Коригування середньої зарплати при розрахунку відпускних у разі підвищення зарплати у розрахунковому періоді

Виктор Онищенко

Виктор Онищенко

Викладач, кандидат економічних наук. Буду радий відповісти на ваші коментарі до моїх статей.

Сезон відпусток, що надходить, підвищення мінімальної заробітної плати 1 січня 2017 р., а з нею часто й посадових окладів – все це актуалізувало питання пов’язані з розрахунком відпускних. Розглянемо сьогодні коригування, які проводяться при їх нарахуванні.

Інші статті про відпускні читайте тут:

Коли необхідно здійснювати коригування?

Основною нормативною базою у проведенні коригування відпускних є п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі – Порядок № 100). У разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів у розрахунковому періоді та в періоді протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, необхідно заробітну плату, включаючи премії та інші виплати, що враховуються для обчислення середньої заробітної плати за проміжок часу до підвищення відкоригувати на коефіцієнт їхнього підвищення. Отже, посадові оклади можуть підвищуватися:

 • у розрахунковому періоді (попередні 12 місяців роботи або фактично відпрацьований період з першого до першого числа);
 • у періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (період перебування працівника у відпустці, проходження військової служби, відрядження тощо).

Читайте також Нові порядки здійснення держ. нагляду / контролю за додержанням законодавства про працю

Підвищення окладів, яке враховується для коригування, повинне відбутися:

 • згідно актів чинного законодавства (наприклад, для працівників бюджетної сфери) або на підставі рішень передбачених у колективному договорі;
 • у розрахунковому періоді або в періоді збереження середнього заробітку;
 • для всіх працівників підприємства, а не вибірково.

Виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати і підлягають коригуванню:

 • основна заробітна плата;
 • сума індексації заробітної плати;
 • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час, суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-погодинниками, високі досягнення в праці, умови праці, інтенсивність праці, вислуга років, керівництво бригадою та інші;
 • виробничі премії (премії, які не мають разового характеру, тобто виплачуються щомісячно, щоквартально, раз у півріччя) та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
 • винагорода за підсумками річної роботи та за вислугу років;
 • виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Випадки, у яких коригування не здійснюють:

 • змінено посадовий оклад (тарифну ставку) працівникові у зв’язку з присвоєнням йому вищого розряду або переведенням на іншу високооплачувану роботу (посаду);
 • підвищено посадові оклади (тарифні ставки) тільки одному працівникові чи окремим категоріям працівників;
 • збільшено заробітну плату не за рахунок підвищення тарифних ставок (посадових окладів), а за рахунок зростання розмірів інших видів виплат (премій, надбавок, доплат). Наприклад, ситуація, коли оклади не підвищуються, а здійснюється доплата до мінімальної заробітної плати;
 • знижено розмір посадових окладів (тарифних ставок).

Читайте також Розрахунок відпускних 2017. Розрахунковий період, середня зарплата, приклади

Дане коригування застосовується не тільки до нарахування відпускних, але й у інших випадках збереження заробітної плати, коли нарахування відбувається на основі середньої: вихідна допомога при звільненні, компенсація за невикористану відпустку, заробітна плата мобілізованим працівникам. Але коригування не застосовують при нарахуванні лікарняних та декретних.

Чи обов’язкове здійснення коригування та яка відповідальність?

Не проводити коригування підприємство не має права. Однак, законодавство дозволяє на госпрозрахункових підприємствах та організаціях заробітну плату та інші виплати коригувати з урахуванням їх фінансових можливостей (крім Порядку № 100, див. також лист Мінпраці від 15.10.2007 р. № 250/06/186-07). Це означає, що у разі відсутності фінансових можливостей такі підприємства мають право зменшити коефіцієнт коригування, видавши відповідний наказ (розпорядження). Однак, таке зниження треба:

 • обґрунтувати, проаналізувавши фінансові можливості підприємства;
 • обов’язково погодити з профспілковим комітетом підприємства або іншим органом, уповноваженим на представництво трудового колективу (див. лист Мінпраці від 24.10.2008 р. № 696/13/84-08).

Однак, ще раз, зменшення коефіцієнта коригування не позбавляє підприємства обов’язку його провести! Іншими словами, коефіцієнт не може бути рівним 1.

Непроведення коригування є порушенням законодавства про працю. Відповідальність передбачена статтею 265 КЗпП, а саме штраф у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виявлення порушення. Сплата штрафу не звільняє від усунення даного порушення. Крім цього може бути накладений адміністративний штраф на посадових осіб відповідно до пункту 41.1 КЗпАП в розмірі від 510 до 1700 грн.

Приклад проведення коригування

Працівникові надано щорічну відпустку з 09.06.2017 р. на 14 календарних днів. Посадовий оклад з 01.01.2017 р. становить 3800 грн (посадовий оклад до підвищення – 2500 грн). Розрахунковий період до розрахунку відпускних: червень 2016 р. – травень 2017 р. Дані про заробітну плату за цей період наведено у таблиці нижче.

Читайте також Все про відпустки 2017. Види відпусток, хто має право, як отримати

Розрахунковий період Нарахована заробітна плата Відкоригована заробітна плата

 

Червень 2016 р. – грудень 2016 р.

(посадовий оклад 2500 грн)

24650 грн 37468 грн

(=24650×1,52)

Січень 2017 р. – травень 2017 р.

(посадовий оклад 3800 грн)

23400 грн 23400 грн
Всього: 48050 грн 60868 грн

Коефіцієнт коригування розраховується шляхом діленням посадового окладу (тарифної ставки), встановленого працівникові після підвищення, на посадовий оклад (тарифну ставку), який був у працівника до підвищення. Такий коефіцієнт має розраховуватися щодо кожного працівника окремо в кожному випадку підвищення посадового окладу (тарифної ставки).

Розрахований коефіцієнт множать на суми виплат за період підвищення. Виходячи з відкоригованої заробітної плати визначають середній заробіток для розрахунку виплат.

Коефіцієнт підвищення становить: 3800/2500=1,52.

Заробітну плату в місяці розрахункового періоду, в якому відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок), не коригують.

Середньоденна заробітна плата дорівнює: 60868 грн/(365 кал. днів – 11 св. і нероб. днів) = 171,94 грн.

Розраховуємо відпускні: 171,94×14=2407,16

Приклад проведення коригування, якщо посадовий оклад підвищували двічі

У такому разі слід розрахувати два коефіцієнти. Нехай за умовами попереднього прикладу працівникові надано щорічну відпустку з 09.06.2017 р. на 14 календарних днів. Посадовий оклад з 01.01.2017 р. становить 3800 грн. Посадовий оклад з 01.09.2016 р. по 31.12.2016 р. – 2500 грн, до цього – 1500 грн. Розрахунковий період до розрахунку відпускних: червень 2016 р. – травень 2017 р. Дані про заробітну плату за цей період наведено у таблиці нижче.

Розрахунковий період Нарахована заробітна плата Відкоригована заробітна плата

 

Червень 2016 р. – серпень 2016 р.

(посадовий оклад 1500 грн)

9650 грн 16083,66 грн

(=9650×1,6667)

Вересень 2016 р. – грудень 2016 р.

(посадовий оклад 2500 грн)

15000 грн 22800 грн

(=15000×1,52)

Січень 2017 р. – травень 2017 р.

(посадовий оклад 3800 грн)

23400 грн 23400 грн
Всього: 48050 грн 62283,66 грн

Перший коефіцієнт розраховуємо шляхом ділення посадового окладу, підвищеного з 01.09.2016 р. на посадовий оклад, що діяв у червні 2016 р.

Перший коефіцієнт підвищення  = 2500/1500=1,6667.

Читайте також Заробітна плата за неповного робочого часу: нарахування ПДФО та ЄСВ

Другий коефіцієнт розраховуємо шляхом ділення посадового окладу, підвищеного з 01.01.2017 р., на посадовий оклад, що діяв 01.09.2016 р.

Другий коефіцієнт підвищення = 3800/2500=1,52.

Підвищення окладів відбулося в розрахунковому періоді, тому заробітну плату коригуємо на коефіцієнт підвищення лише за проміжок часу до моменту останнього підвищення. Заробітну плату за місяці розрахункового періоду, в якому було останнє підвищення, не коригуємо.

Середньоденна заробітна плата дорівнює: 62283,66грн/(365 кал. днів – 11 св. і нероб. днів) =175,94 грн.

Розраховуємо відпускні: 175,94×14=2463,16.

При поддержке: Нужно срочно получить крупную сумму в кредит, но нет времени офорлять документы в банке? Услуга займа под залог автомобиля от компании Инвест Проект поможет вам быстро решить проблему с деньгами.

Коригування середньої зарплати при розрахунку відпускних у разі підвищення зарплати у розрахунковому періоді
4.3 (86.67%) 3 votes

5 Responses to Коригування середньої зарплати при розрахунку відпускних у разі підвищення зарплати у розрахунковому періоді

 1. Лариса:

  Большая просьба помочь разобраться. Квартальную премию по итогам 1 квартала начислили только в апреле. Перед этим в марте сотрудник был в командировке. Можно ли квартальную премию по итогам 1 квартала включить в начисление командировочных за март. Получается что премию выплатили в апреле и в расчетный период для командировочных за март она уже не войдет? Так, или я ощибаюсь? Помогите начислить командировочные правильно. С уважением, Лариса Васильевна

 2. Ольга:

  Здравствуйте.
  1. А Физлица-предприниматели должны корректировать зарплату для расчета отпускных, если зарплата наёмных работников повышалась 2 раза в расчётном периоде?
  С 01.01.16 — 2700,00; с 01.06.16 — 2800,00, с 01.01.17 — 3200,00. Отпуск у работника с 6 марта 2017. ФОП на общей системе.
  2. Если по требованию работника доначислена индексация за декабрь 2016 в сентябре 2017, нужно ли пересчитать отпускные марта в связи с этим доначислением?

  • Ярослав:

   Підкажіть будь ласка при нарахувані відпускних у 2018р. при обчисленні середнього заробітку чи коригується доплата до мінімальної заробітної плати та індексація доходу

 3. Ярослав:

  Підкажіть будь ласка при нарахувані відпускних у 2018р. при обчисленні середнього заробітку чи коригується доплата до мінімальної заробітної плати та індексація доходу

 4. Олена:

  Підскажіть, будь ласка. В мене така ситуація. Працівник пішов у чргову відпустку з 10.01.2018р. по 02.02.2018р. Розрахунковим періодом є — грудень 2017р. — січень 2017р., в якому підвищення посадового окладу не було. Підвіщення посадового окладу відбулось з 01.01.2018р. Тобто в місяці надання відпустки. Чи потрібно до суми відпускних застосовувати коригуючий коефіцієнт?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.54MB/0.00054 sec