Особливості реєстрації ТОВ в Україні

Андрей Мендель

Андрей Мендель

Консультант. 14 лет опыт работы

Реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) в Україні здійснюється згідно з Господарським кодексом, Цивільним кодексом, Законом про господарські товариства, а також Законом про реєстрацію фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 Господарського кодексу та ст. 140 ЦК, ТОВ це господарське товариство, засноване декількома особами, має статутний капітал, розділений на окремі частки. Розмір частки кожного учасника встановлюється статутом товариства.

Формування статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами, майном або цінними паперами. Не можуть бути внеском у статутний капітал ТОВ векселі.

Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ в Україні на сьогоднішній день скасовано. Засновники вправі самі вирішувати розмір статутного капіталу ТОВ, що реєструється. Однак, пам’ятайте про те, що інформація про розмір статутного капіталу ТОВ відкрита в єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Читайте також Аванс до заробітної плати. Розраховуємо і виплачуємо правильно

Основна відмінність ТОВ від інших господарських товариств у тому, що відповідальність за зобов’язаннями та інші ризики учасники товариства несуть тільки в межах своїх внесків, а не всім своїм майном.

Назва Товариства з обмеженою відповідальністю повинно містити власне саму назву товариства та абревіатуру ТОВ, наприклад ТОВ «Будкомплект».

Установчі документи ТОВ

Установчим документом ТОВ є статут товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 82 ГК та ст. 143 ЦК статут ТОВ повинен містити такі відомості:

  • розмір статутного капіталу і частки кожного його учасника;
  • інформацію про цілі створення товариства, про склад і компетенцію управлінських органів товариства, а також порядок прийняття ними рішень;
  • про порядок розподілу прибутку та збитків;
  • щодо порядку перерозподілу часток товариства у статутному капіталі;
  • про умови ліквідації ТОВ, а також інші відомості, які не суперечать українському законодавству.

Статут друкується у трьох примірниках, прошивається, підписується засновниками ТОВ, в деяких випадках посвідчується нотаріусом. Два примірники статуту потрібно для реєстрації ТОВ у місцевих органах влади та постановки на облік у податковій службі. Один примірник залишається у самих учасників товариства.

Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю встановлюється законом «Про господарські товариства» та не може бути більше ніж 100 осіб.

Засновники ТОВ можуть також скласти установчий договір, у якому зафіксувати внесок у статутний капітал і зобов’язання кожного засновника товариства. Але надання такого договору при державній реєстрації ТОВ не обов’язково.

Читайте також Як індексувати зарплату, якщо за однаковими посадами встановлені різні оклади

Ст. 144 ЦК України встановлює, що до моменту реєстрації ТОВ його засновники повинні сплатити не менше 50% суми своїх вкладів у статутний капітал. Протягом першого року своєї діяльності учасники ТОВ повинні внести суму, що залишилася в статутний капітал товариства, або заявити про його зменшення чи навіть про ліквідацію товариства.

Учаснику товариства, який повністю оплатив свій внесок у статутний капітал, видається Свідоцтво засновника ТОВ.

Вищим органом управління ТОВ є загальні збори засновників товариства або їх представників. При голосуванні засновники мають кількість голосів прямо пропорційне їхньому внеску в статутний капітал товариства. На загальних зборах учасників обирається голова товариства.

Реєстрація ТОВ

Документи для державної реєстрації юридичної особи, в тому числі і ТОВ в Україні можуть подаватися в паперовому або в електронному вигляді. Це встановлено законом про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

У паперовому вигляді документи подаються за описом українською мовою, в електронному вигляді – через електронний портал в порядку, встановленому Міністерством юстиції.

Подається Заява на реєстрацію юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю за встановленою формою. Разом з нею подається оригінал Статуту ТОВ, оригінал рішення про створення ТОВ або завірена нотаріусом копія, витяг з установчих зборів з відомостями про органи керівництва товариства та їх членів.

Також державному реєстратору може подаватися і Заява про обрання спрощеної системи податкової звітності юридичної особи, Заява про добровільну реєстрацію платником ПДВ.

Читайте також Перехідні відпустки. Особливості відображення у бухгалтерському обліку та оподаткування

З 2014 року адміністративний реєстраційний внесок за реєстрацію юридичної особи в Україні не стягується. Раніше він стягувався в сумі 170 грн.

Також з 1 листопада 2014 р. скасовано обов’язок мати печатку для реєстрації юридичних осіб в Україні.

Державний реєстратор вносить копії поданих документів на реєстрацію ТОВ в електронній формі в Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Документи перевіряються на наявність підстав для відмови в реєстрації. Якщо таких підстав немає, то протягом доби реєстраційні документи вносяться в Єдиний державний реєстр.

За бажанням заявника може бути видана Виписка з Єдиного державного реєстру в паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Державна реєстрація проводиться незалежно від місцезнаходження юридичної особи в Україні, Автономній Республіці Крим, області, міст Севастополі, Києві.

Про відмову в реєстрації ТОВ

Відмовити в реєстрації ТОВ можуть через:

  • Якщо документи подані особою, яка не має на це повноважень.
  • Якщо є судове рішення про заборону на проведення реєстрації.
  • Реєстраційні документи суперечать Конституції України та її законам.

Повідомлення про відмову в реєстрації ТОВ із зазначенням причин публікується на електронному порталі у день відмови в реєстрації. Реєстраційні документи повертаються заявнику на його вимогу протягом доби.

Після усунення причин відмови у реєстрації ТОВ заявник може знову подати документи на його реєстрацію.

При поддержке: Информацию об успешном бизнесмене и активном общественно политическом деятеле — Сурмалян Арутюне Арменаковиче Форбс вы можете почитать по ссылке. Богатая событиями биография не заставит вас скучать.

Особливості реєстрації ТОВ в Україні
4.4 (88.57%) 7 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *