Індексація заробітної плати за серпень 2015. Таблиця та інструкція

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

За останній рік інтерес до теми індексації заробітної плати м’яко кажучи виріс. Причому цікавляться цією темою як бухгалтера, які зобов’язані розраховувати цю індексацію, так і звичайні громадяни, для яких такі виплати дозволяють хоч якось компенсувати щомісячне зростання споживчих цін на всі групи товарів. Сьогодні в черговий раз торкнемося всіх законодавчих аспектів проведення індексації в Україні за серпень 2015 року, а так само розглянемо умовний числовий приклад, який проілюструє механізм проведення індексації заробітних плат.

На нашому сайті вже є кілька статей по індексації з якими радимо ознайомитися:

Нормативна база щодо індексації зарплати за серпень 2015

Законодавчі акти, які регулюють порядок проведення індексації заробітних плат, всього два:

  • Закон України від 3 липня 1991 року № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення».
  • Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Перший з цих нормативних документів встановлює законодавчі основи для проведення індексації заробітних плат в Україні, а другий регулює порядок її проведення.

Хто зобов’язаний проводити індексацію заробітної плати за серпень?

Відповідно до чинних законодавчих норм, індексацію заробітних плат повинні поводити всі роботодавці в Україні, які використовують найману працю, незалежно від форми власності підприємства, включаючи приватних підприємців, у яких є наймані працівники.

За рахунок яких коштів проводиться індексація зарплати в Україні? Коли здійснюється її виплата?

Підприємства, установи і організації будь-яких форм власності, підвищують розміри оплати праці у зв’язку з індексацією за рахунок власних коштів.

Таким чином, суми нарахованої індексації за серпень 2015 року виплачуються за рахунок коштів роботодавця, офіційні строки, які встановлені для виплати заробітної плати

Яка частина зарплати за серпень 2015 підлягає індексації?

Зарплати індексуються у межах розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатного населення. На сьогодні такий мінімум встановлено в розмірі 1218 грн. Якщо зарплата менше прожиткового мінімуму, то вона індексується повністю, якщо більше, то індексується тільки сума, що дорівнює прожитковому мінімуму на працездатну особу.

В якому випадку проводиться індексація зарплати в Україні?

Індексація зарплати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який законодавчо встановлений на рівні 101%.

Що таке індекс споживчих цін (індекс інфляції) і де його можна дізнатися?

Індекс споживчих цін, або індекс інфляції – показник, який характеризує зміни загального рівня цін на товари і послуги, які купуються населенням для невиробничого споживання. На підставі індексу інфляції здійснюється нарахування індексації зарплати.

Даний показник щомісяця розраховується міністерством статистики України на підставі отриманих ними статистичних спостережень і фактично відображає рівень інфляції в країні. Оприлюднення значення цього індексу проводиться на сайті міністерства, а так само в офіційних періодичних виданнях не пізніше 10 числа місяця наступного за тим, для якого він публікується.

Як бачимо, в силу об’єктивних причин публікація цього показника здійснюється з певною затримкою. Станом на 1 серпня 2015 року в розпорядженні бухгалтера є тільки значення зростання індексу споживчих цін за червень 2015 року, який був опублікований до 10 липня 2015 року. Саме цей показник потрібно використовувати для проведення розрахунку індексації заробітної плати за серпень 2015 року.

Існуючий механізм проведення індексації заробітної плати передбачає розрахунок індексу споживчих цін індивідуально для кожного працівника, починаючи з базового місяця.

Як визначити базовий місяць для проведення індексації зарплати за серпень 2015?

Базовий місяць для кожного працівника визначається індивідуально. Інформація по цьому місяці повинна бути занесена в картку співробітника, де зберігаються його реєстраційні та облікові дані на підприємстві.

На даний момент законодавчо передбачено два підходи до визначення базового місяця:

Нагадаємо, що в базовому місяці заробітна плата не індексується взагалі, а починаючи з наступного місяця, співробітник знову отримує право на проведення індексації його доходів.

Формула для розрахунку індексації

Для визначення суми, яку потрібно нарахувати та виплатити у вигляді індексації заробітної плати у липні 2015 року, використовується формула:

І = Ді * Ісц, де

Ді – сума доходу у вигляді заробітної плати, яка підлягає індексації, грн;

Ісц – індекс приросту споживчих цін, розрахований індивідуально для цього співробітника, %;

І – сума індексації заробітної плати, що підлягає нарахуванню і виплаті, грн.

Фіксована індексація

Таке поняття з’явилося в українському законодавстві для забезпечення додаткових державних гарантій щодо повноти нарахування та виплати індексації заробітної плати.

На жаль, на практиці бухгалтери часто стикаються з тим, що збільшення розміру заробітної плати, виявляється менше, ніж та сума, яку повинен був отримати співробітник у вигляді індексації у конкретному місяці. При виникненні такої ситуації, бухгалтер зобов’язаний щомісяця нараховувати та виплачувати такому співробітникові фіксовану індексацію.

Для розрахунку суми фіксованої індексації бухгалтер діє наступним чином: спочатку визначає суму індексації, яка повинна бути нарахована і виплачена цьому співробітникові, не будь у нього підвищення заробітної плати, потім з неї вираховується сума збільшення заробітної плати, яка сталася в цьому місяці. Отриманий результат і буде сумою, яку потрібно нараховувати і виплачувати такому працівникові щомісячно, аж до наступного підвищення його заробітної плати. Детальніше про фіксовану індексацію читайте в статті Постанова КМУ №526 від 13.06.2012. Індексація заробітної плати за новими правилами

Таблиця індексації заробітної плати за серпень 2015 року

Створення і публікація таких таблиць суттєво полегшує і прискорює процес розрахунку індексу споживчих цін для кожного співробітника. В них наводяться вже розраховані наростаючим підсумком прирости індексів споживчих цін, в залежності від базового місяця співробітника. Значення цих таблиць можна прямо підставляти у формулу, яку ми розглянули вище.

Завантажити таблицю індексації заробітної плати за серпень ви можете за цим посиланням.

Як користуватися таблицею индекації зарплати?

Для того, щоб скористатися цією таблицею, потрібно в першому стовпці знайти рядок з назвою базового місяця для конкретного співробітника. Потім потрібно визначити клітинку, на перетині рядка зі стовпцем з назвою «Серпень». Значення в клітинці і буде розрахованим наростаючим підсумком індексом приросту споживчих цін, необхідному для розрахунку суми індексації.

Особливості проведення індексації в серпні 2015 року

Дуже радує той факт, що після тривалого періоду стрімкої інфляції, керівництву країни, нарешті, вдалося її зупинити. Таким чином, індекс інфляції за червень 2015 року знизився до позначки 100,4 %! Цей показник нижче порогу індексації (101 %), тому і коефіцієнти індексації за серпень збігаються з липневими. Так от «пощастило» — індексація за серпень на рівні липня!

Приклади розрахунку індексації заробітної плати у серпні 2015

Базовий місяць — місяць останнього підвищення зарплати

Останнє підвищення заробітної плати співробітнику Карпіщенко А. А проводилося в грудні 2013 року. Його оклад був збільшений з 2000 до 2500 грн. Сума підвищення заробітної плати перевищує розмір індексації, яка могла бути йому нарахована, тому фіксована індексація працівникові не нараховується і не виплачується.

Сума заробітної плати Карпіщенко А. А. значно перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (1218 грн.), тому індексуємо його зарплату тільки в цих межах.

Для визначення приросту індексу споживчих цін у таблиці знаходимо рядок з назвою «грудень 2013 року», потім знаходимо перетин рядка зі стовпцем «Серпень». У цій клітинці перебуває значення 74,9%. Підставляємо дані у формулу і отримуємо:

1218 * 74,9 / 100 = 912,28 грн.

Це і буде сума індексації, яку необхідно нарахувати і виплатити Карпіщенко А. А. разом із заробітною платою за серпень 2015 року.

Базовий місяць — місяць прийняття на роботу

Тепер давайте в попередньому прикладі змінимо умови. Припустимо, що в грудні 2013 року співробітник Карпіщенко А. А. був прийнятий на роботу. Після цього підвищення заробітної плати Карпіщенко А. А. не проводилося.

В цьому випадку базовим місяцем для розрахунку індексації повинен стати місяць, що передує його прийому на роботу, тобто листопад 2013 року.

Для визначення приросту індексу споживчих цін у цьому випадку знаходимо рядок з назвою «листопад 2013 року», потім, шукаємо де цей рядок перетинає стовпець з назвою «Серпень». У цій клітинці знаходиться значення 75,8%. Підставляємо це значення у формулу і отримуємо:

1218 * 75,8 / 100 = 923,24 грн.

При поддержке: Наружная реклама — это лицо любого бизнеса. Именно так покупателю узнают бренд компании. Тут заказывают любые виды наружной рекламы от огромных конструкций размером в несколько этажей до маленьких табличек.

Індексація заробітної плати за серпень 2015. Таблиця та інструкція
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *