Податки > Бухгалтерський облік > Індексація заробітної плати за вересень 2016. Таблиця та інструкція

Індексація заробітної плати за вересень 2016. Таблиця та інструкція

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

При поддержке: При производстве больших партий товара возникает вопрос эффективного и быстрого способа наклеивания этикеток, ведь это тоже важная часть технологического процесса. Аппликаторы самоклеющейся этикетки от компании Пищемаш позволит увеличить скорость производства. Читайте подробнее на сайте.

Індексація доходів в нашій країні являється важливою складовою заробітної плати, тож в котрий раз ми вирішили нагадати основні нюанси нарахування індексації в вересні.

Нагадаємо, що нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації. Сума індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Законодавча база для індексації заробітної плати за вересень 2016

Протягом кількох останніх місяців не було внесено жодних змін в нормативні документи, що стосуються індексації, тож при нарахуванні індексації за вересень, як і раніше, потрібно керуватися нормами Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 та Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. №1282-XII.

Читайте також Як користуватися таблицями індексації при різних базових місяцях (місяць прийняття на роботу та місяць підвищення зарплати)

Коли потрібно проводити індексацію?

Індексація заробітної плати та інших доходів населення проводиться у випадку, якщо величина індексу споживчих цін перевищила 103%.

Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін. Оскільки офіційний індекс інфляції обчислюється Держстатом кожний місяць та публікується не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, то в вересні індексація проводиться виходячи з індексу інфляції за липень 2016 року, який склав 99,9%. Індекс інфляції не перевищив порогу індексації, тож сподіватися на збільшення розміру індексації у вересні не приходиться.

Методика проведення індексації

Індексації підлягають грошові доходи громадян, які не мають разового характеру. Індексація заробітної плати проводиться в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на момент нарахування. Станом на 1 вересня 2016 року прожитковий мінімум для працездатної часини населення встановлений на рівні 1450 грн.

Частина доходу, що перевищує прожитковий мінімум не підлягає індексації Тобто якщо особі в вересні нараховано 3800 грн, індексується лише 1450 грн.

В разі, якщо працівник за якихось обставин (відпустка, хвороба, скорочений робочий тиждень тощо) не відпрацював повний місяць, індексація визначається у межах повного робочого часу та виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Приклад. В вересні при нормі робочого часу 22 робочих дні працівник відпрацював лише 8 днів. За вересень він повинен був отримати індексацію в розмірі 1016,45 грн. Індексація за фактично відпрацьований час становить:

1016,45 грн : 22 дні * 8 днів = 369,62 грн.

Читайте також Простий приклад розрахунку індексації заробітної плати для України

Сума індексації грошових доходів громадян визначається шляхом множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Як визначити базовий місяць

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється починаючи з базового місяця.

Незалежно від суми підвищення, місяць в якому були підвищені посадові оклади, стає базовим.

Відповідно до п. 10.2 Порядку 1078 для працівників, яких переведено на іншу посаду на тому самому підприємстві, або переведено на роботу на інше підприємство, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник. Тобто для таких працівників базовим вважається місяць, наступний за місяцем останнього підвищення посадового окладу за займаємою посадою незалежно від дати прийняття працівника на роботу або його переведення. Ці норми діють лише для осіб прийнятих або переведених на іншу посаду після 01.12.2015 р.

Для осіб, переведених на іншу посаду або прийнятих на роботу до 01 грудня, та яким не підвищували оклади, базові місяці залишилися незмінними: місяць переводу на посаду, та місяць, що передує прийому на роботу.

Постановою КМУ № 1013 09 грудня 2015 року від було рекомендовано підвищити з 01 грудня 2015 року посадові оклади працівникам так, щоб розмір підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі для кожного працівника у грудні 2015 р. перевищив суму індексації, яку йому повинні були виплатити у грудні 2015 року. Працівники підприємств, які не знайшли кошти на підвищення зарплати, опинилися в нерівних умовах.

Приклад. Останнє підвищення посадових окладів на підприємстві відбулося в квітні 2013 року.

Володченко Т.П. був прийнятий на роботу в листопаді 2015 р. Базовим місяцем в цьому випадку буде місяць, що передує прийому на роботу – тобто жовтень 2015 року.

Читайте також Індексація заробітної плати. Індекси, розрахунок коефіцієнтів, таблиці, калькулятори та всі всі всі

Степанова Т.С. прийнята на роботу на це ж підприємство в вересні 2016 року. Для працівниці базовим буде травень 2013 року – місяць, наступний за місяцем підвищення посадових окладів.

Бондарчук С.І. був переведений на іншу осаду зі збільшенням окладу в серпні 2015 року, для нього базовим став серпень 2015 року. Богданов С.М. був переведений на таку ж посаду в вересні 2016 року. Для цього працівника базовим місяцем буде травень 2013 року – місяць, наступний за підвищенням окладу за новою посадою.

Як проводиться індексація у разі підвищення посадових окладів

У разі підвищення тарифних ставок значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення посадових окладів. Підвищення розміру лише якоїсь складової зарплати, а саме вислуги, надбавки, шкідливості без підвищення окладу не є підставою для визначення нового базового місяця.

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу з урахуванням всіх складових зарплати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

Приклад 1. Власова М.О. повинна в вересні 2016 р отримати 559,70 грн. індексації. В вересні 2016 року відбулось підвищення посадового окладу на 600 грн. Сума підвищення перевищує розмір індексації, тому індексація в вересні не виплачується. Вересень встановлюється базовим місяцем. Працівник не буде отримувати індексацію до моменту перевищення коефіцієнту інфляції 103%.

Читайте також Детальніше про фіксовану індексацію на прикладах

Приклад 2. Турубалко Р.А. отримує індексацію 1016,45 грн. В вересні 2016 року відбулось підвищення посадового окладу на 500 грн. Оскільки оклад підвищується на суму, що не перевищує розміру індексації, то працівнику повинна бути виплачена індексація в меншому розмірі, а саме:

1016,45 грн. – 500 грн. = 516,45 грн. – фіксований розмір індексації, який сплачується до наступного підвищення посадових окладів незалежно від розміру індексу споживчих цін.

Скачати таблицю індексації за вересень 2016

Для зручності обчислення індексації на підприємствах, де працівникам встановлені різні базові місяці, всі індекси приросту споживчих цін об’єднані в таблицю. Скачати таблицю з розрахованими коефіцієнтами індексації можна за цим посиланням.

Як користуватися таблицями індексації?

Користування таблицями коефіцієнтів індексації для різних базових місяців має свої особливості.

Для визначення коефіцієнту індексації для працівників, які давно працюють на підприємстві, потрібно знайти місце перетину рядка з назвою місяцю останнього підвищення посадових окладів та колонки з зазначенням місяцю розрахунку індексації, в нашому випадку – вересень 2016 року.

Для працівників, які були прийняті на роботу до 01.12.2015 року та їм жодного разу не підвищували посадові оклади, базовим вважається місяць, що передує місяцю прийому на роботу. Щоб визначити коефіцієнт індексації в таблиці потрібно знайти місце де перетинаються рядок з назвою місяця, що передує місяцю прийняття співробітника на роботу з колонкою, де позначена назва місяця – вересень 2016 р.

В разі, якщо працівник був прийнятий або переведений на посаду після 01.12.2015 року, то щоб визначити потрібний коефіцієнт індексації, треба знайти перетин рядка з назвою місяця, що є наступним за місяцем підвищення заробітної плати за посадою, яку займає працівник, з колонкою з назвою місяця, за який проводиться індексація – вересень 2016 року.

Читайте також Постанова КМУ №526 від 13.06.2012. Індексація заробітної плати за новими правилами

Приклад 1.

Томчук П.С. останній раз підвищували заробітну плату в березні 2016 року. В таблиці знаходимо коефіцієнт, який знаходиться на перетині рядка «березень 2016 р». і стовпця «вересень 2016 р.». Коефіцієнт індексації дорівнює 3,5, прожитковий мінімум в вересні – 1450 грн.

Визначимо розмір індексації:

Індекс. = 1450,00 грн. * 3,5 :100 = 50,75 грн.

Приклад 2.

Петровська І.П. прийнята на роботу з 01.09.2016 року. Останній раз за займаємою посадою оклад підвищувався в грудні 2014 року, відповідно базовий місяць – січень 2015 року. Скориставшись таблицею індексації визначимо коефіцієнт індексації – 46.

Індексація за вересень дорівнює:

Індекс. п. = 1450,00 грн. * 46 :100 = 667,00 грн.

Індексація заробітної плати за вересень 2016. Таблиця та інструкція
Оцініть статтю

One Response to Індексація заробітної плати за вересень 2016. Таблиця та інструкція

  1. Таня:

    Доброго дня будь ласка пiдкажiть як визначити базовий місяць для працівників,які прийняті після 01.01,17 місяця підвищення посадових окладів та якщо у працівника індивідуально змінився оклад,через те,що у нього піднялась категорія у квітні.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend

MAXCACHE: 0.93MB/0.00073 sec