Індексація заробітної плати. Розрахунок, приклади, коефіцієнти, поріг індексації, базовий місяць та все все все

Основні нормативно-правові акти, які регулюють індексацію заробітної плати

 1. 1. Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 №1282-XII. Дуже загальний закон. Конкретики в ньому майже немає, але основні принципи індексації заробітної плати містяться саме там.
 2. 2. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.2003 №1078. На конкретних прикладах можна побачити, яким чином проводити індексацію заробітної плати.
 3. До речі, зовсім нещодавно, порядок проведення індексації заробітної плати було змінено Постановою КМУ від 13 червня 2012 №526. Основна зміна стосується порядку розрахунку індексації у місяці, в якому відбулося підвищення заробітної плати. Механізм розрахунку значно ускладнився. Про ці зміни можна почитати у статті на блозі Постанова КМУ №526 від 13.06.2012. Індексація заробітної плати за новими правилами.

 

Основні терміни, які треба знати для проведення індексації заробітної плати

Індекс споживчих цін (те саме, що і індекс інфляції) – показник, який характеризує зростання або падіння рівня цін на товари та послуги. Визначається у відсотках до попереднього місяця. Спробую навести найбільш спрощений приклад (насправді розрахунок складніший): станом на початок березня певний товар коштує 100 грн. За березень його ціна зросла на 2 грн. Це означає, що індекс інфляції за березень складає 102%.-
Поріг індексації – величина індексу споживчих цін наростаючим підсумком, яка надає право на індексацію заробітної плати. Складає 101%. Тобто, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищив поріг індексації, заробітна плата повинна індексуватися. Як розраховується поріг індексації, буде розглянуто нижче.
Базовий місяць – місяць, за який не здійснюється розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком. Розрахунок починає проводитися з місяця, наступного за базовим. (Виключенням є місяць прийняття працівника на роботу. Для нього є окрема норма Постанови №1078, але про це трохи нижче.).
Коефіцієнт індексації – показник, за допомогою якого розраховується сума індексації.

Яка частина заробітної плати індексується?

Згідно статті 2 Закону №1282-XII індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Якщо мова йде про індексацію заробітної плати, то необхідно орієнтуватися на прожитковий мінімум для працездатних осіб.
Наприклад. Прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 1073 грн. Працівник отримує заробітну плату в розмірі 2500 грн. Якщо поріг індексації перевищено та заробітна плата підлягає індексації, індексуватися повинна лише її частина, яка дорівнює прожитковому мінімуму, тобто 1073 грн.

Хто зобов’язаний проводити індексацію?

Індексацію зобов’язані проводити всі без виключення роботодавці: підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також фізичні особи, що використовують працю найманих працівників.

Основний принцип проведення індексації заробітної плати

Пункт 4 Порядку №1078 містить загальне правило визначення суми індексації заробітної плати: «Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків».
Величина приросту індексу споживчих цін поділена на сто відсотків є ні чим іншим, як коефіцієнтом індексації. Як саме він розраховується на прикладі, наведено трохи нижче.
Загальний приклад проведення індексації заробітної плати. Коефіцієнт індексації становить 0,021. Заробітна плата працівника становить 2500 грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 1073 грн. Сума заробітної плати після нарахування індексації складатиме. 2500-1073= 1427-заробітна плата, яка не індексується. Індексація зарплати в межах прожиткового мінімуму 1073*0,021=22,53 грн. 1427+1073+22,53=2522,53 грн. – проіндексована заробітна плата.

Яку величину прожиткового мінімуму слід застосовувати?

Якщо мова йде про індексацію заробітної плати, то береться величина прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлений на місяць, за який здійснюється індексація. Тобто, якщо ми індексуємо заробітну плату за травень, то і прожитковий мінімум слід брати за травень.

Яким чином розраховується поріг індексації?

Індекс споживчих цін для визначення порогу індексації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін. Приклад:
Індекси інфляції (умовні):
Січень — 100,8%
Лютий — 100,0%
Березень — 100,6%
Розрахуємо за кожен місяць, чи перевищено поріг індексації?
Січень – 100,8%, що менше ніж 101%. Поріг індексації не перевищено.
Лютий – (100,8/100)*(100,0/100)*100=1,008*1,000*100=100,8%, що менше ніж 101%. Поріг індексації не перевищено.
Березень — (100,8/100)*(100,0/100)*(100,6/100)*100=1,008*1,000*1,006*100=101,4%, що більше ніж 101%. Поріг індексації перевищено.

Коли треба починати проводити індексацію заробітної плати?

Згідно пункту 1-1 Порядку №1078 підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.
Якщо брати умови нашого прикладу, то індекс споживчих цін наростаючим підсумком за період січень – березень склав 101,4%, тобто перевищив поріг індексації у березні. Індекс інфляції за березень публікується до 10 квітня. Це значить, що індексації підлягає заробітна плата за травень. Сума індексації зарплати на травень буде визначатися виходячи з коефіцієнту індексації, розрахованого при перевищенні порогу індексації у березні.

Як розраховується коефіцієнт індексації?

Якщо брати умови попереднього прикладу, то заробітна плата за травень підлягає індексації. Індекс споживчих цін за березень наростаючим підсумком складає 101,4%. Коефіцієнт індексації складає 0,014 = (101,4/100)-1. Тобто, сума індексації заробітної плати за травень (прожитковий мінімум складає 1073 грн.) буде складати 1073*0,014= 15,02 грн.

Коли починає індексуватися заробітна плата новоприйнятого працівника?

Місяць оформлення працівника на роботу вважається базовим. Але згідно абзацу 3 пункту 10-1 Постанови №1078: «Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу.».
Наприклад, індекси інфляції складають:
Січень (місяць прийняття на роботу) — 101,1%. Індекс споживчих цін перевищив поріг індексації у першому ж місяці роботи працівника. Індекс споживчих цін за січень публікується до 10 лютого. Отже індексації підлягатиме заробітна плата за березень.

Які доходи підлягають індексації?

У загальному визначенні, індексації підлягають грошові доходи населення, одержані ними в гривнях на території України, які не мають разового характеру.
Перелік доходів, які підлягають індексації визначено у статті 2 Закону №1282-XII. При цьому цією статтею передбачено, що Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об’єкти індексації ніж ті, що передбачені Законом.
Пункт 2 Постанови КМУ №1078 встановлює більш конкретний перелік видів доходів, які підлягають індексації. Серед них нас цікавлять, в першу чергу, доходи у вигляді заробітної плати.

Які доходи не підлягають індексації?

Перелік видів доходів, які не індексуються, також встановлені статтею 2 Закону №1282-XII (дуже загальний перелік) та пунктом 3 Постанови КМУ №1078. В цьому випадку, доцільно перелічити ці види доходів в скороченому вигляді. Отже, індексації не підлягають:

 1. доходи від оренди, цінних паперів, ведення особистого підсобного господарства, доходи від ведення підприємницької діяльності;
 2. лікарняні (сюди включаються суми оплати перших п’яти днів за рахунок роботодавця та допомога за всі інші дні за рахунок фонду соціального страхування);
 3. виплата для організації підприємницької діяльності, разова виплата у разі стійкої втрати працездатності або смерті внаслідок нещасного випадку на виробництві;
 4. допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на поховання;
 5. цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації (крім виплат, визначених пунктом 2 цього Порядку), винагорода за підсумками роботи за рік тощо;
 6. соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму (розширений перелік у Порядку №1078);
 7. державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Чи підлягають індексації виплати, розмір яких визначається виходячи з середньої заробітної плати?

Сюди відносяться, наприклад, відпускні або грошова компенсація за невикористану відпустку. Такі виплати не підлягають індексації, оскільки при їх розрахунку вже була врахована індексація. Докладніше у листі Мінпраці від 30.10.2003 р. №024-130.

Який місяць вважається базовим? Як визначається базовий місяць?

Базовий місяць визначається для кожного працівника окремо. За цей місяць не розраховується індекс споживчих цін наростаючим підсумком для визначення порогу індексації (окрім місяця оформлення працівника на роботу). Він починає розраховуватися лише з наступного місяця. Базовим місяцем вважається або:
Місяць підвищення заробітної плати (в цьому випадку визначення місяця базовим має окремі особливості, які будуть розглянуті нижче).
Місяць оформлення працівника на роботу або (при цьому відповідно до абзацу 3 пункту 10-1 постанови КМУ №526 розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком починає здійснюватися саме з місяця оформлення працівника на роботу).

Чи вважається базовим, місяць зменшення заробітної плати?

Ні, не вважається. Базовим вважається лише місяць збільшення. Докладніше дивись лист Мінпраці від 14.02.2007 р. №9/10/136-07.

Чи вважається базовим місяць підвищення доходів працівника у зв’язку із виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника?

Ні, не вважається, оскільки не збільшуються постійні складові заробітної плати. Докладніше дивись лист Мінпраці від 14.02.2007 р. №9/10/136-07.

Чи буде місяць вважатися базовим, якщо робітник працював на пів ставки та переходить на повну ставку?

Ні, цей місяць не буде вважатися базовим, оскільки ставка заробітної плати, яка встановлена працівнику залишається незмінною. Працівник починає отримувати більшу заробітну плату лише за рахунок збільшення його робочого часу, що не відповідає пункту 5 Порядку №1078.

Чи вважається базовим місяць встановлення або підвищення премії?

Якщо премія, яка встановлюється або збільшується, виплачується на постійній основі, то місяць вважається базовим.
Якщо премія, яка встановлюється або збільшується має разовий характер або виплачується лише в окремі місяці, то місяць не вважається базовим.
З приводу цього дивись лист Мінпраці від 17.08.2010 р. N 161/10/136-10.

Чи вважається місяць базовим у випадку підвищення розміру мінімальної заробітної плати?

В тому разі, якщо зростання мінімальної заробітної плати не супроводжується зростанням заробітної плати працівника, місяць не вважається базовим та індексація продовжується проводитись як і раніше, оскільки фактичні доходи працівника не підвищуються.
Якщо разом із зростанням мінімальної заробітної плати підвищується і заробітна плата найманого працівника, такий місяць вважається базовим. Докладніше дивись лист Мінпраці від 26.10.2007 №8047/0/14-07/10.

Який місяць буде вважатися базовим при відрядній оплаті праці?

При використанні відрядної оплати праці місяць буде вважатися базовим лише при підвищенні розміру відрядних розцінок. У випадку підвищення заробітної плати у зв’язку зі збільшенням обсягу виконаної роботи при незмінних відрядних розцінках, місяць базовим вважатися не буде. Докладніше дивись лист Мінпраці від 20 вересня 2007 року № 59/10/136-07.

Яким чином індексується заробітна плата працівника, який звільняється, не відпрацювавши повний робочий місяць?

Індексація провадиться на загальних підставах. Заробітна плата індексується у межах прожиткового мінімуму за фактично відпрацьований час. Докладніше дивись лист Мінпраці від 30.10.2003 №024-130.

Чи підлягають індексації суми виплат за час відрядження працівника?

Суми виплат на час відрядження працівника не індексуються, оскільки вони були розраховані виходячи з середньої заробітної плати, при розрахунку якої вже були враховані суми індексації. Докладніше дивись лист Мінпраці від 22.06.2007 року №47/10/136-07.

Чи індексується заробітна плата за сумісництвом?

Індексація заробітної плати при роботі за сумісництвом описана у пункті 7 Порядку №1078. Індексуються обидві заробітні плати – за основним місцем роботи та за сумісництвом. Але в межах прожиткового мінімуму. При цьому зарплата за основним місцем роботи індексується першою. За основним місцем роботи працівнику видається довідка про отриману зарплату, яка пред’являється їм на роботі за сумісництвом.
Наприклад. Прожитковий мінімум складає 1073 грн. Заробітна плата за основним місцем роботи 500 грн. За сумісництвом – 2000 грн. Спочатку індексується зарплата за основним місцем роботи. 500 грн. За сумісництво індексується 1073-500=573 грн., тобто в межах прожиткового мінімуму. Докладніше можна подивитися у листі Мінпраці від 14.02.2007 №9/10/136-07.

Яким чином індексується заробітна плата студентів?

Індексація заробітної плати студентів описана у пункті 8 Постанови №1078. Студентам, які працюють, і учням денних відділень, яким заробітна плата виплачується не за місцем навчання, навчальні заклади видають на їхню вимогу довідку про розмір одержуваної стипендії. На підставі цієї довідки провадиться індексація заробітної плати за місцем роботи студентів і учнів у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії.

Яким чином індексується заробітна плата працюючих пенсіонерів

Працюючим пенсіонерам відведений пункт 9 Постанови №1078. Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії, проводиться після індексації суми оплати праці на підставі виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер, довідки, в якій зазначається розмір його оплати праці, проіндексована її сума і сума індексації.

Яким чином проводиться індексація у разі підвищення заробітної плати

Із набранням чинності Постанови №526 індексувати заробітну плату після збільшення її розміру стало дуже і дуже складно. Детальний приклад читайте у статті на блозі Постанова КМУ №526 від 13.06.2012. Індексація заробітної плати за новими правилами.

Яким чином виплачується фіксована сума індексації у разі, якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць?

У випадку якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, фіксована сума індексації виплачується пропорційно відпрацьованим робочим дням. Якщо у місяці не відпрацьовано жодного робочого дня, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується. Докладніше читайте у Листі Мінсоцполітики від 06.08.2012 №169/20/137-12

Відповідальність за не проведення індексації

Суми індексації є заробітною платою. Тому відповідальність за її невиплату прирівнюється до відповідальності за невиплату заробітної плати. Штрафи передбачені статтею 41 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення, а саме, невиплата або несвоєчасна виплата індексації може каратися штрафом в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.).

Оподаткування суми індексації податком на доходи фізичних осіб та єдиним соціальним внеском

Індексація є додатковою заробітною платою, тому вона:

 1. обкладається ПДФО на загальних підставах (пункт 167.1 ПКУ);
 2. включається до бази нарахування єдиного соціального внеску (пункт 2.2.7 Інструкції №5).

Віднесення суми індексації до складу валових витрат

Сума індексації включається до складу валових витрат на підставі пунктів 138.8.2, 138.8.5, 138.10.2 — 138.10.4 і пункту 142.1 Податкового кодексу, оскільки вона є нічим іншим як заробітною платою.
Сума єдиного соціального внеску, нарахованого на суму індексації, включається до складу валових витрат на підставі пунктів 138.10.4, 143.1 Податкового кодексу.

Що робити, якщо індексація не нараховувалася?

Згідно пункту 4 Порядку №1078 «У разі несвоєчасної виплати сум індексації грошових доходів громадян провадиться їх компенсація відповідно до законодавства.». Оскільки індексації прирівнюється до заробітної плати то і компенсуватися вона повинна так само, як і заробітна плата. Механізм прописаний у «Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» затвердженому Постановою КМУ від 21 лютого 2001 №159.

 

Коментарі

vikysya » 14 июл 2012, 08:53

ЯКЩО нараховувати індексацію, то податкову пільгу вже не застосовувати?

byhgalter » 14 июл 2012, 10:55

ці два поняття майже ніяк не пов’язані між собою. якщо заробітна плата з урахуванням індексації вписується у граничний розмір зарплати для застосування податкової соціальної пільги, то її можна застосовуватися.

vikysya » 15 июл 2012, 14:28

Чи індексується заробітна плата найманого працівника, який працює на 0,5 ставки?

byhgalter » 15 июл 2012, 18:54

Індексується. Немає значення на пів ставки чи на повну ставку працює робітник.

Andrew P. » 16 июл 2012, 11:07

Спасибо за статью в блоге о новом механизме расчета индексации.
Попутно возник вопрос:
— Необходимо ли рассчитывать значения фиксированной суммы (11,04 в вашей статье) при расчете ЗП за июль или эта сумма до первого «неполного» повышения ЗП остается 0 ?

bykashka » 16 июл 2012, 12:56

Фіксована величина індексації додається до заробітної плати працівника до того моменту, поки не відбудеться підвищення зарплати (за один раз, яке її перевищить).
Наприклад, якщо фіксована величина 11,04 грн. виникла у січні, то вона починає додаватися до зарплати за лютий, березень і так далі. До того місяця, коли відбудеться підвищення заробітної плати, наприклад, на 11,05 грн.

bykashka » 16 июл 2012, 12:57

segamel » 18 июл 2012, 17:02

На даний момент виплачується індексація 380 грн, чи можна назвати цю сумму фіксованою сумою індексації? Базовий місяць встановлюється з кожним підвищенням зарплати, що відбувається з індексацією 380 грн, якщо вона не є фіксованою?

bykashka » 19 июл 2012, 08:49

Фіксованою цю суму назвати наврядчи можна. Коли відбувається підвищення заробітної плати, то сума у 380 грн. зменшується на суму підвищення. Тільки тоді ця сума стає фіксованою. Аналогічний приклад описаний у статті http://byhgalter.com/postanova-kmu-526- … -zarobitnoї-plati-za-novimi-pravilami/ . Тільки там спочатку була сума 47,04 грн (замість ваших 380) а стала 11,04 грн.

Андреа » 19 окт 2012, 16:49

Добрий день. У мене такі питання, будь ласка, підскажіть:
1. Ті держслужбовці, у яких в липні не було ніяких змін, і базовим залишається лютий 2008 року (індекс 50,2%) – їх теж ділити на пророблені дні, чи вони рахуються по старому?
2. У мене в минулому місяці вишли двоє декретчиць, які пішли в декрет ще в 2006 році. Як визначити їхній базовий і як взагалі рахувати їм індексацію?

gluhoedova1986 » 30 окт 2012, 13:01

я работаю с 02.01.2007 какой у меня должен быть коэффициент индексации при ставке 1338 грн.

кристинка » 22 ноя 2012, 20:27

Добрий вечір. Підкажіть як рахувати фісовану індексацію працівнику який працює на 0,5 ставки, але дохід його більший від мінімальної зарплати. Мене цікавить чи фіксовану індексацію я повинна ділити наполовину.

dmkushnir » 23 ноя 2012, 11:16

ви індексуєте ставку/оклад в межах мінімальної зарплати, а далі дивіться як там 0,5 чи 0,25 від фіксованої

bykashka » 23 ноя 2012, 16:25

Лист читайте тут list-minsocpolitiki-vid-06-08-2012-169-20-137-12-fiksovana-suma-indeksacii-pri-nepovnomu-robochomu-misyaci-t192.html .

Простими словами: повинні ділити на половину, оскільки фактично він працює неповний робочий місяць.

Madam_Elena » 23 дек 2012, 13:20

Добрий день!

Виробничі цеха на підприємстві не працюють більше року. 90% працівників знаходяться на простоях не з вини працівників.
За грудень 2012 р. робітнику (21 роб. день простоїв) нараховано 950,00 грн заробітної плати.
Виходячи із даної статті: «Заробітна плата індексується у межах прожиткового мінімуму за фактично відпрацьований час» виникає питання — яка сума повинна індексуватися 950,00 чи 1134.00 грн?

bykashka » 23 дек 2012, 19:24
ндексуватися повинно 950 грн., які він фактично отримав. Ось якщо б він отримав 1200 грн., то індексувалася би сума 1134 грн. тобто прожитковий мінімум.
dmkushnir » 22 янв 2013, 12:34
знаю випадки коли зарплата працівника є згідно виконаного обєму роботи чи наявності замовлень, наприклад, в швейних цехах.
за скерпень з/п 2950 грн.
за вересень з/п 2900 грн.
за жовтень з/п 2300 грн.
за листопад з/п 3000грн.
за грудень з/п 1500 грн.
як тоді бути з індексацією?
bykashka » 22 янв 2013, 13:20
индексируется прожиточный минимум все равно
dmkushnir » 22 янв 2013, 14:09
ясно. тоді інший приклад. оклад 1500 грн. надбавка 1000. Чи можливо тримати планку 2500 грн. два роки при цьому зменшуючи надбавку на суму індексації?
 bykashka » 22 янв 2013, 16:06
ну тут больше по трудовому законодательству. за что надбавка?
dmkushnir » 22 янв 2013, 19:29
посадова надбавка ДН
 repens » 04 мар 2013, 23:07
озрахуйте будь-ласка:
у червні 2012р. оклад (з усіма постійними надбавками) 1600 грн.+377,43грн. індексація(базовий жовтень2008р.)=1977,43грн
у липні підвищення окладу до 1670 грн., якщо я не помиляюся до виплати повинно бути 1977,43грн.(1670+307,43-різниця між індексацією і сумою підвищення), липень 2012 стає базовим, а сума 307,43-фіксована величина суми індексації
у жовтні 2012р підвищення окладу до 1711грн, якою повинна бути індексація? Яка кінцева сума у жовтні, листопаді, грудні?
у січні 2013р підвищення окладу до 1742грн чи міняєтся фіксована величина суми індексації? Яка заробітня плата у січні?
(інфляції за даними держкомстату за цей період не відбувалося).
Дякую.
natalya » 25 апр 2013, 10:34
кому з працівників дільничної лікарні можна нараховувати індексацію
byhgalter » 29 апр 2013, 07:28
natalya, а чим ці працівники відрізняються від звичайних працівників, які працюють на будь якій іншій роботі? Закон про індексацію для всіх однаковий.
veronak » 17 июн 2013, 15:06
Чи залишаеться індексація при переведенні на іншу роботу? Працюю державним реєстратором в райдержадміністрації , з 1 липня — переводять до юстиції ( як таку, що пройшла за конкурсом, але за переводом). В управлінні повідомили, що індексація не залишаеться, пояснень не надають. Посада залишаеться така ж як була в адміністрації і з тим же окладом. Можливо ВИ роз ясните?
lemiiv » 20 июн 2013, 08:09
Доброго дня.
Підкажіть, будь-ласка, чи правильно мені визначили базовий місяць.
Я в лютому 2010 року вийшла на пенсію як службовець органів місцевого самоврядування, і продовжувала працювати
При призначенні пенсії мені встановили базовим місяцем січень 2010 року для індексації пенсії.
29.11.2010 року я звільнилася з роботи і подала в ПФ відповідні довідки.
Спочатку мені індексацію нараховували по базовому місяці січень 2010 року.
А тепер в ПФ після перевірки мені визначили новий базовий місяць — листопад 2010 року (місяць звільнення) — хоча розмір пенсії після звільнення з роботи не змінився.
Чи правильно мені визначили базовий місяць — місяць звільнення з роботи, і на основі якого документу (закону, постанови, листа, роз’яснення)?
natusya » 22 июл 2013, 16:44
бюджетна організація,з/п складається з оклад+ранг+вислуга років+персональна надбавка за високі досягнення в праці (встановлюється окремим наказом на кожний місяць)+премія(окремий наказ на кожен місяць,і різний % )в липні складає в сумі 2500 з урахуванням індексації 386,21.в серпні змінюється вислуга років.індексацію зменшуємо тільки на різницю суми вислуги років,чи і на суму різниці премії і персональної надбавки якщо вони в серпні були більші ніж в липні?
Natasha.Kolomis » 13 окт 2013, 12:09
Я працювала на 0.75ст., отримувала індексацію. Потім мене перевели на повну ставку, і вже другий рік я не отримую індексації. Спочатку мені пояснювали в бухгалтерії, що мені не належить індексація. Коли мені почнуть її виплачувати? Бо мені так і не пояснили толком в бухгалтерії.
 loginza3002 » 05 дек 2013, 17:41
ідскажіть, будь ласка, у вересні 2013 року я перейшла на 0.75 ставки з 0.5 ставки викладача. При цьому індексацію мені припинили нараховувати, так як обумовили це підвищенням заробітної плати. Це суперечить Постанові 1078 п.5 (це вказано у ваших коментарях). Але конкретно це не прописано в п.5. Як пояснити помилку бухгалтеру? Тетяна
danya » 04 фев 2014, 14:19

Підкажіть будь-ласка відповідь на таке питання. Працюю в державному лікувальному закладі, до жовтня 2012 року отримував щомісячно індексацію заробітної плати, остання сума індексації складала 380,19 грн. У вересні мені була виплачена надбавка за складність та напруженість у роботі за липень-вересень загальна сума надбавки склала 790,86 грн. в т.ч. липень – 346,75 грн., серпень – 95,11 грн. та вересень 349,00 грн. Чи маю я право отримувати індексацію заробітної плати і надалі, якщо надбавка за складність і напруженість має стимулюючий характер та не носить постійного характеру ( від 0 до 50% посадового окладу за результатами праці)? Якщо маю право то як отримати виплати минулих років, які мені не доплатили?

 

Dzasmin » 26 июн 2014, 15:48

Скажіть будь ласка я іду у чергову відпустку після виходу з відпустки я працюю 2 дні і перевожуся в іншу організацію чи зберігається фіксована індексація з попередньої роботи якщо вона була. дякую!

 

an_an_m@bk.ru » 14 ноя 2014, 12:56

оброго дня! Підкажіть, чи застосовуються штрафні санкції, якщо помилково нарахована завищена сума індексації в госрозрахунковій організації (не бюджетна)?Та яким законом це керується?

 

buh911 » 19 ноя 2014, 16:00
Прошу Вашої допомоги.
У жовтні місяці 2014р. 23 робочих дні. З них 2 дні працівнику було нараховано відрядні по середньому заробітку в сумі 300 грн. Заробітна плата працівника нарахована в сумі 2000 грн.
Підвищення заробітної плати для підприєства було у квітні 2012р. Як нарахувати суму індексації заробітної плати за жоватень місяць 2014р.

 

atalya@mail.ru » 30 апр 2015, 10:19

Підкажіть будь-ласка,як визначається базовий місяць при переведенні з однієї посади на іншу з меншим окладом в межах одного підприємства

 

natalya@mail.ru » 05 май 2015, 14:06

Чи повинен змінюватися базовий місяць при виплаті надбавки, коли її розмір не має постійного характеру виплати,

 

Ленуси;ка » 13 май 2015, 17:34

Будь ласка, допоможіть, заробітна плата індексується доки не збульшиться оклад?

 

olenatimoshuck » 27 май 2015, 13:23

як правильно проіндексувати зарплату якщо працівник працює неповний робочий тиждень?

 

olenatimoshuck » 27 май 2015, 13:26

як правильно проіндексувати зарплату якщо працівник працює неповний робочий тиждень?

vika1983 » 09 июн 2015, 22:21

Чи нараховується індексація на суму додаткової оплачуваної відпустки на період складання державних екзаменів?

Викторовна » 17 июн 2015, 20:43

Добрий день! Декілька питань щодо індексації.Їй підлягають всі?А якщо в трудовому договорі зазначена відповідна ставка, то що всеодно потрібно робити індексацію? І відколи треба було почати робити її?

Tatyana.Sobko » 19 июн 2015, 09:11

Добрий день!Якщо індексація нараховується несвоечасно-це впливає на нарахування лікарняних та відпускних.Чи існує механізм перерахунку цих виплат

Романова » 20 июн 2015, 01:23

Здравствуйте! У меня вопрос немножко не по теме. Сейчас подтягиваю базовые знания, хотелось бы узнать, кто сталкивался с этим ресурсом http://uteka.ua/channels_store/Zarplaty-i-kadry-3 с информацией по расчету заработной платы? Заранее благодарю.

 

Elwwin » 20 июн 2015, 18:55

Нараховую ЗП в 1с 8.2 бухгалтерія для україни получається, а от коли роблю платіжні доручення вихідне проводить також нормально кореспонденція також іде, а от в оборотці по 661 рах значення з мінусом червоного кольору. Здійснивши команду «Операції- регламентовані операції- Аналіз стану бухгалтерського обліку», повідомляє про помилку:
«Отрицательный остаток в гривнях по кредиту пассивного счета 66.
Сумма -867,83»
В коментарі помилки зазначено: «Возможно неверное формирование отчетных форм»
допоможіть як вийти з такої ситуації? як привести в порядок оборотку?

Ириша_1980 » 15 июл 2015, 13:36

byhgalter, Скажите, пожалуйста, работникам МЧС начисляется индексация??? Если да, то, что нужно сделать, чтобы ее насчитали???

 

Вал » 06 окт 2015, 07:35

Допоможіть. Заробітна платня за вересень 1794.60. Який місяць вважати базовим: у квітні підвищила категорію — відповідно зарплатня підвищилася (індексацію втратила); у вересні підняли зарплатню всім педпрацівникам. Допоможіть розрахувати індексацію за вересень.

 

Оксана10 » 08 окт 2015, 21:28

В таких вопросах мне всегда помогает журнал Все о бухгалтерском учёте. Я бухгалтер, и часто встречаюсь с такими вопросами, и на роботе обойтись без этого журнала просто не могу. Очень советую.
Раньше мы с юристами поделить его не могли, потому, что директор выписывал один журнал на два отдела, ну потом причина была решена тем, что директор начал выписывать два журнала, так как он нужен и тем и тем!

 

Ivan.Nedornov » 18 ноя 2015, 15:41

Доброго дня, таке питання. Я працював на держслужбі , починаючи з червня 2005 року. В січні 2013 року звільнився, в червні 2013 року знову прийшов на держслужбу, в 2014 році мене було переведено за моєю згодою в органи місцевого самоврядування. На моє питання, чому у мене така мала індексація, головний бухгалтер установи, де я працюю, говорить, що якби я прийшов по переведенню з суду в адміністрацію в 2013 році, а не звільнився, а потім прийшов по конкурсу і відповідно після переведення з адміністрації в райраду я б отримував більшу індексацію, а так в мене базовий місяць це січень 2014 року, коли я перевівся в райраду.
Хто що знає з цього приводу, допоможіть будь ласка. Наперед вдячний

 

kadiba » 23 ноя 2015, 10:08

Нова форма авансового звіту
Мінфін наказом від 28.09.2015 р. № 841 перезатвердив форму авансового звіту. Крім зміни «шапки» авансового звіту, наказом № 841 уточнено, що при розрахунку суми ПДФО у разі неповернення сум надміру витрачених коштів використовуються ставки 15 % і 20 %. Неповернена ж сума розраховується з урахуванням п. 164.5 ПКУ. Детальніше знайшла 7 днів безкоштовного користування http://portal.kais.com.ua/?q=node/22

 

Oksana1989 » 14 янв 2016, 16:04

В яких випадках можна непроводити індексацію заробітної плати?

 

Сергей. » 31 янв 2016, 17:42

Здравствуйте.В феврале 2015г. мой оклад повысили на 50гр.индексацию мне не выплачивали,спустя год на сегодняшний день индексация которую мне начисляют составляет 46гр. правильно ли это ?

 

Швец Владислав » 16 фев 2016, 11:57

дравствуйте подскажите пожалуйста, я устроился на работу 22 июля 2015 года на железную дорогу, положена ли мне индексация и если да то с какого месяца.

 

bleach » 20 фев 2016, 08:59

вопрос считаеться ли базовый месяц если было добалено выплата социального характера на проезд 1 человеку? платиться постоянно.. но если было добавлен базовый месяц человеку за счет выплаты социального характера,а другому не платили соц.характера а потом им обоим повыслили через 2 месяца зарплату базовый месяц у 2 человека считалься когда повысили зп, а другого то посчитали уже базовый месяц за счет соц харкатера выплаты, в итоге 1 человек получаеться больше индексации, а другой меньше потому что базовый месяц посчитан когда повысили зп …
считаеться ли премия в индексацию зп.. премия постоянная знач она тоже участвует в индексации ?

 

loginza4741 » 06 апр 2016, 12:12

ПОМОГИТЕ!!! Зарплата начисляется исходя из часовой тарифной ставки за отработанные часы. Какой доход нужно сравнивать в месяце повышения тарифных ставок для начисления индексации: фактически начисленный (за полностью отработанный месяц) или средний доход, полученный путем умножения часовой тарифной ставки на среднемесячную норму рабочего времени, рекомендованную Минстатом 168 часов?

 

Valeriy.Gerasimchuk » 21 апр 2016, 07:41

Доброго дня.
Така ситуація — З березня 2016 року мені підвищено посадовий оклад на 500 грн. Ця сума меньше суми індексації що нараховувалася до цього.
Наш бухгалтер для розрахунку з/п брала суму посадового окладу з підвищенням на 500 грн та нарахувала повну індексацію як і до підвищення.
Чи правильно це. Якщо ні, то які наслідки такого нарахування будуть для мене, та які наслідки для бухгалтера?
Дякую.

 

 

Індексація заробітної плати. Розрахунок, приклади, коефіцієнти, поріг індексації, базовий місяць та все все все
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *