Індексація заробітної плати за серпень 2016 року. Таблиця та інструкція

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Споживчі ціни в нашій країні зростають набагато швидше, ніж заробітна плата, тож питання нарахування індексації для українських бухгалтерів залишається актуальним.

Нагадаємо, що законодавча база залишилася незмінною, тож при здійсненні нарахування індексації за серпень потрібно керуватися нормами Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 та Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. №1282-XII.

Коли проводиться індексація?

Індексація доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлено на рівні 103%.

Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін.

Читайте також Як користуватися таблицями індексації при різних базових місяцях (місяць прийняття на роботу та місяць підвищення зарплати)

Індекс споживчих цін обчислюється Держстатом кожний місяць та публікується не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. При розрахунку індексації за серпень враховується індекс інфляції за червень, який дорівнює 99,8% . Як бачимо, індекс не перевищив порогу індексації, тож особи, які ще не отримували індексацію після підвищення окладів, не набули права на її одержання і в серпні.

Які доходи підлягають індексації за серпень 2016?

Індексації підлягають грошові доходи громадян, які не мають разового характеру. Діючим законодавством передбачена індексація таких доходів:

  • заробітна плата з урахуванням доплат, надбавок, премій;
  • пенсії;
  • стипендії;
  • допомога по безробіттю;
  • грошове утримання військовослужбовців.

Індексації не підлягають:

  • виплати, що обчислюються с середнього заробітку, а саме відпускні, матеріальні допомога, допомога з тимчасової втрати працездатності, допомога по вагітності та пологах тощо;
  • доходи від здачі майна в оренду;
  • соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму;
  • разові виплати.

Як проводиться індексація заробітної плати за серпень 2016?

Індексація проводиться в межах прожиткового мінімуму для відповідної категорії населення, встановленого на момент нарахування. Частина доходу, що перевищує прожитковий мінімум не підлягає індексації Тобто при розрахунку індексації заробітної плати за серпень індексується лише 1450,00 грн. – прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Читайте також Простий приклад розрахунку індексації заробітної плати для України

Відповідно до п.4 Порядку 1078 в разі, коли особа працювала на умовах неповного часу або скороченого тижня, перебувала у відпустці або була відсутня на роботі в зв’язку з хворобою, індексація визначається у межах повного робочого часу та виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Визначення базового місяця

З 1 грудня 2015 року змінився підхід до визначення базового місяця для проведення індексації. Як і раніше, місяць підвищення посадового окладу, незалежно від суми підвищення стає базовим.

Відповідно до п. 10.2 Порядку 1078 для працівників, яких переведено на іншу посаду на тому самому підприємстві, або переведено на роботу на інше підприємство, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник. Тобто для таких працівників базовим вважається місяць, наступний за місяцем останнього підвищення посадового окладу за займаємою посадою незалежно від дати прийняття працівника на роботу або його переведення. Ці норми діють лише для осіб прийнятих або переведених на іншу посаду після 01.12.2015 р.

Для всіх інших працівників базові місяці залишилися незмінними. Такий підхід дещо несправедливий для працівників, які були прийняті на роботу до 01 грудня 2015 р., але офіційних роз’яснень з цього приводу від Мінсоцполітики та інших органів влади до цього часу не надійшло.

Приклад. Останнє підвищення посадових окладів на підприємстві відбулося в січні 2015 року.

Макаров І.П. був прийнятий на роботу в листопаді 2015 р. Базовим місяцем в цьому випадку буде місяць, що передує прийому на роботу – тобто жовтень 2015 року.

Степанова Т.С. прийнята на роботу на це ж підприємство в серпні 2016 року. Для працівниці базовим буде лютий 2015 року – місяць, наступний за місяцем підвищення посадових окладів.

Методика проведення індексації за серпень 2016 року

Сума індексації грошових доходів громадян визначається шляхом множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

У разі підвищення тарифних ставок значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення посадових окладів

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

Читайте також Індексація заробітної плати. Індекси, розрахунок коефіцієнтів, таблиці, калькулятори та всі всі всі

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

Приклад 1. Димов І.П. отримує індексацію 130,50 грн. В серпні 2016 року відбулось підвищення посадового окладу на 500 грн. Сума підвищення перевищує розмір індексації, тому індексація в серпні не виплачується. Серпень встановлюється базовим місяцем. Працівник не буде отримувати індексацію до моменту перевищення індексом приросту споживчих цін порогу в 103%.

Приклад 2. Стешенко Ю.Л. отримує індексацію 962,80 грн. В серпні 2016 року відбулось підвищення посадового окладу на 500 грн. Оскільки оклад підвищується на суму, що не перевищує розміру індексації, то працівнику повинна бути виплачена індексація в меншому розмірі, а саме:

962,80 грн. – 500 грн. = 462,80 грн. – фіксований розмір індексації, який сплачується до наступного підвищення посадових окладів незалежно від розміру індексу споживчих цін.

Таблиця індексації заробітної плати за серпень 2016 року

Для зручності бухгалтерів всі індекси приросту споживчих цін об’єднані в таблицю. Таблицю з розрахованими коефіцієнтами індексації за серпень 2016 року можна завантажити за цим посиланням.

Щоб скористатися таблицею потрібно знати базовий місяць.

Для працівників, які давно працюють на підприємстві, базовим місяцем є місяць останнього підвищення посадових окладів. Для визначення коефіцієнту індексації потрібно знайти місце перетину рядка з назвою базового місяцю та колонки з зазначенням місяцю розрахунку індексації, в нашому випадку – серпень 2016 року.

Для працівників, які були прийняті на роботу до 01.12.2015 року та їм жодного разу не підвищували посадові оклади, базовим вважається місяць, що передує місяцю прийому на роботу. Щоб визначити коефіцієнт індексації в таблиці потрібно знайти місце де перетинаються рядок з назвою місяця, що передує місяцю прийняття співробітника на роботу з колонкою, де позначена назва місяця – серпень 2016 р.

Читайте також Детальніше про фіксовану індексацію на прикладах

В разі, якщо працівник був прийнятий або переведений на посаду після 01.12.2015 року, то щоб визначити потрібний коефіцієнт індексації, треба знайти перетин рядка з назвою місяця, що є наступним за місяцем підвищення заробітної плати за посадою, яку займає працівник, з колонкою з назвою місяця, за який проводиться індексація.

Приклад розрахунку індексації коли базовим місяцем є місяць підвищення заробітної плати

Устименко О.В. останній раз підвищували заробітну плату в серпні 2013 року. В таблиці знаходимо коефіцієнт, який знаходиться на перетині рядка «серпень 2013 р». і стовпця «серпень 2016 р.». Коефіцієнт індексації дорівнює 89,9, прожитковий мінімум в серпні – 1450 грн.

Визначимо розмір індексації:

Індекс. = 1450,00 грн. * 89,9 :100 = 1303,55 грн.

Приклад розрахунку індексації при останньому підвищенні зарплати за посадою

Глущенко І.П. прийнята на роботу з 03.08.2016 року. Останній раз за займаємою посадою оклад підвищувався в грудні 2015 року, відповідно базовий місяць – січень 2016 року. Скориставшись таблицею індексації визначимо коефіцієнт індексації – 4,1.

Індексація за повний місяць дорівнює:

Читайте також Постанова КМУ №526 від 13.06.2012. Індексація заробітної плати за новими правилами

Індекс. п. = 1450,00 грн. * 4,1 :100 = 59,45 грн.

Визначимо індексацію, яка належить працівниці (пропорційно відпрацьованому часу): при нормі 22 робочих дні в серпні жінка відпрацювала лише 20 днів. Отже, індексація, яку потрібно виплатити, становить:-

59,45 грн. : 22 дн.* 20 дн. =54,05 грн.

При поддержке: Крепкий и здоровый сон — это очень важный фактор для каждого человека. Купить ортопедические матрасы можно по ссылке http://barin.ua/matrasy/. Виды матрасов и цены вы можете посмотреть подробнее на странице по ссылке.

Індексація заробітної плати за серпень 2016 року. Таблиця та інструкція
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.00034 sec