Індексація заробітних плат за жовтень 2017 року. Правила нарахування та приклад розрахунку

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

Закінчився вересень 2017 року, і, незважаючи на те, що останні зміни в нормативну базу, що регулює процес індексації зарплат в Україні, вносилися ще в самому кінці 2015 року, а істотне підвищення порога індексації зі 101% до 103% відбулося з 1 січня 2016 року, українським бухгалтерам не завадить освіжити в пам’яті механізм проведення індексації заробітних плат, який діє у жовтні 2017 року.

Принципи проведення індексації заробітних плат в 2017 році

Основним нормативним документом, який містить загальні правила для проведення індексації заробітних плат в Україні, є Порядок проведення індексації грошових доходів населення від 17.07.2003 р. № 1078. Що ж це за правила? Давайте розглянемо більш детально:

  1. В першому абзаці п. 5 Порядку № 1078 тепер міститься визначення терміна «місяць підвищення заробітної плати» (раніше Порядок №1078 оперував терміном базовий місяць). Тепер місяцем підвищення заробітної плати вважається місяць, в якому була підвищена тарифна ставка або оклад співробітника. Раніше, підвищенням заробітної плати вважалося будь-яке збільшення нарахованої працівникові суми за рахунок постійних її складових.
  2. Спираючись на офіційне роз’яснення Міністерства соціальної політики України, викладеного в листі № 201/10/137-16 від 28.04.2016 р., можна зробити висновок про те, що тепер суму індексації потрібно визначати в залежності від того, коли відбулося останнє підвищення окладу (тарифної ставки) відповідно до посади, яку займає той чи інший співробітник, зарплата якого індексується.
  3. Абзац 5, того ж п. 5 Порядку №1078, прямо вказує на те, що якщо підвищення зарплати відбулося за рахунок інших її складових, тобто без фактичної зміни окладу або тарифної ставки, то таке підвищення ніяк не вплине на розмір нарахованої індексації і, природно, не змінить місяці підвищення заробітної плати для цілей нарахування індексації.
  4. При визначенні суми, на яку зросла заробітна плата, у місяці підвищення тарифної ставки або окладу, слід враховувати всі її складові, що мають постійний (не разовий) характер. У загальному випадку такими виплатами можна вважати: надбавки до посадових окладів (тарифних ставок), що закріплені у штатному розписі, доплата за роботу в нічний (вечірній) час, доплата за суміщення професій або тимчасове виконання обов’язків відсутнього працівника, інші премії, передбачені колективним договором (іншим внутрішнім документом на підприємстві).

Читайте також: Індексація заробітної плати за серпень 2017 Таблиця та інструкція

  1. У відповідності з офіційними роз’ясненнями, викладеними у листі Міністерства соціальної політики № 308/10/136-15 від 11.2015 р., у разі, коли виникає необхідність порівняти розмір підвищення заробітної плати з можливою сумою індексації в цьому ж місяці, індексацію слід розраховувати виходячи з того, що працівник відпрацював повний місяць. Незалежно від того, був такий працівник у відпустці або отримував виплати від фонду соціального захисту, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
  2. За загальним правилом, якщо сума підвищення заробітної плати (тарифного окладу) є більшою, ніж сума належної індексації в цьому ж місяці, то індексацію не розраховують і не нараховують взагалі.
  3. У випадках, коли тарифна ставка або оклад співробітників не підвищувалися, однак право на індексацію заробітних плат за законом вже настало, до суми індексації, яка вже виплачувалася (з-за того, що сума такої індексації була постійною, раніше її називали фіксованою) додають поточну індексацію, розраховану на даний момент.
  4. При нарахуванні індексації слід мати на увазі, що вона нараховується пропорційно фактично відпрацьованому часу. Тобто якщо працівник частину місяця перебував у відпустці або йому оплачувався лікарняний лист, то і суму індексації йому розраховуємо повністю, а нараховуємо тільки пропорційно фактично відпрацьованому часу.
  5. При обчисленні приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), слід мати на увазі, що розрахунок цього показника потрібно починати з місяця, що йде за місяцем, в якому відбулося підвищення тарифної ставки або окладу стосовно посади, займаної співробітником.
  6. Якщо у Вас на підприємстві є працюючі пенсіонери або студенти, то пам’ятайте, що всім працюючим пенсіонерам в першу чергу індексують зарплату, а от студентам – стипендію.

Читайте також: Як індексувати зарплату, якщо за однаковими посадами встановлені різні оклади

Алгоритм розрахунку індексації заробітних плат. Формула для підрахунку суми індексації

Пунктом 2 Порядку №1078 законодавчо закріплено, що індексація заробітних плат в Україні (включаючи всі її постійні складові, які не є разовою виплатою) проводиться в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В 2017 році передбачається, що цей показник буде змінюватися кілька разів. На даний момент діє прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений з 1 травня 2017 року в розмірі 1684,00 грн.

Відправною точкою для початку розрахунку ІСЦ є місяць підвищення заробітної плати (тарифної ставки). У цьому місяці ІСЦ вважають рівним 100% або кажучи мовою математики 1.

Починають обчислювати приріст ІСЦ в місяці, що йде за місяцем підвищення заробітної плати. Що ж до самого нарахування індексації заробітних плат, то її проведуть тільки у місяці, що йде за місяцем, в якому офіційно опубліковано даний індекс. Так нам наказує ст. 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII.

Підсумуємо сказане, спираючись на п. 11 Порядку № 1078, можна стверджувати, що індексацію потрібно проводити, починаючи з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому офіційно опубліковано даний індекс.

Для розрахунку суми індексації, в загальному випадку, потрібно використовувати формулу:

Сума заробітної плати (у межах прожиткового мінімуму, на даний момент 1684,00) * Коефіцієнт індексації (ми його називаємо приріст ІСЦ) = Сума індексації

Таблиця для визначення розміру індексації заробітних плат в жовтні 2017 року

Виконання рутинних щоденних розрахунків – це трудові будні кожного українського бухгалтера, однак якщо говорити про нарахування індексації, то тут науковий прогрес вже прийшов нам на допомогу. Для досвідчених бухгалтерів, які звикли використовувати в своїй повсякденній роботі інтернет, наводимо посилання, по якій можна скачати таблицю індексації заробітної плати за жовтень 2017. Автори і розробники цієї таблиці вже зробили необхідний розрахунок відповідних показників приростів індексів споживчих цін (індексів інфляції) для всіх можливих періодів нарахування індексації, аж до сучасності і, звичайно ж, підрахували суми, які треба нарахувати працівникам (розраховані в таблиці суми індексації припускають нарахування індексації в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Щоб скористатися цією таблицею, потрібно знати тільки місяць останнього підвищення заробітної плати працівника, а також розмір заробітної плати, який індексується у даного співробітника. Для того, щоб визначити коефіцієнт індексації для конкретного співробітника, потрібно знайти, де в таблиці перетинаються рядок з назвою місяця підвищення заробітної плати цього співробітника з колонкою, в якій вказаний місяць, за який ми і розраховуємо індексацію.

Читайте також: Перехідні відпустки. Особливості відображення в бухгалтерському обліку та оподаткування

Приклад розрахунку індексації зарплати у жовтні 2017 року

У січні 2017 року оклад співробітника, підняли з 4500 до 5000 грн., внаслідок чого він втратив право на поточну індексацію. Надбавки, доплати, премії працівнику не нараховують. Розрахуємо індексацію цього співробітника в жовтні 2017 року.

Оскільки в січні 2017 року відбулося підвищення зарплати на 500 грн. (5000 грн. — 4500 грн.), а сума можливої індексації склала 134,40 грн., цей місяць став місяцем підвищення окладу (тарифної ставки), а приріст ІСЦ слід починати обчислювати наростаючим підсумком з лютого 2017 року.

У таблиці знаходимо, де рядок з назвою «Січень 2017» перетинає стовпець з назвою «Жовтень». На перетині знаходимо клітинку, в якій приріст ІСЦ становить 6,9, а, відповідно, сума індексації за повністю відпрацьований жовтень складе 116,20 грн. Таким чином, у жовтні 2017 даному працівнику слід нарахувати:

При поддержке: Хотите перевести на аутсорсинг непрофильные процессы своей компании? Фирма nord outsourcing предоставляет услуги по сопровождению бухгалтерского учета, юридические услуги и другие. Подробнее на их сайте.

Індексація заробітних плат за жовтень 2017 року. Правила нарахування та приклад розрахунку
4.3 (86%) 10 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *