Актуальні питання складання та подання фінансової звітності підприємства за 2017 рік

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

Закінчилися січневі свята і корпоративні вечірки, минула метушня, пов’язана з початком року, і настав час підвести підсумки року минулого. Мова піде про визначення фінансового результату і подання фінансової звітності підприємства за 2017 р., чому і буде присвячено цю консультацію.

Хто зобов’язаний надавати фінансову звітність

У відповідності зі ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 1 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. за № 419, фінансову звітність в Україні надають:

  • будь-які юридичні особи, створені на території і відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання;
  • представництва іноземних суб’єктів господарювання.

Читайте також: «Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: концептуальні зміни з 2018 року»

Склад фінансової звітності

Склад та обсяг фінансової звітності підприємства безпосередньо залежить від того, до якої категорії суб’єктів господарювання належить підприємство. На даний момент таких категорій є чотири, а саме: великі, середні, малі та мікропідприємства.

Тут потрібно відзначити, що, починаючи з 01.01.2018 р., для цілей згаданого вище Закону про бухоблік, застосовується абсолютно нова градація підприємств. Однак, при складанні фінансової звітності за 2017 рік, потрібно керуватися старими правилами, які визначені у ст. 55 ГКУ. І це логічно, оскільки нові критерії почали працювати лише з січня 2018 року.

Таким чином, по-новому будемо подавати фінансову звітність тільки починаючи зі звітності за 2018 рік.

Читайте також: «Нові соціальні стандарти 2018 і на що вони впливають»

Склад фінансової звітності для різних категорій платників подамо у вигляді таблиці:

Суб’єкт підприємництва Склад фінансової звітності
Підприємства на загальній системі оподаткування, які звітують за П(С)БО
Юридичні особи — суб’єкти мікропідприємництва

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік, П(С)БО 25):

— баланс (форма № 1-мс);

— звіт про фінансові результати (форма № 2-мс)

Юридичні особи — суб’єкти малого підприємництва (крім суб’єктів мікропідприємництва)

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік, П(С)БО 25):

— баланс (форма № 1-м);

— звіт про фінансові результати (форма № 2-м)

Юридичні особи — суб’єкти середнього та великого підприємництва Повний комплект фінансової звітності
Підприємства, що мають дочірні підприємства Консолідована фінансова звітність
Підприємства-платники єдиного податку, які звітують за П(С)БО
Платники єдиного податку 3 групи — суб’єкти малого підприємництва (які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат)

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва:

— баланс (форма № 1-мс);

— звіт про фінансові результати (форма № 2-мс)

Платники єдиного податку 4 групи — суб’єкти мікропідприємництва
Платники єдиного податку 4 групи — суб’єкти малого підприємництва (які не належать до мікропідприємств)

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва:

— баланс (форма № 1-м);

— звіт про фінансові результати (форма № 2-м)

Для зручності викладу і сприйняття матеріалу наводимо критерії підприємств, які діють при складанні фінансової звітності за 2017 рік:

Суб’єкт господарювання Критерії, які повинні виконуватися одночасно
Середня кількість працівників за календарний рік Річний дохід від будь-якої діяльності
Суб’єкт мікропідприємництва Не перевищує 10 осіб Не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро (60008400 грн.)
Суб’єкт малого підприємництва Не перевищує 50 осіб Не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро (300042000 грн.)
Суб’єкт великого підприємництва Перевищує 250 осіб Перевищує суму, еквівалентну 50 млн. євро 1500210000 (грн.)
Обчислення річного доходу від будь-якої діяльності проводимо за середньорічним курсом НБУ. Середньорічний курс Національного банку за 2017 рік дорівнює 3000,42 грн. за 100 євро

Якщо підприємство не підпадає під жоден з критеріїв, наведених в таблиці, то його відносять до суб’єктів середнього підприємництва.

Читайте також: «Приклад розрахунку податкового навантаження при різних схемах оподаткування в Україні»

Що робити, коли критерії підприємства змінювалися протягом поточного року?

Міністерство фінансів України у своєму листі від 12.06.2017 р. № 35210-07-10/15486 розглянуло приклад, в якому підприємство, що відноситься за критеріями до суб’єктів малого підприємництва (при цьому не є суб’єктом мікропідприємництва), протягом 2017 року перейшло на сплату єдиного податку.

У цьому випадку Мінфін стверджує, що у підприємства зберігається вибір: за звітний період, в якому відбувся такий перехід, можна складати або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, або спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. Що ж стосується всіх наступних звітних періодів, то платнику єдиного податку потрібно подавати спрощений фінансовий звіт (форми № 1-мс і № 2-мс).
Простіше кажучи, є вибір: або подавати все ще фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м, форма № 2-м), або спрощений фінансовий звіт, а ось вже з 2018 року потрібно буде подавати лише спрощений фінансовий звіт.

Ще одну ситуацію зі зміною критеріїв оцінки підприємства Міністерство фінансів України розглядає у своєму листі від 19.09.2014 р. № 31-11410-08-10/24149. Тут подано ситуацію, коли «мікросуб’єкт» позбавляється можливості подавати спрощений фінансовий звіт, але при цьому буде вписуватися в рамки «малого» суб’єкта. У цьому випадку Мінфін стверджує, що за таким підприємством залишиться право звітувати за формами №1 та №2.

Нарешті, відповідно до п. 3 П(С)БО 25, на повномасштабний формат фінансової звітності підприємство зобов’язане перейти лише при втраті ним статусу суб’єкта малого підприємництва. Звертаємо увагу на те, що зробити це потрібно вже в періоді, коли статус малого підприємництва був втрачений.

Читайте також: «Індексація та доплата до мінімальної зарплати. Мінсоцполітики змінює позицію»

Неприбуткові організації

Почнімо з того, що ще в 2015 році в Закон про бухоблік було внесено зміни, згідно з якими неприбуткові організації були названі непідприємницькими товариствами. Проте це не головне, основні зміни були внесені до ст. 3 Закону про бухоблік. Ці зміни дозволяли всім неприбутковим організаціям надавати скорочену фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Крім Закону про бухоблік, можливість надання скороченої фінансової звітності має бути зафіксована в тексті відповідного П(С)БО 25, але після майже 3 років у Міністерства фінансів не знайшлося часу цього зробити, тому на законодавчому рівні питання так і залишається неврегульованим.

Як показує практика, місцеві органи статистики зазвичай не заперечують проти подачі неприбутковими підприємствами, установами та організаціями форм, передбачених П(С)БО 25.

Що ж стосується контролерів з ДФС, то у підкатегорії 102.23.02 ЗІР вони також стверджують, що неприбутковими установами подається скорочена фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Читайте також: «Мікро підприємства, малі, середні та великі підприємства у новій класифікації підприємств, прийнятої зі змінами в закон про бухгалтерський облік»

Новостворені підприємства

Для новоствореного підприємства звітний період починають відраховувати з дати створення (дати державної реєстрації) по 31 грудня.

Як стверджує ч. 2 ст. 13 Закону про бухоблік, перший звітний період такого підприємства може бути менше 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Таким чином, формально, підприємства, які були створені в період з 01.10.2017 р. по 31.12.2017 р., річну фінансову звітність за 2017 рік можуть не складати. Перший річний звітний період для них буде починатися з дати реєстрації, а закінчуватися 31.12.2018 р.

Однак, ця норма не спрацює, якщо новостворене підприємство — платник податку на прибуток, і ось чому: у відповідності з чинним законодавством, тепер фінансова звітність — це додаток декларації з податку на прибуток (так написано в п. 46.2 ПКУ). Підпунктом ж 137.4.2 ПКУ безапеляційно передбачено, що перший податковий (звітний) період для новостворених підприємств починається з дати, на яку припадає початок обліку суб’єкта господарювання як платника податку і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, в якому відбулася постановка на облік.

Як стверджує Міністерство фінансів у своєму листі від 21.02.2017 р. № 11130-02-2/4779, разом з декларацією з податку на прибуток, такий платник податку повинен подати і фінансову звітність за цей самий період.

При поддержке: Сдача диплома на носу, а у вас ничего не готово? Купить дипломную работу срочно можно на сайте diploms.kiev.ua. Здесь вы найдете диплом, курсовую, лабораторную, диссертацию на любую тему.

Актуальні питання складання та подання фінансової звітності підприємства за 2017 рік
4.2 (83.08%) 13 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.00035 sec