшість бухгалтерів обирають перший варіант.

Відображення у звіті 1дф перехідних відпускних у відповідних періодах, за які здійснюються нарахування

Для початку читаємо першу відповідь на запитання.

2755 Яким чином відображати у податковому розрахунку за формою № 1ДФ суми виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) та відпускні, нараховані та виплачені у одному звітному періоді (кварталі) за минулі або наступні звітні періоди?
Коротка відповідь : У випадках, коли проводяться донарахування і виплати сум за попередні податкові періоди (місяці), зокрема, суми виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні), або нарахування відпускних за майбутні періоди, то такі суми донарахувань (нарахувань) слід відносити до відповідних податкових періодів, за які провадяться нарахування.
Повна відповідь : Відповідно до пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного платника податку і є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Згідно із пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ заробітна плата — основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму. Нормами Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.04 № 5 (далі – Інструкція) передбачено, що суми виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) та відпускні розглядається з метою оподаткування як заробітна плата платника податку. Відповідно до пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування. Згідно із Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.10 № 1020, суми виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) та відпускні відображаються у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «101». При цьому, відповідно до пп. 1.6.2 п. 1.6 розділу 1 Інструкції якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування. Враховуючи вищевикладене, у випадках, коли проводяться донарахування і виплати сум за попередні податкові періоди (місяці), зокрема, суми виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні), або нарахування відпускних за майбутні періоди, то такі суми донарахувань (нарахувань) слід відносити до відповідних податкових періодів, за які провадяться нарахування.

Звернемося до нашого прикладу, коли працівник за три дні до початку відпустки отримав заробітну плату за березень та відпускні за частину березня, за квітень та частину травня. Припустимо, заробітна плата за березень складає 2000,00 грн. Відпускні за березень — 200,00 грн. Відпускні за квітень — 2100,00 грн. Відпускні за травень — 200,00 грн. Заробітна плата за травень 2000,00 грн. Для того, щоб наш приклад був більш зрозумілий, припустимо що у першому та другому кварталі це були єдині виплати та нарахування нашому працівнику, тобто заробітну плату за січень, лютий та червень він не отримував.

Отже, нашому працівнику за три дні до початку відпустки було нараховано 2000,00 + 200,00 + 2100,00 + 200,00 = 4500,00 грн.

Розрахуємо заробітну плату на руки. Податкову соціальну пільгу не застосовуємо. 4500,00 — 3,6% = 4338,00 грн. 4338,00 — 15% = 3687,3 грн. ПДФО складає 650,70 грн.

В цілях заповнення звіту за формою 1дф, розрахуємо ПДФО із заробітної плати та відпускних за березень. 2200,00 — 3,6% = 2120,80 грн. ПДФО 2120,80 * 15% = 318,12 грн.

У податковому розрахунку за формою 1дф за перший квартал це відобразиться наступними чином.


з/п
Податковий номер або серія та номер паспорта* Сума нарахованого доходу (грн., коп.) Сума виплаченого доходу (грн., коп.) Сума утриманого податку (грн., коп.) Ознака доходу Дата Ознака подат. соц. пільги Ознака
(0, 1)
нарахо-
ваного
перера-
хованого
прийняття на роботу (дд/мм/рррр) звільнення з роботи (дд/мм/рррр)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1234567890 2200,00 4500,00 318,12 650,70 101

Отже, у графу 3а у нас попадає заробітна плата та відпускні за березень. У графу 3 — заробітна плата та відпускні за березень, відпускні за квітень та травень. У графі 4а ми показуємо податок на доходи фізичних осіб нарахований на заробітну плату та відпускні березня. У графі 4а відображається ПДФО із всієї суми, яку працівник отримав за три дні до початку відпустки.

Другий квартал. Окрім відпускних за квітень та частину травня в нас ще є заробітна плата за травень. 2000,00 — 3,6% = 1928,00 грн. 1928,00 — 15% = 1638,80 — сума, яку працівник отримає на руки. Податок на доходи фізичних осіб складає 289,20 грн. Дивимося таблицю 1дф.


з/п
Податковий номер або серія та номер паспорта* Сума нарахованого доходу (грн., коп.) Сума виплаченого доходу (грн., коп.) Сума утриманого податку (грн., коп.) Ознака доходу Дата Ознака подат. соц. пільги Ознака
(0, 1)
нарахо-
ваного
перера-
хованого
прийняття на роботу (дд/мм/рррр) звільнення з роботи (дд/мм/рррр)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1234567890 4300,00 2000,00 621,78 289,20 101

У графі 3а відображаються відпускні за квітень та за травень, а також заробітна плата за травень. Графа 3 — нарахована заробітна плата за травень. Графа 4а — ПДФО з суми, що вказана у графі 3а. Графа 4 — податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати за травень.

Відображення у формі 1дф перехідних відпускних у періоді нарахування та виплати

Тепер читаємо іншу відповідь на запитання, яку розміщено в тому ж розділі на офіційному сайті ДПА у Єдиній базі податкових знань. Ця відповідь змушує замислитися.

2755 Як відобразити в податковому розрахунку за ф1ДФ відпускні, що виплачені у звітному кварталі за періоди нарахування майбутнього звітного податкового кварталу?
Коротка відповідь : У випадках коли проводяться нарахування за майбутні періоди, то такі суми нарахувань слід відносити до відповідних податкових періодів, в яких були проведені нарахування та виплати.
Повна відповідь : Відповідно до пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного платника податку і є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Згідно із пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ заробітна плата — основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму. Відповідно до пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування. Згідно із Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.10 № 1020, сума відпускних відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «101». А саме, у разі якщо нарахування та виплата суми відпускних була здійснена у І кварталі за період нарахувань ІІ кварталу, то суму відпускних слід відносити до податкового періоду І кварталу, тобто до періоду, в якому були проведені нарахування та виплата: у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні. у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом. Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством. у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

Тобто, тут абсолютно чітко написано, що якщо працівник йде у щорічну відпустку вкінці березня на 36 календарних днів, то нарахування та виплата відпускних за частину березня, весь квітень та частину травня відобразиться у податковому розрахунку за формою 1дф за перший квартал. Виходить, що у квітні нарахуваня та утримання податку на доходи фізичних осіб, для цього працівника, не буде.

Поглянемо, як такий варіант буде виглядати у податковому розрахунку за формою 1дф за перший квартал.


з/п
Податковий номер або серія та номер паспорта* Сума нарахованого доходу (грн., коп.) Сума виплаченого доходу (грн., коп.) Сума утриманого податку (грн., коп.) Ознака доходу Дата Ознака подат. соц. пільги Ознака
(0, 1)
нарахо-
ваного
перера-
хованого
прийняття на роботу (дд/мм/рррр) звільнення з роботи (дд/мм/рррр)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1234567890 4500,00 4500,00 650,70 650,70 101

Як бачимо все дуже просто. У звіті за другий квартал відобразиться тільки заробітна плата за травень.

Який варіант кращий?

Як я вже казав вище, більшість бухгалтерів обирають перший варіант, тобто відображають нарахування перехідних відпускних у відповідних періодах, за які вони були нараховані. Чому саме так, адже перший варіант такий складний у порівнянні з другим та його так важко розраховувати? У його підтримку можна привести декілька аргументів.

Для визначення граничного розміру доходу для застосування податкової соціальної пільги, доходи, нараховані за декілька періодів, відносяться до відповідних періодів, за які вони були нараховані.

Відповідно до пункту 1.6.1 «Інструкції зі статистики заробітної плати» від 13.01.2004 №5 « суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їхньої фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці».

Із вступом в силу Податкового кодексу ми отримали прогресивну ставку оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Так от, для визначення розміру місячного оподатковуваного доходу в цілях застосування відповідної ставки податку, відпускні, нараховані за декілька періодів, слід відносити до відповідних періодів, за які вони були нараховані.

А ви, який варіант застосовуєте під час заповнення податкового розрахунку за формою 1дф?

Перехідні відпускні. Відображення у формі 1дф.
5 (100%) 1 vote

8 Responses to Перехідні відпускні. Відображення у формі 1дф.

 1. Марина:

  Доброго дня.
  в мене питання не по цій темі, але не знайшла куди ще можна його написати.
  Якщо установа з січня 2011 року не подавала звіт 5-ПН «Про прийнятих працівників», чи потрібно тепер подавати всіх людей прийнятих з січня? і чи можна взагалі це якось вирішити?

 2. Я думаю, що подавати треба всіх людей прийнятих з січня. В даному випадку це буде розцінюватися як подання звіту з порушенням терміну. Також почитайте цю тему на форумі http://forum.liga.net/Messages.asp?did=185515

 3. Вікторія:

  Доброго дня!Ви на прикладі пояснили як відображати в 1ДФ відпускні.А як бути з лікарняними,які не виплачуються наперед.Ситуація наступна:в лютому нараховано лікарняні(період лікарняного грудень 2011-лютий 2012).Як утримати правильно ПДФО та відобразити це в ДФ?

 4. Вікторія:

  Позиція податкової служби:при розрахунку ПДФО лікарняні необхідно ділити частинами до відповідних місяців,а в 1ДФ відображати всією сумою в кварталі нарахування та виплати.

 5. Галина:

  Admin, наперед прошу вибачення, що не по темі пишу, але не знаю як інакше Вас запитати. Можливо дасьте мені відповідь на таке питання. Чи можу я вдома робити ту роботу в 1 с 7,7 що і на роботі. Як це можливо?? Чи це потім перенесу назад на комп на робочому місці? Порадьте, якщо можна

 6. Ольга:

  Отже: відповідно Інструкції зі статистики заробітної плати «1.6.1. Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця). Наприклад, суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їхньої фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.». Відповідно Постанова Правління Пенсійного фонду України суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до вищезазначеної графи як суми нарахованої заробітної плати до поля відповідного місяця тільки у сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в наступних рядках за першим рядком.
  Тобто нараховуємо все наперед,але в статистиці показуємо без відпускних, а у пенсійному з відпускними за наступний місяць ? Тобто ці 2 звіти будуть різні?

 7. Лілія:

  Приклад гарний. Однак в ньому не використовується податкова соціальна пільга. Як її використовувати, якщо розбивати відпустку на два квартали?

 8. Мила:

  Дякую за наведены приклади! Багато, чого стало зрозумыло. Але Якщо взяти випадок з перехідними лікарняними та щей застосовувати ПСП то до яких сум : за місяць чи за перераховані кошти з фонду СС Адже працівник може приносити за увесь період лікарняних декілька лікарняних листів?
  Кошти за ці лікарняні будуть надходити частками(((((

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend