Індексація заробітної плати за листопад 2016 року. Таблиця та інструкція

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Незважаючи на те, що протягом останніх місяців темпи росту споживчих цін зменшились, індексацію заробітної плати проводити все одно потрібно. Тож в котрий раз ми вирішили нагадати основні нюанси розрахунку індексації в листопаді 2016 року.

Законодавча база для індексації заробітної плати за листопад 2016

Протягом 2016 року не відбулося жодних змін в нормативних документах, що стосуються індексації, тож як і раніше, в листопаді при здійсненні нарахування індексації заробітної плати потрібно керуватися нормами Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 та Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. №1282-XII.

Коли проводиться індексація?

Індексація доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлено на рівні 103%.

Індекс споживчих цін обчислюється Держстатом кожний місяць та публікується в офіційних виданнях не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін.

Читайте також Як користуватися таблицями індексації при різних базових місяцях (місяць прийняття на роботу та місяць підвищення зарплати)

Тож при розрахунку індексації за листопад враховується індекс інфляції за вересень, який дорівнює 101,8% . В котрий раз поспіль, індекс приросту споживчих цін не перевищив порогу індексації, тож розмір індексації, що належить до сплати в листопаді, залишився на рівні попереднього місяця.

Порядок індексація заробітної плати за листопад 2016 року

Індексація проводиться в межах прожиткового мінімуму для відповідної категорії населення, встановленого на момент нарахування. Індексації підлягають грошові доходи громадян, які отримані на території України в національній валюті та не мають разового характеру. Частина доходу, що перевищує прожитковий мінімум не підлягає індексації. В листопаді прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено в розмірі 1450 грн., тобто якщо працівнику нараховано 3760 грн., індексації підлягає лише 1450 грн.

Відповідно до п.4 Порядку 1078 в разі, коли особа працювала на умовах неповного часу або скороченого тижня, перебувала у відпустці або була відсутня на роботі в зв’язку з хворобою, індексація визначається у межах повного робочого часу та виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Приклад. В листопаді працівниця частину місяця перебувала на лікарняному та відпрацювала лише 72 години при нормі робочого часу 176 годин. Базовий місяць – жовтень 2013 року. В листопаді 2016 року жінці за повний місяць повинні нарахувати 1293,40 грн. індексації. Але за фактично відпрацьований час вона отримає:

1239,40 грн : 176 годин * 72 годин = 529,12 грн.

Особам, яка працюють за сумісництвом, індексація доходів від роботи за сумісництвом проводиться на підставі довідки з основного місця роботи у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи. Тобто, якщо за основним місцем роботи працівнику нараховано 1200 грн, то як сумісник він має право на індексацію лише 250 грн.

Сума індексації грошових доходів громадян визначається шляхом множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Читайте також Простий приклад розрахунку індексації заробітної плати для України

Визначення базового місяцю

З 1 грудня 2015 року змінився підхід до визначення базового місяця для проведення індексації. Мінсоцполітики в своєму листі від 28.04.2016 р. N 201/10/137-16 наголосив, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації починаючи з грудня 2015 року здійснюється не індивідуально для кожного працівника в залежності від прийняття його на роботу або зростання його доплат та надбавок, а від моменту останнього перегляду тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник.

Як і раніше, місяць підвищення посадового окладу після 01 грудня 2015 року, незалежно від суми підвищення стає базовим.

Відповідно до п. 10.2 Порядку 1078 для працівників, яких переведено на іншу посаду на тому самому підприємстві, або переведено на роботу на інше підприємство, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник. Тобто для таких працівників базовим вважається місяць, наступний за місяцем останнього підвищення посадового окладу за займаємою посадою незалежно від дати прийняття працівника на роботу або його переведення.

Приклад. Останнє підвищення посадових окладів на підприємстві відбулося в січні 2015 року. Базовий місяць для всіх працівників – січень 2015 року.

Працівник прийнятий на це підприємство на роботу в серпні 2015 року, з 1 грудня 2015 року базовий місяць для нього становиться місяць останнього підвищення за посадою, тобто січень 2015 року.

Працівниця прийнята на роботу на це ж підприємство в серпні 2016 року. Для працівниці базовим буде лютий 2015 року – місяць, наступний за місяцем підвищення посадових окладів.

Читайте також Індексація заробітної плати. Індекси, розрахунок коефіцієнтів, таблиці, калькулятори та всі всі всі

Порядок проведення індексації в разі підвищення заробітної плати

У разі підвищення тарифних ставок значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення посадових окладів

Якщо розмір підвищення заробітної плати з урахуванням всіх її складових перевищує розмір індексації, яка повинна була бути виплачена в цьому місяці, індексація не нараховується до наступного перевищення порогу індексації.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

Приклад 1. Працівник. отримує індексацію в розмірі 841 грн. В листопаді 2016 року відбулось підвищення посадового окладу на 1000 грн. Сума підвищення перевищує розмір індексації, тому індексація в цьому місяці не виплачується. Листопад встановлюється базовим місяцем. Працівник не буде отримувати індексацію до моменту перевищення індексом приросту споживчих цін порогу в 103%.

Приклад 2. Працівниця отримує індексацію в розмірі 1273,10 грн. В листопаді 2016 року відбулось підвищення посадового окладу на 1000 грн. Оскільки оклад підвищується на суму, що не перевищує розміру індексації, то працівнику повинна бути виплачена індексація в меншому розмірі, а саме:

1273,10 грн. – 1000 грн. = 273,10 грн. – фіксований розмір індексації, який сплачується до наступного підвищення посадових окладів незалежно від розміру індексу споживчих цін.

Таблиця коефіцієнтів індексації заробітної плати за листопад 2016 року

Коефіцієнт індексації розраховується шляхом перемноження індексів приросту споживчих цін, починаючи з місяця, наступного за базовим до місяця нарахування індексації. Але такий підхід займає чимало часу. Для зручності бухгалтерів всі індекси приросту споживчих цін об’єднані в таблицю. Таблицю з розрахованими коефіцієнтами індексації можна завантажити за цим посиланням.

Щоб скористатися таблицею потрібно знати базовий місяць.

Для працівників, що прийняті на роботу до 1 грудня 2015 року та для тих кому посадовий оклад підвищувався після 1 грудня 2015 року, базовим є місяць останнього підвищення посадових окладів. Для визначення коефіцієнту індексації потрібно знайти місце перетину рядка з назвою базового місяцю та колонки з зазначенням місяцю розрахунку індексації, в нашому випадку – листопад 2016 року.

Читайте також Детальніше про фіксовану індексацію на прикладах

Для працівників, яких після 1 грудня 2015 року переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, а також переведено на роботу на інше підприємство, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку потрібно знайти місце де перетинаються рядок з назвою місяця, що є наступним за місяцем підвищення заробітної плати за посадою, яку займає працівник, з колонкою з назвою місяця, за який проводиться індексація – листопад 2016 року.

Приклад 1.

Працівнику останній раз підвищували заробітну плату в серпні 2014 року. В таблиці знаходимо коефіцієнт, який знаходиться на перетині рядка «серпень 2014 р». і стовпця «листопад 2016 р.». Коефіцієнт індексації дорівнює 66,4, прожитковий мінімум в листопаді – 1450 грн.

Визначимо розмір індексації:

Індекс. = 1450,00 грн. * 66,4 :100 = 962,80 грн.

Читайте також Постанова КМУ №526 від 13.06.2012. Індексація заробітної плати за новими правилами

Приклад 2.

Працівниця прийнята на роботу з 03.07.2016 року. Останній раз за займаємою посадою оклад підвищувався в лютому 2015 року, відповідно базовий місяць – березень 2016 року. Скориставшись таблицею індексації визначимо коефіцієнт індексації – 3,5.

Індексація за місяць дорівнює:

Індекс. п. = 1450,00 грн. * 3,5 :100 = 50,75 грн.

При поддержке: У вас есть свободные деньги, которые вы хотите правильно и безопасно вложить? Сайт http://ffreedom.ru/ponty-i-zavist/ о финансовой свободе расскажет вам куда можно и куда не стоит вкладывать деньги. Заходите и читайте.

Індексація заробітної плати за листопад 2016 року. Таблиця та інструкція
Оцініть статтю

One Response to Індексація заробітної плати за листопад 2016 року. Таблиця та інструкція

  1. Алексей:

    Спасибо, полезная статья

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *