Компенсація за невикористану відпустку. Основні нюанси нарахування та виплати

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Як відомо, компенсація за невикористану відпустку – це грошова винагорода працівнику за час законного відпочинку, яким він не скористався. Випадків, коли виплачується компенсація не так багато, але кожен з них має свої нюанси. В цій статті ми надамо відповіді на найпоширеніші питання, що стосуються нарахування та виплати компенсації.

Чи можливо отримати компенсацію за невикористану відпустку без звільнення?

Відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткових відпусток працівникам, що мають дітей. В той же час особи, які продовжують працювати, одержати компенсацію за невикористану відпустку можуть лише за умови отримання протягом робочого року щорічної та додаткових відпусток тривалістю не менше ніж 24 календарних дні. Тобто, якщо працівнику встановлена тривалість відпустки 31 календарний день, компенсацію він може отримати лише за сім днів, а на 24 дні обов’язково оформити відпустку.

Читайте также Як правильно звільнити працівника, якщо не використовувалася відпустка

Чи виплачується компенсація за час соціальної відпустки?

В листі від 20.09.2013 р. N 807/13/155-13 Міністерство соціальної політики наголосило, що додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, є соціальною відпусткою і не належить до виду щорічних відпусток (ст. 4 Закону), вона надається повною тривалістю у будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини. При звільненні працівнику має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні додаткової соціальної відпустки. В той же час працюючі особи не можуть замінити соціальну відпустку грошовою компенсацією.

Чи виплачується компенсація за відпустку в разі смерті працівника?

В разі смерті працівника не втрачається право на отримання грошової компенсації за невикористані дні щорічної та додаткової соціальної відпустки. В цьому випадку компенсація виплачується спадкоємцям. Для отримання коштів потрібна заява спадкоємця в довільній формі.

Чи виплачується компенсація за невикористану відпустку у разі переведення працівника на інше підприємство?

В разі переведення працівника на інше підприємство можливі два варіанти:

  • Компенсація за невикористані дні відпустки нараховується та виплачується працівнику за тими ж правилами, що й при звільненні. При цьому стаж роботи, що дає право на відпустку, на новому місці обчислюється від дня укладання трудового договору.
  • За бажанням працівника компенсація за відпустку перераховується на рахунок підприємства куди перейшов працівник. Згідно з ч.7 ст.9 Закону України «Про відпустки», якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічну відпустку і не одержав за неї грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на відпустки, зараховується час, за який за попереднім місцем роботи були не використані відпустки.

Чи потрібно виплачувати компенсацію сезонним працівникам, та тим, які прийняті на тимчасову роботу?

Кодексом законів про Працю України для сезонних та тимчасових працівників передбачені такі ж трудові права та гарантії, як і для постійних робітників. Відповідно до статті 6 Закону про відпустки сезонним та тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу.

Читайте также Грошова компенсація за невикористану відпустку при звільненні. Приклад розрахунку

Як визначити кількість днів невикористаної відпустки?

Кількість днів, за які потрібно виплатити компенсацію за невикористану відпустку, визначається виходячи з встановленої працівнику тривалості щорічної відпустки та розраховується пропорційно до відпрацьованого часу. Тобто для визначення кількості днів потрібно скористатися формулою:

Комп. дні = Трив. відп. : 365 кал.днів* Відпр. дні,

де Трив. відп. – тривалість щорічної відпустки;

Відпр. дні – кількість відпрацьованих днів, за які належить відпустка,

або

Комп. дні = Трив. відп. : 12 місяців* Відпр. міс.,

де Відпр. міс. – кількість місяців, за які невикористана відпустка.

Приклад 1.

Працівнику встановлена тривалість щорічної відпустки 24 дні, на підприємстві працівник відпрацював 9 місяців і жодного разу не був у відпустці. Кількість днів, за які треба виплатити компенсацію:

24 кал.дні : 12 місяців * 9 місяців = 18 днів.

Приклад 2.

Працівник був прийнятий на роботу 11 січня 2016 року, а 27 березня 2016 року звільнився. На займаній посаді працівник перебував 77 календарних днів (21 день в січні, 29 – в лютому, 27 – в березні). Згідно колективного договору за цією посадою встановлено 24 основних та 7 додаткових днів щорічної відпустки. Кількість днів невикористаної відпустки становить:

Читайте также Оподаткування компенсації за невикористану відпустку ПДФО та ЄСВ. Відображення у звітності

31 кал. день (щорічна відпустка) : 365 днів * 77 кал. днів = 6,54

Зазвичай, отриману кількість днів округлюють за правилами арифметики. Отже, в нашому випадку працівнику належить виплатити компенсацію за 7 календарних днів.

У випадках, коли працівник використав частину відпустки, від розрахованої кількості днів для компенсації потрібно відняти кількість днів фактично використаної відпустки. В разі коли працівник працював тривалий час на підприємстві та не використовував відпустку в повному обсязі, розрахунок кількості днів, за які виплачується компенсація, краще проводити окремо за кожний робочий рік та скласти отримані результати.

Як розрахувати суму компенсації?

Розрахунок суми компенсації за невикористану відпустку проводиться відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого Постановою КМУ №100 від 08 лютого 1995 р. за тим же алгоритмом, що й нарахування відпускних. Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати для оплати компенсації є останні 12 календарних місяців (без урахування святкових та неробочих днів), які передують місяцю нарахування компенсації. В разі, якщо працівник відпрацював менше року, то розрахунок проводиться за період з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття на роботу до першого числа місяця, в якому нараховується компенсація.

До розрахунку середнього заробітку для визначення компенсації за відпустку включаються основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, середня зарплата за період відрядження, суми відпускних, доплати за суміщення професій, розширення зони обслуговування та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

Середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення загальної суми доходу за розрахунковий період на кількість календарних днів в розрахунковому періоді. Для отримання суми компенсації потрібно помножити середньоденну заробітну плату на кількість днів, за які сплачується компенсація.

Приклад. Працівник був прийнятий на роботу 11.12.2015 року та звільнився за власним бажанням 12.07.2016 року та повинен отримати компенсацію за невикористану відпустку за 13 днів. Розрахунковим періодом для нарахування компенсації є період з 01.01.2016 року по 30.06.2016 року – 182 дні. На цей період припадає 8 святкових та неробочих днів, тобто для розрахунку береться 174 дні.

 За цей період працівнику було нараховано:

 12789, 85 грн. — заробітна плата;

1200, 00 грн. – матеріальна допомога;

712,00 грн. – лікарняні;

53,96 грн. – індексація.

Відповідно до п.4 Порядку 100, матеріальна допомога не включається до розрахунку середньоденного заробітку. Таким чином, середньоденна заробітна плата становить:

Читайте також Приклад розрахунку компенсації за невикористану відпустку, якщо в розрахунковому періоді були лікарняні, одноразова премія і відпустка за свій рахунок

(12789, 85 +712,00+53,96) грн. : 174 дні = 77,91 грн.,

а сума компенсації дорівнює:

77,91 грн. *13 днів = 1012,83 грн.

Як визначити компенсацію в разі якщо працівник не мав заробітку з поважних причин?

Відповідно до п.4 Порядку 100 в разі, якщо працівник не мав заробітку, не з його вини, розрахунки проводяться виходячи з установлених працівнику в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Приклад. Працівниця перебувала у відпустці по догляду за дитиною до трьох років з 18.04.2014 року, а з 20.06.2016 року вирішила звільнитися за власним бажанням. На момент звільнення жінці встановлено посадовий оклад в розмірі 1740,00 грн., та залишилися невикористаними 12 днів відпустки.

Визначимо розмір доходу за 12 місяців:

1740 грн. * 12 міс. = 20880 грн.

Середньоденна заробітна плата становить:

20880 грн. : 355 дні (366 кал. дні у високосному році – 11 святкових)=58,82 грн.

Отже, розмір компенсації становить: 58,82 грн. * 12 днів = 705,84 грн.

Чи оподатковується компенсація за невикористану відпустку?

Відповідно до п.2.2.12 Інструкції зі статистики праці компенсація за невикористану відпустку вважається додатковою заробітною платою, тож з суми компенсації в місяці нарахування повинні утримуватися прибутковий податок в розмірі 18 % та військовий збір (1,5%). Крім того роботодавець суму компенсації потрібен врахувати при нарахуванні та сплаті ЄСВ з загального місячного доходу працівника.

В разі, якщо компенсація працівнику з якихось обставин виплачується після його звільнення, сума компенсації не включається в базу нарахування ЄСВ. Детальніше про це можна прочитати у листах ПФУ № 4149/05-10 від 03.03.2011 р та№ 20685/03-30 вiд 06.02.2013 р.

Як відобразити компенсацію в звіті з ЄСВ?

На відміну від відпускних компенсація за невикористану відпустку в таблиці 6 додатку Д4 не виділяється окремою строкою та відображається в загальній сумі місячного доходу.

При поддержке: Хотите быстро сгенерировать заявки на кредиты для своего бизнеса? На сайте wowleads.ru лиды на кредит вы получаете горячих клиентов, которые хотят получить кредит прямо сейчас и уже заполнили заявку.

Компенсація за невикористану відпустку. Основні нюанси нарахування та виплати
4 (80%) 4 votes

2 Responses to Компенсація за невикористану відпустку. Основні нюанси нарахування та виплати

  1. Михайло:

    Доброго дня, я працюю в університеті. За 10 років у мене не використано відпусток 200 днів. Скажіть, будь ласка, чи можу я отримати компенсацію, і яким чином? Дякую!

  2. Світлана Іванівна тел. 066 402 54 64:

    Доброго дня. Допоможіть мені розібратися. Я прийнята на роботу з 01.03.2016 року в відпустці не була, мене не має ким замінити. Чи можна мені нарахувати компенсацію за не використану відпустку? На підставі яких законів. Мені пояснюють , що якщо я отримую зарплату, компенсацію отримати не можу.
    з повагою С.І.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.54MB/0.00036 sec