Книга обліку доходів та витрат платника єдиного податку 2015. Приклад заповнення та інструкція

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Податковий рік закінчився, а отже прийшов час подавати податкову декларацію платника єдиного податку, яка заповнюється на підставі даних, відображених у книзі обліку доходів платника єдиного податку. У цій статті будуть наведені відповіді на найбільш поширені питання з приводу ведення книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат платників єдиного податку, детально розглянутий порядок заповнення окремих граф книги, а також буде наведений приклад заповнення книги обліку доходів платника єдиного податку.

В залежності від статусу платника податку на додану вартість, який платник єдиного податку може мати а може і не мати, він веде книгу обліку доходів або книгу обліку доходів та витрат. Переважна більшість питань, що описані у цій статті, стосуються обох книг. Тому, для скорочення тексту, я буду називати обидві книги книгами обліку доходів та витрат. Коли якийсь момент буде стосуватися тільки якоїсь однієї книги, я буду додатково звертати на це увагу.

Яким нормативно-правовим документом затверджена книга обліку доходів і витрат платника єдиного податку?

Обов’язок ведення книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат платниками єдиного податку визначений статтею 296 Податкового кодексу.

Сама форма книги обліку доходів а також книги обліку доходів та витрат затверджена Наказом Міністерства фінансів «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» від 15.12.2011 № 1637 (далі – Наказ №1637).

Хто веде книгу обліку доходів а хто веде книгу обліку доходів та витрат?

Відповідь на це питання дає пункт 296.1 Податкового кодексу.

Книгу обліку доходів ведуть  платники єдиного податку першої, другої групи а також платники третьої та п’ятої групи, які не є платниками податку на додану вартість (пункт 296.1.1 ПКУ).

Книгу обліку доходів та витрат ведуть підприємці, що перебувають на третій та п’ятій групі та є платниками податку на додану вартість.

Чим відрізняються книга обліку доходів та книга обліку доходів та витрат?

Книга обліку доходів та книга обліку доходів та витрат відрізняються одним розділом. У книзі обліку доходів є тільки один розділ «Доходи». Він абсолютно ідентичний розділу «Доходи» з книги обліку доходів та витрат.

У книзі обліку доходів та витрат, окрім розділу «Доходи» є також і розділ «Витрати», якого немає у книзі обліку доходів. Єдиною відмінністю по внесенню записів до обох книг є те, що у книзі обліку доходів та витрат зазначаються суми без урахування податку на додану вартість, який не включається до доходів та витрат платника єдиного податку відповідно до пункту 292.11 Податкового кодексу.

Де отримати та як зареєструвати книгу обліку доходів та витрат?

Книгу обліку доходів та витрат платника єдиного податку можна купити в магазині, а можна виготовити самостійно. Головне, щоб книга відповідала формі, встановленій у Наказі №1637. Придбану або виготовлену самостійно книгу треба обов’язково зареєструвати у податковій службі.

Відповідно до пункту 2 Наказу №1637 прошнурована та пронумерована книга безоплатно реєструється у податковій службі за основним місцем обліку підприємця.

Строки реєстрації книги обліку доходів та витрат підприємців платників єдиного податку ніде не прописані, але на практиці, вони складають 2 – 3 робочі дні. Головне, надати книгу на реєстрацію із заявою у двох екземплярах та отримати на своєму екземплярі відмітку про отримання книги. Так ви будете впевнені, що ваша книга обліку не загубиться у просторах податкової інспекції.

Чи можна вести книгу обліку доходів та витрат ФОП платника єдиного податку в електронному вигляді?

На сьогоднішній день, можливість ведення електронної книги обліку доходів та витрат для підприємців на єдиному податку на передбачена. Робити записи треба тільки у паперову книгу, яка попередньо була зареєстрована у податковій службі.

Яким кольором має бути ручка, якою вносяться записи у книгу обліку доходів та витрат?

Згідно пункту 3 Наказу №1637 записи у книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. Хоч в законодавстві немає визначення терміну «темний колір ручки», на практиці, при перевірках (коли вже ні до чого причепитися) податкові інспектори накладають штраф за неналежне ведення книги, якщо до неї вносяться записи не синьою або чорною пастою. Тому, рекомендується вести книгу чорною або синьою ручкою.

Як виправляти помилки у книзі обліку доходів та витрат?

Відповідно до пункту 3 Наказу №1637 у разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку. Більше інформації про те, як саме виправляти помилки у книзі обліку доходів та витрат у Наказі №1637 немає. Є консультація податкової служби у Базі знань ЗІР (текст читайте тут), але у цій консультації просто цитуються норми Наказу №1637 і нічого більше.

У зв’язку з цим рекомендується користуватися загальними правилами виправлення помилок у бухгалтерському обліку, прописаними у пункті 4.2 Наказу Мінфіну 24.05.1995 №88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»: «неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.»

Коли треба вносити записи у книгу обліку доходів?

Згідно пункту 5 Наказу №1637 записи у книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід:

 1. Кошти надійшли на поточний рахунок.
 2. Кошти отримані готівкою.
 3. Сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
 4. Безоплатно отримано товари, роботи, послуги.

Чи треба ставити нулі у дні, коли дохід не отримувався?

Як видно з пункту 5 Наказу №1637, записи у книгу обліку доходів та витрат здійснюються тільки у той день, в якому отримувався дохід. Тобто, коли дохід не отримувався, записи робити не треба і нулі ставити не потрібно. Також читайте цю консультацію податкової служби по даному питанню.

Як у книзі обліку доходів та витрат платника єдиного податку підбиваються підсумки?

Порядок підбиття підсумків у книзі обліку доходів та витрат підприємців на єдиному податку прописаний у пункті 4 Наказу №1637. Підсумки підбиваються за місяць, квартал, рік.

Тобто, незважаючи не те, що податкова декларація платника єдиного податку (третьої або п’ятої групи) заповнюється щоквартально наростаючим підсумком, у книзі обліку доходів та витрат не можна підбивати підсумки за півріччя та три квартали, оскільки на це немає вказівки у порядку ведення книги.

Як заповнюються графи книги обліку доходів ФОП платника єдиного податку

Графа 1 – дата запису (коли треба вносити записи, було описано вище).

Графа 2 – сума отриманого доходу від діяльності за основною ставкою.

Графа 3 – сума повернених коштів за товари, роботи, послуги чи передоплати.

Графа 4 – у цій графі зазначається різниця між графою 2 та графою 3.

Графа 5 – вартість безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг, якщо такі отримувалися у звітному періоді.

Графа 6 – сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Графа 7 – у цій графі зазначається сума граф 4, 5 та 6.

Графа 8 – відображається вид доходу, що оподатковується за підвищеною ставкою (якщо такі доходи отримувалися).

Графа 9 – сума доходу, що оподатковується за підвищеною ставкою.

До доходів, що оподатковуються по підвищеній ставці для заповнення граф 8 та 9 відносяться:

 1. Дохід, отриманий від діяльності не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку (для першої та другої групи).
 2. Дохід, отриманий при застосуванні способу розрахунків, відмінного від грошового (бартер, електронні гроші, тощо).
 3. Дохід від діяльності, які не дають право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Скільки часу треба зберігати книгу після того, як вона закінчилася?

Відповідно до пункту 8 Наказу №1637 книга зберігається у платника податку протягом 3 років після виконання останнього запису. Проте, слід звернути увагу, що Податковим кодексом, який є більш значущим документом по відношенню до Наказу №1637, встановлені дещо інші строки, які є довшими.

Відповідно до пункту 44.3 ПКУ документи, які використовуються для складання податкової звітності, повинні зберігатися протягом 1095 днів з дня подання податкової звітності, для заповнення якої вони були використані.

Наприклад, останній запис у книгу обліку доходів та витрат був зроблений 5 січня 2015 року. Відповідно, ця книга буде використовуватися для складання звітності за 2015 рік. Податкова декларація за 2015 рік подана 1 лютого 2016 року. Отже, тільки з цього моменту треба починати відлік 1095 днів, протягом яких треба зберігати книгу.

ФОП змінив прописку. Чи треба реєструвати нову книгу обліку доходів та витрат?

Якщо зміна прописки підприємця платника єдиного податку пов’язана зі зміною адміністративного району, то, відповідно такий підприємець стає на податковий облік до нової податкової інспекції. Відповідно, треба реєструвати нову книгу. Докладніше про це читайте у цій консультації податкової служби.

Якщо місце проживання змінюється в межах одного району, то реєструвати нову книгу обліку доходів та витрат не треба.

Чи треба реєструвати окрему книгу обліку доходів та витрат на найманого працівника?

Реєструвати окрему книгу обліку доходів та витрат на найманого працівника не треба. Детальніше читайте у цій консультації від податкової служби.

ФОП на єдиному податку здійснює декілька видів діяльності. Скільки книг треба вести?

Приватний підприємець на єдиному податку веде одну книгу обліку доходів та витрат незалежно від того, скільки видів діяльності він здійснює. Детальніше читайте у цій консультації податкової служби.

ФОП на єдиному податку втратив книгу обліку доходів та витрат. Що робити?

З приводу цього питання у Базі знань ЗІР є детальна консультація (текст консультації читайте тут) відповідно до якої, у разі втрати книги обліку доходів та витрат підприємець повинен:

 1. У п’ятиденний строк з дня втрати письмово повідомити податкову службу про таку подію (пункт 44.5 ПКУ).
 2. У строк 90 днів відновити втрачені документи (пункт 44.5 ПКУ).
 3. Подати заяву про втрату книги до органів внутрішніх справ (п.10 р.6 Положення від 24.05.1995 №88).

Яка відповідальність застосовується до ФОП платника єдиного податку за втрату книги обліку доходів та витрат?

Відповідно до вже наведеної консультації податкової служби у разі недотримання підприємцем вимог пункту 44.5 Податкового кодексу, до нього застосовується наступна відповідальність:

 1. Штраф 510 грн. за перше порушення та 1020 грн. за друге протягом року порушення після застосування відповідальності (пункт 121.1 ПКУ).
 2. Адміністративний штраф до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 136 грн.) (стаття 164 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Як заповнювати книгу обліку доходів та витрат? У гривнях з копійками чи просто у гривнях без копійок?

Ані у Податковому кодексі ані у Наказі №1637 немає прямої вказівки на те, як саме заповнювати книгу обліку доходів та витрат, у гривнях з копійками чи просто у гривнях. Проте у формі самої таблиці біля назв відповідних колонок зазначено «грн.». Виходячи з цього, податкова служба прийняла позицію, що фізичні особи підприємці платники єдиного податку повинні заповнювати книгу обліку доходів та витрат у гривнях без копійок з округленням за загальновстановленими правилами (консультацію податкової служби читайте тут).

Умови прикладу заповнення книги обліку доходів ФОП платника єдиного податку

01.02.2015

Відвантажено товари на суму 1000 грн. Гроші за товари ще не отримано.

03.02.2015

Отримано кошти 1000 грн. за реалізовані першого числа товари.

05.02.2015

Отримано передоплату 5000 грн. за ще не відвантажені товари.

07.02.2015

1. Реалізовано товари на суму 10 000 грн. та отримано за них кошти.

2. Покупець, який перерахував передоплату п’ятого числа, вирішив розірвати договірні відносини та підприємцю довелося повернути передоплату 5000 грн.

08.02.2015

Підприємець отримав товари від іншого підприємця за договором дарування на суму 2000 грн.

10.02.2015

У рахунок оплати за відвантажені товари підприємець отримав електронні гроші на суму 3000 грн.

Приклад заповнення книги обліку доходів 2015 ФОП платника єдиного податку

01.02.2015

У книзі обліку доходів записи не робляться, оскільки гроші за товари не були отримані.

03.02.2015

У графу 2 прямує сума 1000 грн. Відповідно, оскільки інших операцій у цей день не було, сума 1000 грн. відображається також і в графах 4 та 7.

05.02.2015

Отримана попередня оплата є доходом для платника єдиного податку. Тому, сума 5000 грн. відображається у графах 2, 4 та 7.

07.02.2015

Дохід в розмірі 10 000 грн. відображається у графі 2.

Сума повернутої попередньої оплати 5000 грн. відображається у графі 3.

Сума у графі 4 визначається як різниця між графою 2 та 3.

08.02.2015

Сума безоплатно отриманих товарів по договору дарування прямує до графи 5.

10.02.2015

У графі 8 зазначаємо вид доходу «Дохід, отриманий при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у п.291.6 ПКУ.» У графі 9 зазначаємо суму 3000 грн. Слід звернути увагу, що у випадку отримання доходу у негрошовій формі фізична особа – підприємець втрачає право на застосування спрощеної системи оподаткування та зобов’язана перейти на загальну систему відповідно до пункту 298.2.3 Податкового кодексу.

При поддержке: Занимаетесь продажей автостекол и не можете найти себе нормального и надежного поставщика? На этой странице автостекла оптом представлена информация и цены об одном из самых надежных и выгодных поставщиков.

Книга обліку доходів та витрат платника єдиного податку 2015. Приклад заповнення та інструкція
5 (100%) 1 vote

5 Responses to Книга обліку доходів та витрат платника єдиного податку 2015. Приклад заповнення та інструкція

 1. Анна:

  Подскажите, пожалуйста, если человек был на общей системе, в апреле этого года перешел на ед.налог, 2 группа, и в августе снова на общую систему, ему нужно вести 2 книги или достаточно в одной и той же делать записи?

 2. Валентина:

  Добрый день, подскажите, при внесении сумм в графу №2 в книгу доходов (ФОП 3я группа 5%) есть необходимость разделять вырученные наличные и отдельно безналичные (разными строками)? Или просто их плюсуем? Благодарю за ответ.

 3. Анастасия:

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у меня не стабильные доходы, например, в апреле, потом в октябре, а потом в ноябре, необходимо ли мне подводить в книге все равно итоги по каждому месяцу и кварталам? И как это правильно сделать?

 4. Дмитрий:

  Спасибо за полезные статьи, подскажи пожалуйста, стоит ли вносить в книгу дохода (ФОП, единый налог, 2 группа) средства которые люди сбрасывают на карту физ лица (хоть средства и за товар)? Заранее благодарю!

 5. Юлия:

  Доброго дня. Я нещодавно вiдкрила магазин ( продуктовий) .В податковiй зареестрованi книги КОРО i обдлiк доходiв, як саме i що саме вносити в книгу доходiв менi не розказала.Сюди записувати виручку за кожен день? i чи з усього товару чи тiльки з того який кодований по касовому аппарату ( по кас.ап.у мене iде тiльки алкоголь) Вибачте за таке питання, але менi зовсiм не ясно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.55MB/0.00036 sec