Особливості створення резерву відпусток. Частина 2

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

Сьогодні продовжуємо вивчення питань, пов’язаних зі створенням і відображенням в обліку підприємств резервів на оплату відпусток працівників. У попередній статті Особливості створення резерву відпусток ми розглянули, так би мовити, теоретичні основи створення таких резервів. З’ясували, хто, коли і в яких розмірах може створювати ці резерви, а також визначилися з питанням, під які відпустки співробітників резерв створюється, а які ні. У цій статті розглянемо практичні аспекти створення резерву відпусток співробітників. На умовному числовому прикладі покажемо, як повинен виглядати розрахунок суми, на яку створюється резерв відпусток співробітників.

Порядок розрахунку резерву відпусток співробітників

Єдиним нормативно-правовим документом України, в якому міститься порядок розрахунку резерву відпусток, є Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. за № 291.

Читайте також Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість 2016

У цьому документі йдеться про те, що забезпечення визначають як добуток фактично нарахованої суми зарплати працівникам за місяць на відсоток резервування. Причому коефіцієнт резервування визначають як приватне від ділення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці. Таким чином, формула коефіцієнта резервування повинна виглядати так:

Кр = Вп : ФОТп, де

 • Кр – коефіцієнт резервування;
 • Оп – річна планова сума оплати відпусток;
 • ФОТп – річний плановий фонд оплати праці.

Для того, щоб визначити плановий фонд оплати праці, потрібно перемножити фактичну кількість найманих працівників на їх заробітні плати, згідно штатного розкладу, з урахуванням норми виробітку і запланованого зростання (зниження) даних показників.

Плановані суми відпускних визначити ще простіше. Вони розраховуються виходячи з середньої тривалості відпусток для розрахункової групи працівників та планової середньоденної зарплати, яку обчислюють шляхом ділення планового ФОП на кількість календарних днів у календарному році за мінусом святкових і неробочих днів (нагадаємо, що такі дні подані в ст. 73 Кзпп).

Таким чином, можна зробити логічний висновок про те, що коефіцієнт (відсоток) резервування визначають тільки один раз на рік на підставі планових показників оплати праці.

Читайте також Виправлення помилок минулих періодів у декларації з податку на прибуток 2015-2016

Що ж стосується самого розрахунку резерву, то його потрібно проводити щомісяця. Це прямо вимагає від нас Інструкція №291.

Ще одним суттєвим моментом, якого ми поки не стосувалися, є те, що резерв відпусток повинен містити суми ЄСВ, які будуть нараховуватися на відпускні співробітників. Таку вимогу містить п. 14П(С)БО 11 та Інструкція № 291, на цьому ж акцентує увагу Міністерство фінансів у своєму листі від 09.06.2006 р. № 31-34000-20-25/12321.

Враховуючи все вищевикладене, можемо визначитися з формулою для розрахунку місячного резерву відпусток:

Рв.м. = ЗПмес × Кесв × Кр, де

 • Рв.м. – місячна сума резерву відпусток співробітників;
 • ЗПмес. — фактичний фонд оплати праці за поточний місяць;
 • Кесв — коефіцієнт нарахування ЄСВ (його потрібно визначати за такою формулою: (100% + ставка нарахування ЄСВ) : 100%);
 • Кр — коефіцієнт резервування.

Сучасне українське законодавство містить різні ставки ЄСВ для певних категорій співробітників. Так, наприклад, ставка для нарахування ЄСВ на зарплату інвалідів (8,41%) нижче, ніж для інших працівників (22%). Природно, що і суму резерву для таких працівників потрібно визначати окремо.

Читайте також Покрокова інструкція по заповненню декларації з податку на прибуток 2015-2016

Крім цього, вважаємо, що окремий резерв варто формувати для групи працівників, витрати на оплату праці яких, відображають на різних рахунках обліку витрат (23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «витрати на збут» 94 «Інші операційні витрати»).

Ще один суттєвий момент, на який потрібно звернути увагу при створенні резерву відпусток, це випадок коли зарплата співробітника перевищує максимальну величину бази нарахування ЄСВ (нагадаємо, що на сьогодні він дорівнює 17-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 17*1378=23426 грн.). Справа в тому, що із суми перевищення граничної величини ЄСВ, як відомо, не сплачують. Отже, якщо суми перевищення суттєві (для того, щоб ними нехтувати), для працівників з великою зарплатою резерв також необхідно розраховувати окремо. Формула для розрахунку резерву також дещо зміниться:

Рв.м. = (ЗПмес + МВ × КР × Кесв) × Кр, де

 • Рв.м. – місячна сума резерву відпусток співробітників;
 • ЗПмес. — фактичний фонд оплати праці за поточний місяць;
 • МВ — максимальна величина бази нарахування ЄСВ;
 • КР — кількість працівників, зарплата яких перевищила зазначену максимальну величину;
 • Кесв — коефіцієнт нарахування ЄСВ;
 • Кр — коефіцієнт резервування.

Тепер давайте на конкретному прикладі розглянемо, як повинен виглядати розрахунок резерву відпусток.

У грудні 2015 року працівникам ТОВ «Укрплит» була нарахована зарплата в сумі 150 тис. грн., з них:

 • робітникам основного виробництва — 100 тис. грн;
 • адміністративному персоналу — 50 тис. грн.

На підприємстві не працюють інваліди, тому ставка ЄСВ для всіх співробітників єдина і становить 22%. Зарплата жодного з працівників не перевищувала максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

Читайте також Покрокова інструкція по заповненню декларації з податку на прибуток 2015-2016. Частина 2

Річний плановий фонд оплати праці — 1500 тис. грн.

Середня тривалість відпусток працівників — 30 календарних днів.

Зробимо необхідні розрахунки місячної суми резерву:

Вп = 30 кал.дн. * (1500000 / 353 кал.дн.) = 127478,75 грн.

Кр = Вп / ФОТп = 127478,75 / 1500000 = 0,08

Кесв = (100% + 22%) / 100% = 1,22

Тепер розрахуємо резерв відпусток для кожного структурного підрозділу підприємства:

Р (для робітників основного виробництва) = ЗПмес × Кесв × Кр = 100 000 * 1,22 * 0,08 = 9760

Р (для адміністративного персоналу) = 50 000 *1,22 * 0,08 =4880.

Як відобразити суми розрахованого резерву відпусток співробітників в бухгалтерському обліку та звітності підприємства, розглянемо в наступній статті.

За підтримки: З неправомірними штрафами від податкової служби стикалися мабуть всі підприємства України. Як захистити свої права у суді та виграти справу? Дивіться сайт юридичної фірми Lutsenko, Grabchuck and Partners Company. Там вам дадуть відповідь. Юридична фірма має багату історію оскарження податкових повідомлень рішень податкової служби.

Особливості створення резерву відпусток. Частина 2
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *