Оподаткування поворотної фінансової допомоги (від засновника та не тільки)

Якщо вам більше до смаку російська мова, читаємо цю тему на російській. Поворотна фінансова допомога є найбільш розповсюдженим способом поповнення обігових коштів підприємств та фізичних осіб підприємців. На перший погляд може здатися, що поворотна фінансова допомога не повинна впливати на податковий облік отримувача допомоги та особи, яка її надає. Адже які податкові наслідки, коли ми безоплатно позичаємо певну суму грошей а через деякий час отримуємо таку ж суму грошей. Не все так просто.

пункт 14.1.257 ПКУ. Поворотна фінансова допомога — сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Основна інформація відображена на цій сторінці. По ходу розвитку теми та появи нових питань, вона буде розширятися. Задаємо питання та обговорюємо податкові та юридичні аспекти надання та отримання поворотної фінансової допомоги.

Який вид договору у Цивільному кодексі відповідає поворотній фінансовій допомозі?

Поворотній фінансовій допомозі у Цивільному кодексі відповідає договір позики, особливості укладання якого описані у статтях 1046 – 1053 ЦКУ. Згідно статті 1046:

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики повинен укладатися у письмовій формі, якщо його сума перевищує 170 грн. або якщо позикодавцем виступає юридична особа незалежно від суми.
Згідно статті 1048 ЦКУ позикодавець має право на одержання від позичальника суми процентів за користування позикою, якщо інше не встановлено договором. Як раз той випадок, коли за користування позикою з позичальника не стягуються проценти і називається поворотною фінансовою допомогою.

Чи існують якісь обмеження щодо того, хто може надавати поворотну фінансову допомогу?

Відповісти на це питання коротко неможливо. Але, якщо підсумувати всі офіційні роз’яснення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та позицію податкової служби, можна сказати, що жодні обмеження відсутні. Тобто будь який суб’єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа – підприємець, фізична особа непідприємець) має право надавати поворотну фінансову допомогу.

Як підписувати договір поворотної фінансової допомоги, якщо позикодавцем є директор (одночасно і засновник) підприємства?

Проблема полягає в тому, що дехто тлумачить пункт 1 статті 626 Господарського кодексу України, як те, що одна особа не може підписувати договір з обох сторін. В даному випадку директор виступає як позикодавець так і позичальник (виступаючи від імені юридичної особи).
Для уникнення можливих непорозумінь із контролюючими органами пропонується наступний варіант. Директор виписує довіреність на будь якого іншого працівника підприємства, якою уповноважує його укласти від імені підприємства договір позики. Таким чином договір підписується різними особами.

Яким чином оподатковується отримання та повернення поворотної фінансової допомоги у платника податку на прибуток?

Оподаткування отримання поворотної фінансової допомоги для платника податку на прибуток залежить від того, від кого вона отримана – від платника чи неплатника податку на прибуток.

Поворотна фінансова допомога отримана від неплатника податку на прибуток

Якщо поворотна фінансова допомога отримана від:

  1. Нерезидента;
  2. Особи, яка має пільги з податку на прибуток;
  3. Платника єдиного податку;
  4. Підприємця на загальній системі оподаткування;
  5. Фізичної особи (не засновника);
  6. Іншого неплатника податку на прибуток.

та залишається неповернутою на кінець податкового кварталу, в якому вона була отримана, вона включається до складу інших доходів на підставі пункту 135.5.5 ПКУ.
У податковому кварталі, в якому відбувається повернення фінансової допомоги особі, яка її надали, підприємство має право включити суму допомоги (її частини) до складу витрат.
Умовні проценти, у випадку отримання фінансової допомоги від перерахованих вище осіб, не нараховуються.

Поворотна фінансова допомога отримана від засновника підприємства

Якщо поворотна допомога, отримана від засновника підприємства, повертається йому не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання, сума такої допомоги не включається до доходу платника податку на прибуток. При цьому, обмеження щодо статусу засновника у Податковому кодексі немає. Ним може бути і фізична особа і платника податку на прибуток і нерезидент.
Якщо допомога не повертається засновнику протягом 365 днів на неї розповсюджується загальний порядок, як до допомоги отриманої від неплатника або платника податку на прибуток (в залежності від статусу засновника).

Особа виходить зі складу засновників. Що буде з неповернутою фінансовою допомогою?

На платника податку на прибуток починають застосовуватися загальні правила оподаткування поворотної фінансової допомоги. Якщо колишній засновник не має статусу платника податку на прибуток, сума неповернутої фінансової допомоги станом на кінець кварталу, в якому особа вийшла зі складу засновників, включається до доходу. Коли допомога повертається, її сума включається до витрат. Аналогічно, окрім виникнення доходів та витрат, буде і в тому разі, якщо колишній засновник є платником податку на прибуток. Тут виникають наслідки у вигляді умовно нарахованих процентів.

Поворотна фінансова допомога надана платником податку своєму відокремленому підрозділу, який не має статусу юридичної особи

В цьому випадку, доходи та витрати такого відокремленого підрозділу не змінюються.

Поворотна фінансова допомога отримана від платника податку на прибуток

Основна сума отриманої поворотної фінансової допомоги (позики) не включається до доходу платника податку на прибуток на підставі пункту 136.1.20 ПКУ.
Якщо поворотна фінансова допомога залишається неповернутою на кінець податкового кварталу, в якому вона була отримана, платник податку на прибуток повинен нарахувати на її суму умовні проценти, які включаються до складу доходів відповідно до пунктів 14.1.257 та 135.5.4 ПКУ.

Як розраховуються умовні проценти? Приклад

Згідно абз. 7 пункту 14.1.257 ПКУ, умовні проценти визначаються в розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги. Розміри облікових ставок НБУ дивимося на офіційному сайті НБУ.
Приклад. Підприємство отримало поворотну фінансову допомогу від платника податку на прибуток на свій поточний рахунок 20.08.2012 року в сумі 100 000 грн. Станом на кінець третього кварталу, тобто 30.09.2012 неповернутою залишилась сума в 80 000 грн. Умовні відсотки розраховуються наступним чином:
(80 000 (неповернута сума) * 7,5 (облікова ставка НБУ)/100 * 42 (період фактичного користування грошима) )/ 365 (кількість днів у році) = 690,41 грн.
Якщо величина облікової ставки НБУ змінювалася протягом періоду користування поворотною фінансовою допомогою, то умовні відсотки треба нараховувати за кожен окремий період, коли діяла та чи інша ставка.

Чи треба нараховувати умовні проценти у кварталі, в якому повернута поворотна фінансова допомога?

Не треба. Згідно абзацу 7 пункту 14.1.257 ПКУ, умовно нараховані проценти розраховуються тільки якщо поворотна фінансова допомога залишається неповернутою станом на кінець звітного податкового періоду.

Як оподатковується поворотна фінансова допомога у платника єдиного податку?

Згідно частини 3 пункту 292.11 ПКУ до складу доходу платника єдиного податку не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів.
Відповідно, якщо поворотна фінансова допомога залишається неповернутою після закінчення 12 календарних місяців з дня її отримання, вона включається до складу доходу платника єдиного податку. При цьому, для коригування доходу, у випадку повернення фінансової допомоги у майбутньому, у Податковому кодексі немає підстав.
Докладніше про оподаткування поворотної фінансової допомоги у підприємця платника єдиного податку читаємо у темі Доходи платника єдиного податку ФОП (дата, ставки, особливі операції)

Як оподатковується поворотна фінансова допомога у підприємця на загальній системі оподаткування?

Згідно пункту 177.2 ПКУ загальним оподатковуваним доходом підприємця на загальній системі оподаткування є виручка у грошовій та негрошовій формі. При цьому Податковий кодекс не містить спеціальних норм, які регулюють отримання поворотної фінансової допомоги у ФОПа на загальній системі. Податкова служба проводить аналогію з платниками єдиного податку і говорить, що у момент отримання поворотна фінансова допомога не впливає на дохід підприємця, але повністю включається до доходу в тому разі, якщо допомогу не повернути протягом 12 календарних місяців з дня її отримання. Їх роз’яснення з ЄБНЗ читаємо тут.
Про умовно нараховані відсотки речі не може йти, оскільки вони явно не відповідають визначенню доходу підприємця.

Як оподатковується поворотна фінансова допомога у особи, яка її надала (позикодавець)?

Надання поворотної фінансової допомоги не призводить до податкових наслідків у позикодавця.

Чи можна надати поворотну фінансову допомогу готівкою?

Податковий кодекс не встановлює обмежень щодо форми надання поворотної фінансової допомоги. Тож її можна надавати готівкою. Але при цьому, слід пам’ятати, що згідно пункту 2.3 Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлюється відповідною постановою Правління Національного банку України.
На сьогоднішній день це постанова НБУ від 09.02.2005 № 32 «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку», згідно якої гранична сума готівкового розрахунку складає 10 000 грн.
Виключення з цього правила – поворотна фінансова допомога надається фізичною особою. На фізичних осіб обмеження не розповсюджуються.

Чи можна погасити заборгованість по поворотній фінансовій допомозі взаємозаліком?

Підприємство отримало поворотну фінансову допомогу. Трохи пізніше, на адресу позикодавця були відвантажені товари чи надані послуги. Чи можна здійснити залік взаємних зустрічних вимог? Податкова служба не проти та зазначає, що на дату проведення заліку фінансова допомога буде вважатися повернутою, а заборгованість за товари чи послуги – погашеною. Детальну відповідь ДПСУ читайте тут.

Чи виникають податкові наслідки при неповерненні фінансової допомоги (отриманої від платника податку на прибуток) після закінчення договору?

Після закінчення дії договору починає рахуватися строк позовної давності 1095 днів, після закінчення якого поворотна фінансова допомога набуває статусу безповоротної та включається до доходу позичальника.

Чи треба нараховувати умовні відсотки після закінчення строку дії договору позики, у разі якщо позика не була повернута?

На думку податкової служби умовні відсотки повинні нараховуватися позичальником тільки за період, протягом якого діяв договір поворотної фінансової допомоги. Після закінчення строку дії договору умовні відсотки нараховувати не треба. Детальну відповідь ДПСУ читайте тут.

Позикодавець перейшов на спрощену систему оподаткування. Які наслідки у податковому обліку позичальника?

Поворотна фінансова допомога починає відображатися у податковому обліку позичальника, як допомога, отримана від неплатника податку на прибуток. За наслідками податкового кварталу, в якому відбувся такий перехід, позичальник повинен включити суму допомоги до доходів та почати нараховувати умовні проценти. У періоді повернення фінансової допомоги, її сума включається до витрат.

Допомога отримана під час перебування на єдиному податку та підприємство стає платником податку на прибуток. Які наслідки у податковому обліку?

На думку податкової служби такий платник не повинен збільшувати дохід на суму фінансової допомоги за наслідками переходу на загальну систему оподаткування, але зобов’язаний щокварталу нараховувати умовні проценти. Детальну відповідь ДПСУ читайте тут.

 

Коментарі:

 

 Светлячок » 11 окт 2012, 21:03

Я правильно розумію: наприкдад дія договору закінчилась 31.12.2011 року, то на протязі 1095 днів ми не нараховуємо умовних відсотків, а потім всю суму відносимо до доходу?

 byhgalter » 15 окт 2012, 07:03

Якщо мова йде про поворотнц фінансову допомогу від платника податку на прибкток, то з позиції податкової служби, правильно.

 Светлячок » 15 окт 2012, 08:18

Дякую.

 Tatyana-Vesna » 17 окт 2012, 20:23

Подскажите,а как быть в ситуации,если учредитель является и директором и бухгалтером?Больше наемных работников нет?Как оформить финансовую возвратную помощь?

 bykashka » 18 окт 2012, 07:49

Знайшов ось таке рішення. СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД від 29 червня 2011 р. Справа № 2a-1870/1425/11.
Щоправда, конкретно про те, що одна особа з обох сторін не може підписувати договір позики, суд нічого не говорить. Проте донарахування, які були здійснені податковою службою, визнає незаконними.

Як вбачається з матеріалів справи, в акті перевірки зазначено, що ПП «Н. А. Т.» в особі директора ОСОБА_4 та фізична особа ОСОБА_4 уклали договір безвідсоткової позики № б\н від 01.12.2008р. згідно якого ОСОБА_4 надає безвідсоткову позику ПП «Н. А. Т.» у розмірі 900 тис грн. шляхом внесення в касу підприємства. Підприємство гасить борг шляхом видачі готівки через касу або товарами, згідно накладних. За період з 01.12.2008р. по 31.03.2010р. фактично фізичною особою ОСОБА_4 була надана позичка в розмірі 884430 грн. підприємству ПП «Н. А. Т.». Податковий орган вважає вказаний правочин нікчемним, з огляду на норми ч. 3 ст. 238 Цивільного кодексу України, якою передбачено, що представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб встановлених законом. При цьому відповідач в акті перевірки робить висновок про те що позивач повинен був включити вказану суму коштів до складу валових доходів підприємства як безповоротну фінансову допомогу, та виходячи з нікчемності договіру безвідсоткової позики, ПП «Н.А.Т.» безпідставно видавало ОСОБА_6 товарів на суму 809980 грн. та готівку на суму 77600 грн. Також податковий орган зазначає, що суми коштів та вартість майна в загальній сумі 887580,00 грк , які були виплачені ПП «Н.А.Т.» на користь ОСОБА_4 за операціями , що проведені на підставі нікчемного правочину, у відповідності до статтей 4, 7 та 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» підлягають оподаткуванню.

Суд не погоджується з такими висновками відповідача та вважає їх безпідставними виходячи з наступного.

Ст. 203 ЦК визначені загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Зокрема зазначено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства (законам України, актам Президента України, постановам Кабінету Міністрів України, актам органів державної влади України, що видаються у випадках і в межах, встановлених Конституцією та законами), а також моральним засадам суспільства. Згідно з цією нормою особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності, і її волевиявлення повинно бути вільним та відповідати її внутрішній волі. Крім того, правочин повинен бути вчинений у формі, встановленій законом. Недодержання сторонами або стороною правочину вимог, встановлених частинами 1 — 3, 5, 6 ст. 203 ЦК, є підставою для визнання його недійсним (ч. 1 ст. 215 ЦК). Статтею 204 ЦК України передбачено, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Відповідно до ч. 2 ст. 215 цього Кодексу нікчемний правочин є недійсним через невідповідність його вимогам законодавства. Такий правочин є недійсним з моменту його вчинення, незалежно від того, чи визнав таким його суд. Що ж стосується оспорюваного правочину, то він може визнаний недійсним лише за рішенням суду.

Відповідність чи невідповідність правочину вимогам законодавства має оцінювати суд відповідно до законодавства, яке діяло на момент вчинення правочину.

З огляду на перелічені вище норми законодавства суд зазначає, що укладений позивачем договір позики є оспорюваним правочином, і невідповідність його вимогам ч. 3 ст.238 ЦК Україхни, є підставою для визнання його судом недійсним.

Суд зазначає, що відповідач не довів суду наявність обставин, які б з огляду на вимоги Цивільного кодексу України, дали б підстави вважати вказаний правочин нікчемним також не надав доказів того що вказаний правочин визнаний судом недійсним.

Також, суд вважає безпідставним посилання податкового органу на п.п. 1.22.1 п. 1.22 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (в редакції чинною на момент виникнення спірних правовідносин), в якому зазначено, що безповоротна фінансова допомога — це сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод. Так як п.2 вказаного вище договору позики передбачає обов»язок позичальника (ПП «Н.А.Т.») повернути суму позики. Також, враховуючи обов»язок ПП «Н.А.Т.» повернути кошти, ці кошти в розумінні Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб» не є доходом ОСОБА_7 та не підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб.

Отже, суд вважає, повязані з цим договором позики донарахування податку на прибуток в сумі 219256 грн. та застосування штрафних санкцій в сумі 109628 грн. та донарахування податку з доходів фізичних осіб в сумі 133137,0 грн. є такими що суперечить законодавству, а позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

 bykashka » 25 ноя 2012, 10:50

Предприятие, зарегистрированное в III квартале 2012 г., предоставило возвратную финансовую помощь. Можно ли включить сумму такой помощи в состав налоговых расходов?

Возвратная финансовая помощь — это сумма денежных средств, поступившая налогоплательщику в пользование по договору, не предусматривающему начисления процентов или предоставления других видов компенсаций в виде платы за пользование такими денежными средствами, и являющаяся обязательной к возврату (пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса).

Налоговые последствия такой операции имеют определенные особенности в налоговом учете получателя возвратной финансовой помощи, поскольку обусловлены налоговым статусом лица, предоставляющего помощь, и сроком возврата. Порядок налогообложения возвратной финансовой помощи определен пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Налогового кодекса. Что касается лица, предоставляющего возвратную финансовую помощь, то налоговые обязательства такого лица не изменяются как при ее предоставлении, так и при обратном получении, независимо от того, когда такой субъект хозяйствования зарегистрирован.

Следовательно, оснований для включения суммы предоставленной возвратной финансовой помощи в состав налоговых расходов нет.

Вестник налоговой службы

 nikeks » 27 фев 2013, 21:03

Подскажите, учредитель дал предприятию возвратно финансовую помощь, через некоторое время обратился к директору предприятию чтоб невозвращать ему помощь а увеличить уставной фонд предприятия. Возможна ли такая операция и как правильно ее документально оформить.

 dmkushnir » 28 фев 2013, 16:51

тоді яка це поворотня допомога, якщо вона не повертається? Думаю краще повернути, а потім внести як поповнення статутного.

Возвратная финансовая помощь — это сумма денежных средств, поступившая налогоплательщику в пользование по договору, не предусматривающему начисления процентов или предоставления других видов компенсаций в виде платы за пользование такими денежными средствами, и являющаяся обязательной к возврату (пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса).

Olga.Baydyuk » 27 мар 2013, 17:28

Чи Можливо надання поворотної фінансової допомоги товаром?

 dmkushnir » 27 мар 2013, 22:59

Возвратная финансовая помощь — это сумма денежных средств, поступившая налогоплательщику в пользование по договору, не предусматривающему начисления процентов или предоставления других видов компенсаций в виде платы за пользование такими денежными средствами, и являющаяся обязательной к возврату (пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса).

 nyznyk.svitlana » 17 дек 2013, 18:06

Скажіть будь-ласка, якщо засновник(фізична особа)надав позику в липні 2011року в розмірі 5000грн, і в серпні 2012році в розмірі 10000грн і ці суми не були повернені засновнику станом на 01.01.2014року. В декларації про прибуток за 2012рік я включила в доходи 5000грн, а в декларації про прибуток за 2013рік потрібно включити лише 10000грн чи 15000грн

 byhgalter » 17 дек 2013, 18:12

Ну вы же 5 000 уже включили в предыдущую декларацию.
Осталось включить оставшиеся 10 000.
Зачем включать повторно 5000 ?

 nyznyk.svitlana » 17 дек 2013, 18:19

Дякую!

 Haab » 20 янв 2014, 17:12

Скажіть будь -ласка,між двома юридичними фірмами укладено угоду про безвідсоткову поворотну позику на рік, коли фірма отримувач повинна включити суму позики до ВД.Коли сплачується податок на прибуток.

 sanya » 14 фев 2014, 11:53

Підскажіть будь-ласка.
У березні 2013 року надана фінансова допомога від засновника в розмірі 30 000 грн. На даний момент повернено 5000,00 грн. Зараз потрібно ще 10000грн обігових.
Чи можливо готівкою в касу підприємства в одинь день отримати фіндопомогу по новому договору 35 000 грн, та погасити частиною цих коштів попередню 25 000грн?
Так як коштів не вистачае, а граничний строк повернення майже закінчуеться.

Лазурь » 16 фев 2014, 15:49

Подскажите пожайлуста.Если ФЛП 2 гр. хочет дать юр.лицу на эд.налоге ВФП ,тов какой срок она должна быть возвращена,что бы не было налоговых последствий.спасибо

 dmkushnir » 17 фев 2014, 06:16

в термін вказаний в договорі. Як правило, рік

Лазурь » 17 фев 2014, 07:24

dmkushnir т.е. спокойно можно подписывать договоро на год и никаких налоговых последствий у юр.лица не будет?

 Helenka » 06 июл 2015, 14:53

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, учредитель в 2013 году внес возвратную фин.помощь юр. лицу на едином налоге 5 %. Налог при зачислении средств был уплачен. Срок возврата уже прошел. Как теперь вернуть фин.помощь учредителю и какие последствия просрочки? Заранее спасибо!
Оподаткування поворотної фінансової допомоги (від засновника та не тільки)
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.58MB/0.00036 sec