Індексація заробітної плати за липень 2015 року. Таблиця та детальна інструкція

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

При поддержке: Закрыть юридическое лицо намного сложнее, чем его зарегистрировать. Дело особенно усложняется, если ООО имеет свою историю с долгами и другими проблемами. Узнайте о том, как ликвидировать ООО с минимальными затратами на сайте по ссылке.

Незважаючи на те, що держава «заморозила» індексацію всіх виплат громадянам з бюджету до грудня 2015, інших роботодавців України від цього обов’язку ніхто не звільняв. Тільки за період дії мораторію, якщо розглядати його починаючи з останнього збільшення мінімальної заробітної плати (грудень 2013 року), приріст індексу споживчих цін у липні 2015 року склав 74,9%. Тому в черговий раз повертаємося до питання індексації заробітної плати найманих працівників за липень 2015 року. Розглянемо законодавчу основу і механізм розрахунку таких виплат і, як зазвичай, розглянемо кілька конкретних числових прикладів.

Також на нашому сайті є інші статті про індексацію, з якими рекомендується ознайомитися:

Нормативно-правова база щодо індексації зарплати

Основні законодавчі акти, якими регулюється механізм нарахування та виплати індексації заробітної плати, наступні:

  • Закон України від 3 липня 1991 року № 1282-XII «Про індексації грошових доходів населення».
  • Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Хто і коли зобов’язаний проводити індексацію заробітної плати?

Стаття 1, вищевказаного Закону України зобов’язує проводити індексацію заробітних плат всіх роботодавців України, незалежно від їх форми власності та обраної системи оподаткування, включаючи приватних підприємців, які використовують працю найманих робітників.

Крім того, суми індексації в липні 2015 нараховуються і виплачуються за рахунок коштів роботодавця, офіційні строки, які встановлені для виплати заробітної плати.

Поріг проведення індексації

Цей термін застосовується в українському законодавстві для визначення мінімального значення приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції), при перевищенні якого нарахування та виплата індексації стають обов’язковими для роботодавця.

На даний момент поріг проведення індексації законодавчо визначений на рівні 101%, тобто, якщо в якомусь із місяців рівень інфляції перевищив 1%, то роботодавець зобов’язаний нарахувати та виплатити індексацію своїм найманим робітникам.

Яка частина заробітної плати підлягає індексації?

На жаль, законодавство України обмежує максимальну суму доходу у вигляді заробітної плати, яка повинна індексуватися. На даний момент таке обмеження встановлено на рівні прожиткового мінімуму для однієї працездатної особи. Це прожитковий мінімум останній раз змінювався одночасно з розміром мінімальної заробітної плати у грудні 2013 року. Його розмір закріплений у статті 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» і зараз становить 1218 грн.

Таким чином, якщо дохід українця у вигляді заробітної плати у липні 2015 року менше або дорівнює 1218 грн., то він індексується повністю, якщо його заробітна плата більше цієї суми, то індексації підлягає тільки та частина доходу, яка не перевищує цю суму.

Індекс споживчих цін (індекс інфляції)

Даний показник щомісяця розраховується міністерством статистики України на підставі отриманих ними статистичних спостережень і фактично відображає рівень інфляції в країні. Оприлюднення значення цього індексу проводиться на сайті міністерства, а також в офіційних періодичних виданнях не пізніше 10 числа місяця наступного за тим, для якого він публікується.

Як бачимо, в силу об’єктивних причин публікація цього показника здійснюється з певною затримкою. Станом на 1 липня 2015 року в розпорядженні бухгалтера є тільки значення зростання індексу споживчих цін за травень 2015 року, який був опублікований до 10 червня 2015 року. Саме цей показник потрібно використовувати для проведення розрахунку індексації заробітної плати у липні 2015 року.

Існуючий механізм проведення індексації заробітної плати передбачає розрахунок індексу споживчих цін індивідуально для кожного працівника, починаючи з базового місяця.

Як визначити базовий місяць для проведення індексації?

Як вже говорилося, базовий місяць визначається для кожного працівника індивідуально. Інформація про цей місяць повинна бути занесена в картку співробітника, де зберігаються його реєстраційні та облікові дані на підприємстві.

Існує два підходи для визначення базового місяця для співробітника:

  • Для новоприбулих працівників базовим вважається місяць, який передує його прийому на роботу. Наприклад, якщо працівник був прийнятий на роботу у вересні 2014 року, то базовим для нього є серпень 2014 року. Про особливості застосування зазначеного базового місяця при проведенні індексації зарплати читайте в статті Як користуватися таблицями індексації при різних базових місяцях (місяць прийняття на роботу та місяць підвищення зарплати)
  • Для працівників, які вже перебувають у штаті підприємства, базовим вважають місяць, в якому йому останній раз підвищувалася заробітна плата. Причому сума підвищення заробітної плати значення не має.

У базовому місяці заробітна плата не індексується взагалі, а починаючи з наступного місяця, співробітник знову отримує право на проведення індексації його доходів.

Формула для розрахунку індексації зарплати за липень 2015 року

Для визначення суми, яку потрібно нарахувати та виплатити у вигляді індексації заробітної плати у липні 2015 року, використовується формула:

І = Ді * Ісц, де

Ді – сума доходу у вигляді заробітної плати, яка підлягає індексації, грн;

Ісц – індекс приросту споживчих цін, розрахований індивідуально для цього співробітника, %;

І – сума індексації заробітної плати, що підлягає нарахуванню і виплаті, грн.

Що таке фіксована індексація?

Для того, щоб забезпечити додаткові державні гарантії щодо повноти нарахування та виплати індексації заробітної плати, було введено поняття фіксованої індексації.

Справа в тому, що на практиці бухгалтери часто стикаються з тим, що збільшення розміру заробітної плати, виявляється менше, ніж та сума, яку повинен був отримати співробітник у вигляді індексації у конкретному місяці. Якщо трапляється така ситуація, то бухгалтер зобов’язаний щомісяця нараховувати та виплачувати такому співробітникові фіксовану індексацію.

Розрахунок суми фіксованого індексації проводиться наступним чином: спочатку визначається сума індексації, яка повинна бути нарахована і виплачена цьому співробітникові, не будь у нього підвищення заробітної плати, потім з неї вираховується сума збільшення заробітної плати, яка сталася в цьому місяці. Отриманий результат і буде сумою, яку потрібно нараховувати і виплачувати такому працівникові щомісячно, аж до наступного підвищення його заробітної плати. Детальніше про фіксовану індексацію читайте в статті Постанова КМУ №526 від 13.06.2012. Індексація заробітної плати за новими правилами

Таблиця індексації заробітної плати за липень 2015 року

Дані таблиці існують для того, щоб полегшити бухгалтеру процес розрахунку індексу споживчих цін для кожного співробітника. В них наводяться вже розраховані наростаючим підсумком прирости індексів споживчих цін, в залежності від базового місяця співробітника. Значення цих таблиць можна прямо підставляти у формулу, яку ми розглянули вище.

Таблицю індексації заробітної плати за липень 2015 року ви можете знайти за цим посиланням.

Як користуватися таблицями індексації зарплати?

Для того, щоб скористатися цією таблицею, потрібно в першому стовпці знайти рядок з назвою базового місяця для конкретного співробітника. Потім потрібно визначити клітинку, на перетині рядка зі стовпцем з назвою «Липень 2015». Значення в клітинці і буде розрахованим наростаючим підсумком індексом приросту споживчих цін, необхідним для розрахунку суми індексації.

Приклади розрахунку індексації заробітної плати за липень 2015 року

Базовий місяць — місяць останнього підвищення зарплати

Останнє підвищення заробітної плати співробітнику Карпіщенко А. А проводилося в грудні 2013 року. Його оклад був збільшений з 2000 до 2500 грн. Сума підвищення заробітної плати перевищує розмір індексації, яка могла бути йому нарахована, тому фіксована індексація працівникові не нараховується і не виплачується.

Сума заробітної плати Карпіщенко А. А. значно перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (1218 грн.), тому індексуємо його зарплату тільки в цих межах.

Для визначення приросту індексу споживчих цін таблиці індексації зарплати за липень знаходимо рядок з назвою «грудень 2013 року», потім знаходимо перетин рядка зі стовпцем «Липень 2015». У цій клітинці перебуває значення 74,9%. Підставляємо дані у формулу і отримуємо:

1218 * 74,9 / 100 = 912,28 грн.

Це і буде сума індексації, яку необхідно нарахувати і виплатити Карпіщенко А. А. разом із заробітною платою за липень 2015 року.

Базовий місяць — місяць прийняття на роботу

Тепер давайте в попередньому прикладі змінимо умови. Припустимо, що в грудні 2013 року співробітник Карпіщенко А. А. був прийнятий на роботу. Після цього підвищення заробітної плати Карпіщенко А. А. не проводилося.

В цьому випадку базовим місяцем для розрахунку індексації повинен стати місяць, що передує його прийому на роботу, тобто листопад 2013 року. Чому саме передує, читайте в статті Як користуватися таблицями індексації при різних базових місяцях (місяць прийняття на роботу та місяць підвищення зарплати)

Для визначення приросту індексу споживчих цін у цьому випадку знаходимо рядок з назвою «листопад 2013 року», потім, шукаємо де цей рядок перетинає стовпець з назвою «Липень 2015». У цій клітинці знаходиться значення 75,8%. Підставляємо це значення у формулу і отримуємо:

1218 * 75,8 / 100 = 923,24 грн.

Індексація заробітної плати за липень 2015 року. Таблиця та детальна інструкція
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.06788 sec