Індексація заробітної плати за лютий 2017 року. Таблиця та інструкція

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Незважаючи на те, що з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати збільшився вдвічі, значна кількість працівників не втратила права на отримання індексації. Тож не буде зайвим в котрий раз нагадати основні нюанси проведення індексації заробітної плати в лютому 2017 року.

Нормативна база для проведення індексації за лютий 2017

Наприкінці минулого року Уряд вніс чимало змін в законодавчі акти, проте законодавство, що стосується індексації, залишилося без змін. Тож при здійсненні нарахування індексації заробітної плати за лютий 2017 року, як і раніше, потрібно керуватися нормами Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою КМУ від 17 липня 2003 №1078 та Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 №1282-XII.

Підстави для проведення індексації

Відповідно до п.1 Порядку 1078 індексація заробітної плати та інших доходів населення проводиться у випадку, якщо величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлено на рівні 103%.

Індекс приросту споживчих цін обчислюється Держстатом та публікується щомісячно не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому в офіційному виданні опубліковано індекс споживчих цін. Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації.

Читайте також Розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати у 2017 році з прикладами

За даними Держстату в грудні 2016 року рівень інфляції складав 100,9%, а індекс приросту споживчих цін за період з листопада 2016 року по грудень 2016 року сягнув 102,7% (1,018 * 1,009* 100) та не перевищив поріг індексації. Тож в лютому 2017 року, коефіцієнти для підрахунку індексації залишилися незмінними.

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Алгоритм проведення індексації заробітної плати за лютий 2017

Індексації підлягають грошові доходи в національній валюті, отримані на території України. Індексація заробітної плати проводиться в межах прожиткового мінімуму для працездатного населення, встановленого на момент нарахування. В лютому прожитковий мінімум для працездатних осіб дорівнює 1600 грн. Нагадаємо, що частина доходу, що перевищує прожитковий мінімум, не підлягає індексації. Таким чином, якщо працівнику нараховано 4000,00 грн., індексується лише 1600 грн. В разі, якщо працівнику нараховано менше ніж 1600 грн., індексації підлягає весь нарахований дохід.

Для підрахунку індексації працівникам, які за якихось обставин не виконали місячну норму робочого часу, індексація визначається у межах повного робочого часу та виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Приклад. В лютому працівник при нормі робочого часу 20 днів відпрацював лише 16 днів. За повністю відпрацьований місяць працівник мав отримати 832,00 грн. індексації. Але за фактично відпрацьований час йому потрібно нарахувати:

Читайте також Мінімальна зарплата, система оплати праці та штрафи за порушення трудового законодавства. Нововведення 2017 року

832,00 грн. : 20 дні * 16 днів = 665,60 грн.

Особам, які працюють за сумісництвом, індексація доходів від роботи за сумісництвом проводиться на підставі довідки з основного місця роботи. Індексації підлягають доходи, що з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи, не перевищують 1600 грн.

Сума індексації грошових доходів громадян визначається шляхом множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків. Другими словами, для визначення розміру індексації в лютому потрібно 1600,00 грн помножити на коефіцієнт індексації та отриману величину розділити на 100:

Індекс. = 1600 * коеф. приросту споживчих цін / 100

Визначення базового місяцю для нарахування індексації

Вже більше року в Порядку 1078 не використовують термін «базовий місяць», але для зручності ми будемо користуватися саме цим поняттям.

З 1 грудня 2015 року скасовано індивідуальний підхід до визначення базового місяця для проведення індексації. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється від моменту останнього підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник.

Ця норма поширюється також на усіх працівників, яких переведено на іншу посаду на тому самому підприємстві, або переведено на роботу на інше підприємство, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів), значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Слід зауважити, що якщо відбулося підвищення лише окремих складових зарплати, базовий місяць залишається незмінним.

Приклад. На підприємстві останній раз посадові оклади всім працівникам були підвищені в червні 2015 року. Червень встановлюється базовим місяцем, а обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації починається з липня 2015 року.

Працівник прийнятий на це підприємство на роботу в вересні 2015 року, до 1 грудня 2015 року для проведення індексації йому мали вважати базовим місяць, що передує місяцю прийому на роботу, тобто серпень 2015 року, а з 1 грудня 2015 року базовим вважається липень 2015 року.

Працівниця прийнята на роботу на це ж підприємство в січні 2017 року. Для працівниці базовим місяцем встановлюється липень 2015 року.

Читайте також Мінімальная заробітна плата 2017, прожитковий мінімум, податкова соціальна пільга, ЄСВ та інші соціальні стандарти

Порядок проведення індексації в разі підвищення заробітної плати

В місяці, в якому відбулося підвищення посадових окладів, проведення індексації має свої особливості.

Якщо розмір підвищення заробітної плати з урахуванням всіх надбавок доплат та премій перевищує розмір індексації, яка мала бути виплачена в лютому, індексація обнуляється та не нараховується до наступного перевищення порогу індексації.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у лютому, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою очікуваного розміру індексації і розміром підвищення доходу.

Якщо працівнику проводиться доплата до мінімальної заробітної плати без збільшення розміру посадового окладу, працівник не втрачає права на отримання індексації.

Приклад 1. Працівник в лютому мав отримати індексацію в розмірі 1012 грн., яка складається з поточної індексації 832 грн та фіксованої – 180,00 грн. В лютому 2017 року відбулось підвищення посадового окладу на 700,00 грн. З урахуванням надбавок та постійних виплат доход працівника в лютому збільшився на 1035 грн. Розмір підвищення доходу перевищує розмір очікуваної індексації. Таким чином працівник втрачає право на отримання індексації. Лютий 2017 року встановлюється базовим місяцем.

Приклад 2. Працівниця в лютому повинна була отримати індексацію в розмірі 832 грн. В лютому 2017 року відбулось підвищення посадового окладу на 200,00 грн. Разом з доплатами розмір підвищення склав 350 грн. Оскільки доход підвищився на суму, що не перевищує розміру можливої індексації, то працівниці повинна бути виплачена індексація в меншому розмірі, а саме:

832,00 грн. – 350,00 грн. = 582,00 грн.

Ця сума фіксується та сплачується до наступного підвищення посадових окладів разом з поточною індексацією.

Читайте також Як нараховувати мінімальну заробітну плату в 2017 році

Таблиця коефіцієнтів індексації заробітної плати за лютий 2017

Розрахувати коефіцієнт індексації можна самостійно. Для цього потрібно перемножити індекси приросту споживчих цін за відповідний період. Для зручності бухгалтерів всі індекси приросту споживчих цін об’єднані в таблицю. Таблицю з розрахованими коефіцієнтами індексації можна завантажити за цим посиланням.

Щоб скористатися таблицею потрібно знати базовий місяць – місяць останнього підвищення посадового окладу за займаємою посадою.

Для визначення коефіцієнту індексації потрібно знайти місце перетину рядка з назвою базового місяцю та колонки з зазначенням назви місяцю, за який проводиться індексація, в нашому випадку – лютий 2017 року.

Приклад розрахунку індексації заробітної плати за лютий 2017

Приклад 1.

Працівнику останній раз підвищували заробітну плату в березні 2013 року. В таблиці знаходимо коефіцієнт, який знаходиться на перетині рядка «березень 2013 р». і стовпця «лютий 2017 р.». Коефіцієнт індексації дорівнює 88,6. Прожитковий мінімум в лютому – 1600 грн.

Визначимо розмір індексації:

Індекс. = 1600,00 грн. * 88,6 :100 = 1417,60 грн.

Читайте також Індексація заробітної плати за січень 2017 року. Таблиця та інструкція

Приклад 2.

Працівниця прийнята на роботу з 06.02.2017 року. Останній раз за займаємою посадою оклад підвищувався в січні 2016 року, відповідно базовий місяць – січень 2016 року. Скориставшись таблицею індексації визначимо коефіцієнт індексації – 4,1. За повний місяць потрібно нарахувати

Індекс. =1600,00 грн. * 4,1 :100 = 65,60 грн.

Оскільки працівниця відпрацювала лише 17 днів при місячній нормі 20 днів, індексація їй повинна нараховуватися пропорційно відпрацьованому часу:

Індекс. = 65,60 грн. : 20 днів * 17 днів = 55,76 грн.

Індексація заробітної плати за лютий 2017 року. Таблиця та інструкція
Оцініть статтю

One Response to Індексація заробітної плати за лютий 2017 року. Таблиця та інструкція

  1. Марія:

    Доброго дня, п.Ольга.
    В наведеному прикладі1 в розділі «Приклад розрахунку індексації заробітної плати за лютий 2017» вказано, що
    «коефіцієнт, який знаходиться на перетині рядка «березень 2013 р». і стовпця «лютий 2017 р.». Коефіцієнт індексації дорівнює 88,6» , але насправді дивлячись в таблицю індексації коеф. становить 96,4 на перетині названих рядків.
    Така ж ситуація в прикладі 2. Вами наводиться коеф.4,1,а в табл.8,4

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *