Індексація заробітної плати за вересень 2015 року. Таблиця та інструкція

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

Оскільки керівництво країни не поспішає індексувати доходи населення, а роботодавець змушений це робити (його поставили в такі законодавчі рамки), то питання проведення індексації заробітної плати викликає жвавий інтерес з місяця в місяць, як з боку бухгалтерів, які цю індексацію розраховують та сплачують, так і з боку звичайних громадян, які хотіли б отримувати (і бажано у більшому розмірі). Тому, сьогодні знову торкнемося основних питань, які стосуються індексації заробітної плати у вересні 2015 року.

На нашому сайті також є інші статті на тему індексації, з якими варто ознайомитися:

Нормативні документи щодо індексації за вересень 2015

Почнемо, як правило, з двох нормативно-правових актів, в яких розглянуті всі аспекти нарахування та виплати індексації заробітної плати в Україні:

  • Закон України від 3 липня 1991 року № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення» (далі-Закон про індексацію).
  • Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі-Порядок №1078).

Слід врахувати, що перший з цих законодавчих актів встановлює законодавчу основу для проведення індексації заробітних плат в Україні, а другий стосується практичних аспектів нарахування індексації заробітної плати в тій чи іншій ситуації.

Обов’язок проведення індексації заробітної плати та джерела її фінансування

Згідно зі статтею 1 Закону про індексацію, індексацію заробітних плат в Україні зобов’язані здійснювати всі роботодавці, які використовують працю найманих працівників, незалежно від форми власності підприємства, включаючи приватних підприємців.

Крім того, індексація заробітних плат проводиться за рахунок власних коштів роботодавця, що використовує найману працю, а відповідно з Порядком №1078, виплата індексації проводиться в ті ж терміни, що передбачені на підприємстві для виплати заробітної плати.

Яка частина заробітної плати підлягає індексації

Відповідно до чинного законодавства індексації підлягає будь-яка заробітна плата, незалежно від її розміру. Проте розмір заробітної плати має вирішальне значення для визначення тієї частини заробітної плати, яка буде проіндексована роботодавцем.

Так, на даний момент, українське законодавство передбачає індексацію заробітних плат в межах прожиткового мінімуму. Значить, якщо заробітна плата українця менша або дорівнює прожитковому мінімуму, встановленому для працездатних осіб (на сьогодні 1378 грн.), то вона індексується повністю. Якщо ж заробітна плата перевищує прожитковий мінімум, то вона індексується тільки в його межах, тобто тільки 1378 грн.

Умови для проведення індексації заробітних плат в Україні

Чинне законодавство України дозволяє індексувати заробітну плату не кожен місяць, а тільки в тих з них, коли індекс приросту споживчих цін буде рівною або перевищить 101%.

Що таке індекс приросту споживчих цін?

Індекс споживчих цін, або індекс інфляції – це показник, який характеризує зміни загального рівня цін на товари і послуги, які купуються населенням для невиробничого споживання.

Даний показник щомісяця розраховується міністерством статистики України на підставі отриманих ними статистичних спостережень і фактично відображає рівень інфляції в країні. Оприлюднення значення цього індексу проводиться на сайті міністерства, а так само в офіційних періодичних виданнях не пізніше 10 числа місяця, наступного за тим, для якого він публікується.

На підставі цих індексів проводиться нарахування індексації заробітних плат в Україні.

Зверніть увагу, що в силу об’єктивних причин публікація цього показника здійснюється з певною затримкою. Станом на 1 вересня 2015 в розпорядженні бухгалтера знаходиться тільки значення зростання індексу споживчих цін за липень 2015 року, який був опублікований до 10 серпня 2015 року. Саме цей показник потрібно використовувати для проведення розрахунку індексації заробітної плати за вересень 2015 року. Як бачимо, затримка становить два місяці, тому при розрахунку індексації за вересень 2015 року ми будемо використовувати індекс приросту споживчих цін за липень 2015 року.

У відповідності з механізмом проведення індексації заробітних плат в Україні, який описаний в Порядку №1078, розрахунок приросту індексу споживчих цін здійснюється індивідуально для кожного працівника, починаючи з базового місяця.

Як визначити базовий місяць при розрахунку індексації зарплати за вересень 2015?

Базовий місяць визначається індивідуально для кожного співробітника. Інформація про базовий місяць для кожного працівника заноситься в його особисту картку і зберігатиметься там аж до наступної зміни.

На даний момент в Порядку №1078 існує два підходи для визначення базового місяця:

  • Для новоприбулих працівників базовим вважається місяць, що передує його прийому на роботу. Наприклад, якщо працівник був прийнятий на роботу у вересні 2014 року, то базовим для нього є серпень 2014 року.
  • Для працівників, які вже перебувають у штаті підприємства, базовим вважають місяць, в якому йому останній раз підвищувалася заробітна плата. Причому сума підвищення заробітної плати значення не має.

Тут не зайвим буде нагадати, що в базовому місяці зарплата працівника не індексується взагалі, а починаючи з наступного місяця, він знову отримує право на індексацію його заробітної плати. Докладніше про визначення базового місяця для співробітників читайте в статті Як користуватися таблицями індексації при різних базових місяцях (місяць прийняття на роботу та місяць підвищення зарплати)

Формула для розрахунку індексації зарплати за вересень 2015

Для визначення суми, яку потрібно нарахувати та виплатити у вигляді індексації заробітної плати у вересні 2015 року, використовується формула:

І = Ді * ІСЦ, де

Ді — сума доходу у вигляді заробітної плати, яка підлягає індексації, грн;

ІСЦ — індекс приросту споживчих цін, розрахований індивідуально для цього співробітника,%;

І — сума індексації заробітної плати, що підлягає нарахуванню і виплаті, грн.

Фіксована індексація

Це один з видів індексації заробітної плати. Право на одержання фіксованої індексації отримує співробітник, якому підвищили заробітну плату в сумі меншій, ніж можлива індексація в цьому ж місяці.

На жаль, на практиці бухгалтери часто стикаються з тим, що збільшення розміру заробітної плати, виявляється менше, ніж та сума, яку повинен був отримати співробітник у вигляді індексації у конкретному місяці. При виникненні такої ситуації, бухгалтер зобов’язаний щомісяця нараховувати та виплачувати такому співробітникові фіксовану індексацію.

Для розрахунку суми фіксованого індексації бухгалтер діє наступним чином: спочатку визначає суму індексації, яка повинна бути нарахована і виплачена цьому співробітникові, не будь у нього підвищення заробітної плати, потім з неї вираховується сума збільшення заробітної плати, яка сталася в цьому місяці. Отриманий результат і буде сумою, яку потрібно нараховувати і виплачувати такому працівникові щомісячно до наступного підвищення його заробітної плати. Детальніше про фіксовану індексацію читайте в статті Постанова КМУ №526 від 13.06.2012. Індексація заробітної плати за новими правилами

Таблиця індексації заробітної плати за вересень 2015

Створення і публікація таких таблиць істотно полегшує і прискорює процес розрахунку індексу споживчих цін для кожного співробітника. В них наводяться вже розраховані наростаючим підсумком прирости індексів споживчих цін, в залежності від базового місяця співробітника. Значення цих таблиць можна прямо підставляти у формулу, яку ми розглянули вище.

Завантажити таблицю індексації заробітної плати за вересень ви можете за цим посиланням.

Як користуватися таблицею індексації зарплати за вересень 2015?

Для того, щоб скористатися цією таблицею, потрібно в першому стовпці знайти рядок з назвою базового місяця для конкретного співробітника. Потім потрібно визначити клітинку, на перетині рядка зі стовпцем з назвою «Вересень». Значення в клітинці і буде розрахованих наростаючим підсумком індексом приросту споживчих цін, який необхідний для розрахунку суми індексації. Детальніше про використання базового місяця читайте в статті Як користуватися таблицями індексації при різних базових місяцях (місяць прийняття на роботу та місяць підвищення зарплати)

Особливості проведення індексації у вересні 2015 року

Дуже радує той факт, що після тривалого періоду стрімкої інфляції, керівництву країни, нарешті, вдалося її зупинити. Таким чином, індекс інфляції за липень 2015 знизився до позначки 99 %! Що говорить про дефляцію в країні. Цей показник нижче порогу індексації (101%), тому і коефіцієнти індексації за вересень збігаються з серпневими. Так от «пощастило» — індексація за вересень на рівні серпня!

Приклади розрахунку індексації у вересні 2015 року

Останнє підвищення заробітної плати співробітнику Щичка Ю.А. проводилося в грудні 2013 року. Його оклад був збільшений з 1750 до 2500 грн. Сума підвищення заробітної плати перевищує розмір індексації, яка могла бути йому нарахована, тому фіксована індексація працівнику не нараховується і не виплачується.

Сума заробітної плати Щички Ю.А. значно перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (1 378 грн.), тому індексуємо його зарплату тільки в цих межах.

Для визначення приросту індексу споживчих цін у таблиці знаходимо рядок з назвою «грудень 2013 року», потім знаходимо перетин рядка зі стовпцем «Вересень». У цій клітинці знаходиться значення 74,9%. Підставляємо дані у формулу і отримуємо:

1378 * 74,9 / 100 = 1032,12 грн.

Це і буде сума індексації, яку необхідно нарахувати і виплатити працівнику разом із заробітною платою за вересень 2015 року.

Тепер давайте в попередньому прикладі змінимо умови. Припустимо, що в грудні 2013 року співробітник був прийнятий на роботу. Після цього підвищення заробітної плати не проводилося.

В цьому випадку базовим місяцем для розрахунку індексації повинен стати місяць, що передує його прийому на роботу, тобто листопад 2013.

Для визначення приросту індексу споживчих цін у цьому випадку знаходимо рядок з назвою «листопад 2013 року», потім, шукаємо де цей рядок перетинає стовпець з назвою «Вересень». У цій клітинці знаходиться значення 75,8%. Підставляємо це значення у формулу і отримуємо:

1378 * 75,8 / 100 = 1044,52 грн.

При поддержке: В жизни каждого человека наступает моменты, когда требуется консультация квалифицированного юриста. Консультация юриста по всем видам правовых вопросов в Киеве и всей Украине.

Індексація заробітної плати за вересень 2015 року. Таблиця та інструкція
Оцініть статтю

One Response to Індексація заробітної плати за вересень 2015 року. Таблиця та інструкція

  1. Придатко Елена Григорьевна:

    Здравствуйте, хочу задать вопрос. Я работаю сторожем в школе у меня оклад 1350гр. Работаю я с сентября месяца Єтого года, положена ли мне индексация. Я звонила в бугалтерию и мне ответили что нет так как базовій месяц сентябрь в октябре и ноябре индексации небіло, а в декабре біла повішена зарплата. Хотя все остальніе получили. Помогите пожалуста я думаю, что меня обманівают.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *