Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 2018. Інструкція та приклади розрахунку

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Право на отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за рахунок коштів Фонду соціального страхування мають жінки, що працюють, фізичні особи-підприємці, та особи, що проводять незалежну професійну діяльність. Відповідно до частини 1 статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 – XIV допомога у зв’язку з вагітністю та пологами застрахованій особі виплачується одразу за весь період декретної відпустки, тривалість якої становить 126 календарних днів. Крім того, у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей додатково надається 14 днів.

Про те, як правильно обчислити допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, піде мова далі.

Розрахунковий період для обчислення середньоденної заробітної плати

Відповідно до пунктів 25 – 27 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, розрахунковим періодом для обчислення середньоденної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є дванадцять місяців, що передують місяцю настання страхового випадку. До уваги береться час лише за останнім основним місцем роботи.

Якщо за останнім місцем роботи жінка не відпрацювала дванадцять місяців, до розрахунку беруться фактично відпрацьовані календарні місяці з першого до першого числа.

Якщо до моменту настання страхового випадку працівниця перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць, середньоденна зарплата визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку. Тобто для жінки, яка прийнята на роботу 11 січня, а в декретну відпустку йде з 18 лютого, розрахунок середньоденної зарплати проводиться за період з 11 січня по 17 лютого включно.

Читайте також Зміни в законодавстві про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закон від 03.10.2017 №2148 – VIII

Так само, як і при розрахунку звичайних листків непрацездатності, час, коли жінка перебувала на лікарняному, у відпустці без збереження заробітної плати та у відпустці для догляду за дитиною до трьох або до шести років, виключається з розрахункового періоду.

Середньоденна заробітна плата для обчислення допомоги

До розрахунку допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами беруться всі складові заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок. Оскільки періоди тимчасової непрацездатності виключаються з розрахунку, то й суму допомоги за лікарняними до уваги не беруть.

Середня зарплата розраховується шляхом ділення заробітної плати, нарахованої за розрахунковий період, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Приклад обчислення середньоденної заробітної плати

Працівниці з 15.02.2018 року відкрито листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Розрахунковий період – з 01.02.2017 по 31.01.2018 року (365 календарних днів). За цей час жінці було нараховано 79250 грн. Розрахуємо середньоденну заробітну плату:

79250,00 грн. : 365 дн. = 217,12 грн.

Розмір допомоги становить:

217,12 грн. * 126 дн. = 27357,12 грн.

Приклад обчислення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо у розрахунковому періоді є лікарняні, відпустка та матеріальна допомога

Працівниця з 02.03.2018 року йде у декретну відпустку. Протягом розрахункового періоду з 01.03.2017 р. по 28.02.2018 р. жінка була відсутня на роботі з поважних причин:

15.08.2017 – 18.08.2017 р. – відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 4 календарні дні;

01.11.2017 – 12.11.2017 р. та з 01.12.2017 р. по 31.12.2017 р. – перебувала на лікарняному.

Ці періоди мають бути виключені з розрахунку.

Крім того, з 01.06.2017 р. по 28.06.2017 р. працівниця перебувала у тарифній відпустці та отримала матеріальну допомогу на оздоровлення, а в грудні працівникам виплатили премію з нагоди новорічних свят.

Дані для обчислення середньоденної зарплати наведені в таблиці:

Місяць

Кількість кал. днів

Відсутня на роботі з поважних причин, дні Основна зарплата Премія Матеріальна допомога Допомога за листками непрацездатності Відпустка Береться до розрахунку
Дні

Сума

Березень

31

5000

31

5000

Квітень

30

5000

30

5000

Травень

31

5000

31

5000

Червень

30

600 5500 4800 31 10900

Липень

31 5000

31

5000

Серпень

31 4 5000 500 27

5500

Вересень

30

5000 30

5000

Жовтень

31 5000 31

5000

Листопад

30

12 3200 1900 18 3200

Грудень

31 31 0

2000

0

0
Січень

31

5000 31

5000

Лютий

28

5000

28

5000

Разом

318

59600

Оскільки жінка була відсутня на роботі з поважної причини весь грудень, цей місяць повністю виключається з розрахунку, а нараховані в грудні суми не беруться до уваги.

Читайте також Права вагітних жінок та державні гарантії жінкам, що чекають на дитину

Тож середньоденна допомога становить:

59600,00 грн. : 318 дн. = 187,42 грн.,

відповідно розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами дорівнює:

187,42 грн. * 126 дн. = 23614,92 грн.

Мінімальний та максимальний розмір допомоги

Відповідно до ч.2 ст.26 Закону 1105, сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами не може бути меншою за розмір допомоги, обчисленої з мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. Оскільки на сьогоднішній день нема жодного нормативного акту, який би обмежував права жінок з неповною зайнятістю, то на мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за основним місцем роботи мають розраховувати усі жінки, навіть якщо середньоденна заробітна плата, обчислена виходячи з фактично нарахованої зарплати, менша за середньоденну допомогу, розраховану з мінімальної. В цьому випадку потрібно збільшити суму допомоги до мінімального рівня.

Приклад розрахунку, якщо заробітна плата менша за мінімальну

Працівниці відкрито листок непрацездатності з 11.01.2018 року. Жінка працювала на 0,5 ставки та протягом розрахункового періоду (365 календарних днів) їй було нараховано 26000 грн. Середньоденна зарплата становить:

26000,00 грн. : 365 дн. = 71,23 грн.

Визначимо середньоденну зарплату, обчислену з мінімальної на момент настання страхового випадку:

3723,00 грн. : 30,44 = 122,31 грн.

Оскільки 71,23 менше, ніж 122,31, то обчислення допомоги потрібно проводити виходячи з мінімальної зарплати:

122,31 грн. * 126 дн. =15411,06 грн.

Слід зауважити, що сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду. Тож після нарахування лікарняного потрібно суму допомоги розбити помісячно. В разі, якщо допомога в якомусь місяці перевищує максимальну (з 01.01.2018  –  55845 грн.), розмір допомоги обмежується.

Читайте також Нові соціальні стандарти 2018 та на що вони впливають

Приклад розрахунку, якщо допомога більше максимальної

Працівниця надала листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами з 19.02.2018 р. по 24.06.2018 р. Виходячи з нарахованої заробітної плати, розмір допомоги становить 239778,00 грн., це перевищує максимальний розмір допомоги, тож потрібно застосувати обмеження:

Місяці відпустки

Дні, що підлягають оплаті

Нарахована сума допомоги (грн)

Сума допомоги з урахуванням обмеження

Лютий

10

19030,00

19030,00

Березень

31

58993,00

55845,00

Квітень

30

57090,00

55845,00

Травень

31

58993,00

55845,00

Червень

24

45672,00

44676,00

Разом

126

239778,00

231241,00

В лютому та червні розмір допомоги обчислюється пропорційно:

55845грн. : 28 *10 = 19994,64 грн. – обмеження не застосовується;

55845 грн. : 30 *24 = 44676 грн.

Виплаті підлягає 231241,00 грн.

Обмеження розміру декретних в залежності від страхового стажу

Незалежно від страхового стажу допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується в розмірі 100 % від середнього заробітку. Проте, якщо жінка протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку не мала шість місяців страхового стажу, допомога сплачується виходячи з нарахованої заробітної плати, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Приклад. Жінка прийнята на роботу 14 листопада 2017 р., а з 15.02.2018 р. їй відкрито листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Згідно з даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом року жінка не мала шести місяців стажу.

За розрахунковий період з 01.12.2017 по 31.01.2018 року (62 календарних дні) працівниці було нараховано 18200 грн.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату виходячи з фактично нарахованої зарплати:

18200,00 грн. : 62 дні = 293,55 грн.

Середньоденна зарплата, обчислена з двократного розміру мінімальної зарплати, становить:

(3723 грн. * 2) : 30,44 = 244,61 грн.

Читайте також На які виплати можуть розраховувати вагітні жінки та жінки, що народили дитину

Середньоденна заробітна плата, обчислена виходячи з фактично нарахованого заробітку, перевищує середньоденну допомогу, обчислену з двократного розміру мінімальної зарплати, тож розрахунок допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами має виглядати так:

244,61 грн. * 126 днів = 30820,86 грн.

Розрахунок допомоги, якщо жінка йде з декрету в декрет

Відповідно до п.28 Порядку 1266, якщо перед настанням страхового випадку жінка з поважних причин не мала заробітку, середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки, встановленої на день настання страхового випадку. Для обчислення середньоденної зарплати тарифну ставку потрібно розділити на 30,44 – середньомісячну кількість днів.

Оподаткування та відображення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами у звітності

Із суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами не утримуються військовий збір та ПДФО. У звіті 1 ДФ сума декретних відображається окремим рядком з ознакою доходу 128.

Для відображення у таблиці 6 звіту з ЄСВ допомогу та нараховані на неї суми ЄСВ розбивають між місяцями, які припадають на період декретної відпустки, і заносять у звіт окремими рядками. При цьому, якщо база для нарахування ЄСВ в якомусь рядку менша за мінімальну, потрібно провести доплату до мінімальної ставки.

Крім того, дані про декретну відпустку потрібно заносити в таблицю 5 «Трудові відносини застрахованих осіб» звіту.

Вас пугают тарифы на электроэнергию и тепло? Компания warm-house.kiev.ua сделает ваш дом теплее. Ворм Хаус в Киеве — это наружное утепление фасадов в Киеве и области. Подробнее на их сайте.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 2018. Інструкція та приклади розрахунку
4.4 (88.33%) 12 votes

One Response to Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 2018. Інструкція та приклади розрахунку

  1. Надія:

    Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як розрахувати суму допомоги для ФОП. Можна також використовувати цю інструкцію?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.54MB/0.00039 sec