Комісійна торгівля. Облік операцій за комісійним договором у комітента та у комісіонера

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

При здійсненні операцій купівлі-продажу товарів у суб’єктів господарювання виникає зобов’язання сплачувати податки за першою з подій: або за датою зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок продавця, або за датою відвантаження товарів. При другому варіанті виникає ситуація, коли продавцем ще не отримано дохід у виді грошових коштів, а зобов’язання перед державою щодо сплати податків вже виникають. Підприємству доводиться використовувати свої обігові кошти для погашення податкових зобов’язань перед державою. На сьогоднішній день, в умовах такого жорсткого податкового тиску з боку держави, поширюється така форма ведення бізнесу як комісійна торгівля, яка надає можливість суб’єктам господарювання сплачувати податки після продажу товарів та отримання коштів за них, що дозволяє зберегти обігові кошти підприємств.

У цій публікації я розповім вам особливості функціонування схеми комітент – комісіонер – покупець. Як документально оформлюється комісійна торгівля у комітента та комісіонера, та при яких обставинах в них виникають податкові зобов’язання перед державою.

Договір комісії – це двостронній договір. Це означає, що кожна сторона має свої права та обов’язки. Ці права та обов’язки прописані у главі 69 Цивільного Кодексу України. Можна дещо перефразувати статтю 1011 Кодексу та навести визначення договору комісії:

Договір комісії – це договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

За умовами, що встановлені у договорі комісії їх поділяють на два види:

—          договір продажу (комісіонер реалізує товари, що належать комітенту);

—          договір купівлі (комісіонер придбаває товари за кошти та за дорученням комітента).

Детально розглянемо перший варіант, У другому варіанті податкові наслідки для комітента і комісіонера виникають по аналогії із першим, тому на ньому зупинятися не будемо. Всі операції, що відбуваються під час комісійної торгівлі можна відобразити у вигляді схеми.

Комісійна торгівля. Облік операцій за комісійним договором у комітента та у комісіонера

1. Комітент, згідно з договором комісії, передає комісіонерові товари для продажу. Під час цієї події ніяких податкових наслідків ні для комітента ні для комісіонера не виникає. У комітента не виникає валового доходу, у комісіонера не виникає валових витрат, так як переходу права власності на товари не відбувається. Це також підтверджує п.7.9 Закону про оподаткування прибутку підприємств. Передані товари, як і раніше, обліковуються на балансі у комітента. Комісіонер обліковує їх на позабалансовому рахунку.

У бухгалтерському обліку це відображається так:

Зміст операції

Дт

Кт

Комітент

1.

Передано товари комісіонеру

283 281

Комісіонер

2.

Отримано товари від комітента

024

2,3. Комісіонер відвантажує товар покупцю та отримує гроші на розрахунковий рахунок чи в касу. Дати цих подій можуть збігатися, а можуть і ні. У будь-якому разі у комітента виникає валовий дохід за подією, яка відбулася раніше: або відвантаження товару покупцю, або перерахування грошей за товар від покупця комісіонерові. На це нам вказує п.11.3.1 Закону України про оподаткування прибутку підприємств.

Тут виникає спірне питання, адже грощі надходять на рахунок комісіонера. Про те що відбулася реалізація товару комітент може взагалі не знати, якщо це не передбачено договором комісії. Тому, зазвичай, у договорі комісії прописуються вимоги до комісіонера надавати комітентові звіт у той день, коли відбувається реалізація товару.

Під час реалізації товару у комісіонера не виникає валового доходу, про що свідчить п.7.9.1 вищезгаданого Закону. У момент реалізації товару у комісіонера також виникають податкові зобов’язання з ПДВ. Про це свідчить п.4.7 Закону про податок на додану вартість. Згідно цього Закону базою оподаткування у комісіонера є продажна вартість товарів та дата виникнення податкових зобов’язань зі ПДВ визначається згідно п.7.3, тобто за першою із двох подій – відвантаження товарів або перерахування коштів.

Другий та третій етап відображається у бухгалтерському обліку наступним чином:

Зміст операції Дт Кт
Комітент

1.

Комісіонер реалізує товари

2.

Комісіонер отримує оплату за товар
Комісіонер
1. Списано товар 024
2. Нараховано дохід від реалізації 377 702
3. Відображено ПДВ 643 641

4.

Відображено сума доходу комітента 704 685

5.

Отримано кошти за проданий товар 311 377

4. Комісіонер перераховує гроші комітенту за реалізований товар. Комітент в свою чергу компенсує витрати комісіонера та перераховує йому комісійну винагороду. На цю суму у комітента виникають валові витрати, а у комісіонера валовий дохід.

На дату перерахування коштів у комісіонера виникає податковий кредит, про що свідчить п.4.7 Закону про податок на додану вартість. Відповідно у комітента на цю дату виникають податкові зобов’язання. Сумма комісійної винагороди також є об’єктом оподаткування ПДВ. Дата перерахування комісійної винагороди спричиняє виникнення податкового кредиту у комітента та податкового зобов’язання у комісіонера.

У бухгалтерському обліку четвертий етап відображається наступним чином:

Зміст операції

Дт Кт
Комітент

1.

Нараховано компенсовані витрати та комісійна винагорода 93 631

2.

ПДВ 641 631

3.

Перераховано компенсовані витрати і комісійна винагорода 631 311

4.

Комісіонер перераховує кошти за товар комітенту 311 685

5.

Нараховано ПДВ 643 641

6.

Відображено собівартість реалізації 902 283

7.

Нараховано дохід від реалізації 685 702

8.

ПДВ 702 643

Комісіонер

1.

Перераховано кошти за проданий товар комітенту 685 311

2.

Податковий кредит 641 644

3.

Зараховано суму ПДВ 644 643

4.

Нараховані комісійні витрати 93 631

5.

ПДВ 641 631

6.

Нараховано суму компенсованих витрат і комісійної винагороди 377 703

7.

ПДВ 377 641

8.

Отримано від комітента компенсацію витрат та комісійну винагороду 311 377

Комісійний договір та платники єдиного податку

Для платників єдиного податку треба сказати, що сума за реалізований товар, що надходить на поточний рахунок, не є виручкою від реалізації продукції, тобто не є базою оподаткування єдиним податком. База оподаткування – лише комісійна винагорода. Це підтверджено листом ДПАУ від 07.11.2000 р. №14724/7/15-1317.

Акцизний збір

Згідно Указу Президента України «Про платників та порядок сплати акцизного збору» від 11.05.98 р. №453/98 платниками акцизного збору є суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють продаж підакцизних товарів за умови відсутності документів, що підтверджують сплату акцизного збору. Отже якщо такі документи відсутні, то на товар, який реалізовується комітентом через комісіонера за договором комісії нараховується та сплачується акцизний збір.

Отже, ми з’ясували, що комісійна торгівля — це дуже зручна форма ведення бізнесу з точки зору оподаткування операцй як для комісіонера так і для комітента. Укладення комісійного договору дозволяє платити податки після отримання коштів за реалізовані товари. Отже обліковуйте операції за договорами комісії правильно.

Також рекомендую вам прочитати статтю Варіанти обліку комісіонера за операціями комісійного договору, у якій розглянуто різні способи обліку операцій з продажу товарів у комісіонера.
Перелік використаних джерел.

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-VI.
 2. Закон України від 28.12.94 р. №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств».
 3. Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР «Про податок на додану вартість».
 4. Лист ДПАУ від 07.11.2000 р. №14724/7/15-1317
Комісійна торгівля. Облік операцій за комісійним договором у комітента та у комісіонера
1 (20%) 1 vote

22 Responses to Комісійна торгівля. Облік операцій за комісійним договором у комітента та у комісіонера

 1. Юлия:

  А як бути якщо з каси видаємо гроші Комітенту.????? Яка кореспонденція рах. і як взагалі вести облік якщо наша фірма на єдиному податку 10% (Комісіонер)

 2. Порядок ведення вашого обліку буде відрізнятися від того, що наведено у статті, тільки в частині операцій із ПДВ. Комітент, отримуючи від вас гроші за реалізований товар не матиме права на податковий кредит. Так само і у вас немає операцій із визнання податкового кредиту та податкових зобов’язань з ПДВ. Касса це 301 рахунок, в вашому випадку гроші списуються з нього.

 3. Оксана:

  Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, що робити в наступній ситуації: наше підприємство платник єдиниго податку за ставкою 10 %, ми перераховуєм комітенту заборгованість за реалізовані товари одразу з вирахуванням винагороди комітента. В який момент тоді комісіонеру відображати дохід, якщо окремо винагорода від комітента на наш рахунок не приходить? Дякую

 4. Все дуже просто. Ви відображаєте у себе дохід за першою із подій: або дата перерахування вам грошей за товар від покупця, або дата відвантаження вами товару покупцю. Те що комісійна винагорода одразу залишається у комісіонера повинно бути обов’язково оговорено у договорі комісії.

 5. Оксана:

  Дякую ще раз за відповідь!! І хочу запитати наступне: єдинники (10%) сплачують збір до Інноваційного фонду з суму винагороди за договором комісії? Якщо так, то в які терміни?
  Чи обовязково облік комісії у комісіонера має проходити зі застосуванням рах. 704?Якщо наше підприємство надає медичні (косметологічні) послуги, і реалізує комісійний товар своїм клієнтам через касу підприємства. Хіба не можна одразу після відображення реалізації товару (Дб 30 Кт 702), зменшити його на заборгованість перед комітентом (Дб 702 Кт 631), і сплатити комітенту його кошти (Дб 631 Кт 30 )? Наперед дуже вдячна за відповідь 🙂

 6. Оксана:

  Дякую ще раз за відповідь! І поясніть будь-ласка наспупне: якщо першою подією в нашого підприємства є оприбуткування грошей в касу підприємства від покупця товару,що буде вказуватись в графі 2 «Дата і номер касового та банківського документа» Книги обліку доходів і витрат. Адже ПКО виписаний на суму реалізації комісійного товару, а єдинники її до складу доходу, що оподатковується не включать.
  Ще одне: чи можна вести облік у комісіонера без застосування рах. 704. А одразу після оприбуткування грошей в касу підприємства (Кт 702), зменшити дохід на суму заборгованості (Дб 702 Кт 631). Чи це буде не правильно? Дякую

 7. Відповідь на ваші питання я опублікував у вигляді окремого посту. Ось ссилка

 8. Оля:

  Доброго дня ! Підкажіть будь ласка, я ФОП (фізичною особа підприємець), є платником єдиного податку, за видом діяльності 52.12.0 (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту), у мене є відділ біжутерії та аксесуарів в універмазі. У мене виникло таке питання, я хочу в цьому відділі приймати у людей під реалізацію їхні старі прикраси (так би мовити, комісійка прикрас), і коли я буду приймати ці прикраси, я буду заключати з ними договір, що прикраси отримані, під реалізацію. Питання: чи потрібно мені якось доповнювати свій основний вид діяльності побічним, якщо так, то яким. Буду вдячна за відповідь!

 9. У питаннях квед я не дуже сильний. Можу лише дати посилання на форум авторитетного бухгалтерського сайту, де це питання обговорювалося Комисионная торговля у СПД на ЕН

 10. Оля:

  Киньте пожалуйста, ещё раз ссылочку, а то не могу перейти по этой. Спасибо!

 11. buhgalteria.com.ua/fw2/index.php?topic=61.0

 12. Тетяна:

  Здрастуйте! Поясніть, будь-ласка,коли виникають податкові зобовязання з ПДВ у комітента, якщо кошти від покупця не отримав ні комісіонер, ні відповідно комітент.Згідно Вашої статті у випадку надходження коштів на 4 етапі,а у випадку не надходження коштів за відвантажений товар тривалий час як буде виглядати бух. операція у комітента (з точки зору податкового законодавства станом на 2010р)???.

 13. З 2011 року дата виникнення податкових зобовязань по оперціям передачі товарів у межах договорів комісії визначається за загальними правилами.

 14. Свєта:

  Доброго дня!

  Мене звати Світлана, я маю дитячий комісійний магазин і хотіла б до Вас звернутися за допомогою. Річ в тому, що на днях до мене прийшов представник з відділу справ споживачів і питав чи є у мене сертифікати якості чи відповідності на товар, бо десь через днів 10 прийдуть з перевіркою. Яким чином можна отримати ці сертифікати і де, і як це має виглядати, товар отримую ж кожен день і від різних людей? Заздалегідь вдячна.

 15. Ну сертифікати якості на ваш товар, ви, звичайно, ніде не отримаєте. Наскільки я розумію, це вживаний товар. Конретно я порадити вам у цій ситуації не можу нічого, можу лише дати ссилку на корисну статтю з цієї теми. http://arhitrade.com/education.php?Id=132

 16. Свєта:

  Велике дякую за допомогу.

 17. марія:

  Доброго дня.Я планую відкрити дитячий комісійний магазин.Я- підприємець — платник єдиного податку.Підскажіть як правильно вести облік. Чи нараховувати ПДФО при виплаті фізичним особам коштів за їх вживаний товар і в якому обсязі?Які оформляти при цьому документи? Як вести книгу Обліку доходів і витрат? Буду дуже вдячна за відповідь.

 18. Так, при виплаті фізичним особам доходів ви повинні утримувати податок на доходи фізичних осіб у розмірі 15% та подавати звіт за формою 1дф. Можна складати договір комісії або просто придумати якийсь акт приймання — передачі на комісію. У людей вам потрібно вимагати довідку щодо присвоєння ідентифікаційного коду платника податків. У книгу обліку доходів та витрат у графу доходу записуєте всю суму, яку ви отримуєте за товар.

 19. Мирослава:

  Весільними сукнями займаюсь дуже давно.На сьгоднішній день багато людей купують сукні, а потім не мають куди їх діти.Пропонують брати в них під реалізацію, а це якраз і получається комісійна торгівля.Прочитавши статтю вродіби трошки прояснилось як все організувати на комісію вживаний товар.Я хотіла запитатись:»Де можна знайть інформацію саме про весільні сукні % відрахування комісіонерові і % перебування товару у комісіонерові.Спасибі.Мирослава.

 20. весільні сукні нічим не відрізняються від інших товарів.
  Відсотки ви встановлюєте самостійно на свій розсуд.

 21. Ольга:

  Доброго дня, підкажіть будь ласка, підприємство є платкиком ЄП (10%) займаємся комісійною торгівлею автомобілів(виписуємо довідки рахунок) осн вид діяльності по КВЕД 2010 —- 45.11!!! Раніше було посередництво в торгівлі автомобілями. ЧИ можемо ми залишитися на ЄП? в 45.11 я так розумію входить посередництво? які можуть виникнути питання в податковій? в свідоцтві ЄП 2012 не вказан поки що вид діяльності

 22. Ганна:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, у 2013 році, який новий КВЕД на комісійний магазин, який продає одяг та інші товари у бувшому вжитку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *