Новий податковий розрахунок за формою 1ДФ 2015. Порядок подання та приклад заповнення

Нарешті, бухгалтери по заробітній платі отримали новий податковий розрахунок за формою 1ДФ. Всі пам’ятають, коли ввели військовий збір, в середині 2014 року, відразу обіцяли або ж новий звіт, або зміну форми 1ДФ. Ось цей момент настав і ми вважаємо за необхідне розказати Вам та показати яких же змін зазнав цей податковий розрахунок.

Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, наказом від 13.01.2015 року № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» який набирає чинності з 01.04.2015 року. Податковий розрахунок за новою формою слід вперше подавати за 1 квартал 2015 року.

Відразу хочемо заспокоїти, непотрібно подавати уточнюючі Податкові розрахунки з третій та четвертий квартал 2014 р. з метою відображення військового збору, утриманого (перерахованого) в 2014 році. Таку позицію висловила податкова служба у Базі знань ЗІР. Текст роз’яснення дивіться тут.

Строки та порядок подання звіту за формою 1ДФ

Податковий розрахунок слід подавати за кожний квартал (податковий період) протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Тобто за 1 квартал граничний строк подання, 9 травня, оскільки це святковий день, то переноситься на 12.05.2015 року.

Форму 1ДФ необхідно подавати незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

Податковий розрахунок за формою 1ДФ можна подавати одним із трьох способів:

 1. засобами електронного зв’язку в електронній формі;
 2. на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації, тобто на флешці;
 3. на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не перевищує десяти.

Якщо подання форми 1ДФ відбувається на паперовому носії, то він повинен готуватися у двох примірниках . Один примірник подається до контролюючого органу. Другий повертається  податковому агенту з такими реквізитами:

 • підпис особи, відповідальної за приймання розрахунку;
 • штамп:
 • проставлений номер порції.

В разі, коли на Вашому підприємстві штатна чисельність працівників до 1000 осіб, то форма 1ДФ подається однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників перевищує 1000 осіб, можна подавати кількома порціями. Кожна порція є окремим податковим розрахунком зі своїм номером. Зверніть увагу, строк подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого строку подання податкового розрахунку.

Подання форми 1ДФ за відокремленими підрозділами

Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до бюджету, юридична особа, іншими словами головний офіс за такий підрозділ подає:

 • до податкової (контролюючого органу) за своїм місцезнаходженням  — форму 1ДФ у вигляді окремої порції . У ній зазначаються відомості щодо працюючих відокремленого підрозділу;
 • до податкової за місцезнаходженням відокремленого підрозділу подає копію податкового розрахунку за формою 1ДФ у вигляді окремої порції.

Особливості заповнення звіту за формою 1ДФ

Зверніть увагу, новий податковий розрахунок тепер містить два розділи:

 • розділ І «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку», так було й раніше;
 • розділ ІІ «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір».

В першому розділі, відображаються суми нарахованих (виплачених) всіх доходів і тих які оподатковуються й неоподатковуваних, а також суми нарахованого (перерахованого) податку на доходи фізичних осіб, тобто ПДФО. Знаємо, що необхідно заповнювати щодо кожної фізичної особи стільки рядків, скільки ознак доходів вона має, із зазначенням податкового номера або серії паспорта.

У другому ж розділі не потрібно заповнювати інформацію щодо кожної особи. Тут зазначають загальну суму доходів. Далі про все докладніше. Також не забувайте дивитися на зразок заповнення.

Особливості відображення відомостей у «шапці» звіту 1ДФ

Приклад заповнення звіту за формою 1дф за перший квартал 2015 року дивіться вкінці статті. Детально зупинимося на заповненні кожного розділу.

Спочатку заповнюються реквізити податкового розрахунку:

1. В правому верхньому кутку, напис «Стор». Тут Ви  проставляєте порядкові номери сторінок.

2. Нижче, Вам необхідно відмітити відповідну клітинку «Звітний», «Звітний новий», чи «Уточнюючий». В нашому варіанті Ви бачите, що відмічено «Звітний».

3. Навпроти напису «Порція», Вам необхідно зазначити номер порції, про це ми говорили вище по тексту.

4. В лівому верхньому кутку, необхідно зазначити податковий номер юридичної особи-податкового агента.

5. Там де напис «Юридична особа» або «Самозайнята фізична» Ви відмічаєте необхідну клітинку.

6. Навпроти напису «Працювало за трудовими договорами», проставляєте кількість працівників, які працюють за трудовими договорами;

7. Там де напис «Працювало за цивільно-правовими договорами», зазначаєте кількість осіб, з якими у Вас укладено угоди цивільно-правового характеру.

8. «По центру» під написом «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» необхідно зазначити:

 • найменування юридичної особи, або прізвище, ім’я та по батькові самозайнятої фізичної особи;
 • податкова адреса юридичної особи чи самозайнятої особи;
 • найменування контролюючого органу, до якого подається податковий розрахунок;
 • навпроти напису «Звітний період» відображаються арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік.

Заповнення табличної частини Розділу І звіту за формою 1ДФ

Переходимо до заповнення розділу І. В цьому розділі відображаються такі відомості:

 1. у графі 1 «№ з/п» відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється . У зразу Ви бачите «1»;
 2. в графі 2, яка називається «Податковий номер або серія та номер паспорта», відображаєте реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія, номер паспорта фізичної особи (для тих в кого немає ІПН), про яку надається інформація в податковому розрахунку;
 3. у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається за звітний квартал дохід, який нарахований фізичній особі, відповідно до ознаки доходу, згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання форми №1ДФ; У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід слід відображати повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного соціального внеску (ЄСВ), суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору;

 1. у графі 3 «Сума виплаченого доходу». Відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податковим агентом;
 2. у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку нарахованого та утриманого з доходу;
 3. у графі 4 «Сума перерахованого податку» слід відображати фактичну суму перерахованого податку до бюджету;
 4. у графі «Ознака доходу» зазначається ознака доходу відповідно до довідника ознак доходів. Для кожної фізичної особи заповнюється кількість рядків, згідно того, скільки ознак доходу вона мала;
 5. графи 6 та 7 заповнюються для осіб які приймалися або були звільнені в звітному періоді;
 6. у графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» відображається ознака податкової соціальної пільги відповідно до довідника ознак податкових соціальних пільг.
 7. Графа 9 заповнюється в разі необхідності виправлення помилок, допущених у раніше поданих розрахунках при поданні нового звітного або уточнюючого  розрахунку «0» — якщо рядок необхідно ввести, «1» — якщо рядок необхідно вилучити.
 8. За графами 3а, 3, 4а, 4 підводять підсумки.

Особливості заповнення Розділу ІІ звіту за формою 1ДФ

В першу чергу нас цікавить відображення військового збору.

Інформацію про військовий збір слід зазначити у відповідному рядку, а саме:

 • загальні суми нарахованих та виплачених доходів, з яких утримано військовий збір;
 • загальну суму нарахованого та перерахованого в бюджет військового збору.

Зверніть увагу, що тут не зазначаються відомості про фізичну особу, якій нараховано доходи, з яких утримується військовий збір.

Не можна обійти осторонь й такий факт, не дивлячись на те, що з 1 січн 2015 року об’єкти оподаткування ПДФО та військовим збором стали «однаковими» (*крім доходів, зазначених в п.п. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25,165.1.1.51,165.1.52, статті 165 Податкового кодексу України, які згідно з новим підпунктом 1.7, пункту 16-1 підрозділу10 розділу ХХ Податкового кодексу України з 13.03.2015 року обкладаються військовим збором, але не обкладаються ПДФО), загальна сума нарахованого доходу фізичним особам за звітний період, яка відображається в графі 3а «Сума нарахованого доходу» в останньому підсумковому рядку «Всього» розділу І і «Загальна сума нарахованого доходу грн. коп.» фізичним особам за звітний період,  і в рядку «Військовий збір», розділу ІІ можуть відрізнятися. Це можливо, коли працівникам у звітному періоді нараховувався дохід в негрошовій формі, який з метою визначення бази оподаткування ПДФО збільшується на коефіцієнт. З приводу військового збору, збільшення його на натуральний коефіцієнт законодавством не передбачено. Роз’яснення ДФС у м.Києві з цього питання читайте тут.

При поддержке: Инвестиции в недвижимость — единственно правильный выбор в условиях экономической нестабильности. Покупка квартиры в новостройках подмосковья — лучший выбор по соотношению цена — качество.Новий податковий розрахунок за формою 1ДФ 2015. Порядок подання та приклад заповнення
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *