Новий розрахунок коригування до податкової накладної з 01.04.2016. Приклад заповнення

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

Сьогодні продовжуємо вивчення нової звітності з ПДВ, яка була затверджена Наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. №1307 і вступила в силу з 1 квітня 2016 року. Сьогодні з’ясуємо на практичних прикладах, як правильно складати розрахунок коригування (далі РК) до податкової накладної (далі — ПН), а також розглянемо практичні нюанси заповнення РК в тій чи іншій ситуації.

Загальні питання. Що змінилося у формі РК

Порядок складання РК до ПН визначений у п. 21-27 Порядку № 1307. Він, як і раніше, складається платниками ПДВ на підставі ст. 192 ПКУ. Нова форма РК зазнала ряд істотних змін, власне як і сама ПН. Оскільки РК створюється всіма платниками ПДВ для коригування ПН, то зупинимося на цьому більш детально.

Нова форма РК орієнтована на нову форму ПН. Ключовий момент у новій формі РК — тепер у гр. 1 розділу Б табличної частини РК слід наводити порядковий номер рядка ПН, який коригується. Наприклад, таблична частина ПН мала наступний вигляд (див. Таблицю 1).

Читайте також Що змінилося у новій формі податкової наклданої з 01.04.2016? Частина 1

Таблиця 1

Фрагмент заповнення ПН

Розділ Б

№ з/п

Номенклатура товарів/послуг продавця

Код товарів згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Кількість (об’єм, обсяг)

Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ

Код ставки

Код пільги

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ

умовне позначення (українське)

код

1.

Товар 1

шт.

2009

345

15,00

20

2175,00

2.

Товар 2

шт.

2009

567

7,00

20

3969,00

3.

Товар 3

шт.

2009

111

120,00

20

13320,00

4.

Товар 4

шт.

2009

234

24,00

7

5616,00

Уявімо, що через деякий час відбувається повернення товару 1 і 3 по 20 одиниць. Тоді, в такому випадку гр. 1 розділу Б табличної частини РК треба заповнити так, як це показано в таблиці 2.

Таблиця 2

Фрагмент заповнення окремих граф РК

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується

Причина коригування

Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується

1

Повернення товару

Товар 1

3

Повернення товару

Товар 3

Якщо після поставки відбулася зміна номенклатури, то у гр. 1 вказують номер тіго рядка, де в ПН був відображений товар, який тепер замінюють. Наприклад, покупець бажає замінити 10 одиниць товару 1 на 5 одиниць товару 18. Графи 1 — 3 табличної частини РК будуть виглядати так, як у таблиці 3.

Таблиця 3

Фрагмент заповнення окремих граф РК

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується

Причина коригування

Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується

1

Зміна номенклатури

Товар 1

1

Зміна номенклатури

Товар 18

Читайте також Що змінилося у новій формі податкової накладної з 01.04.2016? Частина 2

Порядок заповнення окремих полів шапки РК

Шапка РК змінилася повністю.Тепер три останні поля корелюють з шапкою нової форми ПН. Яким чином заповнити поля в шапці РК розглянемо в таблиці 4.

Таблиця 4

Порядок заповнення окремих полів шапки РК

Назва показника

Пояснення щодо заповнення

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) Проставляється відмітка «Х» у разі, коли РК передбачає:

  • збільшення суми компенсації;
  • зміни, які не передбачають зміну суми компенсації (помилки);
  • той факт, що РК залишається у продавця, а не видається покупцеві.
Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) Проставляється відмітка «Х» у разі, коли РК передбачає зменшення суми компенсації, крім тих випадків, коли РК не видається покупцю, наприклад, коли він є неплатником ПДВ
До зведеної податкової накладної Ставиться позначка «Х», коли РК складається до зведеної ПН:

  • на ритмічні поставки в рамках п. 201.4 ПКУ;
  • на умовні податкові зобов’язання в рамках п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ
До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування Ставиться позначка «Без ПДВ» при складанні розрахунку до податкової накладної на операції з постачання товарів / послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку №1307)
Не підлягає наданню одержувачу (покупцю) через(Зазначається відповідний тип причини)(Тип причини) Ставиться позначка «Х», якщо РК складається до податкової накладної з конкретним типом причини, зазначеним у п. 8 Порядку №1307

Як ми вже з’ясували в попередній статті, у порядковому номері нової ПН тепер міститься тільки один символ «/». Тепер у першому полі вказується порядковий номер ПН, а після символу «/» — код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (коди 2 або 3) або складання ПН оператором інвестору щодо багатосторонніх угод про розподіл продукції (код 5). Реквізит «Номер філії» у новій формі ПН вписується у податкових номерів покупця і продавця. А ось у порядковому номері нової форми РК тепер є чотири клітинки для зазначення номера філії. Мотив тут ясний і зрозумілий: такі клітинки потрібні для складання РК до ПН, складеними до 01.04.2016 р., які були складені ще за старою формою.

Читайте також Нова податкова накладна з 1 квітня 2016 року

В якому періоді РК відображається у звітності з ПДВ

Розглянемо конкретний приклад заповнення РК. Припустимо, що ПН на поставки товарів виглядала, як у таблиці 1. Далі, 7 квітня 2016 мало місце повернення 15 одиниць товару 1 і зміна ціни на товар 2 на 7 грн. за одиницю. Товар не оплачений. РК буде виглядати так, як це показано в таблиці 5.

Таблиця 5

Фрагмент заповнення окремих граф РК

Фрагмент заповнення таблиці 5 дивіться тут.

РК на збільшення суми ПДВ. Продавець збільшує свої ПЗ у тому періоді, коли РК створено, а покупець має можливість збільшити суму ПК тільки за фактом його реєстрації в ЄРПН. Тобто, якщо РК зареєстрований вчасно, у звітності покупця він з’явиться датою його формування, а у разі несвоєчасної реєстрації — з дати такої реєстрації в ЄРПН (у такому разі між даними звітності покупця і продавця може бути часовий розрив саме на період запізнення з реєстрацією такого РК до ПН).

РК на зменшення суми ПДВ. Покупець відкоригує ПК по ПДВ у тому періоді, коли є підстави для коригування та РК складено. А продавець має право зменшити суму своїх ПЗ по такій операції тільки після реєстрації такого РК в ЄРПН покупцем. Тобто, якщо РК зареєстровано вчасно, у звітності продавця він з’явиться датою його формування, а у разі несвоєчасної реєстрації — за датою простроченої реєстрації в ЄРПН.

Читайте також Як змінилися додатки до декларації з ПДВ 2016

Такі рекомендації щодо періоду відображення РК у звітності з ПДВ надані податківцями в листах від 27.10.2015 р. №22541 / 6 / 99-99-19-03-02-15 і від 10.02.2016 р. №2643 / 6/99- 99-19-03-02-15.

Практичні нюанси заповнення РК

Іноді під час проведення господарських операцій контрагент втрачає статус платника ПДВ. У разі якщо на дату коригування покупець вже став неплатником ПДВ і має місце збільшення суми ПДВ в РК, то не треба коригувати ПН через РК, а виписати нову ПН на неплатника ПДВ з типом причини 01 і умовний ІПН «100000000000».

У випадку, якщо змінюється номенклатура вже оплаченого товару, на дату такого події слід оформити РК, де одним рядком зазначаються показники з «-», а в іншому — новий товар зі знаком «+». У гр. 2 проставляється причина «зміна номенклатури» (ЗІР, підкатегорія 101.07).

Якщо ж зміна номенклатури стосується ще не оплаченого товару, у такому разі на дату повернення товару слід скласти РК, а на дату відвантаження нового товару або отримання авансу за нього — нову ПН.

Повернення неоплаченого товару буде характеризуватися перенесенням у гр. 3 — 6 РК даних з ПН, гр. 7 випливає зі знаком«-» вказати кількість повернутого товару, а в гр. 8 — його ціну, графи 9 і 10 не заповнюються, в гр. 2 заноситься «повернення товару». Якщо ж мова йде про повернення вже оплаченого товару, заповнення РК буде таким же, але тут слід уважно контролювати момент повернення оплати: норми ст. 192 ПКУ говорять про повернення товару і повернення оплати, тому до факту повернення оплати оформляти РК і зменшувати ПЗ по ПДВ вкрай ризиковано. При поверненні авансу оформляється РК, де в гр. 2 зазначається «повернення авансу».

Читайте також Як змінилися додатки до декларації з ПДВ 2016. Частина 2

У разі якщо має місце зміна УКТ ЗЕД, на дату, коли відомий правильний код, слід оформити РК при зміні номенклатури (ЗІР, підкатегорія 101.07).

Якщо має місце факт зміни ціни після остаточного відвантаження товару (оплати ще не було), на дату підписання додаткової угоди, де змінюється ціна, слід оформити РК, яким збільшити або зменшити ціну вже поставленого товару. У разі, якщо після отримання авансу за товар, який ще не відвантажили, ціна зменшилася, слід оформити РК, а в гр. 2 відзначити «зміна вартості». РК треба виписати на дату здійснення повернення авансу або підписання акта звірки про переплату.

При поддержке: На вас висит запрет на въезд на территорию страны? Его достаточно легко отменить через суд. Отменить запрет на въезд вам поможет центр глобальной миграционной поддержки Глобальный успех. Смотрите подробности на сайте.

Новий розрахунок коригування до податкової накладної з 01.04.2016. Приклад заповнення
Оцініть статтю

One Response to Новий розрахунок коригування до податкової накладної з 01.04.2016. Приклад заповнення

  1. ольга:

    У січні 2017р. постачальник послуг помилково у податковій накладній зазначив невірну номенклатуру.У лютому 2017р. він зробив розрахунок коригування до цієї податкової накладної,але прописав просто «уточнення номенклатури » і правильну номенклатуру послуг і ціна без ПДВ та суми ПДВ -0,00 грн.,а не «виправлення помилки у номенклатурі»,правильну номенклатуру і ціна без ПДВ з (+),а неправильну номенклатуру і ціну без ПДВ з (-).Чи можна вважати такий порядок заповнення розрахунку коригування правильним і тим,який підтверджує податковий кредит?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.54MB/0.00049 sec