Податки > Податок на додану вартість > Нова податкова накладна з 1 квітня 2016 року

Нова податкова накладна з 1 квітня 2016 року

Олег Гоцуляк

Олег Гоцуляк

Консультант. Автор статей з бухгалтерського та податкового обліку. З радістю відповім на ваші питання у коментарях.

При поддержке: За отсутствие полиса обязательного страхования автомобильной гражданской ответственности предусмотрен штраф. Позаботьтесь о покупке ОСАГО заранее на сайте oh.ua/osago. Перейдите на сайт и получите расчет стоимости за несколько секунд.

Нові форма та порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Мінфіну від 31 грудня 2015 року. Починаючи з 2-го кварталу 2016 року, платники зобов’язані використовувати новий бланк документа. З цього ж періоду застосовується і новий розрахунок коригування вартісних та кількісних показників.

Читайте також Декларація з податку на додану вартість 2016. Інструкція по заповненню

Загальні правила складання нової податкової накладної

 1. Дата складання: за винятком окремих випадків (передбачених в ПКУ та Порядком 1307) – дата виникнення зобов’язань платника.
 2. Особа, що складає ПН – особа, зареєстрована платником податку в органі ГФС, має присвоєний ІПН (індивідуальний податковий номер).
 3. Всі податкові накладні (ПН) підлягають скріпленню цифровими підписами, що належать посадовим особам платника та (за наявності) цифровим підписом, що є аналогом печатки постачальника. Скріплення підписами та печаткою покупця не передбачено.
 4. ПН, як і її додаток, складається в електронній формі і підлягають обов’язковій реєстрації відповідно до визначеного законодавством порядку.
 5. Мова заповнення – державна.
 6. Всі показники, що мають вартісне вираження, заповнюються у грн. (з копійками).
 7. Реквізити заголовної частини (містять цифрові значення) не допускається вміст інших символів або знаків.
 8. Для неоподатковуваних ПДВ операцій передбачено складання окремої накладної. Це означає, що постачальник, який здійснює одночасну поставку покупцеві товарів, оподатковуваних і звільнених від оподаткування, зобов’язаний скласти окремі ПН. Для звільнених від оподаткування поставок в ПН передбачена графа «Складена на операції, звільнені від оподаткування», в лівій верхній частині якої ставиться помітка «Без ПДВ».
 9. Оподатковувані операції підлягають відображенню окремими рядками у нижній табличній частині документа.
 10. При поставці послуг від нерезидента ПН складається покупцем цих послуг, який має свідоцтво про реєстрацію платника податку.

Читайте також Як змінилися додатки до декларації з ПДВ 2016

Нумерація податкової накладної

 • Не допускається складання двох документів в один день, що мають однакові порядкові номери.
 • Порядковий номер не може починатися з «нуля» і повинен містити тільки цифрові значення.
 • Порядкові номер складається з двох, розділених знаком дробу, частин:

— перша частина являє собою порядковий номер документа;

— друга частина (після дробу) – коди (для видів діяльності зі спецрежимом оподаткування або надання накладної від оператора інвестору при наявності багаторівневої угоди про розподіл продукції).

 • Облік і нумерація ПН ведеться в довільній, зручній для платника формі.
 • Проставлення будь-яких символів в незаповнених клітинках не допускається.

Особливості податкової накладної для спеціальних режимів оподаткування

Якщо платником здійснюються операції за видами діяльності, які потрапляють в категорію спеціального режиму оподаткування, він зобов’язаний у другій частині (після дробу) порядкового номера ПН вказати код такої діяльності:

 • «2» — для сільгоспвиробників, які обрали спецрежим згідно ст. 209 ПКУ.
 • «3» — сільгоспвиробники, які відповідають категоріям, визначеними у ст. 209, але не використовують спецрежим, але займаються поставками худоби, птиці, м’яса, молока, вовни власного виробництва та продуктів їх переробки, вироблених на власних потужностях.
 • «5» — якщо ПН складається від імені оператора для інвестора в рамках багатосторонньої угоди про розподіл готової продукції (ПКУ, ст. 337.4«а»).

Податкова накладна для структурних підрозділів (філій)

Якщо ПН складається структурним підрозділом (філією) головного підприємства, у графі «Постачальник» спочатку слід вказати найменування свого головного підприємства, а через кому – найменування такого структурного підрозділу (філії).

Рядок «Номер філії» призначений для вказівки числового номера філії.

Якщо ПН складається безпосередньо головним підприємством, номер філії не вказується.

Читайте також Як змінилися додатки до декларації з ПДВ 2016. Частина 2

Показник «Тип причини»

У лівій верхній частині ПН розташована графа «Не підлягає наданню одержувачу (покупцю) з причини». В ній необхідно проставити позначку (якщо такі операції мали місце) і вказати типи причини, кожна з яких має свій код:

 • «01» — для операцій, пов’язаних зі збільшенням вартості поставлених товарів. Використовується у разі анулювання реєстрації покупця як платника ПДВ. Там, де слід вказати покупця, ставиться «Неплатник», потім вказується його умовний ІПН 100000000000.
 • «02» — при поставках неплатникам податку.
 • «03» — при натуроплаті праці найманих працівників.
 • «04» — поставки для невиробничого (у межах балансу) використання ТМЦ.
 • «05» — при ліквідації основних засобів (за рішенням, прийнятим платником самостійно).
 • «06» — при переведенні основних засобів з категорії виробничих у невиробничі.
 • «07» — вивезення товарів у режимі експорту.
 • «08» — для операцій, які не є об’єктом оподаткування.
 • «09» — для операцій, які звільняються від ПДВ.
 • «10» — якщо зобов’язання платника виникли при анулюванні свідоцтва (суми податкового кредиту раніше були використані).
 • «11» — за підсумками щоденних операцій.
 • «12» — для ПН, заповнення яких проводиться відповідно п. 10 Порядку 1307.
 • «13» — при використанні виробничих запасів та інших коштів в діяльності, яка не є господарською.
 • «14» — при постачанні (купівлі) послуг нерезидента.
 • «15» — на перевищення вартості придбання послуг і товарів над ціною їх фактичної поставки.
 • «16» — на перевищення залишкової (балансової) вартості необоротних активів над ціною їх фактичної поставки.
 • «17» — на перевищення звичайної ціни виготовлених самостійно послуг або товарів над ціною їх фактичної поставки.

Читайте Контрольовані операції: про використання інструменту трансфертного ціноутворення

Примітка: ПН із зазначеними типами причини №№ 15 – 17 покупцю (отримувачу) не надається. У рядках, відведених для зазначення реквізитів покупця, зазначаються власні дані постачальника.

Проставлення умовного ІПН

Для окремих випадків, визначених у Порядку 1307, існує необхідність проставлення в ПН умовного податкового номера (ІПН) покупця. Умовним ІПН присвоюються певні коди. У цьому разі в рядку «Одержувач» ставиться відмітка «Неплатник», а в рядку ІПН одержувача – умовний ІПН

Код 100000000000 проставляється:

 • При поставках покупцеві, який не є платником податку.
 • Коли ПН складається за підсумками щоденних операцій.
 • Якщо відбувається збільшення вартості товарів, а свідоцтво одержувача вже анульовано.

Код 200000000000

При здійсненні поставок для потреб дипломатичних місій (для власних потреб) та іншим неплатникам податку. ПН складається в електронній формі та надається покупця (на його вибір) одним із способів:

 • надається на паперових носіях після її роздруківки;
 • надається (направляється) на електронних носіях.

Код 300000000000

Проставляється в операціях з експорту товарів. У рядку «Одержувач» зазначається найменування нерезидента, потім, після коми – країна його реєстрації. У рядку для ІПН покупця проставляється умовний код 300000000000

Код 400000000000

При здійсненні операцій, які передбачені у п. 12 Порядку, платник податків вказує код 400000000000 у рядку «ІПН покупця», а в рядку «одержувач» — власне найменування.

Даний порядок застосовується у таких випадках:

 • Постачання у межах балансу самого платника (для невиробничого використання запасів).
 • При використанні запасів, за якими, згідно ст. 198.5 і 199.1 ПКУ податкові зобов’язання не нараховували:

— При використанні запасів, придбаних (виготовлених) до 1. 07. 2015 р., якщо раніше суми податку були включені до складу податкового кредиту, у негосподарській діяльності.

— При анулюванні реєстрації платника зобов’язань за запасами і необоротних активів, за якими раніше був нарахований податковий кредит.

— Якщо платник ліквідував основні засоби за власним рішенням.

— При переведенні основних засобів в розряд невиробничих.

— При натуроплаті заробітної плати своїх співробітників.

Читайте також Особливості оподаткування виплати дивідендів у 2016 році

Код 500000000000

Проставляється при придбанні послуг у нерезидента. У цьому випадку ПН складає сам одержувач (покупець) таких послуг:

 • У рядку ІПН продавця проставляється умовний номер ІПН 500000000000.
 • У рядку «Продавець» — найменування нерезидента, а через кому – країна його реєстрації.
 • У місцях, призначених для заповнення даних постачальника, покупець проставляє свої власні дані.

Код 600000000000

Порядок складання зведених ПН визначено нормами ПКУ та п. 11 Порядку 1307. Зведена ПН складається, якщо товари, необоротні активи та послуги використовуються:

 • в операціях, які не обкладаються ПДВ;
 • звільнених від оподаткування;
 • здійснюваних у межах балансу платника (у тому числі передача для невиробничого використання необоротних активів і запасів);
 • не є господарською діяльністю.

У подібній зведеній податкової накладній в графі «Покупець» вказується найменування постачальника, у рядку ІПН покупця – умовний ІПН 600000000000, у лівій верхній частині – тип причини відповідно до п. 8 Порядку.

Читайте також Зміни у порядку реєстрації юридичних осіб, ФОП та общественных формувань в 2016 році

Зміст табличної частини

Таблична частина ПН включає два розділи: А і Б. Розділ А (рядки з I по X) містять узагальнені дані поставки, на яку складається ПН.

Розділ Б ПН служить для відображення докладних даних про поставку:

Номер графи

Зміст

2 Номенклатура поставки.
3 Код товару за УКТ ЗЕД. Вказується при постачанні підакцизних та імпортних товарів.
4 і 5 Проставляються одиниці виміру товару.
6 Обсяг поставки (кількість товару).
7 Ціна одиниці товару.
8 Ставиться код ставки ПДВ:

 • 20 – для оподатковуваних за ставкою 20%;
 • 7 – 7%;
 • 901 – для експортних операцій (0%).
 • 902 – обкладаються за нульовою ставкою;

903 – для звільнених від оподаткування.

9 Код пільги. Використовується в звільнених від оподаткування операціях. Вказується на підставі даних одного із затверджених ГФС довідників:

 • Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник податкових пільг.
Нова податкова накладна з 1 квітня 2016 року
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend

MAXCACHE: 0.93MB/0.00082 sec