До яких наслідків приводять неточності при відображенні первинних документів в обліку. Частина 1

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

Первинні документи – це основа бухгалтерського обліку в Україні. Від своєчасності та точності відображення цих документів безпосередньо залежить і фінансова, а разом з нею тепер і податкова звітність підприємства.

На практиці частими є випадки, коли бухгалтерія підприємства з різних причин не може своєчасно відобразити в обліку той чи інший первинний документ. Наприклад, дуже часто акти виконаних робіт (підписані обома сторонами, які його склали) потрапляють в бухгалтерію набагато пізніше, ніж проводиться оплата за цим же актом. З іншого боку, у вже проведеному первинному документові, по закінченні певного часу, бухгалтерія може виявити помилку.

Читайте також Компенсація за невикористану відпустку. Основні нюанси нарахування та виплати

Всі вищенаведені ситуації потребують коригувань у бухгалтерському обліку підприємства, а отже і фінансової звітності, яка складена на основі цього обліку. Оскільки тепер фінансовий результат в податковому обліку безпосередньо залежить від фінансового результату за даними бухгалтерського обліку, то доведеться коригувати і податкову звітність.

Запізніле відображення доходів (витрат) в обліку підприємства, природно призведе до перекручування даних бухгалтерського обліку. Нагадаємо, що згідно з частиною 2 статті 3 Закону про бухгалтерський облік – це обов’язковий вид обліку, який здійснюють усі юридичні особи, незалежно від форми власності. Мало того, дані бухгалтерського обліку є основою для складання фінансової, статистичної та податкової звітності. Тому, від своєчасності та достовірності відображення всіх первинних документів, зрештою, залежить правильність складання всіх видів звітності юридичних осіб.

Бути чи не бути неправильно оформленому первинному документу в обліку підприємства?

З цим питанням хоча б раз у житті стикався кожен практикуючий бухгалтер. Ситуація найпростіша, підприємство здійснює господарську операцію, а в процесі її здійснення або безпосередньо після її закінчення складається первинний документ, потім представники підприємства від кожної із сторін передають цей документ до бухгалтерії, бухгалтерія підприємства здійснює візуальну перевірку переданого документа і от невдача, у ньому відсутній один або кілька обов’язкових реквізитів.

Нагадаємо нашим читачам, що виключний перелік всіх обов’язкових реквізитів первинних документів міститься в частині 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Так, стаття 9 цього Закону визначає первинний документ, як підставу для обліку господарської операції. Крім того, сам факт проведення господарської операції в наявності. В свою чергу ця господарська операція, безсумнівно, залишила свій слід і відповідним чином змінила структуру активів і пасивів підприємства. Однак, чи може (має право) бухгалтер не прийняти до обліку первинний документ, тільки лише по причині того, що він складений не правильно або не точно? У реаліях це призведе до викривлення показників фінансової та іншої звітності підприємства.

Читайте також Практика створення та використання резерву відпусток і Створення резерву відпусток. Частина 2

Ті, хто стикався з цією проблемою, знають, що на практиці з цієї ситуації можна вийти двома способами:

  • Бухгалтерія проводить некоректно складений первинний документ, а вже згодом (після внесення правок), замінює його на документ, оформлений за всіма правилами;
  • Операція не знаходить ніякого відображення в бухгалтерському обліку до тих пір, поки документи не будуть оформлені вірно.

Звичайно, кожен бухгалтер вирішує сам для себе, як вчинити в тій чи іншій ситуації, проте давайте дізнаємося, що думають з цього приводу контролюючі органи.

Фіскальна служба

У своєму відносно свіжому листі від 10.02.2016 р. №2759/6/99-95-42-01-15 фіскали погоджуються з тим, що первинні документи, які несвоєчасно або не в повному обсязі відображені в обліку, мають прямий вплив на показники фінансової і податкової звітності. Мало того, оскільки відповідно до п. 44.2 фінансовий результат до оподаткування визначається за даними бухгалтерського обліку, то це, в свою чергу, вплине і на розмір податку на прибуток. Тут же знаходимо норму, згідно з якою, підприємства не можуть визначати об’єкт оподаткування на підставі некоректно оформлених первинних документів.

Трохи раніше в п. 44.1 ПКУ йдеться про те, що формування та облік доходів і витрат підприємства для цілей оподаткування здійснюється на основі первинних документів, фінансової звітності та відповідних регістрів обліку. А в першому абзаці цього ж пункту ПКУ прямо вказується на те, що не можна формувати показники фінансової звітності, які не підтверджені коректно складеними первинними документами.

Аналізуючи ці норми приходимо до невтішного висновку, про те, що фіскальна служба буде заперечувати проти ухвалення до обліку некоректно складених первинних документів.

Читайте також Приклади розрахунку відпускних 2016

Міністерство фінансів

Цей державний орган має кардинально протилежну точку зору, яку він висловлює у своєму листі від 25.02.2013 р. №31-08410-07/23-542/322. Тут Міністерство фінансів спирається на п. 2.16 Положення №88 «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», згідно з яким: «У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку, ці документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. Без окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.

Крім того, Міністерство фінансів акцентує увагу на тому, що всі первинні документи, які бухгалтерія приймає до обліку, повинні в обов’язковому порядку проходити перевірку на відповідність форми і змісту, а так само законності складання цих документів. При цьому вся відповідальність за організацію і правильність ведення бухгалтерського обліку, а, отже, і відображення господарських операцій в обліку покладена на власника або уповноважений ним орган підприємства.

Читайте також Особливості формування особової справи для нових працівників

Таким чином, Міністерство фінансів повністю перекладає відповідальність за прийняття рішення про те, проводити чи не проводити той чи інший первинний документ обліку на власника або керівника. Без принципової згоди цих органів бухгалтерія підприємства не може прийняти самостійного рішення про проведення того чи іншого первинного документа в обліку підприємства. Тому, якщо керівництво на підприємстві далеко видно, то воно не дозволить проводити первинні документи, оформлені з помилками, а це, в свою чергу, говорить про те, що виправити помилки в обліку і фінансової звітності можна буде тільки після отримання правильно оформленого первинного документа.

Не можна обійти стороною і зовсім свіжий лист Міністерства фінансів від 22.04.2016 р. №31-11410-06/5/11705, темою якого стала проблема своєчасності відображення витрат підприємства. Основна думка цього листа в тому, що визнання витрат в бухгалтерському обліку підприємства жодною мірою не залежить від періоду, в якому оформлено (або отримані) первинні документи від контрагентів. Беручи за основу п. 6 ПС(Б)У 16 «Витрати» Міністерство фінансів говорить про те, що витрати в обліку підприємства відображаються в сумі, яка може бути достовірно визначена. При цьому право вибору методики для визначення цієї суми Міністерство фінансів залишає за самим підприємством, проте вказує на те, що така методика повинна бути описана в наказі про облікову політику підприємства.

Таким чином, для того, щоб відобразити витрати підприємства на момент складання фінансової звітності без оформлення відповідних первинних документів, підприємство складає бухгалтерську довідку, і вже на підставі її відображає витрати. Хочемо звернути особливу увагу на те, що розрахункова сума витрат (за бухгалтерською довідкою) може відрізнятися від суми, зазначеній в отриманому із запізненням первинному документі. Тоді різницю між вже відображеними витратами і тією сумою, яка вказана в отриманому первинному документі повинна бути відображена у складі витрат того звітного періоду, коли правильно оформлений первинний документ потрапив в бухгалтерію.

При поддержке: Совсем не обязательно идти в банк для того, чтобы взять кредит. Достаточно просто заполнить заявку на сайте http://geocredits.ru/offers/zaymi-prosto. Займи просто, заполни заявку и получит решение по кредиту уже в течение полу часа с момента оформления заявки.

До яких наслідків приводять неточності при відображенні первинних документів в обліку. Частина 1
Оцініть статтю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.00035 sec