Особливості створення резерву відпусток. Частина 3

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

При поддержке: Всем известно, что лучше делать профилактику здоровья зубов, чем впоследствии бороться с серьезными проблемами. Отбеливание зубов в сети клиник dynastystom — это качественные услуги по зубной профилактике в Киеве в клинике, давно зарекомендовавшей себя на рынке.

Продовжуємо вивчення питань, пов’язаних зі створенням резерву відпусток на підприємствах в Україні. У попередніх консультаціях Особливості створення резерву відпусток і Особливості створення резерву відпусток. Частина 2 ми вже розглянули теоретичні основи необхідності створення цих резервів, з’ясували і показали на прикладі, як цей резерв повинен розраховуватися. Сьогодні, нарешті, торкнемося питань пов’язаних з відображенням резерву відпусток у бухгалтерському і податковому обліку підприємства, а також розповімо про те, як відобразити створений резерв відпусток у звітності підприємства.

Бухгалтерський облік резерву відпусток

Відповідно до п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання», суми створених забезпечень (резервів) відпусток визнають витратами в періоді їх створення і відображають бухгалтерською проводкою Дт 23 (91, 92, 93, 94) Кт 471 «Забезпечення виплат відпусток».

Створення резерву потребує документального підтвердження. Як правило, його оформляють бухгалтерською довідкою, у якій наводять необхідні розрахунки.

Читайте також Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість 2016

Використовують вже сформований резерв на оплату відпусток проводкою Дт 471 «Забезпечення виплат відпусток» Кт 661. Крім того, як ми вже з’ясували в попередній консультації, окрема проводка робиться з ЄСВ, який буде нарахований на такі відпускні. Ця проводка виглядає так Дт 471 «Забезпечення виплат відпусток» Кт 651 «розрахунки по соціальному страхуванню».

У разі, коли створеного резерву не вистачає (сума нарахованих відпускних + нарахований на них ЄСВ більше, ніж сума по Кт 471), таке перевищення відносять на поточні витрати проведеннями Дт 23 (91, 92, 93, 94) Кт 661 і, відповідно Дт 23 (91, 92, 93, 94) Кт 651.

Коригування резервів відпусток

Давайте ще раз повернемося до визначення забезпечення, яким безперечно є і резерв на оплату відпусток, і згадаємо, що забезпечення — це зобов’язання з невизначеною сумою, тому періодично, на дату балансу, його необхідно переглядати і коригувати у бік збільшення або зменшення. Така вимога прямо міститься у п. 18 П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Таким чином, якщо ймовірність вибуття активів для погашення майбутніх зобов’язань відсутня, то суму забезпечення потрібно зменшити, відсторнувавши проводку Дт 23(91,92, 93, 94) Кт 471. Якщо ж відбувається зворотня ситуація і резерву не вистачає, то його донараховують тієї ж проводкою.

Читайте також Зміни в оподаткуванні нерухомого майна 2016

Причини, за якими резерв на оплату відпусток може бути відкоректований, можуть бути самими різними. До них можна віднести, наприклад, зміну планових показників оплати праці, чисельності працівників, збільшення тривалості відпусток та ін.

Для того, щоб провести подібне коригування потрібно на дату балансу визначити кількість невикористаних днів відпустки кожним працівником за станом на кінець звітного періоду і помножити отриманий результат на середньоденну зарплату з урахуванням нарахованого ЄСВ. Нагадаємо, що середньоденну зарплату потрібно визначати згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.

Таким чином, для цього розрахунку фактично нараховану зарплату за 12 місяців, що передують місяцю коригування резерву, ділять на кількість календарних днів у такому періоді (за винятком святкових і неробочих днів).

Звичайно, на практиці такий розрахунок досить громіздкий і більшість підприємств (їх бухгалтерів) навряд чи будуть робити його щомісяця. Тому, на наш погляд, це доцільно робити лише під час річної інвентаризації забезпечень. Для тих же бухгалтерів, які хочуть робити коригування створеного резерву частіше, ніж один раз на рік наведемо формулу для розрахунку скоригованого резерву.

Ск.р. =ЗПкв × Кесв × Кр, де

Ск.р. – скоригований резерв відпусток;

ЗПкв — фактичний фонд оплати праці за квартал;

Кесв — коефіцієнт нарахування ЄСВ.

Податковий облік резерву на оплату відпусток

Починаючи з 1 січня 2015 року, як відомо, податок на прибуток визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного згідно з національними або міжнародними стандартами бухобліку на податкові різниці. Така норма тепер безпосередньо міститься в пп.134.1.1 ПКУ.

Читайте також Виправлення помилок минулих періодів у декларації з податку на прибуток 2015-2016

Відповідно до пп.139.1.1 і пп. 139.1.2 ПКУ, фінансовий результат до оподаткування коригується на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування майбутніх витрат, крім забезпечень на відпустки працівникам і інших виплат, пов’язаних з оплатою праці.

Таким чином, формування резерву відпусток не призводить до виникнення податкових різниць і визнається у витратах на базі бухгалтерського обліку. Хоча, само собою зрозуміло, потрібно проявити обережність при нарахуванні резерву, щоб завжди мати можливість чітко обґрунтувати його суму.

Ну і нарешті, звернемо увагу наших читачів на п. 24 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ. У ньому чітко передбачено, що до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші витрати, пов’язані з оплатою праці, відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок забезпечень, сформованих до цієї дати за правилами бухобліку. Зрозуміло, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 01.01.2015 р.

Відображення резерву відпусток у фінансовій звітності

Всі створені підприємством забезпечення відображають у пасиві Балансу (Звіту про фінансовий стан) наступним чином:

  • довгострокові забезпечення — у рядку 1520;
  • поточні забезпечення — у рядку 1660.

Звичайно, якщо почати вивчати глибини теорії українського бухгалтерського обліку, то, безумовно, можна допустити, що резерв відпусток може формуватися в якості довгострокових зобов’язань. Тобто зобов’язань, які планується погасити, більш ніж через 12 місяців з дати балансу. Однак діючий механізм розрахунку резерву передбачає щомісячний порядок його нарахування на базі річних планових показників. Інакше кажучи: при формуванні резерву підприємство виходить з допущення, що він буде використаний протягом звітного року. Таким чином, забезпечення відпусток повинно відображатися виключно у рядку 1660 «Поточні забезпечення».

Читайте також Покрокова інструкція по заповненню декларації з податку на прибуток 2015-2016

У примітках до фінансової звітності відображають інформацію про:

  • призначення резерву, причини невизначеності суми або часу погашення та очікуваний строк його погашення;
  • залишок забезпечення на початок і кінець звітного періоду;
  • коригуваннях забезпечення;
  • суми використаного протягом звітного періоду забезпечення;

невикористаній сумі забезпечення, відсторноваій у звітному періоді.

Особливості створення резерву відпусток. Частина 3
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *