Індексація заробітної плати за березень 2017 року. Таблиця та інструкція

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Споживчі ціни в нашій країні продовжують неухильно зростати, тож питання індексації заробітної плати не втрачає своєї актуальності. Як і завжди, на початку місяцю, ми вирішили нагадати основні нюанси нарахування індексації за березень 2017 року.

Протягом останніх місяців законодавча база залишалася без змін, тож при здійсненні нарахування індексації заробітної плати за березень, як і раніше, потрібно керуватися нормами Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 та Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. №1282-XII.

Коли потрібно проводити індексацію за березень 2017 року

Відповідно до п.1 Порядку 1078 індексацію заробітної плати та інших грошових доходів населення потрібно проводити у випадку, якщо величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлено на рівні 103%. Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загально­обов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Читайте також Приклади розрахунку податкової соціальної пільги

Індекс приросту споживчих цін обчислюється Держстатом та публікується щомісячно не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому в офіційному виданні опубліковано індекс споживчих цін.

За даними Держстату в січні 2017 року рівень інфляції складав 101,1%, а індекс приросту споживчих цін за період з листопада 2016 року по січень 2017 року сягнув 103,8% (1,018 * 1,009* 1,011 *100) та перевищив поріг індексації. Тож в березні 2017 року право на отримання індексації набули працівники, у яких підвищення посадових окладів відбулося у жовтні 2016 року.

Алгоритм проведення індексації заробітної плати за березень 2017

Індексація заробітної плати проводиться в межах прожиткового мінімуму для працездатного населення, встановленого на момент нарахування. В березні прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено в розмірі 1600 грн. Частина доходу, що перевищує 1600,00 грн. не підлягає індексації. Таким чином, якщо працівнику нараховано 3200,00 грн., індексується лише 1600 грн.

В разі якщо за якихось обставин працівнику нараховано менше ніж розмір прожиткового мінімуму, індексації підлягає весь нарахований дохід.

Працівникам, які перебували у відпустці або були відсутні на роботі в зв’язку з хворобою, або працювали в умовах неповного робочого часу, індексація визначається у межах повного робочого часу та виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Читайте також Індексація та доплата до мінімальної заробітної плати

Приклад. В березні працівник був відсутній на роботі в зв’язку з хворобою та відпрацював лише 11 днів. Норма тривалості робочого часу в березні становить 22 дні. Останній раз посадовий оклад працівнику підвищували в травні 2015 року. За повністю відпрацьований місяць працівник мав отримати індексацію в розмірі 256,00 грн. Але за фактично відпрацьований час йому потрібно нарахувати:

256,00 грн. : 22 дні * 11 днів = 128,00грн.

Особам, які працюють за сумісництвом, індексація доходів від роботи за сумісництвом проводиться на підставі довідки з основного місця роботи. Індексації підлягають доходи, що з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи, не перевищують прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Тобто сумісники мають право на індексацію лише в випадку, якщо за основним місцем роботи їм нараховано менше ніж 1600,00 грн.

Сума індексації грошових доходів громадян визначається шляхом множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Як визначити базовий місяць для нарахування індексації за березень 2017

Термін «базовий місяць» відсутній у оновленому Порядку 1078, але для зручності ми будемо користуватися саме цим поняттям.

З 1 грудня 2015 року скасовано індивідуальний підхід до визначення базового місяця для проведення індексації. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється від моменту останнього перегляду тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник.

Ця норма поширюється на усіх працівників незалежно від дати прийняття працівника на роботу, виходу з декретної відпустки та переведення працівника на іншу посаду.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів), значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Читайте також Відповідальність за неоформлених працівників та інші порушення трудового законодавства у 2017 році

Слід зауважити, що якщо відбулося підвищення лише окремих складових зарплати, а саме надбавок за складну та напружену працю, розміру вислуги, доплати за шкідливі умови праці та інших – базовий місяць залишається незмінним.

Приклад визначення базового місяця

Останнє підвищення посадових окладів на підприємстві відбулося в квітні 2014 року. Базовий місяць для всіх працівників – квітень 2014 року. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації починається з травня 2014 року.

Працівник прийнятий на це підприємство на роботу в травні 2015 року, до 1 грудня 2015 року для проведення індексації йому мали вважати базовим місяцем квітень 2015 року (місяць, що передує місяцю прийому на роботу), а з 1 грудня 2015 року базовим потрібно встановити квітень 2014 року.

Працівниця прийнята на роботу на це ж підприємство в березні 2017 року. Для працівниці базовим місяцем буде квітень 2014 року.

Порядок проведення індексації в разі підвищення заробітної плати

В місяці підвищення заробітної плати нарахування індексації має свої особливості. У разі підвищення тарифних ставок значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення посадових окладів.

Якщо розмір підвищення заробітної плати з урахуванням всіх надбавок доплат та премій перевищує розмір індексації, яка повинна була бути виплачена в березні, індексація не нараховується до наступного перевищення порогу індексації.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у березні, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

Якщо працівнику проводиться доплата до мінімальної заробітної плати без збільшення розміру посадового окладу, працівник не втрачає права на отримання індексації.

Читайте також Податкова соціальна пільга 2017. Хто має право, як розрахувати та як отримати

Приклад розрахунку зарплати з фіксованою індексацією

Приклад 1. Працівник в березні мав отримати індексацію в розмірі 927,20 грн., яка складається з поточної індексації 563,20 грн. та фіксованої – 364,00 грн. В березні 2017 року відбулось підвищення посадового окладу на 600,00 грн. З урахуванням надбавок та постійних виплат доход працівника в лютому збільшився на 970,00 грн. Розмір підвищення доходу перевищує розмір очікуваної індексації. Таким чином працівник втрачає право на отримання індексації. Березень 2017 року встановлюється базовим місяцем.

Приклад 2. Працівниця в березні повинна була отримати індексацію в розмірі 923,20 грн. В березні 2017 року відбулось підвищення посадового окладу на 400,00 грн. Разом з надбавками та вислугою розмір підвищення склав 650 грн. Оскільки доход підвищується на суму, що не перевищує розміру індексації, то працівниці повинна бути виплачена індексація в меншому розмірі, а саме:

923,20 грн. – 650,00 грн. = 273,20 грн.

Сума 273,20 грн. фіксується та сплачується до наступного підвищення посадових окладів незалежно від розміру індексу споживчих цін.

Приклад 3. В березні працівниці нараховано 2600,00 грн. заробітної плати та повинні виплатити індексацію в розмірі 256,00 грн. Відповідно до чинного законодавства працівниці потрібно провести доплату до 3200,00 грн. Розмір індексації залишається незмінним.

Таблиця коефіцієнтів індексації заробітної плати за березень 2017 року

Для зручності бухгалтерів ми друкуємо таблицю з розрахованими коефіцієнтами індексації. Таблицю можна завантажити за цим посиланням.

Щоб скористатися таблицею потрібно знати базовий місяць – місяць останнього підвищення посадового окладу за займаємою посадою.

Для визначення коефіцієнту індексації потрібно знайти місце перетину рядка з назвою базового місяцю та колонки з зазначенням назви місяцю, за який проводиться індексація, в нашому випадку – березень 2017 року.

Читайте також Доплата до мінімальної заробітної плата сумісникам та працівникам, що суміщують професії

Приклад розрахунку індексації заробітної плати за березень 2017 року

Приклад 1.

Працівнику останній раз підвищували посадовий оклад в квітні 2014 року. В таблиці знаходимо коефіцієнт, який знаходиться на перетині рядка «квітень 2014 р». і стовпця «березень 2017 р.». Коефіцієнт індексації дорівнює 90,8 прожитковий мінімум в березні – 1600 грн.

Визначимо розмір індексації:

Індекс. = 1600,00 грн. * 90,8 :100 = 1452,80 грн.

Приклад 2.

Працівниця прийнята на роботу з 06.03.2017 року. Останній раз за займаємою посадою оклад підвищувався в січні 2015 року, відповідно базовий місяць – січень 2015 року. Скориставшись таблицею індексації визначимо коефіцієнт індексації – 57,70. За повний місяць потрібно нарахувати

Індекс.повна = 1600,00 грн. * 57,7:100 = 923,20 грн.

Оскільки працівниця відпрацювала лише 19 днів при місячній нормі 22 дні, індексація їй повинна нараховуватися пропорційно відпрацьованому часу:

Індекс. = 923,20 грн. : 22 днів * 19 днів = 805,05 грн.

Індексація заробітної плати за березень 2017 року. Таблиця та інструкція
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *