Доходи платника єдиного податку ФОП (дата, ставки, особливі операції)

У цій темі обговорюємо питання визнання чи невизнання доходу платника єдиного податку, дата виникнення, оподаткування окремих операцій і так далі.
Основні моменти визначення доходу платника єдиного податку
Згідно пункту 292.1 Податкового кодексу дохід фізичної особи – підприємця платника єдиного податку — це дохід, отриманий протягом податкового періоду:
в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3.
Згідно пункту 292.3 ПКУ під матеріальною та нематеріальною формою розуміється:
Для всіх груп підприємців. Вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
Для третьої групи + ПДВ та п’ятої групи. Сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Які товари (роботи, послуги) вважаються безоплатно отриманими?

Умови, згідно яких товари, роботи, послуги будуть вважатися безоплатно отриманими прописані у пункті 292.3 ПКУ. Це товари, роботи, послуги, які:

 1. надані підприємцю згідно з письмовими договорами дарування чи іншими, які не передбачають компенсацію за надані товари, роботи чи послуги.
 2. товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані ним.

 

Які пасивні доходи фізичної особи не включаються до доходу платника єдиного податку?

Не включаються до доходу платника єдиного податку наступні пасивні доходи (пункт 292.1):

 1. проценти;
 2. дивіденди;
 3. роялті;
 4. страхові виплати і відшкодування;
 5. доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

 

На яку дату виникають доходи у платника єдиного податку?

Датою виникнення доходу платника єдиного податку є (пункти 292.6 – 292.8):

 1. Дата надходження коштів на рахунок або в касу.
 2. Дата підписання акту приймання-передачі безоплатно отриманих товарів, послуг.
 3. Дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (для третьої групи + ПДВ та п’ятої групи).
 4. Дата вилучення виручки з торговельних автоматів (у разі торгівлі через автомати).
 5. Дата продажу жетонів, карток або інших замінників грошових знаків (якщо торгівля через автомати здійснюється за їх допомогою).

 

Які суми не включаються до складу доходу платника єдиного податку?

Їх перелік наведений у пункті 292.11 ПКУ, а саме це:

 1. суми податку на додану вартість (тільки для тих ФОПів, які є платниками ПДВ, як розраховується дохід в цьому випадку читайте у статті http://byhgalter.com/fop-na-zagalnij-si … igidnishe/ ).
 2. суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;
 3. суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
 4. суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
 5. суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи — підприємця;
 6. суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;
 7. суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

Оподаткування єдиним податком окремих операцій

Яким чином оподатковуються єдиним податком договори транспортного експедирування, доручення та агентські договори?

Згідно пункту 292.4 ПКУ до доходу платника єдиного податку включається тільки сума винагороди повіреного (агента), а не вся сума коштів, отримана в рамках цих договорів.

Як визначаються доходи платника єдиного податку, отримані в іноземній валюті?

Згідно пункту 292.5 ПКУ дохід в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом НБУ на дату отримання такого доходу. На дату зарахування валюти на рахунок, робимо запис у книгу доходів та витрат на суму валюти помножену на курс НБУ. Чи виникне дохід, коли підприємець обміняє отриману валюту в комерційному банку? Адже курс банку завжди вищий, ніж курс НБУ. Відповідь на це та на інші питання по валютному доходу читайте у статті http://byhgalter.com/doxid-viruchka-v-i … o-podatku/ .

Чи включається до доходу платника єдиного податку отримана поворотна фінансова допомога?

Згідно пункту 292.11 ПКУ до доходу платника єдиного податку не включаються, зокрема, суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів. Тобто, якщо поворотна фінансова допомога не була повернена протягом року, вона прямує до доходу та обкладається єдиним податком. Багато інформації про оподаткування поворотної фінансової допомоги, в тому числі як укласти договір позики, читайте у темі povorotna-finansova-dopomoga-opodatkuvannya-vid-zasnovnika-ta-ne-tilki-t223.html.

За якою ставкою оподатковується неповернена у встановлений строк фінансова допомога та як це відображається у книзі обліку?

Якщо поворотна фінансова допомога не повертається протягом 12 календарних місяців з дня її отримання вона включається до доходу та оподатковується за звичайною ставкою, встановленою для відповідної групи. Отримання такого доходу прямо не передбачено формою книги обліку доходів та витрат платника єдиного податку, тому податкова служба, у своєму листі від 27.09.2012 року (текст листа читаємо тут) рекомендує відображати такий дохід у графі 5 книги.

Чи включаються до доходу платника єдиного податку власні кошти, внесені на рахунок?

На думку податкової служби включаються. Докладніше читайте у листі ДПСУ від 23.08.2012 року. Це дуже давня історія. Слід зазначити, що не всі місцеві податкові інспекції притримуються позиції ДПСУ. Все залежить від обставин. На блозі є величезна інформативна стаття, в якій описується як правильно вносити власні кошти на рахунок, на що слід звернути увагу, та про що треба пам’ятати, щоб не мати проблем з податковою службою. Читаємо статтю тут http://byhgalter.com/vnesennya-pidpriye … %99yatati/ .

Чи включається до доходу єдиноподатника сума коштів, що перераховується з одного рахунку на інший?

З цього приводу висловилась ДПС у м.Севастополі у своєму листі від 21.09.2012 року. Згідно цього листа такі кошти не включаються до доходів, але за умови, що вони були вже включені до доходу раніше та підприємець сплатив всі податки та платежі до бюджету.

Чи може підприємець отримувати в оплату за продані товари чи послуги вексель?

Розрахунок векселем не є грошовою формою розрахунків, а тому, згідно пункту 291.6 ПКУ, платник єдиного податку не має права отримувати у рахунок оплати за товари чи послуги векселі.

Чи може платник єдиного податку отримувати доходи в webmoney або у знаках аналогічних платіжних систем?

Розрахунок знаками webmoney не є грошовою формою розрахунків, а тому, згідно пункту 291.6 ПКУ, платник єдиного податку не має права отримувати у рахунок оплати за товари чи послуги знаки webmoney.

Яким чином оподатковується єдиним податок договір комісії?

Хоч договір комісії дуже схожий на договір доручення, по якому єдиним податком оподатковується тільки винагорода повіреного, але договір комісії прямо не передбачений пунктом 292.4 ПКУ. Тому, підприємець має включати до доходу всю суму коштів, яка надійшла йому за договором комісії.

Чи утримується з доходу сума нарахованого єдиного соціального внеску?

Мова йде про пункт 292.10 ПКУ, згідно якого не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.
Податковий кодекс не передбачає будь яке зменшення доходу платника єдиного податку. Детальну статтю, в якій дається відповідь на це питання читайте тут http://byhgalter.com/chi-maye-pravo-pla … go-vnesku/ .

ФОП отримає гроші через платіжний термінал та банк утримує комісію. Як визначається дохід?

У Єдиній базі податкових знань є відповідь на аналогічне питання. Текст відповіді читайте тут.
У відповіді розглядається питання, коли підприємець отримує на рахунок всю суму, яку покупець вніс через платіжний термінал, а потім банк утримує комісію з рахунку підприємця. Така комісія, за своєю природою, є витратами і на її суму, звісно, не може зменшуватися дохід платника єдиного податку.
Але податкова служба не розглянула іншу ситуацію, коли на рахунок підприємця поступає сума, з якої вже утримана комісія. Тобто ця сума комісії ніколи не була на рахунку ФОПа. В цьому випадку сума у «сліпі» (документ, який роздруковує платіжний термінал) та у банківській виписці будуть відрізнятися. У виписці буде менша сума. Так от, доходом платника єдиного податку буде сума, зазначена саме у виписці. «Сліп» не є первинним документом.

Чи включається до доходу платника єдиного податку (позикодавець) сума позики, що повертається позичальником?

Податкова служба продовжує дивувати та у своєму роз’ясненні у ЄБНЗ стверджує, що така сума поворотної фінансової допомоги є доходом платника єдиного податку. Головний аргумент – цей випадок не передбачений у пункті 292.11 ПКУ.
З такою позицією ні в якому разі не можна погодитись. Головне, правильно оформити цю операцію документально. Укласти договір позики, оформити акти приймання-передачі грошових коштів. Тоді, включати суму поверненої позики включати до доходу не буде жодних підстав.

Чи включаються до доходу ФОП платника єдиного податку проценти, які щомісячно нараховує банк на поточному рахунку?

Ні, такі проценти не включаються до доходу, оскільки це прямо передбачено пунктом 292.1 ПКУ. Роз’яснення ДПСУ з цього питання читайте тут.

Оподаткування доходів за підвищеними ставками та наслідки

Які доходи платника єдиного податку оподатковуються за підвищеними ставками?

За підвищеними ставками, а саме за ставкою 15%, оподатковуються наступні доходи:

 1. Сума перевищення граничного розміру доходу, встановленого для відповідної групи.
 2. Дохід, отриманий від видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку (для першої та другої групи)
 3. Дохід, отриманий у негрошовій формі
 4. Дохід, отриманий від видів діяльності, заборонених для спрощеної системи оподаткування

Слід звернути особливу увагу, що отримання таких доходів спричиняє не тільки застосування підвищених ставок, але й інші, більш серйозні наслідки. Про них читайте у цій темі svidoctvo-platnika-edinogo-podatku-reestraciya-anuluvannya-zapovnennya-zayavi-t250.html .

Яку відповідальність несуть ФОП платники єдиного податку за заниження доходу?

Заниження доходу майже завжди призводить до заниження суми єдиного податку, який повинен бути сплачений до бюджету. Це не стосується тільки першої та другої групи, які сплачують фіксовані суми. Тут може бути два варіанти:
Заниження єдиного податку виявлено самостійно. Не чекаючи перевірки, можна подати уточнюючий розрахунок та самостійно доплатити податок до бюджету. При цьому треба буде додатково сплатити штраф в розмірі 3% або 5% та пеню. Від чого залежить сума штрафу та як подати уточнюючий розрахунок читайте детальну статтю на блозі http://byhgalter.com/zapovniti-utochnyu … i-priklad/ .
Заниження єдиного податку виявлено під час перевірки. Тут платника єдиного податку чекають серйозні штрафи, встановлені пунктом 123.1 Податкового кодексу:
25% від суми виявленого заниження за перше порушення.
50% від суми виявленого заниження при повторному протягом 1095 днів виявленні.
Також фізична особа підприємець має сплатити пеню відповідно до статі 129 ПКУ за кожен день заниження податкового зобов’язання.

Коментарі

Юрій » 08 окт 2014, 09:41

Доброго дня.
Чи можу я використовувати для всіх розрахунків з клієнтами особисту картку для виплат, чи треба її якось реєструвати в податковій? Або необхідно відкривати рахунок підприємця і виконувати всі операції лише через нього?

 

Доходи платника єдиного податку ФОП (дата, ставки, особливі операції)
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.54MB/0.01947 sec