Податки > Податки в житті громадян > Декларація про майновий стан і доходи з правом на податкову знижку 2015-2016. Приклад заповнення

Декларація про майновий стан і доходи з правом на податкову знижку 2015-2016. Приклад заповнення

Дмитрий Дрючин

Дмитрий Дрючин

Практикуючий бухгалтер та сертифікований аудитор. Із задоволенням відповім на ваші питання у коментарях до моїх статей.

Сьогодні проілюструємо як звичайна фізична особа (не підприємець), резидент України, який бажає отримати податкову знижку за підсумками 2015 року, має заповнити декларацію про майновий стан і доходи.

Умовний числовий приклад

Громадянин Іванов А. А. в 2015 році отримував такі види доходів:

 • заробітна плата в ТОВ «Укрплит» — 31200 грн.
 • гонорари за написання тематичних статей в журналі «Дебет — Кредит» на загальну суму 12160 грн.

протягом 2015 року громадянин Іванов А. А. двічі оплачував навчання свого сина, який навчається в Сум ДУ:

 • За перший семестр навчання у розмірі 5500 грн.;
 • За другий семестр навчання у розмірі 6000 грн.

При заповненні декларації потрібно врахувати, що Іванов А. А. відноситься до тієї категорії платників, які протягом року отримували доходи не в одного податкового агента, тому разом з декларацією він заповнює і подає додаток Ф1 до декларації. З заповнення цього додатка ми і почнемо.

Читайте також Як отримати податкову знижку з податку на доходи фізичних осіб у 2016 році

Важливо пам’ятати, що у графі 6 рядка 10.1 декларації відображається значення рядка 8 додатка Ф1 декларації.

У додатку Ф1 до декларації «Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів» Іванов А. А. заповнює:

 • графу 3 рядка 1, де вказується сума доходу, нарахованого (виплаченого, наданого) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, нарахованих (виплачених, наданих) у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. У цій графі Іванов А. А. вказує свій сумарний річний заробіток з усіма податками та зборами або 43360 грн. (32200 + 12160);
 • графу 4 рядка 1, де вказує суму податку на доходи фізичних осіб, фактично утриманого (сплаченого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року. Для розрахунку значення в цьому рядку Іванов А. А. потрібно виключити з бази оподаткування, утримані з них суми ЄСВ, а так само податкові соціальні пільги (в нашому прикладі не надавалися), а після цього помножити на ставку ПДФО, за якою обкладалися податком ці суми (у нашому прикладі це 15%). Для цього із загального заробітку віднімаємо загальну суму ЄСВ і множимо на 15% або (43360 – 1439,60)*15% і отримуємо 6288,10 грн.;
 • у графі 3 рядка 2, де вказує суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника або доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) відповідно. Тут Іванову А. А. потрібно зробити відповідний розрахунок. Справа в тому, що ЄСВ із заробітної плати утримується за ставкою 3,6%, а з гонорарів, які виплачувалися за цивільно-правовими договорами за ставкою 2,6%. Тому для визначення загальної суми сплаченого ЄСВ Іванов А. А, робить наступне 3200*3,6% + 12160*2,6% і отримує 1439,36 грн.;
 • у графі 3 рядка 3, де вказує суму податкової соціальної пільги (за наявності). Оскільки протягом 2015 року Іванов А. А. не мав права на соціальні пільги, то цей рядок не заповнюється;
 • у рядку 4 вказується база оподаткування, що оподатковується за ставкою 15 відсотків. У нашому прикладі це весь річний заробіток Іванова А. А. або 43360 грн.;

Значення рядка 4 розраховується як граничний розмір доходу, установлений абзацом першим підпункту «е» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Кодексу.

 • у рядку 5 вказується база оподаткування, що оподатковується за ставкою 20 відсотків.

Значення рядка 5 розраховується за наступною формулою: позитивне значення (графа 3 рядка 1 — графа 3 рядка 2 — графа 3 рядок 3 — рядок 4).

У разі якщо результат розрахунку за цією формулою має від’ємне значення, то значення рядка 5 дорівнює нулю.

 • у рядку 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована платником податку самостійно відповідно до підпункту «е» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 6 дорівнює сумі значень рядків 6.1 рядка 6.2.

 • у рядку 6.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб за ставкою 15 відсотків.

Значення рядка 6.1 розраховується як 15% значення рядка 4;

 • у рядку 6.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб за ставкою 20 відсотків.

Значення рядка 6.2 розраховується як 20 відсотків значення рядка 5,

у рядку 7 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом звітного (податкового) року (графа 4 рядка 1);

Читайте також Особливості заповнення декларації про майновий стан і доходи 2015-2016

 • у рядку 8 вказується сума податку, що підлягає сплаті в бюджет.

Значення рядка 8 дорівнює позитивному значенню різниці між значеннями рядка 6 рядка 7.

У разі якщо результат розрахунку різниці між значеннями рядка 6 і рядок 7 має від’ємне значення, то значення рядка 8 дорівнює нулю.

 • у рядку 9 вказується сума податку, що підлягає поверненню з бюджету.

Значення рядка 9 дорівнює від’ємному значенню різниці між значеннями рядка 6 рядка 7. При цьому значення рядка 9 вказується без знака «-».

Тепер перейдемо до безпосереднього заповнення бланка самої декларації. У розділі I декларації «Загальні відомості» Іванов А. А. послідовно вказує:

 • у рядку 1 позначкою (х) вибирається необхідний тип декларації (звітна, звітна нова, уточнююча). В нашому випадку це буде, звичайно ж, «звітна».
 • у рядку 2 вказується арабськими цифрами звітний податковий період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний податковий період, що уточнюється;
 • у рядку 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа). У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у наступному за ним році платник податку змінив прізвище (ім’я, по батькові), у рядку 3 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках — попереднє прізвище (ім’я, по батькові). Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Для фізичних осіб, що мають відмітку в паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, зазначаються серія та номер паспорта;
 • у рядку 4 вказується податкова адреса (місце проживання) платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також за бажанням платника податку, контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки;
 • у рядку 5 вказується найменування контролюючого органу, в який подається декларація;
 • у рядку 6 позначкою (х) позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент);
 • у рядку 7 позначкою (х) позначається, ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою);
 • у рядку 8 позначкою (х) позначається категорія платника податків. В нашому випадку потрібно вибрати категорію «громадянин», оскільки ця категорія обирається громадянином, який не зареєстрований самозайнятою особою в межах підприємницької чи незалежної професійної діяльності.
 • у рядку 9 вказуються прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи платника податку (згідно з даними паспортного документа); реєстраційний номер облікової картки платника податків-уповноваженої особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) уповноваженої особи.

У розділі II декларації «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року» Іванов А. А. у рядку 10 вказує загальну суму доходів, які включаються в загальний річний оподатковуваний дохід, який розраховується як сума значень рядків 10.1 — 10.9 декларації:

 • у графі 3 вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів. У нашому прикладі Іванов А. А. підсумовує свої річні заробітки і отримує 43360 грн. (31200 + 12160);
 • у графі 4 вказується сплачена до бюджету сума податку на доходи фізичних осіб, обов’язок щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV ПКУ покладено на податкового агента, або самостійно сплачена протягом звітного податкового року при вчиненні нотаріальних дій. Цю суму Іванов А. А. може взяти з довідки про доходи, яку йому зобов’язані видати в місцях його роботи. Однак, це можна зробити і самостійно, розрахувавши суму податку, як кажуть, «вручну». Про механізм розрахунку цієї суми ми розповіли вище при заповненні додатка Ф1;
 • у графі 5 вказується сума військового збору, обов’язок по нарахуванню, утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету якого згідно з нормами ПКУ покладається на податкового агента. Цю суму Іванов А. А. може взяти з довідки про доходи, яку йому зобов’язані видати в місцях його роботи. Однак, це можна зробити і самостійно, розрахувавши суму податку, як кажуть, «вручну». Про механізм розрахунку цієї суми ми розповіли вище при заповненні додатка Ф1;
 • у графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку. Оскільки Іванов А. А. отримував доходи тільки у податкових агентів, які усі податки перераховували за нього (цей обов’язок закріплено за ними нормами ПКУ), то ця графа не заповнюється;
 • у графі 7 вказується сума військового збору, обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами Кодексу покладається на платника податку. Оскільки Іванов А. А. отримував доходи тільки у податкових агентів, які усі податки перераховували за нього (цей обов’язок закріплено за ними нормами ПКУ), то ця графа не заповнюється.

Читайте також Декларація про майновий стан та доходи 2016. Заповнюємо розділ за розділом

У нашому випадку Іванов А. А. заповнює тільки рядок 10.1 декларації, де вказує суму доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами або за цивільно-правовими договорами.

Інших видів доходу Іванов А. А. протягом 2015 року за умовами прикладу не отримував, тому в графах з 10.2 — 10.9 декларації ставляться прочерки.

Йдемо далі, у графі 3 рядка 11 декларації вказується загальна сума інших доходів, які за результатами податкового (звітного) року не включаються в розрахунок загального річного оподатковуваного доходу згідно зі статтею 165 розділу IV Кодексу, у тому числі сума доходу, зазначеного у рядку 11.1 декларації.

У графі 3 рядка 11.1 декларації вказується загальний обсяг доходу фізичної особи — платника єдиного податку, отриманого в результаті здійснення господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування, за станом на кінець звітного податкового року.

Оскільки Іванов А. А. у нашому прикладі таких доходів не отримував, то в рядку 11 він ставить прочерк.

У рядку 12 вказується загальна сума річного доходу, яка дорівнює сумі рядків 10 і 11 декларації.

У розділі II декларації «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Кодексу» Іванов А. А. вказує:

 • у рядку 13 позначкою (х) вказуються документально підтверджені категорії витрат, що включаються до податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Кодексу. В нашому випадку, у відповідності з пунктом ПКУ ми ставимо «Х» у графі 3.
 • у рядку 14 вказується загальна сума фактично здійснених протягом звітного податкового року витрат, понесених платником податку за наслідками звітного податкового року. Для нашого прикладу потрібно вирахувати загальну суму, яка була сплачена за навчання або 11000 грн.;
 • у рядку 15 вказується сума нарахованої заробітної плати, зменшена згідно з пунктом 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму податкової соціальної пільги (за наявності). Цю суммумы вже розрахували при заповненні додатка Ф1, тому можемо просто її звідти перенести (41920,64);
 • у рядку 16 указується сума (вартість) витрат платника податку — резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки. Тут Іванов А. А. дублює суму оплати навчання з рядка 14.

Читайте також Декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб та ФОП 2016 (Наказ Мінфіну від 02.10.2015 №859)

При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 16 менше або дорівнює значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації.

 • у рядку 17 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання з цього податку у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Для розрахунку цієї суми потрібно вартість оплаченого навчання помножити на ставку податку (15%) або 11000*15% і отримуємо 1650 грн.;
 • у рядку 18 вказується загальна сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб. Значення цього рядка дорівнює значенню графи 6 рядка 10;
 • у рядку 19 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання з цього податку у зв’язку з використанням права на податкову знижку (рядок 17) або у зв’язку з перерахунком податкових зобов’язань з доходів, отриманих у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Кодексу (рядок 9 додатка Ф1). Іванов А. А переносить сюди значення рядка 17;

Значення рядка 19 розраховується як сума рядка 17 декларації та рядка 9 додатка Ф1.

Рядки з 20 по 22 Івановим А. А. не заповнюються, оскільки доходів, зазначених у цих рядках він не отримував.

 • в рядку 23.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті в бюджет.Рядок 23.1 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 18 — 22 декларації отримано позитивне значення. Для нашого прикладу не заповнюється;
 • в рядку 23.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету. Рядок 23.2 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 18 — 22 декларації отримано від’ємне значення. Значення цього рядка заповнюється без знака «-». У нашому прикладі такий негативний результат є, і він дорівнює 1650 грн.

Всі інші розділи декларації Іванов А. А. не заповнює, оскільки за умовами прикладу у нього немає підстави для їх заповнення.

У кінці декларації він ставить дату заповнення та скріплює декларацію особистим підписом.

Приклад заповнення декларації про майновий стан і доходи з правом на податкову знижку дивіться за цим посиланням.

Приклад заповнення додатка Ф1 до декларації про майновий стан і доходи з правом на податкову знижку дивіться за цим посиланням.

При поддержке: Недвижимость является идеальным способом инвестиций, который проверен временем. Недвижимость практически никогда не дешевеет. Смотрите новостройки Москвы от застройщика на сайте по ссылке. Выберите отличный вариант для вложения денег.

Декларація про майновий стан і доходи з правом на податкову знижку 2015-2016. Приклад заповнення
Оцініть статтю

One Response to Декларація про майновий стан і доходи з правом на податкову знижку 2015-2016. Приклад заповнення

 1. keneberg:

  Пункт 10.1 в декларації за 2015 рік на відміну від декларації за 2014 різниця сутєвою фразою — дохід нарахований (виплачений, наданий)….
  А якщо підприємство заборгувало заробітну плату працівникові — тобто дохід нарахований (не виплачений). Яку суму потрібно вказувати в п.10.1?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Send this to a friend

MAXCACHE: 0.96MB/0.00071 sec