Індексація заробітної плати за жовтень 2016 року. Таблиця та інструкція

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Законодавством України в разі росту споживчих цін в країні передбачена обов’язкова індексація доходів населення. Індексацію зобов’язані проводити підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також фізичні особи, що використовують працю найманих працівників. Ненарахування індексації тягне за собою чималі штрафні санкції, тож в котрий раз ми вирішили нагадати основні нюанси нарахування індексації в жовтні.

Нормативні документи для індексації заробітної плати за жовтень 2016

Як і раніше, в жовтні 2016 року для обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та визначення сум індексації заробітної плати потрібно керуватися нормами «Порядку проведення індексації грошових доходів населення», затвердженого Постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 та Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. №1282-XII.

Читайте також Як користуватися таблицями індексації при різних базових місяцях (місяць прийняття на роботу та місяць підвищення зарплати)

Коли потрібно проводити індексацію?

Відповідно до п.1 Порядку 1078 індексація заробітної плати та інших доходів населення проводиться у випадку, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103 відсотка.

Індекс інфляції щомісяця обчислюється Держстатом та публікується не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому в офіційному виданні опубліковано індекс споживчих цін. Таким чином в жовтні індексація проводиться виходячи з індексу споживчих цін за серпень 2016 року. Цей показник склав 99,7%. Оскільки індекс споживчих цін не перевищив порогу індексації, тож розміри індексації, що належить до сплати в жовтні, залишилися на рівні попереднього місяця.

Порядок проведення індексації за жовтень 2016 року

Індексації підлягають грошові доходи громадян, які отримані на території України в національній валюті та не мають разового характеру. Індексація заробітної плати проводиться в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на момент нарахування. В жовтні 2016 року прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений на рівні 1450 грн.

Частина доходу, що перевищує прожитковий мінімум не підлягає індексації Тобто якщо працівнику в жовтні нараховано 4200 грн, індексація нараховується лише на 1450 грн.

В разі, якщо працівник за причини відпустки, хвороби, праці в умовах скороченого робочого часу та інших причин не відпрацював встановлену за посадою місячну норму тривалості робочого часу, індексація визначається у межах повного робочого часу та виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Приклад. В жовтні при нормі робочого часу 159 годин, працівник відпрацював лише 112 годин. Базовий місяць – січень 2015 року. В жовтні працівнику за повний місяць повинні нарахувати 667 грн. Індексація за фактично відпрацьований час становить:

Читайте також Простий приклад розрахунку індексації заробітної плати для України

667 грн : 159 годин * 112 годин = 469,84 грн.

Особам, яка працюють за сумісництвом, індексація доходів від роботи за сумісництвом проводиться на підставі довідки з основного місця роботи у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи.

Сума індексації грошових доходів громадян визначається шляхом множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Визначення базового місяця для розрахунку індексації

Незважаючи на те, що в оновленому Порядку 1078 відсутній термін «базовий місяць» бухгалтери продовжують користуватися саме цим поняттям. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється починаючи з місяця підвищення посадових окладів. Саме цей місяць стає базовим. Слід зауважити, що якщо відбулося підвищення лише окремих складових зарплати, а саме надбавок за складну та напружену працю, розміру вислуги, доплати за шкідливі умови праці та інших – базовий місяць залишається незмінним.

Відповідно до п. 10.2 Порядку 1078 для працівників, яких переведено на іншу посаду на тому самому підприємстві, або переведено на роботу на інше підприємство, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник. Тобто для таких працівників базовим вважається місяць, наступний за місяцем останнього підвищення посадового окладу за займаємою посадою незалежно від дати прийняття працівника на роботу або його переведення. Ці норми вступили в силу з 01.12.2015 р.

Індексація доходів у разі підвищення посадових окладів

У разі підвищення посадових окладів значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається збільшення, приймається за 1 або 100 відсотків, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення посадових окладів.

Читайте також Індексація заробітної плати. Індекси, розрахунок коефіцієнтів, таблиці, калькулятори та всі всі всі

Якщо розмір підвищення заробітної плати з урахуванням всіх її складових перевищує розмір індексації, яка повинна була бути виплачена в цьому місяці, індексація не нараховується до наступного перевищення порогу індексації.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу. Ця величина є фіксованою та виплачується до наступного підвищення посадових окладів разом з поточною індексацією.

Приклад 1. Працівниця. повинна в жовтні 2016 р отримати 1016,45 грн. індексації. В жовтні 2016 року відбулось підвищення посадового окладу на 700 грн, та надбавка за інтенсивну працю зросла на 350 грн. Сума підвищення зарплати з у рахуванням всіх складових перевищує розмір індексації, тому індексація в жовтні не виплачується. Жовтень встановлюється базовим місяцем. Працівниця не буде отримувати індексацію до моменту перевищення коефіцієнту інфляції 103%.

Приклад 2. Працівник. отримує індексацію в розмірі 667 грн. В жовтні 2016 року відбулось підвищення посадового окладу на 500 грн. Оскільки оклад підвищується на суму, що не перевищує розміру індексації, то працівнику повинна бути виплачена індексація в меншому розмірі, а саме:

667 грн. – 500 грн. = 167 грн. – фіксований розмір індексації, який сплачується до наступного підвищення посадових окладів незалежно від розміру індексу споживчих цін.

Таблиця коефіцієнтів індексації за жовтень 2016

Коефіцієнт індексації розраховується шляхом перемноження індексів приросту споживчих цін за відповідний період. Але такі розрахунки займають забагато часу. Для зручності бухгалтерів ми наводимо готову таблицю з розрахованими коефіцієнтами індексації заробітної плати за жовтень. Завантажити таблицю можна за цим посиланням.

Користування таблицями коефіцієнтів індексації для різних базових місяців має свої особливості.

Для працівників, що працюють на підприємстві певний час, базовим є місяць останнього підвищення посадових окладів. Для визначення коефіцієнту індексації потрібно знайти місце перетину рядка з назвою базового місяцю та колонки з зазначенням місяцю розрахунку індексації, в нашому випадку – жовтень 2016 року.

Читайте також Детальніше про фіксовану індексацію на прикладах

Для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, а також переведено на роботу на інше підприємство, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку потрібно знайти місце де перетинаються рядок з назвою місяця, що є наступним за місяцем підвищення заробітної плати за посадою, яку займає працівник, з колонкою з назвою місяця, за який проводиться індексація – жовтень 2016 року.

Приклад розрахунку індексації заробітної плати за жовтень 2016 року

Приклад 1.

Працівниці останній раз підвищували заробітну плату в грудні 2015 року. В таблиці знаходимо коефіцієнт, який знаходиться на перетині рядка «грудень 2015 р». і стовпця «жовтень 2016 р.». Коефіцієнт індексації дорівнює 5,1; прожитковий мінімум в жовтні – 1450 грн.

Визначимо розмір індексації:

Індекс. = 1450,00 грн. * 5,1 :100 = 73,95 грн.

Читайте також Постанова КМУ №526 від 13.06.2012. Індексація заробітної плати за новими правилами

Приклад 2.

Працівниця прийнята на роботу з 01.09.2016 року. Останній раз за займаємою посадою оклад підвищувався в травні 2015 року, відповідно базовий місяць – червень 2015 року. Скориставшись таблицею індексації визначимо коефіцієнт індексації – 7.

Індексація за жовтень дорівнює:

Індекс. = 1450,00 грн. * 7 :100 = 101,50 грн.

При поддержке: Для того чтобы бассейн, построенный у вас во дворе прослужил действительно долго, его должны строить профессионалы. Строительство бассейнов в Санкт Петербурге — это профильная услугу компании Альянс Пул. Огромный опыт накопившийся за 15 лет работы позволит выполнить работу максимально качественно.

Індексація заробітної плати за жовтень 2016 року. Таблиця та інструкція
Оцініть статтю

One Response to Індексація заробітної плати за жовтень 2016 року. Таблиця та інструкція

  1. Любов:

    Як нарахувати індексацію за жовтень 2016р.,якщо вишли з дикретної відпустки в жовтні 2016р. а заробітна плата підвищувалась в травні 2016р., а в дикретну відпустку пішла в вересні 2013р.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *