Податки > Податки в житті громадян > Державна допомога малозабезпеченим сім’ям. Як розраховується та хто має право.

Державна допомога малозабезпеченим сім’ям. Як розраховується та хто має право.

Ольга Бондаренко

Ольга Бондаренко

Бухгалтер. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. З радістю відмовім на ваші коментарі до моїх статей.

Українське законодавство гарантує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Проте отримати цю поміч зможе не кожна родина. При визначенні права сім’ї вважатися малозабезпеченою враховується не лише фінансовий та майновий стан родини, а зайнятість її членів та інші фактори. Про те, хто має право на цю допомогу та як визначається її розмір піде мова в цій статті.

Хто має право на одержання державної соціальної допомоги

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III право на допомогу мають сім’ї, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

До складу сім’ї входять чоловік, дружина, а також діти до вісімнадцяти років. При цьому не має значення рідні це діти чи усиновлені та зареєстрований шлюб офіційно чи ні.

Якщо в сім’ї є дитина віком до 23 років, яка не має власної сім’ї та навчається за денною формою навчання в професійно-технічному або вищому навчальному закладі, вона також включається до складу сім’ї незалежно від місця проживання.

Крім того, до складу сім’ї входять особи, які проживають під одним дахом:

 • неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи;
 • непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
 • особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним.

До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Читайте також Права вагітних жінок та державні гарантії жінкам, що чекають дитину

Як визначається сукупний доход сім’ї

Сукупний доход сім’ї визначається за шість календарних місяців, що передують місяцю в якому відбулося звернення за призначенням допомоги. Сукупний дохід розраховується за спеціальною методикою, яка затверджена наказом «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги» від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.

До сукупного доходу малозабезпечених сімей входять майже всі доходи усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень, а саме:

 • усі види основної та додаткової заробітної плати, премії, компенсаційні та заохочувальні виплати в грошовій та натуральній формі;
 • суми індексації грошових доходів населення та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів їх виплати;
 • стипендії, пенсії, допомоги при народжені та усиновлені дитини (крім частини, виплата якої здійснюється одноразово), інші види допомоги на дітей, допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, установи чи організації, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи кредитів та щомісячні компенсаційні виплати;
 • доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності;
 • державна допомога по безробіттю;
 • авторські гонорари;
 • доходи від здавання житлового приміщення у найм або в оренду;
 • одержані аліменти;
 • допомога за листками непрацездатності;
 • виплати за відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків;
 • грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги (субсидія);
 • доходи від особистого селянського господарства та від продажу власної продукції тваринного походження;
 • доходи від продажу об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів (за винятком сум які були використані на лікування або подолання форс-мажорних обставин);
 • інші грошові виплати, які мають систематичний характер та інші доходи, що підлягають оподаткуванню.

До сукупного доходу сім’ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення. При повторному зверненні за допомогою по малозабезпеченості, до сукупного доходу не включається відповідна допомога.

Читайте також На які виплати можуть розраховувати вагітні жінки, та жінки, що народили дитину

Як обчислюється прожитковий мінімум для родини

Прожитковий мінімум визначається окремо для кожної сім’ї залежно від її складу. Прожитковий мінімум сім’ї – це сума прожиткових мінімумів кожного члена сім’ї, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум», визначених з урахуванням гарантованого рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму в 2017 році встановлюється:

 • для працездатних осіб — 21 %;
 • для дітей — 85 %;
 • для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 % відповідного

прожиткового мінімуму.

Гарантований мінімум для розрахунку допомоги по малозабезпеченості становить:

з 01.01.2017 з 01.05.2017 з 01.12.2017
для працездатних осіб 336, 00 грн. 353,60 грн. 370,02 грн.
для дітей до 6 років 1151,75 грн. 1212,10 грн. 1268,20 грн.
для дітей від 6 до 18 років 1435,65 грн. 1510,45 грн. 1581,00 грн.
для осіб, які втратили працездатність 1247,00 грн. 1312,00 грн. 1373,00 грн.

Для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 %, Для кожної дитини-інваліда, для кожної дитини, яка утримується одинокою матір’ю та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, — рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 %.

Для громадян, які мають статус особи, що проживають і працюють на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20%.

Читайте також Відпускні 2017. Оподаткування та відображення в звітності

Приклад

До складу сім’ї входять чоловік, дружина, дитина — інвалід 4 років та дитина 8 років. Прожитковий мінімум для цієї родини з 01 травня 2017 року становить:

353,60 грн. * 2 ( працездатні особи) + 1212,10 грн. (дитина до 6 років) + 1510,45 грн. (дитина до 18 років) = 3429,75 грн.

Крім того, для дитини інваліда рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшиться на 20% — 242,42 грн., та для іншої дитини на 10% — 151,05 грн.

Тож, прожитковий мінімум родини дорівнює:

3429,75 грн. + 242,42 грн.+151,05 грн. = 3823,22 грн.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, за останні шість місяців, що передують місяцю звернення. Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років — на 500 гривень.

Розмір допомоги не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї.

Приклад. До складу сім’ї входять чоловік, дружина та дитина двох років. Сукупний доход сім’ї за шість місяців склав 12000,00 грн., а прожитковий мінімум родини – 2040,40 грн. Середньомісячний доход сім’ї становить:

12000,00 грн. : 6 міс. = 2000,00 грн.

Визначимо розмір допомоги:

2040,50 грн. – 2000,00 грн. = 40,50 грн.

Оскільки до складу родини входить дитина до тринадцяти років, допомога збільшується на 250,00 грн.

Таким чином розмір допомоги становить:

40,50 грн. +250,00 грн. =290,50 грн.

В яких випадках може бути відмовлено в призначенні допомоги

Допомога малозабезпеченим сім’ям не призначається, якщо до складу сім’ї входять працездатні члени сім’ї, які не працюють, не навчаються за денною формою навчання, не служать у збройних силах та не перебувають на обліку як безробітні. Ця вимога не стосується осіб, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до трьох або до шести років та які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку.

У наданні допомоги буде відмовлено, або її виплата буде припинена в разі якщо з’ясувалось, що сім’я має додаткові джерела доходу або протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги була здійснена покупка на суму, що перевищує десятикратну величину прожиткового мінімуму сім’ї. Крім того, допомога не надається, якщо у власності сім’ї більше ніж один автомобіль та сім’я володіє другою квартирою або будинком за умови, що загальна площа житла перевищує 21 м2 на одного члена сім’ї та додатково 10,5 м2 на сім’ю.

Якщо встановлено, що сім’я не використовує можливості для знаходження додаткових джерел для існування, призначена державна соціальна допомога може бути зменшена до 50%.

Читайте також Договори цивільно-правового характеру. Оформлення та оподаткування

При виявлені недостовірних або прихованих відомостей, виплата допомоги припиняться з місяця виявлення порушення, на наступний строк допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців.

Як оформити допомогу

Призначення допомоги здійснюється управліннями соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї. Допомога також може бути призначена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї. В цьому випадку потрібно надати довідку про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається терміном на шість місяців, після закінчення терміну збирається новий пакет документів.

Для отримання допомоги потрібно надати:

 • заяву встановленого зразку;
 • документ, що посвідчує особу;
 • довідку про склад сім’ї;
 • декларацію про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї;
 • довідка про наявність та розмір земельної частки (паю);
 • довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції.

При поддержке: В государственных закупках и особенно в крупных международных контрактах играет особую роль банковская гарантия когда банк поручается за одну из сторон договора. Подробнее о том что это такое читайте на сайте по ссылке.

Державна допомога малозабезпеченим сім’ям. Як розраховується та хто має право.
3.8 (76.36%) 11 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *