Декларація про майновий стан та доходи 2017 для фізичних осіб. Кто повинен подавати?

Любов Прийма

Любов Прийма

Бухгалтер-експерт. Консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку. Чекаю на ваші питання у коментарях.

Настав 2017 рік та прийшов час подавати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2016 рік. У цій статті ми спробуємо розібратися, хто зобов’язаний подавати річну декларацію та у яких випадках. Також, звернемо увагу на те, які фізичні особи звільняються від подання декларації та мають право її не подавати до податкової служби.

Інформація нижче про обов’язок подання податкової декларації про майновий стан та доходи буде наведена в розрізі доходів у разі отримання яких у фізичної особи виникає зобов’язання звітувати.

Читайте також Приклади розрахунку податкової соціальної пільги

Коли виникає обов’язок щодо подання майнової декларації?

Зобов’язання щодо подання річної декларації виникає у випадку отримання фізичною особою окремих видів доходів. Види таких доходів наведені у таблиці нижче:

1. Доходи, що зобов’язують подавати декларацію Норма ПКУ Приклади
2. Дохід від провадження незалежної професійної діяльності. п.178.4 Доходи приватного нотаріуса.
3. Доходи,

отримані від осіб,

які не є

податковими агентами*

п.п. 164.2.2; пп. 168.2.1 Доходи по договору підряду, отримані від іншої фізичної особи, за надані цій особі послуги. Винагороди, які виплачуються людям, які працюють за наймом у приватних осіб (дімробітниці, садівники, няні, гувернантки, будівельники).
4. пп. 164.2.5; пп. 170.1.5 Дохід від надання будь-якого майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), отриманий орендодавцем, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання.
5. «б» п. 172.5, п. 173.4 Дохід від відчуження нерухомого та рухомого майна за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно.
6. пп. 165.1.24 Доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції, у випадках передбачених пп. 165.1.24 ПКУ.
7. пп.173.2 Дохід, отриманий від продажу (обміну) протягом 2016 року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла (мопеда).
8. Окремі види доходів, що не оподатковуються при виплаті. пп. 168.1.3 Додаткове благо у вигляді суми боргу платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності.

Невикористані та неповернуті кошти у вигляді цільової благодійної допомоги.

9. передостанній абзац п.170.9.1 Непогашена частина податку, нарахована на суму перевищення фактично понесених витрат над коштами наданими під звіт, у разі припинення трудових відносин.
10. Непогашення заборгованості по цивільно правовому договору. пп. 164.2.7 Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за яким минув строк позовної давності у 2016 році та яка перевищує 689 грн.
11. У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — фізичної чи юридичної особи. пп. 170.7.3 Нецільова благодійна (в т.ч. матеріальна) допомога, одержана у 2016 році, якщо загальна сума такої допомоги протягом звітного податкового року перевищила 1930 грн.
12. Подарунок від фізичних осіб.

 

пп. 165.1.3; пп. 174.6. Негрошові подарунки, вартість яких в розрахунку на місяць перевищила 689 грн.

Грошові виплати у будь-якій сумі;

Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини.

13. Спадщина у межах що підлягає оподаткуванню пп. 174.3 У вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) або подарунка, якщо така спадщина та/або подарунок оподатковується за ставкою вище нульової, і при цьому ПДФО не був сплачений спадкоємцем до нотаріального оформлення спадщини.
14. Іноземні доходи (будь-які доходи, отримані резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України). пп. 170.11.1 Заробітки з джерела за межами України декларуються незалежно від того, були з цих сум утримані податки чи ні. У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення у декларації.

Також це можуть бути: проценти, дивіденди, роялті; спадщина; подарунки; доходи від виконання робіт (надання послуг) за ЦПД; доходи від здавання в оренду майна, розташованого закордоном; від продажу майна, розташованого за межами України.

15. Дохід від продажу інвестиційних активів (цінних паперів, деривативів чи корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах (наприклад, частина в уставному фонді підприємства)), інші інвестиційні прибутки. п. 170.2 Результат від операцій з інвестиційними активами декларується, в тому числі якщо вони проводилися через торговців цінними паперами (банк). Якщо протягом календарного року громадянин отримав інвестиційний збиток, декларація про доходи також заповнюється.

Причому немає значення, кому були реалізовані інвестиційні активи — фізичній або юридичній особі. Декларацію зобов’язані подати всі, хто продав або обміняв перелічені активи.

16. Благодійна допомога, отримана фіз.особами, внесеними до Реєстру волонтерів АТО. п.165.1.54, п.170.7.8 Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом 2016 року перевищує  1 тис. розмірів мінімальної заробітної плати, то сума перевищення оподатковується за ставкою 18 %, і платник податку зобов’язаний подати річну декларацію.
17. Переуступка боргу ФО первинним кредитором іншій ФО. п.п. 14.1.54 Якщо ФО — продавець (первинний кредитор) отримує дохід у вигляді обумовленої договором вартості (ціни) права вимоги від ФО — покупця, то такий дохід включається до об’єкта оподаткування ПДФО як дохід, отриманий відповідно до умов ЦПД.
18. Дохід ФО у вигляді безоплатно отриманих корпоративних прав (частки в статутному фонді юридичної особи).  п. 174.6

п.п. 168.2.1

Дохід, отриманий ФО — резидентом у вигляді інвестиційного прибутку від продажу іншій фізичній особі корпоративних прав у вигляді часток статутного капіталу чи паїв у ГТ, які не є акціонерними.

У разі безоплатного отримання фізичною особою (яка не є членом сім’ї спадкодавця (дарувальника) першого ступеня споріднення (з 2017 року також і другого ступеня)) доходу у вигляді корпоративних прав від іншої ФО — засновника підприємства, то такий дохід розглядається як дарунок і декларується.

19. Дохід від продажу права вимоги на нерухоме майно у вигляді житлового приміщення в будинку, будівництво якого не завершене та не здано в експлуатацію. п.п. 164.2.20 Як зазначено в ЗІР 13.21: «Договір уступки права вимоги на недобудоване житлове приміщення є не договором купівлі – продажу нерухомості, а за своєю сутністю, є договором купівлі – продажу рухомого майна у вигляді матеріалів, обладнання тощо, що були використані у процесі цього будівництва та підлягає оподаткуванню за ставкою 5%».

Читайте також Податкова соціальна пільга 2017. Хто має право, як розрахувати та як отримати

Коли річну податкову декларацію про майновий стан та доходи можна не подавати?

Ст. 179.2 ПКУ звільняє від необхідності декларування, якщо фізична особа отримувала доходи:

 1. Виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу.
 2. Від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ.
 3. У вигляді вартості успадкованого майна, яке оподатковується за нульовою ставкою та/або з якої сплачено податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини відповідно до п. 174.3 ПКУ. Наприклад, якщо майно успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, то ставка ПДФО = 0 (з 2017 року також і другого ступеня споріднення), і відповідно декларація не подається (ч. «а» пп. 174.2.1 ПКУ). Ще один приклад: фіз.особа одержала дохід лише у вигляді спадщини та сплатила ПДФО і ВЗ до нотаріального оформлення, — така ФО не зобов’язана подавати річну майнову декларацію (це підтверджують і податківці в ЗІР 103.24).

Додатково зазначимо, що не оподатковується і не підлягає декларуванню, дохід, отриманий від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла.

Також дохід від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири, за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, — не оподатковується. Тобто подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у такому випадку не потрібно (ЗІР 103.24).

Відповідно до пп. 165.1.24 ПКУ не декларуються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках які не перевищують 2 гектари. Якщо ж розмір ділянок перевищує 2 гектари, і водночас при цьому фізична особа не вирощувала сільгосппродукцію та не здійснювала у звітному році продаж такої продукції, декларація також не подається.

Читайте також Доплата до мінімальної заробітної плата сумісникам та працівникам, що суміщують професії

Коли громадянину не обов’язково але варто добровільно подати декларацію

Між тим, є випадки, коли фізична особа не зобов’язана подавати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, проте декларацію все ж таки варто подати. Наприклад:

 1. У випадку повернення помилково та/або надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО (подати до 1 травня року наступного за звітним).
 2. При бажанні повернути частину утриманого роботодавцем в минулому році ПДФО шляхом реалізації права на податкову знижку. Термін подання такої декларації — до 31 грудня 2017 року.

 

Декларація про майновий стан та доходи 2017 для фізичних осіб. Кто повинен подавати?
Оцініть статтю

34 Responses to Декларація про майновий стан та доходи 2017 для фізичних осіб. Кто повинен подавати?

 1. Тетяна:

  Доброго дня! У 2016 році після смерті батька успадкувала будинок і продала у тому ж 2016 році. Чи потрібно подавати декларацію?

 2. Люба Прийма:

  Доброго дня! Дякую за запитання. У Вас в одному році відбулося: спадщина від першої черги (ставка 0%), і продаж нерухомого майна — якщо це єдиний договір на продаж нерухомості в році, то не виникає обов’язку щодо сплати податку. Тому вважаю що подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи у Вашому випадку не обов’язково.
  Люба Прийма

 3. Светлана:

  Добрый день!
  в 2016г я получила дом в наследство от бабушки (облагается НДФЛ 5% + воен.сбор. 1,5%), затем продала этот дом (не облагается налогом), получала зарплату и оплачивала за обучение дочери в вузе. Как отобразить все эти сведения в декларации? Можно ли из НДФЛ, который я должна заплатить с наследства вычесть сумму возврата НДФЛ, уплаченого из з/п, подлежащего возврату за счет «податковой знижки» от оплаты за обучение?

  • Люба Прийма:

   Світлана, я думаю що так. Вартість спадщини і податки з неї вписуєте у рядок 10.5. Зарплату і утримані податки — в рядок 10.1 і рядок 15. Загальну суму податкових зобов’язань з ПДФО, нараховану до сплати за результатами декларування, відображаємо у рядку 18 розділу VІ декларації. Ця сума дорівнює графі 6 рядка 10 розділу ІІ розраховується як сума значень графи 6 рядків з 10.1 до 10.9. Якщо сума оплати за навчання дочки не перевищує зарплати, то зазначаємо цю суму у рядках 14 і 16. Суму податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку розраховуєте так: ПДФОзЗП — (сума ЗП — витрати на навчання) *18%. І результат відображаєте у рядку 17 розділу V та у рядку 19 розділу VІ декларації. Новообраховану суму ПДФО, що підлягає сплаті за результатами декларації, відображаємо у рядку 22.1 (це рядок 18 — рядок 19).

 4. Юлия:

  добрый день! пару месяцев назад открыла ЧП, в налоговой сказали после 1 апреля подать «декларацію про майновий стан та доходи» что я должна задекларировать?

 5. Юлия:

  добрый! я уехала работать за границу и плачу налоги по месту в другом государстве, нужно ли мне декларировать эти доходы в Украине и платить налоги?

 6. Лариса:

  Добрий день. Підкажіть будь-ласка підприємець на загальній системі раніше не здійснював діяльність(з січня сплачує тільки ЄСВ за себе), чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи? Раніше був на єдиному, потім написав заяву про нездійснення діяльності, зараз перекинули на загальну систему.

 7. Олег:

  Доброго дня!
  Підкажіть, в 2016 році отримав спадщину за законом за правом придставлення, чи потрібно сплачувати налог.(Тобто від дідуся я отримав спадщину, ту яку мавби успадкувати мій батько якби був живий на моменти оформлення спадщини.

  • Люба:

   так, якщо Ви прийняли її у 2016 році, то 6,5%

  • Любов Прийма:

   «Дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий платником податку (спадкоємцем) (у т.ч. за правом представлення), який не є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відс. та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.»
   http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/264281.html

 8. Тетяна:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка,в Декларації про доходи як правильно обчислити суму податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання (п.17 Декларації про доходи за 2016р.), яка ставка податку? Я вчитель в школі, маю страховий поліс (рядок 13 п.5 Декларації)

  • Любов Прийма:

   Якщо нарахування податкової знижки -єдина підстава для заповнення Декларації, то така Декларація має бути подана до 31 грудня року, наступного за звітним. Зарплату і утримані податки вписуєте в рядок 10.1 і рядок 15. Загальну суму податкових зобов’язань з ПДФО, нараховану до сплати за результатами декларування, відображаєте у рядку 18 розділу VІ декларації. Ця сума дорівнює графі 6 рядка 10 розділу ІІ розраховується як сума значень графи 6 рядків з 10.1 до 10.9. Якщо сума страхового полісу не перевищує зарплати, то зазначаємо цю суму у рядках 14 і 16. Рядок 17 = графа 4 рядка 10.1 — (рядок 15 — рядок 16) × 18%.

 9. Марина:

  Доброго дня, підскажіть будь ласка, якщо фіз. особа отримала від юр. особи нецільову благодійну допомогу , яка перевищує неоподатковувану суму , тобто у 2016 р 1930,00 грн. а у 2017 2240,00 грн.Чи обовязково фіз .особі подавати річну податкову декларацію.

  • Марина,
   На ваше питання є відповідь у статті. Прочитайте її будь ласка.
   Додатково дивіться пункт 170.7.3 Податкового кодексу:
   У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — фізичної чи юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу.

 10. Юрій:

  Я ФОП на 3-й групі єдиного податку та працюю в ТОВ. Сплачую податок за ФОП, а ТОВ сплачує за мене, як співробітника. Чи потрібно мені здавати декларацію про майновий стан і доходи?

 11. Евкаліпт:

  Щиро вдячний за дуже корисну інформацію, Любове!
  Уважно перечитав її кілька разів, проте, деякі мої сумніви не розвіялися. Прошу Вашої підказки щодо моїх дій, виходячи з наступної ситуації.
  Я є громадянином України. У липні 2017 року отримав у спадщину квартиру в Росії від батька, громадянина Росії. У жовтні 2017 року продав успадковану квартиру, заплативши податковій службі Росії 30% податок (російська ставка для іноземців). Решту виручених грошей перевів на свій лицьовий рахунок фізичної особи в українському банку.
  1. Ні податку на отриману у спадок квартиру, ні податку на дохід від її продажу, ні податку на перерахування грошей на рахунок в українському банку мені платити в Україні не потрібно. Вірно я це розумію?
  2. Чи потрібно мені, все ж таки, подавати в Україні декларацію про отриманий у Росії дохід? Якщо так — декларувати потрібно два факти: отримання у спадок за кордоном квартири і продаж цієї квартири?
  3. Якщо декларацію подавати потрібно, а я цього не зроблю — чи передбачене за це якесь покарання?
  З повагою,

  • Люба Прийма:

   Нічого платити не доведеться, але подати декларацію треба ((пп 170.11.1). Задекларувати достатньо факт продажу успадкованого майна. У Вас є право зменшити річне податкове зобов’язання в Україні (18%+1,5%) на суму сплачених за кордоном податків. В першу чергу Вам НЕОБХІДНО отримати в Росії довідку про сплачений там податок.
   Сума податку на цей дохід, сплачена в Росії, підлягає вирахуванню з податку, який стягується з резидента стосовно такого доходу в Україні. При цьому вирахування не будуть, на жаль, перевищувати суму податку на цей дохід, нарахованого відповідно до українського законодавства.
   Не подавати Вам вкрай не вигідно, кошти в Україну зайшли через банк (і рано чи пізно вас спитають, як вони задекларовані).
   на цю тему є Лист ДФС від 10.05.2016 №4759/П/99-99-13-01-03-14

 12. Евкаліпт:

  Дуже вдячний Вам за відповідь, Любо!
  А те вирахування з українських податків, про яке Ви пишете, стосуватиметься коштів, стягнутих з мене у поточному році чи розповсюджується й на наступний рік? Який механізм цього вирахування? Я пенсіонер за віком з 2014 року, але до червня 2017 року працював і, відповідно, платив податки. Це якось враховуватиметься на вирахуванні чи у нього якийсь інший обрахунок? Чи відіб’ється вирахування на моїх податках у разі, якщо я влаштуюся на роботу у поточному або в наступному році? І найголовніше: якщо на отримані кошти я придбаю житло в Україні — чи буде застосоване вирахування з мого податку на купівлю? Чи має значення, коли я придбаю житло: у поточному році чи в наступному?
  Перепрошую: можливо, питання задаю у дещо сумбурній формі. Розхвилювався, прочитавши Ваші поради. Заздалегідь вдячний за відповіді на мої нові уточнення.

 13. Любов Прийма:

  Наступний рік тут нідочого, так само як і податки сплачені вами в Україні у поточному році. Коли я писала «вирахування не будуть перевищувати суму податку на цей дохід (18+1,5%), нарахованого відповідно до українського законодавства» = то я мала на увазі що, незхважаючи на те що в росії ви заплатили дуже багато (30%), — довідка дасть вам можливість не заплатити в Україні 19,5% з цього іноземного доходу. Ніякого механізму складного нема. в росії ви заплатили більше ніж 19,5%, але в Україні ця довідка вам не верне 30% а тільки дозволить не платити 19,5% з того доходу який зайшов на ваш рахунок в Україні.

 14. Ніякого податку на купівлю не існує.

 15. Евкаліпт:

  Дякую за відповідь!
  Проте, я, здається, заплутався. З Вашого повідомлення від 16 листопада слідує, що «Нічого платити не доведеться, але подати декларацію треба (пп 170.11.1).» А через одне речення, що «У Вас є право зменшити річне податкове зобов’язання в Україні (18%+1,5%) на суму сплачених за кордоном податків.»
  Якщо нічого платити не треба, то й зменшити це ніщо неможливо.
  У відповіді від 19 листопада, знов-таки, йдеться про те, що «довідка дасть вам можливість не заплатити в Україні 19,5% з цього іноземного доходу.»
  То з того доходу, який зайшов на український рахунок, і який я декларуватиму, таки треба платити податок?
  Вибачте, я є людиною, майже не обізнаною в бухгалтерських і податкових справах. Можливо, є якийсь очевидний момент, який мав би бути мені зрозумілим від самого початку, та я його ніяк не второпаю?
  p.s. Про відсутність податку на купівлю зрозуміло. Тут я, дійсно, «зморозив» нісенітницю.
  А от про зменшення податку і про те, що я-таки маю сплатити, дуже прошу ще раз пояснити.

 16. Вікторія Нікітіна:

  Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, чи потрібно подавати декл. про майновий стан та доходи ФОП 3-тя група ЄП. Працюю за контрактом з США. Сплачую тільки 5% та ЄСВ за себе.

 17. Люба:

  Ні, не потрібно, якщо отримуєте тільки ці доходи. за них ви звітуєте як підприємець.

 18. Антон:

  Добрий день! Фоп 2-а група арендує ларьок на базарі,чи потрібно подавати в 1ДФ суму за аренду

 19. Таня:

  Доброго дня.В нас є квартира в якій проживають наші родичі,і вони сплачують лише комунальні послуги.Хочуть оформити субсидію,просять заключити договір оренди.Але вони там проживають безкоштовно.Яку суму прописувати в договорі і чи потрібно в такому разі подавати декларацію і платити податок,і який розмір податку.Чи можливо є варіант не платити податок?

 20. Ольга:

  Добрий день! Після звільнення отримала від колишнього податкового агента дохід за рішенням суду у вигляді середнього заробітку за несвоєчасні розрахунки при звільнені. Податковий агент не утримав ПДФО, військовий збір і не надає довідку про доходи. Яким чином відобразити дохід у декларації. Заздалегідь вдячна за відповідь.

  • Любов Прийма:

   Пані Ольга, Ви пишете — колишній податковий агент, що це означає? якщо середній заробіток вам виплатило діюче ТОВ чи ФОП, то вона і зараз має бути податковим агентом і відобразити цю виплату в 1ДФ. Безпосередньо в податковій можна отримати довідку про доходи, якщо там та компенсація за рішенням суду не відображена, то тоді Вам слід задекларувати її в рядку 10.9 розд. II декларації . Див лист ДФС від 29.06.2017 р. N 859/Л/99-99-13-01-03-14/ІПК

 21. Таня:

  Доброго дня.
  Фізична особа отримала у подарунок корпоративні права на фірму за кордоном у 2014 році.У 2015 році подала декларацію де відобразила цей факт. Фірма працює, отримує прибутки, є засновником інших компаній за кордоном, купує — продає корпоративні права іноземних фірм.
  Питання: Чи повинна фізична особа щороку подавати декларацію? Якщо так, що вона ц ній має вказувати?
  Дякую за відповідь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.59MB/0.00040 sec