ФОП на загальній системі оподаткування (все, що треба знати)

У цій темі будемо збирати найбільш актуальні питання, які стосуються фізичних осіб — підприємців на загальній системі оподаткування. Якщо будуть виникати додаткові питання та з’являтися додаткова актуальна інформація, вона буде сюди додаватися. Також, сюди можна задавати питання. Найбільш актуальні з них будуть додаватися у перший пост.
Основний нормативний документ для ФОПів на загальній системі оподаткування — це Податковий кодекс, а саме його стаття 177.

Які основні податки та внески сплачує підприємець на загальній системі оподаткування?

Головні платежі, які ФОП на загальній системі оподаткування сплачує до бюдету це податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та, у більшості випадків податок на додану вартість. Про те, як вони розраховуються, сплачуються та по ним подається звітність, дивіться нижче.

Які основні звіти подає підприємець на загальній системі «за себе», до яких державних органів та коли?

1. ФОП подає податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб (податкова декларація про майновий стан та доходи) раз на рік протягом 40 календарних днів, наступних за звітним роком (пункти 177.5 та 49.18.5 Податкового кодексу). Як заповнити декларацію та розрахувати її показники, читайте у статті Як заповнити річну декларацію з податку на доходи фізичних осіб для підприємця на загальній системі. Інструкція та приклад заповнення декларації про майновий стан та доходи.
2. Згідно пункту 3.2 Постанови ПФ від 08.10.2010 №22-2 ФОП ФОПи на загальній системі оподаткування «самі за себе» подають звіт з ЄСВ раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним. Форма звіту затверджена Постановою №22-2.
3. У разі реєстрації платником ПДВ, ФОП має подавати податкову декларацію з податку на додану вартість щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за звітним місяцем (пункт 203.1 ПКУ). Форма декларації з ПДВ затверджена наказом Мінфіну від 25.11.2011 №1492. Також, не слід забувати про подання реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді до податкової служби, подання яких передбачено пунктом 201.15 ПКУ.
4. У разі використання РРО, слід щомісяця не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем подавати звіт про застосування РРО та РК (пункт 7 статті 3 Закону «про РРО» від 06.07.1995 № 265/95-ВР). Форма звіту та порядок заповнення затверджено Наказом ДПА №614 від 01.12.2000 про «Порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок. (Форма N ЗВР-1)». Докладніше про те, як зповняти звіт можна почитати у статті Звіт про використання РРО. Складаємо правильно та здаємо вчасно.

Чи повинен підприємець на загальній системі використовувати касові апарати?

Відповідно до пункту 177.10 ПКУ, ФОП на загальній системі, у разі здійснення розрахунків у готівковій формі, повинен використовувати РРО. Відповідно, якщо розрахунки здійснюються тільки через поточний рахунок, то використовувати РРО не треба. Також читайте дуже інформативну тему про реєстратори розрахункових операцій reestratori-rozrahunkovih-operaciy-rro-vid-a-do-ya-t199.html .

Коли підприємець на загальній системі повинен реєструватися платником податку на додану вартість?

На фізичну особи на загальній системі розповсюджуються всі норми Розділу V Податкового кодексу «Податок на додану вартість» так само як і на юридичних осіб. Підприємець може зареєструвати добровільно або в обов’язковому порядку.
Обов’язкова реєстрація. Згідно пункту 181.1 ПКУ, якщо обсяг постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяці перевищив 300 тис.грн. підприємець зобов’язаний реєструватися платником ПДВ.
Добровільна реєстрація. Для добровільної реєстрації платником податку на додану вартість підприємець має провадити оподатковувані операції. Добровліьна реєстрація здійснюється шляхом подання заяви.

Особливості розрахунку, сплати та подання звітності з податку на доходи фізичних осіб

 

Яка ставка ПДФО застосовується до підприємця на загальній системі оподаткування?

Для підприємця базою оподаткування є чистий оподатковуваний дохід (тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами). До бази оподаткування застосовується ставки ПДФО у розмірі 15% або 17%.
17% застосвується до частини середньомісячного чистого доходу підприємця, який перевищує розмір 10 мінімальних заробітних плат, встановлених на 01 січня податкового року.

Як формуються доходи та валові витрати підприємця на загальній системі?

Дохід — це виручка у грошовій та негрошовій формі, яку отримано на поточний рахунок або в касу.
Валові витрати — документально підтвержені витрати, які пов’язані з отриманим доходом та включаються о витрат операційної діяльності відповідно до Розділу ІІІ Податкового кодексу «Податок на прибуток підприємств». А саме це витрати, визначені пунктами 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 статті 138 Податкового кодексу.
Докладніше про те, як формуються доходи та витрати читайте у статтях:
Визнання витрат підприємцем на загальній системі. Касовий метод чи метод нарахування?
Як визначати витрати та доходи підприємця на загальній системі оподаткування
Ще раз про касовий метод нарахування витрат для фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування

Які документи можуть підтверджувати витрати підприємця?

Згідно Наказу №1025 від 24.12.2010 «Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи.» Також такими документами можуть бути видаткова накладна, акт приймання передачі, банківська виписка та інші документи, які відповідають вимогам первинних документів відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV.
Не можуть бути документами, які підтверджують витрати договір або рахунок-фактура.

Як розраховується чистий дохід підприємця на загальній системі оподаткування?

Чистий дохід підприємця визначається на підставі даних з книги обліку доходів та витрат, яка затвержена Наказом ДПА №1025 від 24.12.2010. Як вести книгу, читайте у статті Як заповнити книгу обліку доходів та витрат для підприємця на загальній системі оподаткування. Детальний приклад

Як підприємець сплачує податок на доходи фізичних осіб до бюджету?

Підприємець протягом року сплачує авансові платежі з ПДФО по 25% в термін до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. Сума платежів повинна бути не менше суми податку на доходи фізичних осіб за попередній рік. Докладніше як розрахувати авансові платежі читайте у статті Розрахунок авансових платежів з ПДФО та приклад заповнення декларації для підприємців, що перейшли на загальну систему оподаткування.
Якщо підприємець тільки зареєструвався або перейшов на загальну систему з єдиного податку, то сплачувати авансові платежі він не повинен.
Остаточна річна сума ПДФО визначається за результатами подання річної декларації про майновий стан та доходи.

Як заповнити річну декларацію з ПДФО (податкова декларація про майновий стан та доходи)?

Порядок та приклад заповнення можна подивитись у статті Як заповнити річну декларацію з податку на доходи фізичних осіб для підприємця на загальній системі. Інструкція та приклад заповнення декларації про майновий стан та доходи.
Також читайте дуже інформативну тему на форумі Заповнити річну декларацію про майновий стан та доходи (ФОП на загальній системі)

Особливості розрахунку, сплати та подання звітності з єдиного соціального внеску (ЄСВ)

 

Яка ставка єдиного соціального внеску застосовується для ФОПа на загальній системі?

Згідно п.11 ст.8 Закону «про ЄСВ» ставка єдиного соціального внески складає 34,7% бази нарахування. База нарахування визначається відповідно до п.2 ч.1 ст.7 Закону «про ЄСВ».

Як розраховується сума ЄСВ для ФОПа на загальній системі?

ЄСВ для підприємця на загальній системі оподаткування розраховується приблизно за наступним алгоритмом:

  1. Якщо чистий дохід за місяць складає 0 або підприємець має збитки, то ЄСВ 0.
  2. Якщо чистий дохід за місяць складає від 0 до мінімальної заробітної плати, то ЄСВ дорівнює мінімальному страховому платежу, тобто розмір мінімальної заробітної плати за цей місяць помножуємо на 34,7%.
  3. Якщо чистий дохід за місяць дорівнює від розміру мінімальної заробітної плати до розміру максимальної величини бази нарахування, то ЄСВ розраховується як 34,7% від чистого доходу.
  4.  Якщо чистий дохід за місяць більше ніж максимальна величина бази нарахування, то ЄСВ складає 34,7% від розміру максимальної величину бази нарахування.

Докладніше про розрахунок ЄСВ для ФОПа на загальній системі можна почитати у статтях:
Подання річного звіту з єдиного соціального внеску для підприємців на загальній системі оподаткування. Лист ПФУ від 29.02.2012 №4889/03-30
Як підприємцю на загальній системі оподаткування розрахувати суму річного єдиного соціального внеску «за себе»?
До чого призводять збитки у певних місяцях в цілях розрахунку річного ЄСВ та ПДФО для підприємця на загальній системі оподаткування?

Як можна зменшити суму ЄСВ, яка підлягає сплаті до бюджету?

Є один спосіб, який називається оптимізація платежів з ЄСВ. Про нього можна почитати у статті Оптимізація платежів з єдиного соціального внеску для ФОП на загальній системі оподаткування

Чи включається сума ЄСВ до валових витрат підприємця?

Так, сума єдиного соціального внеску включається до валових витрат на підставі абзацу в) пункту 138.10.4 Податкового кодексу.

Як підприємець на загальній системі сплачує єдиний соціальний внесок?

Згідно пункту 4.5.2 Інструкції №21-5, ФОП на загальній системі протягом року сплачують авансові платежі з ЄСВ до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. Сума авансових платежів визначається від суми, чистого доходу, зазначеного у податковій декларації з ПДФО за попередній рік. Тобто, якщо ФОП за попередній рік отримав 10 000 грн. чистого доходу та задекларував його у річній податковій декларації з ПДФО, то у наступному році він повинен буде сплатити чотири авансових платежі на суму 867,5 грн. кожний ((10 000 * 34,7%)/4).
Суми авансових платежів враховуються підприємцем при остаточному розрахунку річного єдиного соціального внеску. Якщо остаточна річна сума єдиного соціального внеску до сплати виходить більше, ніж сума авансових платежів, то ФОПу треба буде доплатити різницю.

Як підприємці подають звітність з єдиного соціального внеску?

Згідно пункту 3.2 Постанови ПФ від 08.10.2010 №22-2 ФОП ФОПи на загальній системі оподаткування «самі за себе» подають звіт з ЄСВ раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним. Форма звіту затверджена Постановою №22-2.

Як заповнити річний звіт з єдиного соціального внеску для ФОП на загальній системі?

Детальна інструкція, як це зробити є у темі Заповнити річний звіт з єдиного соціального внеску (ФОП на загальній системі)

Інші питання

 

Як перейти, та які особливості переходу на загальну систему оподаткуваня з єдиного податку?

Для того, щоб перейти на загальну систему оподаткування, треба не пізніше 10 календарних днів до початку кварталу подати до податкової служби заяву про відмову від єдиного податку та здати свідоцтво платника єдиного податку (пункт 298.2.1 ПКУ). Перехід буде здійснено з нового кварталу.
Слід звернути увагу, що якщо підприємець набрав за попередні 12 календарних місяців обсяг постачання 300 тис.грн., то він зобов’язаний зареєструватися платником податку на додану вартість. Як здійснюється реєстрація, можна почитати у статті Добровільна та обов’язкова реєстрація платником податку на додану вартість. Хто має право та як підтвердити обсяги постачання?.
За бажанням можна зареєструватися у добровільному порядку, якщо відповідати критеріям пункту 182.1 Податкового кодексу.

Якщо підприємець на веде діяльності, чи треба подавати звіти та сплачувати податки та єдиний соціальний внесок?

Тут не все так просто.
Якщо підприємець перейшов на загальну систему оподаткування з єдиного податку та не веде діяльності, то сплачувати він нічого не повинен, оскільки в нього не було чистого доходу за попередній рік. Звіти з ПДФО та ЄСВ будуть з нулями.
Якщо ФОП здійснював діяльність у попередньому році та отримав чистий дохід, який вказав у річній декларації про майновий стан та доходи, а в наступному році діяльність не веде, йому доведеться сплачувати авансові платежі з ПДФО та ЄСВ, які він зможе (цілком можливо) повернути за результатами року.

Відповідальність підприємця на загальній системі за порушення законодавства

 

Відповідальність за несплату авансових платежів з ПДФО

Якщо підприємець у декларації з податку на доходи фізичних осіб за попередній рік визначив розмір авансових платежів з ПДФО, ці авансові платежі вважаються узгодженим грошовим зобов’язанням. Відповідальність за їх несплату або несвоєчасну сплату передбачена пунктом 126.1 Податкового кодексу:
при затримці до 30 днів — у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
при затримці більше 30 днів — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Також, на суму Податкового боргу нараховується пеня відповідно до статті 129 Податкового кодексу.

Відповідальність за несплату авансових платежів з єдиного соціального внеску

Згідно пункту 11 статті 25 Закону України «про ЄСВ» за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ передбачено штраф в розмірі 10% несплачених сум.
Статтею 165-1 Кодексу України про Адміністративні правопорушення передбачено наступні штрафи:
за несплату суми до 5100 грн. — штраф в розмірі від 425 до 850 грн.
за несплату суми більше 5100 грн. — штраф в розмірі від 850 до 1700 грн.
На суму боргу з ЄСВ нараховується пеня відповідно до пункту 10 статті 25 ЗУ «про ЄСВ» з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання річної декларації про майновий стан та доходи

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання річної декларації з податку на доходи фізичних осіб для приватного підприємця на загальній системі оподаткування передбачена статтею 120 Податкового кодексу. Неподання або несвоєчасне подання декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн.
Статтею 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларації про доходи або включення до нею перекручених даних:
штраф у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136).
за повторне порушення штраф збільшується від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 136 грн.).

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання річного звіту з єдиного соціального внеску

Згідно пункту 11 статті 25 Закону України «про ЄСВ» за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звіту з ЄСВ накладається штраф в розмірі 170 грн.
Згідно статті 165-1 Кодексу України про Адміністративні правопорушення передбачено штраф 340 до 510 грн. За повторне порушення — від 510 до 680 грн.

Відповідальність за неведення або неналежне ведення книги обліку та витрат

Статтею 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення також передбачена відповідальність за неведення або неналежне ведення обліку доходів та витрат:
штраф у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136).
за повторне порушення штраф збільшується від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 136 грн.).

Відповідальність за порушення порядку отримання та використання торгових патентів

У цій сфері багато різних видів порушень. Штрафи за кожне з них описані у статті на блозі Патентування підприємницької діяльності. Види торгових патентів, придбання, користування та відповідальність 

 

Коментарі

tet03 » 10 мар 2012, 18:08

«Якщо підприємець перейшов на загальну систему оподаткування з єдиного податку та не веде діяльності, то сплачувати він нічого не повинен, оскільки в нього не було чистого доходу за попередній рік.» Якщо можна, будь ласка, то скажить, на чому грунтуеться це роз»яснення, а то в нашій податковій вимагають сплати авансових внесків, правда, не знаю як іх розрахувати…

bykashka » 10 мар 2012, 21:24

Почитайте цю статтю http://byhgalter.com/rozraxunok-avansov … tkuvannya/ . Там є відповідь на це питання. Вимогу податкової служби сплачувати авансові внески в вашому випадку, можна назвати лише їх побажанням, щоб ви платили.
Ключові норми податкового кодексу:

Ви, оскільки були на єдиному податку, декларацію не подавали.

Ви, оскільки були на єдиному податку, чистий дохід у минулому році не отримували.

 

tet03 » 11 мар 2012, 06:56

Ну реакція податкової служби цілком передбачувана. Вони скажуть вам, що ви повинні платити. За результатами першого кварталу на загальній системі оподаткування ви повинні подати декларацію з ПДФО, у ній вони скажуть вам визначити розмір авансових внесків. Проте, якщо ви будете подавати декларацію з нулями, оскільки не ведете діяльності, визначати авансові внески ви не повинні.

Elena16 » 17 мар 2012, 15:32

Зі звітністю «за себе» все зрозуміло. Чи треба подавати річний звіт за найманих працівників?

bykashka » 19 мар 2012, 11:57

Річного звіту за найманих працівників не існує. Тільки щомісячні до Пенсійного фонду та щоквартальні до податкової служби.

Владимир 141146 » 26 мар 2012, 09:08

Прошу Вас ответить на такой вопрос:-Можно ли меня считать работающим предпринимателем если я только зарегистрировался в горисполкоме и с подачи горисполкома меня поставили на учет в органах налоговой службы,пенсионном и.т.д.Работать я так и не начал.Никаких документов, для начала работы в налоговой инспекции не брал.Никаких отчтетов,платежей, за весь период пребывания на учете, не производил.Никаких контактов с работниками вышеуказанных служб,в том числе и с налоговой службой, у меня не было.

bykashka » 26 мар 2012, 12:54

Контактировать с этими органами вам не обязательно. Горисполком направил налоговой и пенсионному фонду информацию и вас поставили на учет. Документы о вашей постановке на учет, по идее, вам должны были выслать по почте. Если вы их не получали, советую вам идти в пенсионный и налоговую и их забирать.
Сейчас вы считаетесь на общей системе налогообложения. По результатам первого квартала работы вы должны подать пустую декларацию по НДФЛ. А дальше, если нет наемных работников, только годовые отчеты.

Владимир 141146 » 26 мар 2012, 15:35

Суть дела в том,что 10 лет назад я получил свидетельство о регистрации частного предпринимателя,в горисполкоме.Это было в январе 2002 года.Для получения потента и других документов связанных с началом работы я пришел в налоговую через два месяца.Там мне сказали,что для начала, я должен заплатить 340 гривень штрафа за то,что я не подавал отчетов.На мое возражение,что я не работал,мне возразили,что по Закону, я должен подавать нулевые отчеты.Я возмутился и сказав,что в таких жестких условиях я работать не буду и ушел от туда.Я устроился на работу в предприятие,где и проработал до выхода на пенсию.(ноябрь 2006 года).Частным предпринимателем я не работал ни одного дня.В конце 2011 года меня вызвали в пенсионный фонд и сказали,что обнаружилось,что я был зарегистрирован как частный предприниматель.По-этому я стал у них числится как работающий пенсионер.Мне,в связи с этим,прекратили всякие доплаты к пенсии и предложили через горисполком закрыть этот вопрос.В горисполкоме мне выписали копию свидетельства о регистрации,так свою я где-то потерял.В налоговой мне написали справку,что они претензии ко мне не имеют.Такую же справку написали и в пенсионном фонде, и эти три документа я отдал в отдел выплаты пенсий.Через 10 дней меня вызвали в этот отдел и сказали,что с меня удержат 1800 гривень за то,что мне повышали пенсию как неработающему пенсионеру, а я оказался работающим и они мне эти деньги переплатили,и уже с марта произошло первое удержание.Вот у меня и вопрос:- как можно меня считать работающим пенсионером, если я не работал частным предпринимателем ни одного дня,а только числился.За 10 лет я не подал ни одного отчета ни в один фонд и ни в одно соответствующее учреждение.Я не заплатил ни копейки платежей и других отчислений.Объясните мне,пожалуйста,что это за нонсенс и как мне выйти из этой ситуации.

bykashka » 26 мар 2012, 16:56

Вы допустили большую ошибку, что не закрыли предпринимательскую деятельность. То что вы не работали частным предпринимателем ни одного дня, это Пенсионный фонд не волнует. Его волнует то, что вы были им зарегистрированы.

 

Владимир 141146 » 29 мар 2012, 18:43

И Вы считаете,что это правильно?

Владимир 141146 » 29 мар 2012, 18:52

Все таки хотелось бы знать на основании какого закона они так считают.В Законе о предпринимательстве ясно сказано,что если предприниматель в течении года не подает отчетов его закрывают по суду.Почему меня не закрыли?Куда смотрела наша доблестная налоговая.Я тоже у них был на учете.Ведь без моего заявления или решения суда меня закрыть невозможно.Я уверен,что этот случай не единичный и требует цивилизованного разрешения.Для кого тогда писан Закон?

bykashka » 30 мар 2012, 06:18

Я считаю, что в украинском законодательстве нет понятия «правильно», «справедливо», «неправильно» или «несправедливо». Есть только то, что соответствует законодательству или не соответсвует.

Налоговая вас закрывать не обязана, а всего лишь имеет на это право. Для этого, нужно сначала подать в суд. А подать в суд не так просто, на это нужно время. Учитывая то, что таких предпринимателей очень много, вас могли просто пропустить. Винить за это налогоую, я думаю, не стоит.
Вот нашел еще на просторах интернета информацию:

Більш швидкий шлях — скасування держреєстрації через суд. Ініціювати такий позов податкова може, якщо СПД протягом року не подавав податкові звіти, несвоєчасно повідомив (або взагалі не повідомив) про зміну адреси або назви. У цьому випадку підприємцю і робити нічого не треба. У суді буде прийнято рішення, і воно стане підставою для закриття. Такий спосіб зручний для «нулевок»- ПП, які не ведуть свою діяльність. Правда, на закрите через суд СПД«повісять»судові витрати і штрафи за неподання звітності, так що дешевим цей спосіб не назвеш.

Вас устраивает такой вариант?
Как вам выйти из этой ситуации? Для начала посоветоваться с юристами, которые специализируются на данном вопросе и узнать стоит ли что то вообще делать.
По результатам просьба отписаться на форуме.

Владимир 141146 » 30 мар 2012, 08:28
Я не остановлюсь,чего бы это мне не стоило.Я ни одного дня не работал частным предпринимателем и не собираюсь, с подачи налоговой и пенсионного фонда, им числится.Спасибо за Выши ответы.О результатах моих разбирательств я сообщу на форум обязательно.
lena.ur » 05 апр 2012, 09:04
У мене таке запитання: згідно п. 181.1. ст. 181 ПК «У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку» (звертаю Вашу увагу на слово «ОСОБА». Відповідно до п. 14.1.139 ПК «особа для цілей розділу V цього Кодексу — будь-яка із зазначених нижче осіб:
суб’єкт господарювання — юридична особа, …
інша юридична особа, що не є суб’єктом господарювання;
фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб — підприємців, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, та фізичних осіб — підприємців, визначених у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків, за винятком фізичних осіб — підприємців, визначених у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу), та/або ввозить товари на митну територію України; { Абзац четвертий підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 } »
У підпунктах 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 ПК Кодексу, та у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 ПК Кодексу визначаються групи осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування.
А тепер і саме питання: якщо фізична особа — підприємець здійснює діяльність, яка з 2012 р. не може здійснюватись на спрощеній системі оподаткування і протягом останніх 12 календарних місяців набрала більше ніж 300 000 то під час переходу на загальну систему вона повинна реєструватись платником ПДВ?
Моя думка що ні! Оскільки до того моменту як вона почала здійснювати свою діяльність на загальній системі оподаткування вона була спрощенцем, а значинь не могла бути такою особою (відповідно до п. 14.1.139 ПК) і всі 300 000 вона набрала не будучи такою особою. А отже, оскільки вона стане такою особою з моменту переходу на загальну систему оподаткування то саме з цего моменту мають рахуватись ці 12 календарних місяців.
А як Ви думаєте? Буду вдячна за вашу допомогу.
bykashka » 05 апр 2012, 19:03
Когда то в переходных положениях Налогового кодекса как раз была норма, которая регулировала как раз этот вопрос:

Однако в середине 2011 года ее исключили.

Пункт 181.1 НКУ об обязательной регистрации не распространяется на плательщиков единого налога. Однако, когда физическое лицо теряет этот статус, оно обязано регистрироваться при превышении 300 тыс.грн. При этом не важно, на какой системе налогообложения набран этот оборот.

Также смотрим положення про реєстрацію платником податку на додану вартість (Наказ Мінфіну 07.11.2011 №1394):

lena.ur » 06 апр 2012, 09:13
В п.181.1 ПК чітко написано «такій особі протягом останніх 12 календарних місяців». Логічно думати, що якщо я набрала такий оборот коли ще не була «такою особою» то він не рахується. На мою думку, роз’яснювальну норму забрали з перехідних положень спеціально, щоб люди боялись помилитись і все таки реєструвались платниками ПДВ. Як вважаєте можна в цій ситуації довести свою правоту?
bykashka » 06 апр 2012, 18:09
Не думаю, что это была разъяснительная норма. Просто с вступлением в силу Налогового кодекса не регистрироваться плательщиком НДС при переходе с единого налога на общую систему, сначала разрешили. А потом спохватились и запретили.
Правоты вы свою не докажете, так как есть много решений судов, где суды поддерживают такую позицию, что при переходе с единого на общую при том что оборот в 300 тыс грн превышен, предприниматель должен стать плательщиком НДС.
Хельга » 23 апр 2012, 08:20
Здравствуйте! Помогите пожалуйста посчитать: 1кв.2012г.не работаю-на общ.системе. И тут приходят на счет деньги -7900 заборгованнисть за декабрь 2011г.(в марте). Расходы-только уплата в ПФ за декабрь 2011г.+покупка бланков (399.04грн.-в январе). В том году тоже первый кв. не работала и ничего не платила- 0 дохода. А тут так подставили. Со второго квартала-всегда на Едином.Вот такая головная боль, сколько, что, куда(в налоговую, в ПФ) ? Сама посчитала…что-то больно много платить, или я не правильно расчитала…?! Огромное, преогромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bykashka » 23 апр 2012, 09:45

Вы можете уменьшить эту суму дохода на расходы, которые вы понесли в предыдущем году, которые вы понесли для получения этог дохода.
Эта статтья описывает как раз ваш случай. http://byhgalter.com/chi-mozhe-fop-na-z … atkuvannya

Владимир 141146 » 05 июл 2012, 07:20

Вот и закрнчились мои мытарства по кабинетам и по сайтам.Признал,я,что управление Пенсионного фонда поступило правильно,что взыскивает с меня деньги за переплату выплаченые как неработающему пенсионеру.

Все дело в формулировке статьи Закона которой руководствуется Пенсионный фонд.Вопрос оформления документов регулируется Порядком подачи и оформления документов для назначения(перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины» Про загальнообовєязкове державне пенсійне страхування» от 25.11.2005 г. № 22-1.Согласно пункта 28 вышеуказанного Порядка за документ который подтверждает,что человек не работает принимается:трудовая книжка и справка с налоговой службы ,что субъект не пребывает на учете в налоговой службе как физическая особа-предприниматель.

Главное и заключается в словах:-«не пребывает на учете как физическая особа-предприниматель.»Можно много спорить по этой формулировке,но раз так написано в Законе ,так Пенсионный фонд и руководствуется.Не зная этой тонкости я был возмущен.Я провел собственное расследование деятельности руководящих органов по отношению ко мне как к неработающему предпринимателю.Оказалось,что после года моего молчания,когда я не производил никакой деятельности и не подавал отчетов в налоговую службу, по их представлению арбитражный суд,в том же 2003 году,ликвидировал мою регистрацию частного предпринимателя(физической особы).

Налоговая (с их слов) сняла меня с учета плательщиков налога и выслала эту справку мне и в горисполком для снятия меня с регистации физической особы-предпринимателя.Я такую справку ,в 2003 году не получал.Я помню только то,что меня вызвали в исполнительную службу где я заплатил 85 гривень судовой пошлины.Там мне и сказали,что меня по суду ликвидировали мою регистрацию физической особы предпринимателя.После этого я уже никуда не ходил,посчитав,что этого достаточно.

Мне нужно было идти в горисполком и выполнив незначительные формальности (в соответствии с законодательством) меня бы сняли с регистации.Горисполком разослал бы это по всем службам и я бы не числился работающим пенсионером.

 

vikysya » 29 июл 2012, 07:25

Підскажіть будь-ласка. Я ФОП на загальній системі опод-ня не платник ПДВ, зараз займаюсь сезонною торгівлею (продаж окулярів) але хочу відкрити кадрове агенство. Що для цього потрібно??? Потрібно мені якісь документи на це агенство? Чи я можу працювати згідно свого свідоцтва підприємця?

 

bykashka » 30 июл 2012, 12:44

Якщо ви будете надавати послуги з працевлаштування за кордон, тоді вам потрібна буде ліцензія. Якщо працевлаштування в межах України, то ліцензія не потрібна.
Думаю, що можете працювати на підставі свідоцтва платника єдиного податку, але вам необхідно внести відповідні КВЕДи у Єдиний реєстр та свідоцтво єдинника.
Це можуть бути якісь інформаційні послуги чи щось в такому дусі.

byhgalter » 26 авг 2012, 08:43

Який порядок подання декларації та сплати ПДФО, якщо ФОП перебувала у I півріччі на загальній системі оподаткування, а з III кварталу перейшла на спрощену систему оподаткування?

Якщо фізична особа – підприємець перебувала у I півріччі на загальній системі оподаткування, а з III кварталу перейшла на спрощену, то їй необхідно за результатами календарного року подати податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року та сплатити податок на доходи фізичних осіб протягом 10 календарних днів після подачі декларації або у разі надмірно сплаченої суми податку подати заяву про повернення податку у законодавчо встановленому порядку.

Відповідно до п. 177.5 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи — підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.
Згідно із пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ У разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більше ніж на 20 відсотків у порівнянні з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у наступний строк, встановлений цим підпунктом, пропорційно зменшенню суми зазначеного доходу. Для такого зменшення суми авансового платежу фізичною особою — підприємцем до настання строку сплати такого авансового платежу до органу державної податкової служби подається заява у довільній формі, що містить розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу.
Відповідно до п.п.49.18.5 п.49.18 ст.49 ПКУ податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб — підприємців — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
Згідно із п.57.1 ст.57 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Відповідно до п.п.177.5.3 п.177.5 ст.177 ПКУ остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати.
Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Тобто, якщо фізична особа – підприємець перебувала у I півріччі на загальній системі оподаткування, а з III кварталу перейшла на спрощену, то їй необхідно за результатами календарного року подати податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року та сплатити податок на доходи фізичних осіб протягом 10 календарних днів після подачі декларації або у разі надмірно сплаченої суми податку подати заяву про повернення податку у законодавчо встановленому порядку.

 

varshin » 16 дек 2012, 23:24

скажіть, будь ласка, якщо магазин, в якому продаються алког. напої та тютюн. вироби закривається на два-три дні (продаж здійснюємо самі, без найманих працівників, а необхідно припинити торгівлю на 2-3 дні в звязку з сімейними обставинами), то як в такому випадку здійснюється щоденний звіт по касовому апарату?

 

bykashka » 17 дек 2012, 13:46

Відповів вам тут reestratori-rozrahunkovih-operaciy-rro-vid-a-do-ya-t199.html

 

Liberus » 31 янв 2013, 10:16

скажіть будь-ласка, ситуація така , я — ПП на загальній системі оподаткування, основна діяльність — роздрібна торгівля, додаткова — програмування. Для додаткової діяльності є розрахунковий рахунок, куди переводять гроші з призначення платежу — за виконані послуги. Як сплачувати податки по додатковій діяльності? В податковій сказали що з додаткової діяльності податки не сплачуються, однак мені не особливо віриться в таке щастя…

Вадим » 21 фев 2013, 11:49

Підкажить будь-ласка. Якщо ФОП зареєстрований в 1999 році, але з 2000 року не веде діяльність. Ніяких зборів і податків не платив. В РДА не подавав документи на припинення підприємницької діяльності. Чи передбачені якісь санкції, штрафи за нездачу звітів в фонди і податкову?

 

Ksyusha.Bordyuk » 14 мар 2013, 10:24

Непрацюючи у першому кварталі перейшла з єдиного на загальну систему , чи можу залишитись на загальній на другий квартал , чи треба переходити на єдиний податок. Поясніть будьте-добрі.

 

dmkushnir » 14 мар 2013, 10:57

заяву ж на єдиний Ви не подавали, зачить Ви все ще на загальній

 

Laralara » 16 мар 2013, 18:07

Добрый день! Помогите новичку!!! Ситуация: ФОП на общей системе зарегистрирован ноябрь 2012, годовая декларация сдана с нулями, 1 квартал 2013 деятельность также не велась, планирую начать со 2 квартала.
Вопросы:
1)нужно ли сдавать декларацию за 1 квартал с нулями?
2) сдавать ли декларацию с доходом во 2 квартале?
3)когда начинать платить авансовые платежи по НДФЛ, ЕСВ и как расчитать?
Очень благодарна буду за ответы :)

Катерина » 14 май 2013, 08:47

Підкажіть, будьласка!
Я ФОП на загальній системі з ПДВ. Займаюсь роздрібною торгівлею тютюновими і алкогольними виробами через РРО за готівку. Чи можу я відмовитись від ПДВ, якщо виручка за останні 12 міс була меншою ніж 300 тис. грн.?

 

byhgalter » 14 май 2013, 11:09

А що вас зобов’язують реєструватися платником ПДВ?
Якщо виручка менше, то ви не зобов’язані реєструватись.

 

Катерина » 14 май 2013, 11:46

Працюю вже 10 років. Раніше при роздрібній торгівлі підакцизними товарами за готівку була обовязкова реєстрація платником ПДВ.
А зараз я можу написати заяву та відмовитись?

 

byhgalter » 14 май 2013, 13:15

Не розумію, навішо вам взагалі писати якусь заяву? Вам хтось сказав її писати?

 

Катерина » 14 май 2013, 13:52

Я вже являюсь платником ПДВ, але для спрощення ведення обліку та для мінімізації звітів хотіла б відмовитись від статуса платника ПДВ (написавши в податкову заяву про відмову). Питання в тому чи може ФОП на загальній системі без ПДВ займатися роздрібною торгівлею тютюновими та алкогольними напоями за готівку?

 

byhgalter » 15 май 2013, 06:39

Ви цілком можете відмовитись від статуса платника ПДВ:

184.1. Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо:

а) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 цього Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених цим розділом;

За готівку ви можете торгувати, але тільки при наявності касового апарату

byx180 » 23 май 2013, 11:37

Добрий день! Була весь 2012 на єдиному податку, з 1 січня 2013 ( 1 квартал) на загальній, з 1 квітня 2013 перейшла на єдиний…. зараз податкова стверджує, що я повинна здати декларацію загальника, …… я рахую, що повинна в кінці року 2 декларації здати єдинщика, та загальника… Підкажіть як правільно?

byhgalter » 23 май 2013, 12:24

Так, дійсно ви повинні здати декларації про майновий стан та доходи за перший квартал роботи на загальній системі оподаткування. Таке подання передбачене цим пунктом ПКУ:

177.5.2. Фізичні особи — підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності цим Кодексом, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи за станом на дату державної реєстрації підприємцем. Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 цієї статті, що настануть у звітному податковому році.

 

Miroslava.r.m.chuk » 23 сен 2013, 13:17

Добрий день. Я вже вісім років непрацюю в магазині де раніше була оформлена як приватний підприємець.Коли звільнилася директор сказала що закриє мене як приватного підприємця.Нещодавно прийшов лист про нездачу звіту «довідку про доходи».За вісім років я вже маю іншу фамілію і працюю на іншій роботі, де оформлена і маю трудову книжку.будь-ласка напишіть чи може таке бути і що в такому випадку мені робити? Дякую.

Laralara » 23 сен 2013, 13:57

Директор даже юридической силы не имела самостоятельно закрыть Ваше ЧП (если конечно Вы не оформляли на нее нотариально доверенность на управление). Хотя в любом случае мало было просто поверить на слово, нужно было проверить. Надо ехать в налоговую и все выяснять.

Marina76 » 05 ноя 2013, 12:25

Добрый день! Может ли ФОП на общей системе сдавать в аренду основные средства, если у него в видах деятельности нет аренды?

Alexey » 08 янв 2014, 11:47

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, зарегистрировался как ФЛП на общей системе. Решил заняться специфической деятельностью: сдавать в аренду оборудование для отдыха и спорта.
Вопрос: если оборудование никто брать не будет, естественно все отчеты с нулями. Соответственно никаких платежей в налоговую и пенсионный я делать не буду. Естественно книга учета доходов будет полностью пустая, ведь заполнять ее нечем. Как долго это позволят делать (год, два, много)?
Зарегистрировался лишь для того, чтобы если вдруг все и получится, то чтобы потом не возникло вопросов «А кто сдал в аренду?» «А могут ли сдавать?» ну и прочее….
И такой вопрос: написано, что необходимо иметь кассовое оборудование или еще что-то. А просто сдать в прокат лодку без всяких чеков и прочего (например на море катера не по чекам же выдают) Ведь можно скутер взять и для себя лично, но и попробовать на нем и заработать (сдать в прокат, для чего и зарегистрировался). Как здесь быть?
Спасибо большое.

basseema » 08 янв 2014, 18:48

Здравствуйте. Пожалуйста, помогите разобраться. Я торгую пивом в киоске. Частный предприниматель. В силу специфики товара работаю только летом. В первом квартале я была на общей системе(без деятельности), сдала декларацию о доходах за 1 квартал с прочерками и перешла на единый налог со 2-го квартала. Второй и третий квартал-единый налог, вторая группа. Сдаю отчет по единому за 9 месяцев и снова перехожу на общую систему( без деятельности) на 4-й квартал. По итогам года я должна подать декларацию про майновый стан за год, или за 4-й квартал, или и ту и другую. Наша налоговая единой точки зрения на этот вопрос не имеет. Буду очень благодарна за помощь.

Ольга Olya » 28 янв 2014, 14:22

Доброго дня. Піскажіть, будьласка, як правильно заповнювати книгу доходів і витрат,якщо я на загальній системі оподаткування і діяльності не веду? Дуже дякую

V.J. » 29 мар 2014, 08:41

Доброго дня!
Я — Фізична особа підприємець, на спрощеній системі +5% від прибутку. Оформив документи на ФОП (виробництво)у вересні минулого року. У зв’язу з нстабільню ситуацією в Україні, аю можливості вести діяльність (немає замовлень на виготовлення продукції). На основі якого закону, я, як ФОП (виробництво) зобов’язаний сплачувати ЄСВ, якщо у мене немає діяльності? З яких коштів, якщо прибутків у мене немає?
Дякую!
amura » 10 апр 2014, 07:27
Добрий день! Підкажіть будь-ласка, чи можна у поточний звіт по виноградарству включити суму за попередній період, яка була помилково не включена у попередній звіт? Дякую!
лариса70 » 14 апр 2014, 04:23
Подскажите как не платить авансовый платеж на НДФЛ за 2-4 кварталы если деятельность не ведется со 2 квартала?
OлександрP » 23 сен 2014, 05:52
Чи потрiбен касовий апарат при торгiвлi не на стацiонарних точках на загальнiй системi оподаткування
Геннадій » 25 фев 2015, 08:23
оброго дня! Я підприємець, (єдиний податок 2 група, без найманих працівників) Заборгованостей не маю. Лише несвоєчасно здав річний звіт за 2014р. по ЄСВ (19-го лютого 2015р.) За що отримав по словам інспектора, мінімальний адм.штраф у розмірі 510 грн. та зобовязання перерахувати до ПФ ще додатково 170 грн., хоча там була переплата 88 грн. Запитання: Наскільки це правомірно, при умові що такий випадок трапляється вперше? Якщо це незовсім правомірно, то куди звернутись по допомогу? Дякую.
Irene » 15 апр 2016, 17:39
Якщо ФОП у 1-му кварталі була на загальній системі оподаткування, а з 2-го кварталу переведена на спрощену.. то які звіти потрібно подати за 1-ий квартал і в які строки?
Антоніна » 02 ноя 2017, 19:39
Добрий день! Підкажіть будь ласка, чи вважається доходом підприємця-загальносистемника виручка від продажу основних засобів?
І друге запитання.
В серпні 2014 року мій дохід підприємця загальносистемника перевищив 300 000 грн.
В податковій, куди я звернулась, сказали, що поріг для реєстрації платником ПДВ підвищили до 1 000 000 грн, і реєструватися платником пдв підприємцю не потрібно.
Тепер в податковій кажуть, що потрібно було реєструватися, що сума в 1 000 000 введена тільки з 1.01.2015 і нараховують штраф.
Чи це правомірно?
І який штраф буде нараховано?
Lisaalisa12345 » 20 июл 2018, 13:02
скажите, пожалуйста,какой КВЕД соответствует моим функцилнальнім обязанностям. Я в офисе работаю, в експертизе проектов строительства, офорлмяю и адаптирую договора под каждого клиента, внутренние документы формирую, описи дел делаю, отдет делаю, вконце дня отчет о договорах скидываю на главный офис. Хоч уофициально оформиться ФОПом. Как лучше при оформлении мою должность назвать ?
ФОП на загальній системі оподаткування (все, що треба знати)
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.66MB/0.01453 sec