Індексація заробітної плати за червень 2015 року. Таблиця, інструкція та приклади

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

При поддержке: Торговля на финансовых рынках требует быстрого принятия решений на основе входящей аналитической информации а также выбора надежного брокера. Одним из таких является компания Instaforex. Инстафорекс отзывы можно почитать на странице по ссылке. Вся необходимая информация для правильного выбора брокера в вашем распоряжении.

За останній рік інтерес до питань проведення індексації заробітної плати, м’яко кажучи, значно виріс. При цьому, цікавляться даним питанням як бухгалтера, що здійснюють її нарахування та виплату, так і звичайні люди, які отримують цю індексацію у складі заробітної плати. Цей інтерес не випадковий, оскільки індекси споживчих цін за останній рік показують чудеса зростання, а це, в свою чергу, призводить до того, що сума індексації стає значною частиною заробітної плати більшості працюючих українців. Сьогодні в черговий раз торкнемося всіх ключових моментів, які необхідно знати для нарахування та виплати індексації заробітної плати у червні 2015 року, а також розглянемо два умовні числові приклади, які проілюструють механізм проведення індексації заробітної плати на практиці.

Також, радимо почитати інші статті на тему індексації заробітної плати:

Нормативні документи для розрахунку індексації за червень 2015

Індексація заробітної плати в Україні проводиться на підставі двох нормативно-правових документів:

  • Закон України від 3 липня 1991 року № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення».
  • Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Хто зобов’язаний індексувати заробітну плату в Україні?

Згідно чинного українського законодавства, індексувати заробітну плату повинні всі роботодавці, які використовують працю найманих працівників, включаючи приватних підприємців – фізичних осіб, Суми індексації заробітної плати розраховують і виплачують щомісяця в строки, встановлені для виплати заробітної плати за рахунок коштів такого роботодавця.

Що таке поріг індексації?

У відповідності з існуючими нормативними документами індексація заробітної плати в Україні проводиться тільки в тому разі, коли індекс споживчих цін перевищив так званий мінімальний поріг індексації. У даний момент такий поріг встановлений на рівні 101%.

Формула для розрахунку індексації

Для розрахунку індексації заробітної плати в Україні застосовується наступна формула:

І = Ді * Ісц, де

І – сума індексації заробітної плати, грн.;

Ді – сума заробітної плати, що підлягає індексації, грн.;

Ісц – індекс приросту споживчих цін, %.

Яка частина заробітної плати індексується?

На практиці часто виникають ситуації, коли не вся заробітна плата українців підлягає індексації. За існуючими правилами індексується тільки та частина заробітної плати, яка не перевищує розміру прожиткового мінімуму для однієї працездатної особи.

Розміри прожиткового мінімуму встановлюються щорічно у статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. Так, на період з січня по листопад 2015 року розмір прожиткового мінімуму для однієї працездатної особи встановлений у розмірі 1218 грн.

Таким чином, якщо заробітна плата працівника менше або дорівнює 1218 грн., то вона індексується повністю – в іншому випадку, заробітна плата індексується тільки в межах розміру прожиткового мінімуму.

Індекс споживчих цін

Індекс споживчих цін – це один із показників, який щомісяця розраховується міністерством статистики України і публікується на сайті міністерства та в офіційних періодичних виданнях, не пізніше, ніж до 10 числа місяця наступного за тим для якого він публікується.

Даний показник характеризує зміни загального рівня цін на товари і послуги, які купуються населенням для невиробничого споживання, фактично він відображає рівень інфляції в країні.

Для цілей нарахування індексації приріст індексу споживчих цін розраховується індивідуально для кожного співробітника, в залежності від того, який з місяців роботи працівника визначено як базовий.

Так, станом на 1 червня 2015 року, у розпорядженні бухгалтера знаходиться тільки приріст індексу споживчих цін за квітень 2015 року, який був оприлюднений до 10 травня 2015 року. Саме його бухгалтер використовує для розрахунку суми індексації заробітної плати за червень 2015 року.

Як визначити базовий місяць для розрахунку індексації зарплати за червень 2015?

Базовий місяць – це умовна дата, яка визначається для кожного працівника індивідуально, з метою розрахунку суми індексації заробітної плати для такого співробітника.

Існує два підходи для визначення базового місяця: для новоприбулих працівників і для тих, хто вже працює на підприємстві і вже отримує заробітну плату.

У разі, коли працівник вважається новоприбулим, то для нього базовим місяцем вважається місяць, що передує його прийому на роботу, а нарахування індексації починається з першого місяця його роботи. Базовим місяцем для співробітників, що вже працюють на підприємстві вважається місяць, в якому співробітникові останній раз підвищувалася заробітна плата (незалежно від суми підвищення). В такому місяці індексація не нараховується взагалі. Починаючи з наступного місяця, такий працівник знову отримує право на нарахування та виплату індексації. Докладніше про визначення базового місяця читайте в цій статті Як користуватися таблицями індексації при різних базових місяцях (місяць прийняття на роботу та місяць підвищення зарплати)

Коли з’являється фіксована сума індексації?

Коли підвищення заробітної плати працівника проводиться в розмірі меншому, ніж сума індексації, розрахована для такого співробітника в цьому ж місяці, бухгалтер повинен вирахувати різницю між цими двома сумами.

Ця різниця і вважається фіксованою індексацією, яка виплачується співробітнику кожен місяць фіксованою сумою, аж до наступного підвищення йому заробітної плати. Потім розрахунки повторюються. Якщо сума такого підвищення заробітної плати «перекриває» суму індексації, то у працівника з’являється новий базовий місяць, а якщо ні, то проводиться новий розрахунок фіксованої суми індексації. Детальніше про фіксовану суму індексації читайте в цій статті Постанова КМУ №526 від 13.06.2012. Індексація заробітної плати за новими правилами

Таблиця індексації заробітної плати за червень 2015 року

Дані таблиці існують вже давно і широко застосовуються українськими бухгалтерами. Їх можна зустріти як в інтернеті, так і на сторінках більшості спеціалізованих періодичних видань. У цих таблицях наводяться розраховані наростаючим підсумком індекси споживчих цін по роках і місяцях. Таблицю індексації зарплати за червень 2015 року можна завантажити тут.

Дана таблиця призначена для розрахунку індексації заробітної плати у 2015 році. Для того щоб скористатися даною таблицею знаходимо в першому стовпці рік і місяць, які для працівника є базовими. Потім знаходимо перетин даного рядка зі стовпцем з назвою «червень». У цій клітинці буде порахований приріст індексу споживчих цін для даного працівника. Тепер залишається тільки помножити частину доходу працівника, який підлягає індексації у даному місяці, на величину приросту індексу споживчих цін і отриманий добуток розділити на 100. Це і буде сума індексації, яка підлягає виплаті працівникові, разом із заробітною платою.

Приклад розрахунку індексації заробітної плати за червень 2015 року

Перейдемо до практичних прикладів

Приклад 1 — базовий місяць є місяцем останнього підвищення зарплати

Співробітникові Іванову А. А. в жовтні 2014 року було підвищено посадовий оклад з 2500 грн. до 3000 грн. Сума підвищення (500 грн.) є більшою, ніж сума індексації, яка могла б нараховуватися Іванову А. А. в жовтні 2014 року.

Оскільки підвищення зарплати Іванова відбулося в жовтні 2014 року, то цей місяць для нього є базовим. У ньому індексація Іванову взагалі не нараховується, а розрахунок приросту індексу споживчих цін починають з листопада 2014 року.

Для розрахунку індексації заробітної плати Іванова в червні 2015 року знаходимо в першому стовпці таблиці індексації рядок з назвою жовтень 2014 року (базовий місяць для Іванова). Тепер знаходимо клітинку, в якій цей рядок перетинає стовпець з назвою «червень 2015». Там знаходиться значення «43,9» — це і буде приріст індексу споживчих цін для Іванова в червні 2015 року.

Зарплата Іванова значно перевищує встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи (1218 грн.), тому індексуємо зарплату тільки в його межах.

Зробимо відповідний розрахунок за наведеною вище формулою:

1218 * 43,9 / 100 = 534,70 грн.

Приклад 2 — базовий місяць є місяцем прийняття на роботу

Припустимо, що співробітник Іванов А. А. був прийнятий на роботу в жовтні 2014 року і розрахуємо суму індексації заробітної плати у червні 2015 для такої ситуації.

В даній ситуації базовим місяцем для цілей індексації заробітної плати Іванова стає місяць, що передує його прийому на роботу, а це вересень 2014 року (Чому саме вересень, а не жовтень читайте в цій статті Як користуватися таблицями індексації при різних базових місяцях (місяць прийняття на роботу та місяць підвищення зарплати). Знаходимо в таблиці індексів, де рядок з назвою «вересень 2014» перетинає стовпець з назвою «червень 2015» та робимо відповідний розрахунок:

1218 * 47,4 / 100 = 577,33 грн.

Індексація заробітної плати за червень 2015 року. Таблиця, інструкція та приклади
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *