Допомога по вагітності та пологах для підприємця — платника єдиного податку. Право на отримання та приклад розрахунку

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

В коментарях публікації Допомога по вагітності та пологах. Розрахунок декретних, бухгалтерський облік, призначення, звітність та відшкодування було задано таке питання:

Добрый день! Прошу ответить на вопрос! Имеет ли право на получение помощи по беременности и родам частный предприниматель на едином налоге с наемной рабочей силой. Спасибо.

Якщо відповідати дуже коротко – так. Платник єдиного податку з суми податку, що він сплачує щомісячно, сплачує страхові внески до Фонду Соціального Страхування з Тимчасової Втрати Працездатності. До фонду перераховується 11% суми єдиного податку. Отже, фізична особа підприємець – платник єдиного податку має право на отримання допомоги по вагітності та пологах, але за однієї умови.

Звертаємось до частини другої п.3 статті 4 Закону [1]:

Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та фізичні особи — підприємці, що сплачують єдиний податок (крім осіб, які знаходились у страхових випадках, передбачених цим Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом за умови сплати страхових внесків (встановленого розміру єдиного  податку) не менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку.

Отже, підприємець – платник єдиного податку має право на отримання допомоги по вагітності та пологах, за умови сплати встановленої суми єдиного податку за шість місяців протягом останнього року перед настанням страхового випадку.

Як підприємцю – платнику єдиного податку отримати допомогу

Для того, щоб отримати допомогу по вагітності та пологах, підприємцю – платнику єдиного податку (у тому випадку якщо він не зареєстрований) треба зареєструватися у фонді з тимчасової втрати працездатності. Підприємці, що мають найманих робітників, зареєстровані там у будь якому випадку. Підприємці без найманої робочої сили, зазвичай, не реєструються, тому що законодавством не обумовлена обов’язкова реєстрація у фонді з тимчасової втрати працездатності фізичних осіб – платників єдиного податку. Проте, у будь – якому випадку єдинники є застрахованими особами, тому що 11% єдиного податку перераховується до фонду.

Для отримання допомоги необхідно звернутися до фонду за місцем реєстрації та надати наступні документи (вони прописані у Порядку [2]):

— заяву на ім’я директора робочого органу Фонду про надання певного виду матеріального забезпечення (соціальних послуг) із зазначенням реєстраційного номера страхувальника;

— копію трудової книжки (при необхідності), яка підтверджує страховий стаж і може бути завірена працівником робочого органу Фонду;

— довідку органу ДПАУ про суму сплаченого за розрахунковий період податку (єдиного);

— ну і, звісно, листок непрацездатності, виданий у встановленому порядку у лікарні.

Після прийняття рішення про призначення допомоги, належну суму повинні перерахуванти на поточний рахунок підприємця.

Розрахунок сум декретних для платників єдиного податку

Розрахунок декретних для платників єдиного податку здійснюється за стандартною формулою:

Дв.п. = Дс.д. * Кк.д.,

де, Д.в.п. – допомога по вагітності та пологах;

Д.с.д. – середньоденний дохід;

Кк.д. – кількість календарних днів відпустки по вагітності та пологах, тобто 126 або 140 днів.

Про те, як розрахувати середньоденний дохід для підприємців – платників єдиного податку зазначено у п.19 Порядку [3]:

Д = П х В : С : К,

де  Д — середньоденний дохід;

П — розмір податку за розрахунковий період, що сплачує особа (без урахування збільшення ставки єдиного податку за кожного найманого працівника або члена сім’ї);

В — відсоток суми встановленого розміру податку, що перераховується до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

С — розмір страхового внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

К — кількість календарних днів за розрахунковий період.

Приклад розрахунку допомоги по вагітності та пологах для підприємця

П — розмір єдиного податку – 200 грн.

В — відсоток суми розміру податку, що перераховується до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 11% (згідно з п.3 Указу [4]).

С – розмір страхового внеску – 1,9% (згідно п.3 статті 1 Закону [5])

К – кількість календарних днів за розрахунковий період – 183 (для прикладу беремо період з 01.06.2010 до 30.11.2010). Нагадаю, що для розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах кількість календарних днів у розрахунковому періоді обчислюється з врахування святкових та неробочих днів, тобто ці дні не виключаються із розрахунку. Про це читаємо у Листі [6].

Отже:

Д = П х В : С : К = (200*6) * 11% / 1,9% / 183 = 37,96 грн.

Дв.п. = Дс.д. * Кк.д. = 37,96 * 126 = 4782,96 грн.

Як бачимо, суб’єкт підприємницької діяльності – платник єдиного податку має право на допомогу по вагітності та пологах, якщо він зареєстрований підприємцем та сплачував належні суми податку за останні 6 місяців.  Головний аргумент – це те, що 11% від суми щомісячного єдиного податку перераховуються до Фонду Соціального Страхування з Тимчасової Втрати Працездатності. Розрахунок суми допомоги має свої особливості.

Перелік використаних джерел.

 1. Закон України від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням».
 2. “Порядок   надходження до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності коштів, одержаних від сум єдиного податку, їх обліку та використання” затверджени Постановою ФССзТВП N 57, від 04.09.2003.
 3. “Порядок   обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” затверджений Постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. N 1266.
 4. Указу президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”  вiд 03.07.1998  № 727/98.
 5. Закон україни “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування “ від 11.01.2001 № 2213-III.
 6. Лист Міністерства Праці та Соціальної Політики “ Щодо оплати листків непрацездатності по вагітності та пологах ” від 13.02.2010 N 36/18/99-10.

Допомога по вагітності та пологах для підприємця — платника єдиного податку. Право на отримання та приклад розрахунку
5 (100%) 1 vote

36 Responses to Допомога по вагітності та пологах для підприємця — платника єдиного податку. Право на отримання та приклад розрахунку

 1. Olga:

  Добрий день. Я зареєстрована як підприємець з найманою робочою силою (сплачую єдиний податок), також маю основне місце роботи (директор в ТОВ). Чи маю я право отримати допомогу по вагітності та пологах з двох джерел: за основним місцем роботи та як ФОП? Якими нормативними документами це регламентується? Куди в такому випадку треба надати листок непрацездатності, адже збір в ФСС сплачується як за основним місцем роботи, так і в суммі єдиного податку?

 2. таня:

  Підскажіть будь-ласка як нарахувати дикретні якщо працівниця не виходячи з дикретної відпускти за першої дитини йде у дикретну відпустку за другою дитиною.

 3. Подивіться у цій статті. У кмоентарях є відповідь на ваше запитання.

 4. оля:

  я працюю у приватного підприємця. В даний момент знахожусь в дикретній відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, через місяць іду в новий дикрет вже за іншою дитиною, наскільки я зрозуміла дикретні будуть нараховуватись виходячи з мого посадового окладу, а якщо на підприємстві не має штатного розпису, і не встановлено посадовий оклад, як його визначити? Дякую.

 5. Розмір заробітної плати для найманого працівника приватного підприємця визначається шляхом його узгодження між ними. Звісно, вона не може бути вище тієї заробітної плати, яку ви отримували до цього.

 6. Алла:

  Доброго дня.Підкажіть будь ласка.Я прив.п-мець на єдиному податку.Чи маю я право на отримання допомоги по вагітності та пологах якщо я сплачую в пенсійний всі внески але з тим нюансом,що я працюю ще офіційно на іншій роботі,де отримала вже виплату по вагітності та пологах.
  Це дві різні виплати для підприємця і найманого працівника чи потрібно вибирати одну з двох???????
  Дякую за відповідь.

 7. Абзац 3 пункту 6 Постанови від 26 вересня 2001 №1266 «За вибором особи для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середня заробітна плата (дохід) може обчислюватися за декількома місцями роботи сумарно за шість календарних місяців у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку. У такому випадку обчислення середньої заробітної плати (доходу) здійснюється робочими органами відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до пункту 17 цього Порядку на підставі довідок про середню заробітну плату (дохід), що подаються (надсилаються) застрахованою особою.»
  Лист Мінпраці та соціальної політики 01.02.2010 №1000/0/14-10/18 «5) чи стосується норма абзацу третього пункту 6 Порядку осіб, які у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку були і підприємцями (на єдиному податку чи добровільно застрахованими особами) і найманими працівниками?
  Так, ця норма стосується і зазначених категорій осіб, якщо це стосується основних місць роботи.»

 8. Алла:

  Алла

  22nd Ноябрь 2011 в 2:49 пп

  Доброго дня.Підкажіть будь ласка.Я прив.п-мець на єдиному податку.Чи маю я право на отримання допомоги по вагітності та пологах якщо я сплачую в пенсійний всі внески але з тим нюансом,що я працюю ще офіційно на іншій роботі,де отримала вже виплату по вагітності та пологах.
  Це дві різні виплати для підприємця і найманого працівника чи потрібно вибирати одну з двох???????
  Дякую за відповідь.

  Дякую за відповідб,Адмін.
  Підкажіть ще будь ласка по такому питанні-чи може мені лікар видати одночасно лист непрацездатності для найманого працівника і довідку для підприємця для нарахування допомоги?
  В соц.безі про Постанову 1266 не чули і дивляться на мене квадратними очима,мол вибирайте-або одне або інше.Чи праві вони?
  Ще раз дуже
  вдячна.

 9. Довідку вам видають у податковій інспекції за місцем обліку. Щодо того, чи праві вони, то Постанова №1266 на сьогоднішній день діє. Лист від 01.02.2010 №1000/0/14-10/18 на сайтах із законодавством також має статус «діє». Покажіть їм лист, що вони на це скажуть.

 10. Зоя:

  Добрий день! Поясніть, будь-ласка, які документи і куди треба подавати на декрет. Я приватний підприємець на загальній системі оподаткування, але не є платником ПДВ. Маю одного найманого працівника. Дуже чекаю на вашу консультацію. Дякую.

 11. валентина:

  я приватний підприємець, платник єдиного податку. маю двох найманих працівників і зареєстрований у фонді з тимчасової втрати працездатності,сплачую єдиний податок 214грн 60коп. і пенсійний фонд 34,7%. Як будуть нараховуватись мені лікарняний по вагітності і пологах і які для цього я повинна надати документи. Дякую дуже за вашу консультацію.

 12. Олена:

  Дякую за інформативну статтю!
  Виникло запитання щодо подальших дій підприємця: лікарняний по вагітності та пологах оформлено, а як призупинити діяльність і піти у відпустку по догляду за дитиною до 3 років (щоб не сплачувати податки, адже діяльності не буде, але і не ліквідовувати фоп)?
  Я, ФОП, платник єдиного податку без найманих працівників.
  В податковій сказали писати заяву про перехід на загальну систему оподаткування і щоквартала здавати звіт з прочерками. Чи існує інший варіант?
  Буду дуже вдячна за відповідь!

 13. Оксана:

  Добрий день. Підкажіть будь-ласка, чи може ФОП (3 група єдиного податку, немає найманих осіб) оформити лікарняний, які пільги від сплат у ПФ і налогу будуть?

 14. Валентина:

  Доброго дня! Допоможіть розібратись: я фоп, платник єдиного податку, зареєстрована у фонді з тимчасової втрати працездатності. У зв’язку з припиненням діяльності хочу закривати підприємця. Чи буде розірваний договір про добровільне страхування з тимчасової втрати працездатності, якщо термін його дії до 15.07.2015? І чи можу я одержати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами?
  Сьогодні була в податковій — то сказали, що їм потрібний час, щоб розібратись в цьому питанні… а мені немає змісту дальше сплачувати єсв і єп.
  Дякую!

 15. Лілія:

  Доброго дня!
  Мене цікавить таке питання:

  я офіційно процюю в банку-це моя основна робота, та страховим агентом в одній із міжнародних компаній.Виплату з/п в страховій компанії мені виплачують ,як ФОП (тобто я зареєстрована, як ФОП 2 гр.,щоквартально сплачую ЄСВ та ЄП.
  Моє питання: збираюся в дикретну відпустку,яким чином мені буде нарахована виплата по основній роботі та ФОП.По логіці мені мають 2 рази виплатити за дикретну відпустку (адже я 2 рази сплачую ЄСВ та ЄП, але,як це можлива…?

 16. ТЕТЯНА:

  Добрий день! я на даний час є приватний підприємець тобто ФОП , в звязку з новими змінами в законодавстві неможу зрозуміти чи будуть тепер надаватись допомога по пологах та вагітності приватним підприємцям.

 17. Виктория:

  Доброго дня. Я ФОП сплачую єдиний налог і ЄСВ, збираюся в декрет. Щоб отримати лікарняні треба заключати договір про добровільну сплату страхових внесків? ФОП оформлений в лютому 2016 року.

 18. Олена:

  Доброго дня.Я з таким питанням.Я ФОП без найманих працівників, розпочала діяльність два місяці тому.відкривала 3групу по спрощеній системі податку ванні.прибуток середніх складає лише 6000 грн.Чи можу я розраховувати на виплати декретної відпустки чи краще закрити статус ФОП та звернутись на біржу праці.І на якому тижні можна звертатись на біржу.

 19. Леся:

  Доброго дня.. Я ФОП на 2 групі…оплачую податок у розмірі 640 + 704 грн.. Зареєстрована з січня місяця….. Орієнтовний час пологів 4 серпня….. Що і як я маю правильно зробити і подати щоб піти у декрет і отримати декретну виплату для фіз. особи підприємця…. Дякую за Ваш час…Чекаю на Вашу відповідь..

 20. Наталія:

  Доброго дня!я пп сплачую податки,і маю основне місце роботи з якого отримала дородові гроші.Скажіть будь ласка чи заплатять мені 41000тис після пологів так як я пп.

 21. Христина:

  Добрий день.Я офіційно в декретній відпустці,та маю відкритого ФОП,оскільки ще в січні написала на закриття підариємницьку діяльність мені ще не закрили,а нарахували 500 грн.,пені не зрозуміло за що.Питання стоїть таке?-чи виплатять менідикретні за основним місцем роботи,якщо не сплачено цих 500 грн???

  • Христина, вас повинні закрити у день подання картки державному реєстратору. Пеню вам нарахували скоріше за все за те, що у вас не біли сплачені податкові зобов’язання. Я б на вашому місці йшов до податкової служби та закривав би ці питання, вияснив чи є борг та коли він виник та відповідно за що пеня. Погасіть борг і пеня вам не буде нараховуватися.
   Виплата декретних не має ніякого відношення та зв’язку з наявністю чи відсутністю податкового боргу.

 22. Христина:

  А якщо я надам довідку що я офіційно працюю,проте знаходжусь у дикретній відпустці,то всерівно будуть нараховувати мені декретні як ФОП,тому що він ще не закритий,чи як???Заява на закриття написана.

  • Христина, спочатку дізнайтесь чи закриті ви як ФОП чи ні. Дізнатися це ви можете на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch. Домога по вагітності та пологах як для ФОП може бути виплачена вам тільки в тому разі, якщо ви є ФОП та якщо ви звернетесь до фонду соц страхування з відповідною заявою.

   • Христина:

    Зазначено, що підприємницька діяльність припинена, тоді я можу подавати документи на дикретні за основним місцем роботи, де наразі знаходжусь у дикретній відпустці так???

    • Христина, бачу, що можливо ви плутаєте поняття:
     Допомога по вагітності та пологах — виплачується за основним місцем роботи до пологів.
     Допомога при народженні дитини — виплачується після народження дитини. Звертатися треба до відділу соціального захисту населення за місцем проживання.

 23. Людмила:

  Доброго дня !
  Я ФОП та оформляю декретні .
  Листок непрацесдатності отримала 6 червня , чи можу я після отримання декретних прозвітувати за них і сплатити ЄСВ та закритись не чекаючи закінчення лікарняного .

  • Людмила, підкажіть будь ласка, куди ви збираєтесь звітувати за декретні? Вони не мають ніякого відношення до вашої підприємницької діяльності.
   Закритись не чекаючи закінчення лікарняного вам ніхто не заважає.

 24. Світлана:

  Доброго дня! я ФОП на 3 групі Єдиний податок. Отримавши лист непрацездатності чи можу я здійснювати діяльність не маючи найманих працівників. ЄСВ в будь якому разі потрібно сплачувати!?

 25. Любов:

  Доброго дня! Підприємець 2 група ЄП вже отримала декретні. Але перед отриманням у відділенні банку в категоричній формі зобов’язали сплатити податки зі всієї суми виплати. В податковій проконсультували про сплату військового збору та подоходного податку. Після пологів звернулась в податкову, чи потрібно звітуватись по цій сумі сплати податків (звіт 1 ДФ)? Відповідь приголомшила!!!Ви не повинні були сплачувати ці податки! Але ж консультувала саме ця інспектор. За сплату ЄСВ ніхто не каже. Як працюючий ФОП на 2 групі ЄП я маю найманого працівника. Єдиний податок та ЄСВ за себе та робітника я сплачую щомісяця. Чи потрібно було сплатити з декретних ЄСВ, та чи потрібно звітувати по ним в податкову? В ФСС звіт вже здала. Там заперечили сплату будь-яких податків з цієї суми!?

 26. Юля:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка: я ФОП 2 групи, зараз оформляюсь у ФСС у декретну відпустку. Чи повинна я сплатити, із нарахованих мені декретних, ЄСВ 22% та військовий збір? Дякую!

 27. татьяна:

  Здравствуйте и пидскажить будь ласка я приватный пидприемець иду в декрет я должна получить декретних и какую саму дякую .

 28. Леся:

  Добрий день! Чи виплачують допомогу при народжені дитини ( 41 000) якщр ти приватний підприємець? Дякую!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.58MB/0.00040 sec