Індексація заробітної плати за січень 2017 року. Таблиця та інструкція

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

З 1 січня 2017 року законодавці збільшили розмір мінімальної заробітної плати до 3200,00 грн., але залишили розмір прожиткового мінімуму на рівні грудня 2016 року. Тож в бухгалтерів виникає чимало запитань з приводу нарахування індексації в січні. Тому в котрий раз ми вирішили нагадати основні нюанси індексації заробітної плати.

При здійсненні нарахування індексації заробітної плати за січень, як і раніше, потрібно керуватися нормами Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 та Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. №1282-XII.

Читайте також Індексація заробітної плати за грудень 2016 року. Таблиця та інструкція

Коли проводиться індексація за січень 2017 року

Відповідно до п.1 Порядку 1078 індексацію заробітної плати та інших доходів населення потрібно проводити у випадку, якщо величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації. З 1 січня 2016 ця величина встановлена на рівні 103%. Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загально­обов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Індекс приросту споживчих цін обчислюється Держстатом та публікується щомісячно не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому в офіційному виданні опубліковано індекс споживчих цін.

Нагадаємо, що протягом 2016 року індекс приросту споживчих цін за даними Держстату дорівнював:

Січень

100,9

Лютий

99,6

Березень

101,0

Квітень

103,5

Травень

100,1

Червень

99,8

Липень

99,9

Серпень

99,7

Вересень

101,8

Жовтень

102,8

Листопад

101,8

В листопаді рівень інфляції склав 101,8%, та не перевищив поріг індексації. Тож коефіцієнти для розрахунку індексації в січні залишилися незмінними порівняно з груднем.

Методика проведення індексації заробітної плати за січень 2017

Індексація заробітної плати проводиться в межах прожиткового мінімуму для працездатного населення, встановленого на момент нарахування. Частина доходу, що перевищує прожитковий мінімум не підлягає індексації. В січні прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено в розмірі 1600 грн. Таким чином, якщо працівнику нараховано 3500,00 грн., індексується лише 1600 грн.

В разі якщо за якихось обставин працівнику нараховано менше ніж розмір прожиткового мінімуму, індексації підлягає весь нарахований дохід.

Працівникам, які перебували у відпустці або були відсутні на роботі в зв’язку з хворобою, або працювали неповний час, індексація визначається у межах повного робочого часу та виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Приклад. В січні працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати та відпрацював лише 14 днів. Норма робочого часу на січень – 20 днів. Останній раз посадовий оклад працівнику підвищували в серпні 2015 року. За повністю відпрацьований місяць працівник мав отримати 216,00 грн. Але за фактично відпрацьований час йому потрібно нарахувати:

Читайте також Розрахунок допомоги по вагітності та пологах 2016-2017. Повна інструкція з прикладами

216,00 грн. : 20 дні * 14 днів = 151,20 грн.

Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується заробітна плата.

Особам, які працюють за сумісництвом, індексація доходів від роботи за сумісництвом проводиться на підставі довідки з основного місця роботи. Індексації підлягають доходи, що з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи, не перевищують прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В зв’язку з тим, що з січня 2017 року мінімальна заробітна плата перевищує в 2 рази прожитковий мінімум, право на індексацію сумісники матимуть лише в виключних випадках.

Сума індексації грошових доходів громадян визначається шляхом множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Визначення базового місяцю

Термін «базовий місяць» відсутній у оновленому Порядку 1078, але для зручності ми будемо користуватися саме цим поняттям.

З 1 грудня 2015 року скасовано індивідуальний підхід до визначення базового місяця для проведення індексації. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється від моменту останнього перегляду тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник.

Ця норма поширюється на усіх працівників незалежно від дати прийняття працівника на роботу, виходу з декретної відпустки та переведення працівника на іншу посаду.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів), значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Для працівників, яких переведено на іншу посаду на тому самому підприємстві, або переведено на роботу на інше підприємство, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.

Читайте також Як розрахувати допомогу за листком непрацездатності, якщо підприємство працює за скороченим робочим графіком

Слід зауважити, що якщо відбулося підвищення лише окремих складових зарплати, а саме надбавок за складну та напружену працю, розміру вислуги, доплати за шкідливі умови праці та інших – базовий місяць залишається незмінним.

Приклад. Останнє підвищення посадових окладів на підприємстві відбулося в січні 2015 року. Базовий місяць для всіх працівників – січень 2015 року. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації починається з лютого 2015 року.

Працівник прийнятий на це підприємство на роботу в червні 2015 року, до 1 грудня 2015 року для проведення індексації йому мали вважати базовим місяцем травень 2015 року (місяць, що передує місяцю прийому на роботу), а з 1 грудня 2015 року базовим вважається січень 2015 року.

Працівниця прийнята на роботу на це ж підприємство в січні 2017 року. Для працівниці базовим буде січень 2015 року.

Порядок проведення індексації в разі підвищення заробітної плати

В зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в січні деяким працівникам будуть збільшені посадові оклади.

Якщо розмір підвищення заробітної плати з урахуванням всіх надбавок доплат та премій перевищує розмір індексації, яка повинна була бути виплачена в січні, індексація не нараховується до наступного перевищення порогу індексації.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у січні, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

Якщо працівнику проводиться доплата до мінімальної заробітної плати без збільшення розміру посадового окладу, працівник не втрачає права на отримання індексації.

У разі підвищення тарифних ставок значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення посадових окладів.

Читайте також Як розрахувати лікарняний лист, якщо працівник захворів після закінчення робочого дня

Приклад 1. Працівник в січні мав отримати індексацію в розмірі 832,00 грн. В січні 2017 року відбулось підвищення посадового окладу на 500,00 грн. З урахуванням надбавок та постійних виплат доход працівника в січні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 916 грн. Тобто розмір підвищення перевищує розмір індексації. Таким чином працівник втрачає право на отримання індексації. Січень встановлюється базовим місяцем.

Приклад 2. Працівниця в січні повинна була отримати індексацію в розмірі 832,00 грн. В січні 2017 року відбулось підвищення посадового окладу на 500,00 грн. Разом з вислугою розмір підвищення склав 550 грн. Оскільки доход підвищується на суму, що не перевищує розміру індексації, то працівниці повинна бути виплачена індексація в меншому розмірі, а саме:

832,00 грн. – 550,00 грн. = 282,00 грн.

Сума 282,00 грн. фіксується та сплачується до наступного підвищення посадових окладів незалежно від розміру індексу споживчих цін.

Приклад 3. В січні працівниці нараховано 2800,00 грн. заробітної плати та повинні виплатити індексацію в розмірі 201,60 грн. Відповідно до чинного законодавства працівниці проводиться доплата до 3200,00 грн. Розмір індексації залишається незмінним.

Таблиця коефіцієнтів індексації заробітної плати за січень 2017

Для зручності бухгалтерів ми друкуємо таблицю з розрахованими коефіцієнтами індексації. Таблицю можна завантажити за цим посиланням.

Щоб скористатися таблицею потрібно знати базовий місяць.

Для працівників, що прийняті на роботу до 1 грудня 2015 року та для тих кому посадовий оклад підвищувався після 1 грудня 2015 року, базовим є місяць останнього підвищення посадових окладів. Для визначення коефіцієнту індексації потрібно знайти місце перетину рядка з назвою базового місяця та колонки з зазначенням місяцю розрахунку індексації, в нашому випадку – січень 2017 року.

Для працівників, яких після 1 грудня 2015 року переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, а також переведено на роботу на інше підприємство, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку потрібно знайти місце де перетинаються рядок з назвою місяцю останнього підвищення заробітної плати за посадою, яку займає працівник, з колонкою з назвою місяцю, за який проводиться індексація – січень 2017 року.

Читайте також Як розрахувати лікарняний лист, якщо працівник захворів після закінчення робочого дня

Приклад 1.

Працівнику останній раз підвищували заробітну плату в січні 2015 року. В таблиці знаходимо коефіцієнт, який знаходиться на перетині рядка «січень 2015 р». і стовпця «січень 2017 р.». Коефіцієнт індексації дорівнює 52,0 прожитковий мінімум в січні – 1600 грн.

Визначимо розмір індексації:

Індекс. = 1600,00 грн. * 52 :100 = 832,00 грн.

Приклад 2.

Працівниця прийнята на роботу з 01.10.2016 року. Останній раз за займаємою посадою оклад підвищувався в травні 2016 року, відповідно базовий місяць – травень 2016 року. Скориставшись таблицею індексації визначимо коефіцієнт індексації – 4,0.

Індекс. =1600,00 грн. * 4 :100 = 64,00 грн.

При поддержке: Хотите поменять профессию или же усовершенствовать собственные профессиональные навыки? Курсы бухгалтера Киев — это прекрасная возможность получить ценные знания, которые помогут вам найти высокооплачиваемую работу.

Індексація заробітної плати за січень 2017 року. Таблиця та інструкція
4 (80%) 2 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.54MB/0.00675 sec