Мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства в новій класифікації підприємств, що прийнята зі змінами до закону про бухгалтерський облік

Виктор Онищенко

Виктор Онищенко

Викладач, кандидат економічних наук. Буду радий відповісти на ваші коментарі до моїх статей.

Перевод документов любой сложности предлагает компания zakazperevodov.ru. Бюро переводов Москва занимается переводом официальных документов любой отрасли и работает без праздников и выходных.

Нові зміни до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 (далі – закон про бухоблік) містяться в Законі від 05.10.2017 р. № 2164, який уже опублікований. Вони викликані адаптацією законодавства до вимог МСФЗ, а також до Директиви 2013/34/ЕС Європейського парламенту і ради від 26.06.2013 р. про щорічну фінансову звітність. З даної Директиви й прийшла до нас нова класифікація підприємств.

Зміни набувають чинності з 01.01.2018 р. Це значить, що складати фінансову звітність за 2017 р. треба ще за старими правилами. Нову ж класифікацію треба застосувати лише починаючи зі звітних періодів 2018 р.

Вимоги щодо дат оприлюднення новими типами підприємств фінансової звітності діють з 2019 р., що є логічним, так як у 2019 р. вони будуть звітувати за 2018 р.

Читайте також: Квартальна декларація з податку на прибуток та фінансова звітність: кому та що треба подати?

На що впливає нова класифікація підприємств

Нагадаємо, що насьогодні існує поділ підприємств на типи згідно статті 55 Господарського кодексу (в дужках наведено граничні критерії): суб’єкти мікропідприємництва (до 10 осіб, до 2 млн євро), малого підприємництва (до 50 осіб, до 10 млн євро), середнього підприємництва (до 250 осіб, до 50 млн євро) та великого підприємництва (більше 250 осіб, більше 50 млн євро). Дана класифікація залишається в силі (можливо, тимчасово). Однак, виключно для цілей бухгалтерського обліку та складання фінзвітності уже з 2018 р. використовується нова класифікація, яка не збігається з Господарським кодексом. Нововведення спричинять і зміни в стандартах бухобліку. Проте уже зрозуміло, що класифікація впливає на:

  • строки оприлюднення фінансової та консолідованої фінансової звітності різними типами підприємств;
  • використання спрощених форм фінзвітності. По-перше, нагадуємо, що мікропідприємства та малі підприємства для звітування використовують П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”. Очевидно, що для цілей цього стандарту застосовуватиметься уже нова класифікація підприємств. По-друге, про це згадують і зміни до статті 11 закону про бухоблік: мікропідприємства і малі підприємства, непідприємницькі товариства та представництва іноземних суб’єктів господарювання складають скорочену за показниками фінзвітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Потрапляння підприємства до класу малих чи мікропідприємств дозволяє також вести спрощений облік, зокрема не нараховувати забезпечення оплати відпусток (див. той же П(С)БО 25).

Читайте також: Практика створення та використання резерву відпусток

Нові критерії класифікації підприємств

Закон про бухоблік тепер передбачає три критерії визначення типу підприємства:

  • балансова вартість активів. Мається на увазі загальна сума балансу (рядок 1300 Звіту про фінансовий стан);
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Чистий дохід – це виручка (доход) від реалізації товарів, робіт, послуг за мінусом наданих знижок, вартості повернених раніше проданих товарів, ПДВ та акцизу. Даний показник – це перший рядок звіту про фінансові результати (див. НП(С)БО 1);
  • середня кількість працівників. Скоріше за все, мається на увазі середньооблікова чисельність працюючих.

Ще одним нюансом є те, що перші два показники – балансова вартість активів і чистий дохід – розраховуються в євро. Для цього застосовується офіційний курс гривні, що є середнім за період, який розраховується на основі діючих курсів НБУ, які існували протягом відповідного періоду (шукаємо, наприклад, на сайті НБУ).

Читайте також: Особливості створення резерву відпусток

Для того, щоб належати до тої чи іншої категорії підприємств необхідно виконати щонайменше два з трьох вищезгаданих критеріїв за рік, який передує звітному. Отже, якщо підприємство раніше не підпадало під критерії малого підприємства тільки через кількість працюючих, то тепер це стає можливим за умови відповідності по критеріям вартості активів і величині чистого доходу.

Новостворені підприємства повинні визначити свою категорію на дату подання першої річної фінансової звітності.

Класифікація має наступний вигляд (стаття 2 оновленого закону про бухоблік):

 

Критерій Мікропідприємства Малі підприємства Середні підприємства Великі підприємства
Балансова вартість активів до 350 тис. євро До 4 млн євро до 20 млн євро понад 20 млн євро
Чистий дохід до 700 тис. євро до 8 млн євро до 40 млн євро понад 40 млн євро
Середня кількість працюючих до 10 осіб до 50 осіб до 250 осіб понад 250 осіб

 

Наприклад, підприємство яке має працюючих 60 чол., суму балансу 25 млн грн, а виручку у розмірі 12 млн грн очевидно потрапляє до класу малих підприємств (середньорічний курс євро за 2016 р. = 28,29 грн/євро).

Перехід підприємств з одної категорії в іншу

Якщо підприємство з однієї категорії з показниками річної фінансової звітності протягом 2 років поспіль не відповідає наведеним критеріям, то воно переходить до іншої категорії.

Читайте також: Списання безнадійної заборгованості та роль резерву сумнівних боргів з 2017 року

Строки оприлюднення фінансової звітності за новими типами підприємств

За оновленим законом підприємства, які потрапили до групи великих, мають оприлюднити свою фінансову звітність до 1 червня року, що настає за звітним періодом. Це ж саме стосується й фінустанов, які належать мікропідприємств (але не є публічними акціонерними товариствами чи підприємствами, які становлять суспільний інтерес).

Мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства в новій класифікації підприємств, що прийнята зі змінами до закону про бухгалтерський облік
4.3 (85%) 12 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.52MB/0.00034 sec