Чи є оренда послугою в цілях застосування податкового законодавства? Чи може платник єдиного податку другої групи надавати майно в оренду?

Олексій

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

Вступ в силу нового закону про спрощену систему оподаткування вже не за горами. Отже скоро, всі платники єдиного податку або ті хто хоче перейти на спрощену систему, будуть подавати до податкової служби заяву. В ній вони повинні будуть обрати групу, відповідно до критеріїв, які висуває пункт 291.4 оновленого Податкового кодексу.

На мій погляд, дуже актуальною темою зараз є єдиний податок та надання майна в оренду. Як видно з назви статті, я спробую відповісти на два питання: «Чи є оренда послугою в цілях оподаткування?» та «Чи може платник єдиного податку другої групи надавати майно в оренду?». Друге питання плавно випливає з першого, адже платник єдиного податку другої групи, відповідно до абз.2 пункту 291.4 ПКУ, має чіткі границі можливої діяльності – він може надавати послуги населенню або іншим платникам єдиного податку, виробляти та продавати товари будь кому, займатися ресторанним бізнесом.

Читаючи бухгалтерські форуми, я помітив що точки зору у питанні «чи є оренда послугою?» суттєво різняться. В кожної сторони спору є свої аргументи. Проте ми спробуємо з’ясувати відношення орендних операцій до послуг в цілях застосування саме податкового законодавства, а не будь якого іншого.

Оренда – не послуга в цілях застосування цивільного законодавства

Почати слід, звичайно, з того, що Цивільний кодекс України розділяє поняття «найм (оренда)» та «послуги». Ці поняття регулюються різними статтями кодексу. Основні відмінності найму (оренди) та послуг можна навести у вигляді таблиці.

Критерій Послуга Найм (Оренда)
1. Норми, що регулюють ЦКУ Глава 63 Статті 901 – 907 ЦКУ Глава 58 Статті 759 — 786
2. Визначення договору Стаття 901 ЦКУ «За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.» Стаття 759 ЦКУ «За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.»
3. Предмет договору — послуга, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності. — річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ);
— майнові права.
4. Виконання договору Виконавець може надати послугу особисто або покласти виконання на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником. Право передання майна у найм має власник речі або особа, якій належать майнові права

Мабуть основна відмінність найму (оренди) від послуг полягає у предметі договору. Предметом договору найму (оренди) є неспоживна річ, а предметом договору надання послуг – споживна послуга, якою вже не можна буде скористатися після її надання.

Є у цих поняттях і дещо схоже, якщо це можна так назвати. Виконавець послуги може надати послугу своїми силами, а може покласти її виконання на іншу особу, так би мовити, перевиставити послугу. Так само і орендодавець може передати у найм власне майно, або майно, на яке в нього є майнові права, так би мовити, здати майно у суборенду.

У всіх спорах щодо того, чи є оренда послугою в цілях застосування податкового законодавства, сторона, яка виступає за неможливість віднесення оренди до послуг, завжди посилається на славнозвісний лист Міністерства юстиції від 23.02.2004 №8-11-19, в якому розглядається це питання.

У цьому листі Мінюст робить наступний висновок «Враховуючи наведене, вважаємо, що договір найму (оренди) не може бути віднесений до договору про надання послуг». Він є цілком зрозумілим з підстав що викладені у листі, та тих відмінностей між наймом (орендою) та послугою, які наведені у таблиці.

Отже, для цілей застосування цивільного законодавства оренда не є послугою. Проте, чи прирівнюється договір оренди до договору надання послуг у цілях застосування податкового законодавства? Спробуємо розібратися далі. Проте, спочатку доцільно буде проаналізувати два рішення суду, які так чи інакше зачіпають питання віднесення договору оренди до договору про надання послуг.

Чи є оренда послугою? Судова практика

Ухвала ВАСУ від 15.04.2009 по справі №К-28396/06(К-27922/06)

Позиція підприємства. Підприємство надавало приміщення в суборенду. Готівкові кошти, отримані у якості плати за договором суборенди підприємство оприбутковувало у касу з наданням відповідної квитанції з відображенням цих коштів у касовій книзі.

Позиція ДПІ. За результатами перевірки ДПІ застосувало до платника штрафні санкції за порушення пп. 1, 9 ст. 3 Закону «Про РРО», у зв’язку з тим, що на думку ДПІ, підприємство мало проводити операції з приймання готівки від орендарів через РРО та, відповідно, щоденно роздруковувати фіскальні звітні чеки.

Рішення суду. Предметом договору про надання послуг та договору найму є різні об’єкти цивільних прав, оскільки предметом договору найму є неспоживна річ, а предметом договору про надання послуг є послуга, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, у зв’язку з чим договір найму (оренди) не може бути віднесений до договору про надання послуг. Відповідно, закон «Про РРО» не регулює правовідносини у сфері оренди.

Щоправда, мені не зрозуміло, чому податкова служба в даному випадку проігнорувала норми пункту 1 статті 9 Закону «про РРО» відповідно до якого РРО не застосовується «при наданні послуг підприємствами, крім підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку». Отже, якщо податкова служба стверджує, що оренда є послугою, то підприємство не повинно було проводити операції через РРО згідно п.1 ст.9 Закону «про РРО».

Постанова  Господарського суду Донецької області від 23.08.2007 по справі №34/141а

Позиція підприємства. До каси підприємства згідно з прибутковими касовими ордерами надійшли готівкові кошти, отримані від здавання в оренду приміщень. Отримані готівкові кошти не були проведені через РРО, оскільки оренда не є послугою, відповідно Закон «про РРО» не регулює питання оренди, тому ці кошти проводити через РРО не треба.

Позиція ДПІ. На думку ДПІ, оренда приміщень є послугою та розрахункові операції на загальну суму наданих послуг не проведено через РРО, що є порушенням п.1 ст.9 закону «про РРО». В даному випадку не проведення через РРО зазначеної готівки є порушенням п.1 ст.9 тому, що підприємство не відноситься до підприємств торгівлі та громадського харчування, тому п.1 ст.9 не звільняє їх від обов’язкового застосування РРО при наданні послуг.

Рішення суду. Суд називає оренду послугами з оренди приміщень. Та вважає, що тільки підприємства торгівлі та громадського харчування повинні проводити розрахункові операції за послуги зі здавання в оренду приміщень із застосуванням реєстратора розрахункових операцій. Тобто, при здаванні в оренду своїх основних засобів позивач використовує їх з метою отримання прибутку, що в розумінні п. 1 ст. 9 Закону про РРО не передбачає застосування РРО у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку.

Отже, ми розглянули два різні рішення суду, дві різні інстанції (перша інстанція та касація), два різних предмету спору, два види судів (господарський та адміністративний), два види судочинства (адміністративне та господарське). Зазначені рішення так чи інакше зачіпають питання «чи є оренда послугою, чи ні?». При цьому один суд прийшов до висновку, що оренда є послугою, а інший – що оренда не є послугою. Також, слід сказати, що віднесення оренди до послуг розглядається у розрізі необхідності використання РРО під час приймання готівки у якості орендних платежів. А питання цієї статті «Чи може платник єдиного податку другої групи надавати приміщення в оренду?» ще не розглядалося, адже просто не могло розглядатися.

Наведення зазначених судових рішень у цій статті, є лише доказом того, що суди можуть приймати зовсім різні позиції з тих самих питань. Також, законодавство з питань РРО є не зовсім податковим законодавством. Закон «про РРО» чи щось подібне до нього не згадується у статті 3 Податкового кодексу України. Закон «про РРО» можна віднести до окремого виду законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.

Оренда – це послуга в цілях застосування податкового законодавства

Як завжди, будь який спірний момент податкового законодавства слід розглядати в розрізі того, що говорить Податковий кодекс, та яку позицію щодо цього приймає головне податкове відомство країни. Адже податкова служба дуже часто тлумачить норми податкового законодавства по своєму, так би мовити «по фіскальному».

Одразу слід сказати, що податкова служба в цілях оподаткування прирівнює договір оренди до договору надання послуг. Говорити про це можна лише прочитавши вищенаведені судові рішення.

Звісно, щодо того, що оренда прирівнюється до послуг в цілях оподаткування, є свої аргументи. Як і в попередньому випадку їх слід розглянуто детально.

Визначення послуг у Податковому кодексі

Почнемо, звичайно, з головного податкового документу країни та з визначення наведених у ньому понять, які так чи інакше стосуються оренди.

Пункт 14.1.185 постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Тобто оренда в цілях оподаткування є послугою, тому що вона не підпадає під визначення постачання товарів, яке наведено у пункті 14.1.191 ПКУ. Також, можна зазначити, що пункт 14.1.185 виокремлює поняття послуг, які споживаються в процесі їх надання. А стаття 901 Цивільного кодексу ототожнює поняття послуги з поняттям послуги, яка споживається в процесі певної дії.

Враховуючи вищенаведене, я роблю висновок, що поняття послуги у податковому законодавстві значно ширше, ніж поняття послуги у цивільному законодавстві.

Пункт 14.1.203 продаж результатів робіт (послуг) — будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об’єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг).

Згідно статті 759 Цивільного кодексу «за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк». Тобто оренда – це надання права користування об’єктом власності (майном). А надання права користування об’єктами власності – це продаж результатів послуг (робіт).

Обмеження по оренді для платників єдиного податку другої групи

Ціллю цієї статті є знайти відповідь на два питання. Чи є оренда послугою в цілях оподаткування та чи може платник єдиного податку другої групи займатися орендою? Друге питання випливає з першого. Відповідно до абзацу 2 пункту 291.4 ПКУ «Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи».

Тобто, платникам єдиного податку другої групи заборонено займатися посередницькими послугами з оренди (діяльність агентств нерухомості), але не заборонено надавати власні приміщення в оренду чи інші в суборенду. На мою думку, це можна назвати непрямим свідченням того, що єдинник другої групи може займатися орендою.

Оренда у державному класифікаторі продукції та послуг

«Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97» затверджений Наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації №822 від 30.12.97 – це документ, на який посилається податкова служба, зокрема, у вищенаведених судових спорах. Відповідно до Наказу №822 здавання в найм (в оренду) приміщень належить до сфери послуг.

Чи є оренда послугою? Чи може платник єдиного податку другої групи надавати майно в оренду?

Проаналізувавши норми законодавства та різних підзаконних актів, а також проаналізувавши позицію Вищого адміністративного суду України, я прийшов до таких висновків:

Оренда – не послуга в цілях застосування цивільного законодавства.

Оренда – не послуга в цілях застосування законодавства з питань РРО (позиція ВАСУ все ж таки більш значуща).

Оренда – послуга в цілях застосування податкового законодавства.

Платник єдиного податку другої групи може надавати майно в оренду.

От і все. Як завжди, чекаю на висловлення вашої позиції з цього питання у коментарях.

Чи є оренда послугою в цілях застосування податкового законодавства? Чи може платник єдиного податку другої групи надавати майно в оренду?
4 (80%) 4 votes

81 Responses to Чи є оренда послугою в цілях застосування податкового законодавства? Чи може платник єдиного податку другої групи надавати майно в оренду?

 1. Оксана:

  Подскажите, можно ли остаться на едином налоге, если сдавать не всю 5-тикомнатную квартиру площадью 110 м2, а ее часть? Например, оставить 1 комнату для хранения собственных вещенй. Спасибо.

 2. Theodotos:

  Ще один аргумент. У Податковому кодексі послугами названо абзаци ст. 291.7, зокрема, абз. 30 (прокат, що прирівнюється до оренди в ЦК). Таким чином, розробники кодексу не застосовували рішення ВАСУ від 25 вересня 2010, мабуть ще й тому, що у нашій країні нема прецедентного права і рішення суду конкретне, а не загальне.

 3. Микола:

  291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку:

  ……..

  291.5.3. фізичні особи — підприємці, які надають в оренду
  земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара,
  житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних
  метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини,
  загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

  Все нібито зрозуміло, якщо площа житлових приміщень до 100 квадратів, нежитлових приміщень до 300 квадратів, то платник єдиного на другій категорії може надавати «послуги» оренди всім, крім юр. осіб та фіз. осіб на загальній системі..

 4. Микола:

  Відповідно, якщо площа житлових приміщень більше 100 квадратів, нежитлових приміщень більше 300 квадратів, то платник єдиного на другій категорії не може надавати майно «послуги» в оренду нікому…..

 5. Оксана:

  Микола, дякую Вам за відповідь, але мене цікавить, чи можу я сдавати ЧАСТКУ житлового приміщення, і якщо площа ЧАСТКИ менше 100 кв.м. залишитися на єдиному подадку.

 6. Оксана, так, можна. В договорі оренди обов’язково пропишіть площу, яка здається.
  Theodotos, прецедентного права в нас нема, проте це не заважає судам першої та апеляційної інстанції у своїх рішеннях посилатися на рішення ВАСУ з тиц самих питань.

  • Налоговая настаивает на том, что запрет на сдачу в аренду квартиры площадью более 100 м.кв. относится и к любой её части, даже если владелец остается проживать в одной из комнат, сдавая остальные. Как быть в таком случае?

 7. Віталій:

  Скажіть, будь ласка, якщо у мене є адмінбудинок площею 250 кв.м., та ангар площею 530 кв.м, чи можу я залишитись на спрощеній системі в 3 групі якщо адмінбудинок буду сам здавати в оренду , а ангар передам в управління без переходу права власності, тощо (ст.195 госп.Кодексу) своєму приватному підприемству, або частинами дружині та дочці- які теж приватні підприємці. Буду дуже вдячний за відповідь.

 8. Павло:

  Скажіть будь ласка, чи потрібно подавати 20 ОПП ФОПу, який надає в оренду нежитлові приміщення? В Довіднику типів об’єктів оподаткування об»єкту «нежитлове приміщення» немає.
  Чи потрібно подавати 20 ОПП громадянам, які надають в оренду нежитлові приміщення як громадяни, а не ФОП?
  Якщо я надаю в оренду до 300 м.кв як ФОП, а ще 200 як громадянин, то що я зобов»язаний показувати в 20 ОПП?

 9. Павло:

  ФОП без найманих працівників здає в оренду нежитлові приміщенння 5-7 ФОПам. Крім самих договорів в паперовому виді нічого не має. Чи повинен він реєструвати БПД ( базу персональних даних)?
  Те ж саме питання, щодо договорів, де орендодавець просто фізична особа.

  Чи може єдник надавати в СУБоренду більше 300 м.кв.?

 10. Віталій, якщо адмінбудинок є нежитловим приміщенням, то так. Проте, податківці, думаю, будуть проти договору довірчого управління.
  Павло, щодо 20 оПП в це питання не вникав. Можу лише дати ссилку http://buhforum.com/viewtopic.php?f=26&t=958.
  Щодо бази персональних данних, так повинен.
  Суборенда в даному випадку прирівнюється до оренди, отже ні, не може.

 11. Павло:

  Два дня ругаюсь в налоговой. Тупо упираются, что субаренда- это посредничество с арендой и не подпадает под единый.
  Помогите обосновать идиотам с точки зрения законодательства.
  Может код подскажете на субаренду и посредничество с арендой или ещё чего-то.

 12. Діяльність агентств нерухомості КВЕД 70.31. Саме на нього йде посилання у Податковому кодексу у частині 2 пункту 291.4
  КВЕД 70.20 — здавання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок.
  Скоро напишу статтю про оренду, де буде розглядатися це питання.

 13. Lesunia:

  Чи не могли б ви мені підказати звідки взялось обмеженння щодо здачі ФОп ЄП в оренду юридичній особі?
  МИКОЛА
  » .Все нібито зрозуміло, якщо площа житлових приміщень до 100 квадратів, нежитлових приміщень до 300 квадратів, то платник єдиного на другій категорії може надавати «послуги» оренди всім, крім юр. осіб та фіз. осіб на загальній системі.. » ?
  В тексті Змін до ПК такого не знайшла. Дякую

 14. Lesunia, мова йде про юридичну особу на загальній системі оподаткування. Обмеження стосується другої групи платників єдиного податку. А платник єдиного податку другої рупи не може надавати послуги юридичним особам на загальній системі.

 15. вася:

  один орендар-ФОП на єдиному под.
  другий-юр.особа загальний
  площа власного приміщення (магазин)-155м
  яку групу оподаткування обрати?

 16. Павло:

  Олексій
  27th Декабрь 2011 в 2:36 пп

  Про суборенду н1чого не сказано в цьому код1. Лише «власну». Як обгрунтувати?

  70.2
  Здавання в оренду власного нерухомого майна

 17. Вася, третя група.
  Павло, 70.20.0
  Цей підклас включає:
  — здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості
  — здавання в оренду земельних ділянок
  — діяльність ринків
  — здавання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок.

  • Любов:

   Незнаю як задати питання тож задаю в коментарях.Можливо хтось підкаже що робити в такій ситуації:Дружина у спадок отримала зем лю та виробничі приміщуння на яких проводить виробничу діяльність як ФОП 2 групи. На цих виробничих приміщеннях і відповідно землі проводить виробничу діяльність її чоловік-ФОП 2гр.Чи потрібно заключати договір оренди між чоловіком та дружиною та платити орендну плату? І які зобов»язання (налоги,звітність)несе дружина як орендодавець? Дякую за любу відповідь

 18. петро:

  надання власного примiщення в оренду- це послуга?
  якщо так-то чим обгрунтувати?

 19. Читайте обгрунтування у статті. Вона для цього і написана.

 20. kostya:

  чи можуть місцеві органи вносити зміни в податковий кодекс (новий)?

 21. вітя:

  КВЕД 63.30 туристичний агент-яка група оподаткування?

 22. Павло:

  Олексій
  2nd Январь 2012 в 12:35 пп

  Я брал здесь. Там как-то не совсем так.
  http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2005/70/KVED05_70.html

  А можно ссылку?
  Спасибо.

 23. Володимир:

  У мене питання з приводу ст. 291.5.3 ПК «291.5.3. фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;»

  Чи є якісь шляхи обійти дану норму, без переписування нежитлового приміщення площею більше 300 кв. м. на дружину?)
  Дякую!

 24. Володимир:

  «Обмеження стосується другої групи платників єдиного податку. А платник єдиного податку другої рупи не може надавати послуги юридичним особам на загальній системі.»

  Не могли б назвати норму, в якій це сказано? Дякую

 25. Людмила:

  Підскажіть будь-ласка , Юр.соба на єдиному податку-4 група,здає в оренду приміщення, скільки квадратів можна здавати і кому

 26. віталій:

  ФОП-единщик,маю у власності 50кв.м нежитл. приміщ. здаю в оренду, ще орендую 500кв.м. у юридичної особи- спрощенця з них здаю в суборенду частину а іншою частиною користуюсь сам (загальна площа зданих в оренду і суборенду не перевищує 300кв.м.) чи можу я бути в другій групі? дякую за відповідь

 27. віталій:

  Чи може ФОП-ІІгрупа здавати в оренду приміщення юр.особі на єдиному податку?

 28. kostya, ні.
  вітя, одного кведу замало, щоб визначити групу.
  Володимир, з цього приводу я планує написати статтю. Щодо послуг юридичним особам пункт 291.4.
  Людмила, скільки завгодно і будь кому. Для юридичних осіб обмежень по оренді немає.
  віталій, це залежить від того, кому ви здаєте в оренду ці приміщення. Якщо не населенню або іншим платникам єдиного податку, то у дугій групі ви бути не можете.
  віталій, так, може.

 29. георгий:

  Здравствуйте. У меня есть АЗС. Владелец — физ.лицо. Я хочу сдавать ее в аренду. Но арендную плату планирую установить на уровне затрат на содержание, т. е. в размере платы за аренду земли. Либо, можно было бы заключить договор ответственного хранения с правом использования (благо, ЦК позволяет). Внимание, вопрос. Моя деятельность не направлена на получение прибыли (т.е не есть предпринимательской) и не содержит признаков услуг (согласно выводов в Вашей статье). Могу ли я не регистрироваться как ФОП? Как Вы думаете?
  Оговорюсь, я вовсе не против платить налоги, но я против когда на эти деньги покупают мерсы и вертолеты всякому быдлу))

 30. вітя:

  ФОП на єдиному податку.у власності нежитлове приміщення-здаю в оренду.
  чи повинен платити податок на землю? за ділянку на якій побудований магазин(вбудовано-прибудоване приміщення)
  дякую.

 31. Виктор:

  Спасибо за статью,

  но что противопоставить налоговому инспектору, утверждающему, что ФОП, сдающий нежилое помещение в аренду другому ФОПу, не может быть во 2-й группе, а должен быть в 3-й?
  Спасибо.

 32. Павло:

  віталій
  12th Январь 2012 в 8:32 дп
  Чи може ФОП-ІІгрупа здавати в оренду приміщення юр.особі на єдиному податку?

  Олексій
  12th Январь 2012 в 12:15 пп
  віталій, ні.

  Чому «н1», якщо юрособа едник?
  «- надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню.» Поясн1ть, будь ласка?

 33. Георгий, якщо ви будете отримувати плату за оренду АЗС, та не будете зареєстровані як ФОП, то ви повинні будете сплачувати 15% ПДФО. Щодо договору відповідального зберігання, відповісти не можу.
  вітя, згідно статті 297 ПКУ платники єдиного податку звільняються від сплати: «4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;»
  Виктор, нічого. В нього є вказівка його керівництва. Тому будь які аргументи, він приймати не буде. Якщо ви вирішите йти до кінця, то подавати заяву та чекати письмову відмову (якщо вона звісно буде).
  Павло, я помилився. Може звичайно. Відповідаю на дуже багато коментарів, тому бувають такі прості помилки.

  • Петя:

   Хочу задати питання, маємо у селі невеличкий магазин, і в криші є кімната яку здаємо непідпоиємцю під перукарню і робить нігті дівчина сама,вхід із вулиці туда, чи потрібно подавати якісь папери у сільраду і чи маємо шось платити в податкову, і чи може це бути законно?

 34. Сніжана:

  Скажіть будь ласка чи може юр.особа 4 групи платник єдиного податку здавати в оренду приміщення та стоянку автомобілів?

 35. Светлана:

  Может ли предприниматель быть плательщиком единого налога 2 группы в 2012 году, если он будет сдавать субаренду нежилое помещение площадью меньше 300 кв. м предпринимателям плательщикам единого налога ?

 36. Сніжана, для юридичних осіб обмежень по оренді немає.
  Светлана, моя позиція, яка описана у статті — так, зможе.

 37. Галина:

  Чи може власниця квартири — дружина — надати довіріність чоловікові ( який є підприємцем і платником податку 2-ї групи ) користуватися правом здавати в найм квартиру і плату за квартиру відносити до своїх доходів ?

 38. Тетяна:

  Скажіть ,будь-ласка:
  1. ФОП здійснює діяльність по наданню інших місць для тимчасового проживання (КВЕД 55.2) виключно населенню. Для цього орендує приміщення пансіонату площею більше 300 кв.м. Чи має право бути такий підприємець на спрощеної системи оподаткування і якщо так, тоді на якій групі?
  2. Юридична особа має заключені договори про надання послуг з утримання обладнання (технологічне обладнання мобільного зв’язку) на орендованих нею земельних ділянках. Чи має право таке п-во перебувати на спрощеній системі оподаткування і за яким КВЕДом?

 39. василь:

  Приватний підприємець на єдиному податку здаю власне приміщення (яке розташоване частина в житловому будинку-частина прибудоване на землі комунальноі власності) Чи повинен платити земельний податок?
  ст. ПК 297.4-як я зрозумів-звільняє від податку.
  можна послатися на ст.141.36 про господарську діяльність.чи правильно я зрозумів?

 40. Тетяна, 1. Я думаю, що за своєю сутністю, ваша діяльність є орендою, а тому відповідно до пункту 291.5.3. Податкового кодексу ви не маєте права на спрощену систему. 2. Для юридичних осіб обмежень по оренді немає.
  василь, так.

 41. Вікторія:

  Чи ФОП ІІ групи передати безкоштовно в користування (по договору позички) нежитлове приміщення менше 300 кв.м юр.особі на загальній системі?

 42. Галина:

  Будь ласка , прокоментуйте моє попереднє питання !
  Чи може власниця квартири – дружина – надати довіріність чоловікові ( який є підприємцем і платником податку 2-ї групи ) користуватися правом здавати в найм квартиру і плату за квартиру відносити до своїх доходів ?

 43. Саша:

  Вибачте трохи питання не по темі, але я думаю воно буде актуальне в 2012 році. Чи може ФОП на єдиному податку відкрити більярдний клуб? Адже єдинщики згідно нового податкового кодексу мають право не платити збір за здійснення деяких видів господарської діяльності в тому числі більярдної. Тобто патент брати не треба?

 44. Павло:

  Олексій
  17th Январь 2012 в 11:34 дп

  вітя, згідно статті 297 ПКУ платники єдиного податку звільняються від сплати: «4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;»

  Тобто, якщо у мене будівля у власності і маю договір оренди земельної ділянки з міськвиконкомом, то я не повинен платити орендну плату за землю?

 45. Тетяна:

  Так, дякую за відповідь, будь-ласка, по другому питанню підкажіть за яким КВЕДом?

 46. Вікторія, думаю, що податкова служба буде проти.
  Галина, я думаю що може, хоча тут більше юридичне питання.
  Саша, може.
  Павло, не плутайте земельний податок з орендною платою за землю.
  Тетяна, по КВЕДу підказати не можу.

 47. Олександр:

  Олексій,
  А коли буде доступна ваша стаття про оренду?

 48. Доброго дня! Підприємець 2 групи хоче здати в оренду частину магазину підприємцю на загальній системі, але як фізичній особі? Чи зможе орендар використовувати це приміщення для здійснення господарської діяльності? Якщо ні, то чи можливий варіант: ФОП 2 групи здає приміщення ФОП 3 групи, а той в свою чергу здає в суборенду приміщення підприємцю на заг. системі?

 49. Олександр, думаю, що вкінці наступного тижня.
  Ірина, тут питання в іншому. Він зможе використовувати це приміщення, проте, я думаю, що податкова служба буде тлумачити (на мій погляд справедливо) цей випадок як здавання ФОПом другої групи приміщення в оренду ФОПу на загальній системі оподаткування. Ваш другий варіант цілком можливий, звичайно, якщо це економічно вигідно.

 50. Ольга:

  Доброго дня. У мене така ситуація: хочу взяти в оренду приміщення, яке зараз є гуртожтком,для того щоб в подальшому здавати його подобово для проживання.Зараз вирішую яку групу обрати і який квед прописати. Це буде все ж таки суборенда -квед 70.20 чи квед -55.20.і чи можу я бути я єдиній системі оподаткування (це будуть послуги населенню) чи все ж таки, якщо квед 55.2 одразу загальна.дуже дякую

 51. Шер:

  Добрий день! Скажіть будь ласка, мені на праві власності належить нежитлове приміщення, чи можна мені сдавати в оренду це приміщення, іншому підприємцю, для розсташування магазину? Цільове призначення землі — індивідуальне будівництво будинку.

 52. Про цільове призначення землі читайте тут http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=1333

 53. Алекс:

  Добрый день.Скажите пожалуйста могу ли я (Как СПД ЕН 2группы)сдавать в аренду квартиру которая согласно свидетельству на право собственности принадлежит жене.Кварира была куплена после регистрации брака и оформлена на жену.

 54. Я думаю, що ні. Ви повинні укласти з нею договір оренди. Тоді для вас це буде суборенда. Або укласти договір позички.

 55. Алекс:

  Олексій,дякую за відповідь.Але всеж як мені вирішити цю проблему так ,чоб до дружини не було ніяких питань зі сторони контролюючих органів?Щоб всі питання по сплаті податків лягали на мене.
  Переоформлення власності -відпадає,залишається договір позички (де і як його правильно укласти,чи є це законно,чи є ще якісь законні варіанти???).

 56. Алекс, я думаю, що договір позички це найбільш реальний варіант.

 57. Шер:

  Доброго дня! Олексій, ссилка, яку Ви мені написали не відкривається. Допоможіть. Дуже дякую

 58. За тим посиланням була дуже хороша стаття. Дуже шкода, що воно тепер не выдкривається. Ось ще одна стаття http://justinian.com.ua/article.php?id=495 . У вашому питання я, нажаль, не орієнтуюся, тому лише даю посилання.

 59. Арсен:

  Доброго дня! скажіть, будь ласка, чи може платник єдиного податку другої групи надавати в оренду автомобілі (вантажні, легкові)???

 60. анна:

  допоможіть розібратися!!! я, ФОП 2 категорія, здаю внайм власне майно, виписала рахунок на проживання особі, яка не поставила мене перед фактом, що він являється предтавником юрид. фірми. Яку відповідальність я можу понести

 61. Inessa:

  Я ФОП на спрощеній системі являюсь власником нежилого приміщення площею 500 м кв. Чи маю я право здати в оренду частину цього приміщення площею 200 м кв. і залишитись при цьому на спрощеній системі.

 62. Валерій:

  Чи є — надання місця стоянки повітряному судну, на території аеродрому орендою, чи це все таки послуга з аеродромного обслуговування.

 63. bookke77:

  Підкажіть, будь ласка, як Ви думаєте, який КВЕД вибрати ФОПу на ЄП 3 групи, щоб мати право здавати подобово орендоване приміщення (частину будинку)? 68.20 чи 55.10 чи 55.20? Дякую.
  Я так розумію, що здавати подобово — це в КВЕДах називається «послуги з тимчасового розміщення (проживання). А Ви як розумієте?

 64. міша 75:

  як доказати правільно, що підприємець на другій групі може здавати примішення в оренду??? що це не є грубим порушенням.

 65. міша 75:

  дякую.

  • А тех доказательств, которые приведены в статье вам не достаточно? Плюс небольшое дополнение, плательщик единого налога второй группы может сдавать в аренду помещения только в пределах ограничений, указанных в пункте 291.5.3 Налогового кодекса. Также, арендаторами могут быть только население или другие плательщики единого налога.

 66. ОЛЕКСІЙ:

  ФОП 2 ГРУПА ОФОРМИВ СПАДЩИНУ НА ПАЇ ПОМЕРЛОГО БАТЬКА. ЧИ МОЖУ ЗДАВАТИ ЇХ В ОРЕНДУ? І КОМУ?

 67. Любо:

  Незнаю як задати питання тож задаю в коментарях.Можливо хтось підкаже що робити в такій ситуації:Дружина у спадок отримала зем лю та виробничі приміщуння на яких проводить виробничу діяльність як ФОП 2 групи. На цих виробничих приміщеннях і відповідно землі проводить виробничу діяльність її чоловік-ФОП 2гр.Чи потрібно заключати договір оренди між чоловіком та дружиною та платити орендну плату? І які зобов»язання (налоги,звітність)несе дружина як орендодавець? Дякую за любу

 68. В продолжение обсуждения о сдаче квартир более 100 м.кв.: Имеет ли право ФОП 3-й группы с зарегестрированными КВЕДами 55.20 и 55.90 заключить договор с юридическим лицом на предоставление услуг по краткосрочному (5-7 дней) размещению сотрудников фирмы прибывающих в командировку? Договор заключен долгосрочный с помесячной оплатой на основании актов о предоставлении услуг?

 69. Надія:

  добрий день.В мене таке запитання..Чи можу я як фізична особа реєструвати договір оренди вантажного авто в нотаріуса з підприємством чи з ТОВ.Підприємство сплачує 15%податку.Чи не вплине на мене це так як я ФОП на 2 групі.

 70. Денис:

  Здравствуйте. Допустим есть СПД с 74.20 Діяльність у сфері фотографії. СПД арендует 320 кв.м. нежилых помещений под фотостудию, делает ремонт, наполняет оборудованием и получаем: 50 кв.м. остается под админ уголок, а 270 кв.м. занимает собственно фотостудия. 1) Может ли СПД быть на 2-й или на 3-й группе? 2) Обязательно открывать для сдачи в субаренду помещений код 68.20 ? 3) Можно ли для налоговой оказывать просто «фотопослуги» или «оренда обладнання» или же нужно «оренда фотостудії» ? Может «оренда фотостудии» не подразумевает помещения, а подразумевает оборудования?

 71. Наталія:

  Здравствуйте. У меня парикмахерская (помещение арендую), хочу сдать несколько рабочих мест в аренду парикмахерам, как это правильно и законно сделать и какое будет налогообложение?
  Спасибо большое!

 72. Лариса:

  Добрий вечір!підскажіть будь-ласка,що робити в цій ситуації-я підриємець на загальній системі, орендую кафе і торгую лікеро-горіл. виробами, маю касовий апарат.Також маю власний магазин де торгую продуктами, маю 2 кведи 56,30 і 47,11.які доходи показувати у декларації, чи потрібно виручку в магазині проводити через касовий ?

 73. Віторія:

  Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, ФОП 3 група здає в оренду обладнання для синхронного перекладу. Купує він його як фіз. особа, в основному, за кордоном. Тобто ніяких накладних на нього офіційно не проводить. Чи може він своє обладнання, куплене, як фіз. особою здавати в оренду як фіз. особа-підприємець?

  • Люба:

   Так, може. для вас всі ці ТМЦ — це основні засоби які він придбавав як фіз.особа. Згідно норм Цивільного кодексу, ФОП може використовувати у своїй підприємницькій діяльності власні ТЗ, ОФ тощо

 74. Люба:

  Так, 3 група може. для вас всі ці ТМЦ — це основні засоби які він придбавав як фіз.особа. Згідно норм Цивільного кодексу, ФОП може використовувати у своїй підприємницькій діяльності власні ТЗ, ОФ тощо

 75. rosaline:

  Не більше турбує для вас зараз тому що я перебуваю тут, щоб допомогти. Знаєте ви, що багато людей в світі хочуть досягти багато проектів, які можуть створити тисяч робочих місць? але немає фінансових коштів для запуску їх проекту. Я думаю, щоб допомогти вам з швидкого і надійного фінансування. У мене є столиці, які буде використано зокрема короткостроковій та довгостроковій перспективі діапазоні від € 2000 до 2,000,000, щоб будь-яка серйозна людина, бажаючи цього кредиту кредити. 2% зацікавити року за версією готовий суму, бо час конкретних я не порушуючи лихварство акт. Ви в змозі погасити на 3 до 30 років відповідно готовий суми. Це для вас, щоб побачити щомісячні платежі. Я питаю, як розпізнавання рукописних сертифікований заборгованості і також кілька частин до контакти надаваних нами тільки по електронній пошті: rosalinemillerger@gmail.com

 76. Настасья:

  Добрый день! Владею только квартирой 45кв.м. Её сдаю официально как фоп 2 группы. Вот недавно узнала что оказывается как физ.лицо еще и налог на недвижимость должна платить. Не подскажите так ли это?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.68MB/0.00052 sec