Колективний договір на підприємстві. Особливості складання та укладення

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

Від наших читачів на лінію безкоштовних консультацій ми отримуємо безліч питань, пов’язаних з соціально-економічними виплатами працівникам підприємства. Найчастіше, наших читачів цікавить, чи може підприємство оплатити навчання дітей, виплатити допомогу на поховання, оплатити страховку життя співробітника або надати безкоштовну путівку на період відпустки? Як правило, такі виплати на підприємстві регулює колективний договір. Тож у цій консультації ми вирішили пояснити нашим читачам, що таке колективний договір, мета та порядок його укладення, а також строк його дії.

Законодавча основа укладення колективного договору

Необхідність укладення колективного договору, усіма організаціями та підприємствами всіх форм власності, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, вказана у статті 11 чинного Кзпп.

Читайте також Мобілізація та демобілізація ФОП. Як сплачувати податки та подавати звітність

Причому треба врахувати, що законодавчо передбачено право підприємства на укладення колективних договорів окремо для кожного структурного підрозділу підприємства, звичайно, в межах компетенції таких підрозділів, наприклад цехів.

У загальному випадку, передбачається, що колективний договір повинен бути укладений між власником підприємства або особою, яка покликана представляти інтереси власника (директором, керівником структурного підрозділу) і первинною профспілковою організацією на підприємстві, яка діє в межах повноважень, наданих їй трудовим колективом. У разі відсутності профспілкової організації на підприємстві, інтереси трудового колективу може представляти його звичайні представники, обрані простою більшістю голосів.

Зміст колективного договору

Стаття 13 чинного КзПП вказує на те, що зміст колективного договору визначається сторонами, що його уклали, у межах наданих їм повноважень.

На сторінках колективного договору обов’язково мають знайти відображення взаємні зобов’язання сторін у вирішенні виробничих, трудових і соціально-економічних питань на підприємстві. Зокрема ці питання можуть бути пов’язані з наступним:

 • зміна в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування і оплата праці, встановлення форм, система, розміри заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом)
 • режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;
 • умови та охорони праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
 • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Читайте також Часті питання під час закриття (ліквідації) приватного підприємництва

Даний перелік питань не є вичерпним і може бути доповнений і іншими гарантіями і соціально-економічними пільгами, які підприємство вирішить надати своїм співробітникам, з огляду на галузь економіки, у якій працює підприємство або кліматичні особливості місця знаходження підприємства, а може бути, особливі умови праці співробітників організації.

Необхідність укладення колективного договору

Якщо звернутися до першоджерела, а саме статті 2 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII (далі — Закон № 3356), в якій визначена сфера укладення колективних договорів, то можна зробити висновок, що ця норма є диспозитивною, тобто вона лише передбачає можливість і надає право укладати колективний договір на підприємствах, але нікого не зобов’язує до цього.

Причому, частина 7 статті 65 ГКУ передбачає, що на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Вимоги до змісту і порядок укладення колективних договорів визначаються законодавством про колективні договори.

Слова «повинен укладатися», використані в цій нормі, надають їй імперативний характер. Однак жодною нормою законодавства не визначено суб’єкти, на яких покладається виконання цієї вимоги, і не передбачено юридичної відповідальності за її невиконання.

Звертаємо особливу увагу наших читачів на те, що роботодавець не зобов’язаний ініціювати укладення колективного договору. В той же час статтею 17 Закону № 3356 передбачена відповідальність за ухилення від участі в переговорах. Відповідно до цієї норми на осіб, які представляють роботодавців чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в переговорах по укладанню, зміні або доповненню колективного договору, угоди, або навмисно порушили строк, визначений частиною третьою статті 10 Закону № 3356, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф до 10 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, і вони несуть також дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

Читайте також Зміна директора та головного бухгалтера. Покрокова інструкція. Частина 1

Колективні переговори

У відповідності зі статтею 10 Закону № 3356 укладенню колективного договору передують колективні переговори. Будь-яка із сторін не раніше, ніж за три місяці до закінчення строку дії колективного договору, угоди або у строки, визначені цими документами, письмово повідомляє інші сторони про початок переговорів. Інша сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.

Порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом № 3356.

У відповідності зі ст. 15 чинного Кзпп всі укладені колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Тобто простіше кажучи, всі підприємства сповіщають органи місцевої влади про те, що на підприємстві укладено колективний договір.

Реєстрація колективних договорів

Порядок проведення реєстрації колективних договорів відноситься до компетенції КМУ. На даний момент ці питання регулює Постанова КМУ «ПРО порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» від 13.02.2013 р. № 115.

Тут хотілося б звернути увагу наших читачів на те, що у статті 16 Кзпп говориться про те, що якщо умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і галузевими угодами становище працівників, то при реєстрації він буде визнаний недійсним.

Підписаний колективний договір вважається дійсним з моменту його підписання, якщо інше не передбачено в тексті самого колективного договору.

Термін дії колективного договору

Навіть якщо в укладеному договорі вказано термін його дії, то після закінчення цього строку, такий договір продовжує діяти доти, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено текстом договору.

Читайте також Зміна директора і головного бухгалтера. Покрокова інструкція. Частина 2

У разі, коли на підприємстві відбувається реорганізація, то колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який він укладений. Однак, його положення можуть бути переглянуті, природно, за взаємною згодою сторін, що його уклали.

Якщо підприємство змінило власника, то дія колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. Цей період дається сторонам на проведення переговорів щодо укладення нового колективного договору або доповнення новими нормами чинного документа.

У період проведення процедури ліквідації підприємства колективний договір продовжує діяти протягом всього строку цієї операції.

Згідно з частиною восьмою статті 9 закону № 3356 на новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, якщо не передбачено його реєстрацію. Однак це не означає, що сторони позбавлені права укладати колективний договір після закінчення зазначеного тримісячного строку.

Якщо одна із сторін письмово повідомила іншу про початок переговорів з укладення колективного договору, а інша сторона протягом семи днів після отримання цього повідомлення почала такі переговори, але в ході їх взагалі відмовилася від укладення запропонованого договору, то відповідно вона (її уповноважена особа) за таку відмову відповідальності за загальним правилом не несе, враховуючи правовий принцип свободи договору, який закріплений у статті 627 Цивільного кодексу України.

Читайте також Анулювання свідоцтва платника єдиного податку. Причини і наслідки і Анулювання свідоцтва платника єдиного податку. Причини та наслідки. Частина 2

Однак якщо ініціатором укладення колективного договору є трудовий колектив в особі відповідного представника, а роботодавець в ході переговорів відмовився від укладення такого договору, це може призвести до виникнення колективного трудового спору (конфлікту), оскільки згідно з пунктом «б» статті 2 Закону № 137 колективним трудовим спором (конфліктом) є також розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо укладення або зміни колективного договору.

Ну і нарешті, положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.

Контроль за виконанням норм колективного договору здійснюється безпосередньо сторонами, які його уклали у порядку, визначеному цим колективним договором.

Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати власнику або уповноваженому ним органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

Сторони, що підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання.

При поддержке: Посетите сало Lotus SPA spalotus.me и попробуйте услуги массажа, косметологии, обертывания, гальванотерапии, депиляции и многие другие, которые предлагают вам опытные мастера косметологи.

Колективний договір на підприємстві. Особливості складання та укладення
Оцініть статтю

One Response to Колективний договір на підприємстві. Особливості складання та укладення

 1. Лина:

  Подскажите пожалуйста, как правильно выйти из ситуации, с 01.09.16 приняла работника на минимальную з/п- 1450 грн., выдала аванс 600 грн. и оплатила налоги 21.09 и з/п 850 грн. 07.10. теперь поняла, что неправильно произвела начисление, но налоги оплачены по этим числам и с этих сум.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *