Податки > Бухгалтерський облік > Індексація заробітної плати за квітень 2017 року. Таблиця та інструкція

Індексація заробітної плати за квітень 2017 року. Таблиця та інструкція

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Незважаючи на те, що в зв’язку з введенням розміру мінімальної заробітної плати в сумі 3200,00 грн., деяким категоріям працюючих були підвищені посадові оклади, питання індексації заробітної плати залишаються актуальним. Як і завжди, на початку місяця, ми вирішили нагадати основні нюанси нарахування індексації за квітень 2017 року.

Протягом останніх місяців законодавча база залишалася незмінною, тож при здійсненні нарахування індексації за квітень потрібно керуватися нормами Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 та Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. №1282-XII.

Читайте також Як вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати на розрахунок лікарняних

Коли потрібно проводити індексацію за квітень 2017

Пунктом 1 Порядку 1078 визначено, що індексація заробітної плати та інших грошових доходів населення проводиться у випадку, якщо величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлено на рівні 103%. Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загально­обов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Індекс приросту споживчих цін обчислюється Держстатом та публікується щомісячно не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому в офіційному виданні опубліковано індекс споживчих цін.

В березні було оприлюднено індекс приросту споживчих цін за лютий, тож при розрахунку індексації в квітні потрібно керуватися саме цим показником. За даними Держстату в лютому 2017 року рівень інфляції складав 101%, та не перевищив порогу індексації. Тож в квітні 2017 року потрібно застосовувати такі ж коефіцієнти, як і в березні.

Порядок індексації заробітної плати за квітень 2017

Індексація заробітної плати проводиться в межах прожиткового мінімуму для працездатного населення, встановленого на момент нарахування. Індексації підлягають грошові доходи громадян, які отримані на території України в національній валюті та не мають разового характеру. Частина доходу, що перевищує прожитковий мінімум не підлягає індексації. В квітні прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено в розмірі 1600 грн. Тобто, якщо працівнику нараховано 4500,00 грн., індексується лише 1600 грн.

Працівникам, які перебували у відпустці або були відсутні на роботі в зв’язку з хворобою, або працювали в умовах неповного робочого часу, індексація визначається у межах повного робочого часу та виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Читайте також Доплата до мінімальної заробітної плати та працівники з погодинною оплатою

Приклад розрахунку індексації коли відпрацьовано неповний місяць

В квітні працівниця частину місяця перебувала у тарифній відпустці та відпрацювала лише 11 днів при нормі робочого часу 19 днів. В квітні 2017 року жінці за повний місяць повинні нарахувати 432 грн. індексації. Але за фактично відпрацьований час вона отримає:

432,00 грн. : 19 днів * 11 днів = 250,11 грн.

Особи, які працюють за сумісництвом, мають право на індексацію доходів від роботи за сумісництвом в разі якщо ці доходи з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи, не перевищують прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Тобто сумісники мають право на індексацію лише у випадку, якщо при повністю виконаній нормі робочого часу за основним місцем роботи їм нараховано менше ніж 1600,00 грн.

Сума індексації грошових доходів громадян визначається шляхом множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Визначення базового місяцю

Термін «базовий місяць» відсутній у оновленому Порядку 1078, але для зручності ми будемо користуватися саме цим поняттям.

З 1 грудня 2015 року змінився підхід до визначення базового місяця для проведення індексації. Обчислення індексу споживчих цін для визначення базового місяця починаючи з грудня 2015 року здійснюється не індивідуально для кожного працівника в залежності від прийняття його на роботу або зростання його доплат та надбавок, а від моменту останнього перегляду тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник.

Як і раніше, місяць підвищення посадового окладу після 01 грудня 2015 року, незалежно від суми підвищення стає базовим.

Ця норма поширюється на усіх працівників незалежно від дати прийняття працівника на роботу, виходу з декретної відпустки та переведення працівника на іншу посаду.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів), значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Читайте також Індексація та доплата до мінімальної заробітної плати

Слід зауважити, що якщо відбулося підвищення лише окремих складових зарплати, а саме надбавок за складну та напружену працю, розміру вислуги, доплати за шкідливі умови праці та інших – базовий місяць залишається незмінним.

Приклади визначення базового місяця

Останнє підвищення посадових окладів на підприємстві відбулося в травні 2015 року. Базовий місяць для всіх працівників – травень 2015 року. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації починається з червня 2015 року.

Працівник переведений на іншу посаду з підвищенням посадового окладу в серпні 2015 року, до 1 грудня 2015 року для проведення індексації йому мали вважати базовим місяцем серпень 2015 року, а з 1 грудня 2015 року базовим потрібно встановити травень 2015 року.

Працівниця прийнята на роботу на це ж підприємство в квітні 2017 року. Для працівниці базовим місяцем буде травень 2015 року.

В березні 2017 року жінка вийшла на роботу з відпустки по догляду за дитиною до трьох років. Базовий місяць для неї потрібно встановити травень 2015 року.

Методика проведення індексації в разі підвищення заробітної плати

Починаючи з місяця підвищення посадового окладу працівник може втратити право на індексацію заробітної плати або розмір індексації може суттєво змінитися.

Якщо розмір підвищення заробітної плати з урахуванням всіх її складових перевищує розмір індексації, яка повинна була бути виплачена в цьому місяці, індексація не нараховується до наступного перевищення порогу індексації.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

Якщо працівнику проводиться доплата до мінімальної заробітної плати без збільшення розміру посадового окладу, працівник не втрачає права на отримання індексації.

Читайте також Доплата до мінімальної заробітної плата сумісникам та працівникам, що суміщують професії

Приклади розрахунку фіксованої індексації

Приклад 1. Працівник в квітні мав отримати індексацію в розмірі 916,00 грн., яка складається з поточної та фіксованої індексації. В квітні 2017 року відбулось підвищення посадового окладу на 700,00 грн. З урахуванням надбавок та постійних виплат доход працівника в лютому збільшився на 1100,00 грн. Розмір підвищення доходу перевищує розмір очікуваної індексації. Таким чином працівник втрачає право на отримання індексації. Квітень 2017 року встановлюється базовим місяцем.

Приклад 2. Працівниця в квітні повинна була отримати індексацію в розмірі 1146 грн. В квітні 2017 року відбулось підвищення посадового окладу на 500,00 грн. Разом з надбавками та доплатами розмір підвищення склав 750 грн. Оскільки доход підвищується на суму, що не перевищує розміру індексації, то працівниці повинна бути виплачена індексація в меншому розмірі, а саме:

1146,00 грн. – 750,00 грн. = 396,00 грн.

Сума 396,00 грн. фіксується та сплачується до наступного підвищення посадових окладів незалежно від рівня інфляції.

Приклад 3. В квітні працівнику нараховано 2400,00 грн. заробітної плати та повинні виплатити індексацію в розмірі 432,00 грн. Відповідно до чинного законодавства працівниці потрібно провести доплату до 3200,00 грн. Розмір індексації залишається незмінним.

Таблиця коефіцієнтів індексації заробітної плати за квітень 2017

Для зручності бухгалтерів всі індекси приросту споживчих цін об’єднані в таблицю. Таблицю з розрахованими коефіцієнтами індексації можна завантажити за цим посиланням.

Щоб скористатися таблицею потрібно знати базовий місяць – місяць останнього підвищення посадового окладу за займаємою посадою.

Для визначення коефіцієнту індексації потрібно знайти місце перетину рядка з назвою базового місяцю та колонки з зазначенням назви місяцю, за який проводиться індексація, в нашому випадку – квітень 2017 року.

Читайте також Розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати у 2017 році з прикладами

Приклади розрахунку індексації за квітень 2017 року

Приклад 1

Працівнику останній раз підвищували посадовий оклад в січні 2016 року. В таблиці знаходимо коефіцієнт, який знаходиться на перетині рядка «січень 2016 р». і стовпця «квітень 2017 р.». Коефіцієнт індексації дорівнює 12,5 прожитковий мінімум в квітні – 1600 грн.

Визначимо розмір індексації:

Індекс. = 1600,00 грн. * 12,5 : 100 = 200,00 грн.

Приклад 2.

Працівниця прийнята на роботу з 11.04.2017 року. Останній раз за займаємою посадою оклад підвищувався в квітні 2016 року, відповідно базовий місяць – квітень 2016 року. Скориставшись таблицею індексації визначимо коефіцієнт індексації – 8,1. За повністю відпрацьований місяць жінка мала отримати:

Індекс.повна = 1600,00 грн. * 8,1 : 100 = 129,60 грн.

Оскільки жінка відпрацювала лише 13 днів при місячній нормі 19 днів, індексація їй повинна нараховуватися пропорційно відпрацьованому часу:

Індекс. = 129,60 грн. : 19 днів * 13 днів = 88,67 грн.

Індексація заробітної плати за квітень 2017 року. Таблиця та інструкція
2 (40%) 1 vote

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend