Облік безповоротної фінансової допомоги та безоплатно переданих товарів (робіт, послуг) у дарувальника з 2017 р.

Виктор Онищенко

Виктор Онищенко

Викладач, кандидат економічних наук. Буду радий відповісти на ваші коментарі до моїх статей.

Що було до 2017 р.

До 2017 р. щодо обліку безповоротної фінансової допомоги та безоплатних товарів (робіт, послуг) у складі податкових витрат існували такі особливості:

 • підприємства, які не коригують фінансовий результат до оподаткування на податкові різниці в податковому обліку, відображали безповоротну фінансову допомогу так само як і в бухгалтерському обліку, тобто у витратах (зазвичай Дт 977 “Інші витрати діяльності”);
 • підприємства, які зобов’язані коригувати свій фінансовий результат на податкові різниці, вели облік залежно від податкового статусу отримувача такої допомоги:

а) якщо отримувач – платник податку на прибуток, то коригування не здійснювалися;

б) якщо отримувач – неплатник податку на прибуток (наприклад, бюджетні установи та установи внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій), то коригувати треба було у разі перевищення суми допомоги 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (на суму перевищення). Якщо допомога в межах 4%, то коригування не проводилося. Виняток з цього правила – допомога установам, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції (пункт 33 розділу ХХ ПКУ).

Читайте також Заробітна плата за неповного робочого часу: нарахування ПДФО та ЄСВ

Зміни після 01.01.2017 р.

З 2017 р. облік податкових витрат з безповоротної фінансової  допомоги та безоплатних товарів (робіт, послуг) є таким:

 • підприємства, які не коригують фінансовий результат до оподаткування на податкові різниці в податковому обліку, і надалі відображають безповоротну фінансову допомогу так само, як і в бухгалтерському обліку, у витратах, тобто змін не сталося;
 • для підприємств, які зобов’язані коригувати свій фінансовий результат на податкові різниці, облік і надалі залежить від податкового статусу отримувача такої допомоги:

а) якщо отримувач – платник податку на прибуток, то, як і було раніше, коригувати не треба;

б) правило 4% діє тільки для отримувачів, які внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій (сюди не належать бюджетні установи!). Коригувати треба на суму допомоги, яка перевищила 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (див. детальніше пункт 140.5.9 ПКУ);

в) якщо отримувач є іншим неплатником податку на прибуток (наприклад, бюджетна установа) або платником податку на прибуток за ставкою 0%, то також треба коригувати фінансовий результат (див. детальніше пункт 140.5.10 ПКУ), але уже у повній сумі без обмежень;

г) якщо отримувач є фізичною особою, то фінансовий результат коригувати не треба (див. детальніше пункт 140.5.10 ПКУ). При цьому ПКУ не уточнює, чи тут маються на увазі усі фізичні особи чи тільки ті, які не є фізичними особами-підприємцями. На нашу думку, податківці мають на увазі тільки “звичайні” фізичні особи, не підприємців, так як при наданні допомоги звичайній фізичній особі утримується ПДФО у розмірі 18% (єдиний податок для фізичної особи-підприємця для порівняння може бути 3%, тому врядчи податковий орган допустив би таку прогалину). Для уточнення з цього питання можна звернутися за роз’ясненням до органів ДФС;

д) якщо отримувач є утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовою частиною, підрозділом, установою або організацією, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету,  а допомога надається для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції, то так як і раніше, залишається виняток і коригувати не треба (див. пункт 33 розділу ХХ ПКУ).

Читайте також Зарплата за неповного робочого часу: нарахування доплати до мінімальної заробітної плати та індексації

Таким чином, в цілому більш  жорсткими стали правила щодо безповоротної фінансової допомоги бюджетним установам та іншим неприбутковим установам, організаціям, які не входять до згаданого вище Реєстру. Перевірити, чи входить установа до такого Реєстру можна в Електронному кабінеті платника податку на сайті ДФС.

Також слід звернути увагу, що норми пункту 140.5.9 ПКУ діють щодо безоплатно перерахованих коштів та безплатних товарів, робіт, послуг, а норми пункту 140.5.10 ПКУ щодо безповоротної фінансової допомоги та безплатних товарів, робіт, послуг. Таким чином, безоплатно перераховані кошти та безповоротна фінансова допомога не є одне й те саме. Спробуємо розібрати різницю між цими тонкощами класифікації в ПКУ.

Безповоротна фінансова допомога, безоплатно перераховані кошти та безоплатно передані товари, роботи, послуги

Для того, щоб зрозуміти різницю між цими поняттями в розумінні податківців слід звернутися до пунктів 14.1.257 ПКУ та 14.1.13 ПКУ. З них можна зробити висновок, що безоплатно перераховані кошти (наприклад, за договорами дарування) є частиною безповоротної фінансової  допомоги, до якої крім того належать:

 • суми безнадійної заборгованості, яка була відшкодована кредиторові постачальником після її списання;
 • сума заборгованості одного платника податку перед іншим, яка не була стягнута після закінчення строку позовної давності;
 • основна сума кредиту або депозиту надана без установлених строків їх повернення (детальніше в пункті 14.1.257 ПКУ).

Безоплатно передані товари, роботи, послуги є самостійним поняттям.

ПДВ та безоплатна передача товарів, робіт, послуг

Як і раніше безоплатно передані товари, роботи, послуги підпадають під поняття операції постачання згідно пункту 14.1.191 ПКУ, так як відбувається передача права розпоряджатися товарами чи результатами робіт, послуг як власника. Право власності також передається, тому й виникає об’єкт оподаткування ПДВ. Ціна при цьому має бути не нижче ціни придбання або звичайної ціни. Податкові зобов’язання нараховуються лише один раз на підставі пункту 188.1 ПКУ (Лист ДФС від 04.04.2016 р. №7286/6/99-99-19-03-02-15), тобто без нарахування додаткового компенсаційного зобов’язання з ПДВ у зв’язку з використанням товарів у негосподарській діяльності (іншими словами, пункт 198.5 ПКУ не застосовується). При цьому при безоплатній передачі оформляється дві податкових накладних:

Читайте також Зміни в Інструкції з обліку ПДВ. Основні засоби, які стали “негосподарськими”

 • для покупця за ціною договору (нульовою);
 • для себе – за ціною придбання або звичайною ціною. В полі “Отримувач (покупець)” тип причини (15 “складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання”).

Детальніше щодо заповнення податкових накладних у такій ситуації – див. Лист ДФС від 06.10.2016 № 21778/6/99-99-15-03-02-15 та пункт 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307.

Приклад бухгалтерського обліку безповоротної фінансової допомоги та безоплатно переданих товарів (робіт, послуг)

Розглянемо на прикладі передачу благодійної допомоги платником податку на прибуток, що застосовує коригування на податкові різниці, передбачені розділом ІІІ ПКУ. Сума оподатковуваного прибутку за 2016 р. 200000 грн.

Підприємство передало:

 • благодійній організації, яка внесена до Реєстру неприбуткових організацій та установ, нові ноутбуки вартістю 48000 грн (у т.ч. ПДВ 8000 грн);
 • дитячому садку-інтернату (бюджетна установа) іграшки на суму 18000 грн (у т.ч. ПДВ 3000 грн);
 • перераховано державному університету (бюджетна установа) 20000 грн для підтримки обдарованих студентів.

Читайте також Податкова накладна 2017. Як використовувати умовні коди товарів

Так як перший отримувач допомоги внесений до Реєстру, то для нього діє правило 4% і сума обмеження щодо застосування коригування згідно пункту 140.5.9 ПКУ дорівнює 8000 грн (=200000×0,04).

Бухгалтерські записи матимуть вигляд:

№ п/п Господарська операція Дт Кт Сума Коригування фінансового результату

(+/-)

1 Придбано ноутбуки для передачі їх благодійній організації 281 631 40000,00
2 Відображений податковий кредит з ПДВ 641 631 8000,00
3 Придбані іграшки для передачі їх до дитячого садка (бюджетна установа) 281 631 15000,00
4 Відображений податковий кредит з ПДВ 641 631 3000,00
5 Передано ноутбуки благодійній організації 685 281 40000,00
6 Передано іграшки дитячому садку 685 281 15000,00
7 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ за переданими ноутбуками (пункт 1.3 Інструкції з обліку ПДВ) 949 641 8000,00
8 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ за переданими  іграшками 949 641 3000,00
9 Списано на витрати вартість ноутбуків. Сума коригування: 40000–8000 = 32000 грн 977 685 40000,00 +32000,00
10 Списано на витрати вартість іграшок 977 685 15000,00 +15000,00
11 Перерахована сума безоплатної фінансової допомоги університету 685 311 20000,00
12 Списана на витрати сума допомоги університету 977 685 20000,00 +20000,00

Таким чином, основними моментами, на які слід звертати увагу при виплаті безповоротної фінансової допомоги є податковий статус отримувача, внесення його до Реєстру неприбуткових організацій та установ, а також чи належить підприємство-дарувальник до тих, які коригують фінансовий результат на податкові різниці.

Облік безповоротної фінансової допомоги та безоплатно переданих товарів (робіт, послуг) у дарувальника з 2017 р.
2.8 (56.67%) 6 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.00035 sec