Як розрахувати та встановити ліміт каси у 2018 році

Як відомо, з 05.01.2018 р. набуло чинності нове Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі – Положення № 148). Положенням № 148 передбачений, зокрема, і новий порядок обчислення та встановлення ліміту каси на підприємстві.

Порядок дій

Ліміт залишку готівки в касі (далі – ліміт каси) – граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі у позаробочий час і забезпечувати роботу на початку наступного робочого дня (пп.16 п. 2 Положення № 148).

Однак положення № 148, на відміну від свого «попередника» (Положення, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, далі – Положення № 637), не містить вичерпних інструкцій щодо встановлення ліміту каси. Тепер підприємство зобов’язане розробити та затвердити внутрішнім документом (наказом) власний Порядок розрахунку ліміту каси (п. 50 Положення № 148). При цьому слід враховувати:

 • особливості роботи підприємства;
 • строк здавання готівки в банк;
 • середньоденне надходження готівки або її середньоденну видачу.

Безпосередньо сам ліміт каси підприємство  затверджує внутрішнім документом (наказом). Тобто тепер, на відміну від  норм Положення № 637, уже не вимагається складання Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі типової форми (колишній додаток 8 до Положення № 637). Та й форми цього документа Положення № 148 не містить.

Отже, послідовність встановлення ліміту каси така:

 1. Розробка та затвердження Порядку розрахунку ліміту каси.
 2. Затвердження ліміту каси.

Способи розрахунку ліміту каси

 1. За середньоденними надходженнями готівки в касу

Цей спосіб підходить тим підприємствам, які здійснюють реалізацію товарів (продукції) та послуг за готівкові кошти.

Нагадаємо, що раніше (відповідно до норм Положення № 637) для обчислення ліміту каси за цим способом враховувалися готівкові надходження за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти, однак Положення № 148 не містить таких обмежень.

Тепер підприємство може у своєму Порядку розрахунку ліміту каси встановити будь-який період для такого розрахунку. Наприклад, воно може взяти готівкові надходження за 6 або й за всі 12 місяців і на їх підставі обчислити середньоденний показник. Однак при цьому доцільно враховувати, в які саме періоди підприємство отримує найбільші надходження в касу. Так, якщо надходження приблизно однакові протягом року, то можна обчислювати ліміт каси на підставі показників усіх 12 місяців року.

Положення № 148 не містить обмежень щодо виду готівкових надходжень, які вносяться до розрахунку ліміту каси. Отже, до такого розрахунку окрім виручки від реалізації продукції (послуг) можна вносити, зокрема:

 • суми, отримані від реалізації основних засобів та іншого майна;
 • суми погашення дебіторської заборгованості;
 • відшкодування матеріальних збитків;
 • повернені підзвітні суми;
 • суми фінансової допомоги (поворотної та безповоротної) тощо.

Слід звернути увагу, що раніше до розрахунку ліміту каси не вносилися суми, отримані з банків і передані в касу. Відповідне застереження містилося у самій формі вищезгаданого Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, який втратив свою чинність. Однак у Положенні № 148, як зазначалося вище, ні форми цього розрахунку, ні відповідного застереження немає. Тобто формально підприємство має право і такі суми вносити до розрахунку ліміту каси (якщо прийме таке  рішення та відобразить його  у Порядку розрахунку ліміту каси).

Підприємство, розташоване в населеному пункті, де немає банків, повинно здавати готівку в банк не рідше, ніж раз на 5 днів (пп. 3 п. 48 розд. V Положення № 148), тому обчислений середньоденний показник надходження готівки слід збільшити у 5 разів.

 1. За середньоденною видачею готівки з каси

Цей спосіб доцільно застосовувати тим підприємствам, які не здійснюють торгівлю за готівкові кошти і мають або нульові, або дуже незначні надходження готівки в касу з інших джерел (див. вище).

Як і при першому способі, потрібно обрати для розрахунку період року, в якому здійснюється найбільша кількість готівкових виплат. Враховувати слід також суми, видані з каси на різні потреби, зокрема:

 • видача готівки під звіт, на відрядження;
 • виплата засновникові частки в статутному капіталі;
 • виплата (повернення) фінансової допомоги;
 • гроші, видані з каси для їх здавання в банк тощо.

Виплати, пов’язані з оплатою праці та дивідендів, дозволяється зберігати в касі понад установлений ліміт протягом п’яти робочих днів включно з днем одержання готівки в банку (п. 18 Положення № 148). З цієї норми можна було б зробити висновок, що такі виплати не потрібно вносити до розрахунку ліміту каси. Проте Положення № 148 (на відміну від Положення № 637) не містить прямого застереження щодо цього, тому вважаємо, що підприємство має право вносити їх до розрахунку ліміту каси, якщо це буде передбачено у відповідному порядку. 

 1. Згідно з прогнозними розрахунками

Порядок встановлення ліміту каси за прогнозними розрахунками майже не змінився (якщо порівнювати з Положенням № 637). Як і раніше, цей спосіб можуть застосовувати підприємства (п. 50 Порядку № 148):

 • які розпочинають свою діяльність;
 • діяльність яких була пов’язана виключно з безготівковими розрахунками та які отримали право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків.

Такий спосіб розрахунку ліміту каси ґрунтується на очікуваних обсягах надходження готівкової виручки, тобто теоретично ліміт може бути будь-якого розміру. Проте встановлюється такий ліміт лише на перші три місяці роботи, починаючи з дня першого готівкового розрахунку (зверніть увагу, що Положення № 637 не містило такого уточнення, тому «прогнозний» ліміт застосовувався протягом трьох місяців з дати реєстрації підприємства).

Як і раніше, протягом двох тижнів після закінчення цього періоду «прогнозний» ліміт потрібно буде переглядати з урахуванням фактичних показників діяльності.

Слід звернути увагу, що ліміту каси на рівні 170 грн (тобто у разі відсутності касових оборотів або якщо вони не більше 10 НМДГ), а також «спеціального» ліміту для сільгосппідприємств (тобто залежно від сезону виробництва сільгосппродукції) нормами Положення № 148 не передбачено. Хоча, як зазначено вище, підприємство може обрати для розрахунку ліміту каси будь-який період.

Установлений ліміт каси може переглядатися у зв’язку зі змінами законодавства України або за наявності відповідних обставин (зміни у надходженнях/видатках готівки тощо, п. 55 Положення № 148). 

Приклад

Підприємство (ТОВ «Світанок») здійснює торгівлю свіжими овочами, які закуповує у фермерів. Пік торгівлі припадає на період з червня по вересень включно. Підприємство вирішило для розрахунку ліміту касу враховувати увесь цей період. Крім виручки від реалізації, в розрахунку враховуватимуться також і всі інші надходження, за винятком коштів, отриманих з банку підприємства. В населеному пункті, де розташоване підприємство, є банківська установа.

 

Наведемо зразки складання Порядку розрахунку ліміту каси, Розрахунку ліміту каси та Наказу про їх затвердження.

ТОВ «Світанок»

05.01.2018 р.                                               Київська обл., м. Бровари

Наказ № 5-в

Про затвердження Порядку розрахунку ліміту каси та Розрахунку ліміту каси на 2018 рік

У зв’язку з набуттям чинності з 05.01.2018 р. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148, наказую:

 1. Затвердити Порядок розрахунку ліміту каси ТОВ «Світанок» (додаток 1).
 2. Затвердити Розрахунок ліміту каси на 2018 рік (додаток 2).
 3. Головному бухгалтеру Буряченко О. М. організувати ведення касових операцій із дотриманням вимог затверджених документів.

Директор ТОВ «Світанок»                        С. П. Іваненко

З наказом ознайомлена                         О. М. Буряченко

 

Додаток 1 до Наказу № 5-в від 05.01.2018 р.

 

Порядок розрахунку ліміту каси ТОВ «Світанок»

(Київська обл., м. Бровари)

Відповідно до п. 50 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148, на ТОВ «Світанок» встановлюється такий порядок обчислення ліміту каси:

 1. Обчислення ліміту каси здійснювати на підставі розрахунку середньоденних надходжень готівки в касу, до яких слід відносити всі надходження, крім коштів, що отримані з банківського рахунку.
 2. Для обчислення середньоденних надходжень слід враховувати надходження за період з червня по вересень (включно) попереднього року. Розрахунок здійснюється шляхом ділення загальної суми таких надходжень на загальну кількість робочих днів у зазначеному періоді.
 3. Отриманий показник округлюється до цілого числа.
 4. Розрахунок ліміту каси здійснюється щороку на підставі показників минулого року. Розрахунок затверджується керівником підприємства не пізніше 5 січня поточного року.

Директор                                                С. П. Іваненко

Головний бухгалтер                         О. М. Буряченко

 

          Додаток 2 до Наказу № 5-в від 05.01.2018 р.

 Розрахунок

ліміту каси ТОВ «Світанок» на 2018 рік 

Місяць 2017 року

Сума готівкової виручки, грн Інші надходження в касу

(крім коштів, отриманих з банку), грн

Всього, грн

Кількість робочих днів

Червень 150 000 5 000 155 000 20
Липень 245 000 9 000 254 000 21
Серпень 320 000 320 000 22
Вересень 280 000 3 500 283 500 21
Разом 995 000 17 500 1 012 500 84

 Середньоденне надходження готівки в касу: 12 053,57 грн (1 012 500 грн / 84 дні).

Ліміт каси на 2018 рік становить: 12 054  грн.

Директор                                                  С. П. Іваненко

Головний бухгалтер                           О. М. Буряченко

При поддержке: Воспользовались кредитным лимитом по кредитной карте и не знаете как рассчитать ежемесячный платеж? Вот удобный калькулятор который поможет вам рассчитать проценты и ежемесячный платеж.

Як розрахувати та встановити ліміт каси у 2018 році
4.3 (85%) 4 votes

One Response to Як розрахувати та встановити ліміт каси у 2018 році

 1. наташа:

  Скажіть, будь-ласка, а якщо це міжлікарняна аптека, і додатково здійснює продаж медикаментів, сума продаж щоденна 40—150 грн., чи можливо для них встановити ліміт 300 грн

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.00035 sec